Pinja Nieminen Valitaan

Vaalikone Espoo

Vaalilupaukseni

  1. Toimin sen puolesta, että kosteusvaurioiset koulut korjataan nykyistä nopeammin.
  2. Puolustan päiväkotien ja koulujen ryhmäkokoja ja vastustan niiden nostopaineita.
  3. Toimin sen puolesta, että omaishoitajien jaksamiseen panostetaan nykyistä paremmin ja heidän tukipalveluitaan kehitetään.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Minulla on kahden valtuustokauden mittainen kokemus kuntapolitiikasta ja olen todistetusti saanut asioita aikaan eli useita esityksiäni on hyväksytty sekä valtuustossa että sos.terv-lautakunnassa.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Tärkeimpiä tavoitteitani:
Vanhustenhoidon kehittäminen (lisää tukea kotiin ja riittävästi hoivaa, ei kotona-asumista liian huonokuntoisena)
Pienet opetus- ja päiväkotiryhmät (riittävästi kouluavustajia, ei ryhmäkokojen nostoja),
Joukkoliikenteen kehittäminen (metron liityntäliikenne toimimaan, lipunhintojen korotusten torppaaminen),
Eriarvoisuuden ja asuinalueiden välisen segregaation torjuminen ja lähiöiden elinvoimaisuuden edistäminen.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
ranska
espanja

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei ole.
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Aviomies, lapsuuden perhe, rakkaat kummilapset ja ystävät.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Läheiset ihmiset, luonto ja liikunta. Asun Espoossa meren ja metsien läheisyyden takia.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Jokaiselle nuorelle tulisi peruskoulun jälkeen löytää jokin opiskelu-, työ- tai harjoittelupaikka tai jokin kuntoutumista ja opiskelu- ja työkykyä edistävä paikka. Yhdenkään 16-vuotiaan ei tulisi jäädä ilman mitään näistä.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Olisin voinut vastata tähän myös "jokseenkin samaa mieltä". Kantani asiaan riippuu täysin siitä, miten se toteutetaan ja rahoitetaan. En kannata maksutonta varhaiskasvatusta, jos se johtaa A) ryhmäkokojen nostoon B ) kotihoidontuen täydelliseen romuttamiseen C ) aiheuttaa esimerkiksi säästöjä perusopetuksen puolella (tämä on epätodennäköistä). Idea on kuitenkin hyvä. Korkeat päivähoitomaksut ovat selkeä kannustinloukku ja maksujen alentaminen parantaisi työllisyyttä.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Tutkimusten mukaan suomalaiset syövät liikaa lihaa ja liian vähän kasviksia eli olisi lasten terveyden kannalta hyvä, jos kasvisruokaa olisi useammin tarjolla.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Tilojen käyttöä kannattaa aina pyrkiä tehostamaan ja antaa yhdistysten hyödyntää iltaisin koulutiloja jne.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Tässä ollaan sillä rajoilla. Koulujen oppimisedellytykset tulee ehdottomasti turvata mahdollistamalla jakotunnit, palkkaamalla riittävästi kouluavustajia jne.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Palveluasuminen on itse asiassa aika kevyt asumismuoto ja saattaa johtaa siihen, että vanhus joutuu uudelleen ja uudelleen sairaalapäivystykseen. Kysymys on vähän erikoisesti muotoiltu. Olen joka tapauksessa sitä mieltä, että jokaiselle ihmiselle tulee turvata juuri hänen tarvitsemansa hoiva. Osa vanhuksista on aivan liian huonokuntoisina kotona ja elämänlaatu nousisi tehostetussa palveluasumisessa/hoivakodissa, osa vanhuksista taas pärjäisi kotona edelleen ja nykyistä paremmin, jos he saisivat nimenomaan sinne kotiin lisää palveluja. Kotihoitoa tulee kehittää ja sinne tulee lisätä voimavaroja. Työ on tällä hetkellä hyvin raskasta ja samaan aikaan ikääntyneiden määrä kasvaa voimakkaasti ja kotona asuu yhä huonokuntoisempia ihmisiä.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on aivan mahdoton ajatus sekä taloudellisesti että toiminnallisesti. Alalla on kuitenkin onneksi yleisesti ottaen hyvä työllisyystilanne ja suuri enemmistö työntekijöistä tulee siirtymään kunnan oman yhtiön, maakunnan tai yksityisen palveluntuottajan työntekijäksi.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Tässä pitää hakea tasapainoa. Lähipalvelut ovat tärkeitä, mutta harvemmin käytettäviä palveluita voidaan keskittää. Esimerkiksi murtumien hoito tutkitusti paranee keskittämällä, koska silloin lääkäreille tulee riittävästi toistoja tarvittavissa toimenpiteissä ts. laatu paranee.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Tässä varmaan tarkoitetaan ulkoistamista eikä yksityistämistä ts. järjestämisvastuu säilyy kuitenkin kunnalla. (Yksityistämistä oli esimerkiksi se, että Espoo luopui omasta sähköyhtiöstä eli myi sen pois, ulkoistamista taas se, että Puolarmetsän terveysasema annettiin yksityisen terveyspalvelualan toimijan pyöritettäväksi.) Ulkoistamista voidaan käyttää tapauskohtaisesti, mutta mikään taikakeino se ei ole. Esimerkiksi yksittäisten terveysasemien kohdalla se on parantanut palvelujen saatavuutta ja iso osa vanhusten palveluista tuotetaan yksityisten yritysten voimin. Kunnan pitää kuitenkin mielestäni kyetä samanlaisiin toimintatapoihin ja tehokkuuteen kuin yksityisellä puolella. Kuntalaisten veroeuroista mahdollisimman suuri osa tulee käyttää palvelun tuottamiseen, ei sijoittajien voittoihin. Sellaista tilannetta ei saa syntyä, että jokin palvelu on pakko ostaa ulkoa, koska sitä ei osata tehdä itse. (Toteutuessaan sote-uudistus tulee muuttamaan tätä palvelujärjestelmää merkittävästi ja erityisen huolissaan olen monisairaiden ihmisten tilanteesta uudistuksen jälkeen.)

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Joka viides suomalainen sairastuu elämänsä aikana masennukseen. Mielenterveyskuntoutujat kokevat silti edelleen valitettavan usein syrjintää ja kohtaavat ennakkoluuloja.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Sote-uudistuksen takia on jo tiedossa, että näin tullaan tekemään (12% leikkaus kunnallisveroon). Tämä on perusteltua joidenkin pienten kuntien kohdalla, joiden budjetista aivan liian iso osa on mennyt sote-palveluihin, muttei Espoon. Espoon kohdalla tuon suuruinen leikkaus tulee vaikeuttamaan laadukkaan opetuksen, varhaiskasvatuksen jne kunnille jäävien asioiden hoitoa. Valtion tulisi vielä harkita tuota 12% leikkausta. Se aiheuttaa Espoon kaltaisille kunnille aivan mahdottomia haasteita ja veronkorotuspaineita, koska leikkaus ylittää sote-palvelujen tuotantoon menneen summan eli on muualtakin pois.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

On totta, että valitusoikeus hidastaa monien hankkeiden etenemistä ja saattaa tuoda lisää kustannuksia veronmaksajille. Ihmisillä on kuitenkin oltava oikeus vaikuttaa oman asuinalueensa kehitykseen. Joihinkin asioihin, kuten ympäristölupien myöntämisiin pitäisi olla nykyistä enemmänkin mahdollisuuksia puuttua. Olen ollut aktiivinen Högbergetin louhoshankkeen tiimoilta. On uskomatonta, miten vaikeaa on torpata alueen nykyisille elinkeinonharjoittajille ja asukkaille katastrofaalista hanketta.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Kysymys on jälleen vähän hankalasti muotoiltu (suosiminen on outo termi). Meidän pitää joka tapauksessa kaavoittaa sellaista kaupunkia, joka tukee joukkoliikenteen käyttöä. Mikään asuinalue ei saisi olla vain yksityisautoilun varassa ja Espoosta ei saa tulla kaupunkia, jossa työmatkat pitenevät vuosi vuodelta lisääntyvän yksityisautoilun takia.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan kannattaa aktiivisesti houkutella yrityksiä alueelleen.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Myös tulevilla sukupolvilla tulee olla oikeus puhtaaseen elinympäristöön. Esimerkiksi se, mitä tapahtuu Lapissa nyt, on mielestäni väärin. Kaivosbuumi kestää maksimissaan muutaman vuosikymmenen, sinä aikana ulkomaiset yhtiöt ovat keränneet arvokkaat mineraalimme ja seuraukset näkyvät luonnossa kauas tulevaisuuteen asti.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Erityisesti jo tänne juurtuneille nuorille tulisi myöntää ns. kuntapaikka.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Sivistysvaltiossa jokaisella ihmisellä tulee tulotasosta riippumatta olla oikeus sivistykseen ja kulttuuriin. Kirjastolaitos on yksi yhteiskuntamme hienoimpia asioita ja parhaita eriarvoisuuden ja syrjäytymisen torjujia.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Tulorajat kuulostavat paremmalta ajatukselta kuin mitä ne käytännössä ovat. Tulorajat saattavat estää ihmisiä lisäkouluttamasta, vaihtamasta työpaikkaa, hakemasta uutta työtehtävää jne, koska riskinä voi olla asunnon menetys. Eriarvoistumiskehityksen kannalta on myös hyvä, että samoihin taloihin päätyy jossain määrin eri taustaisia ihmisiä. Parempituloiset ihmiset myös kuitenkin yleensä ostavat jossain vaiheessa asunnon tai muuttavat aso-asuntoon, joten todellinen riski siihen, että kaupungin vuokra-asunnoissa asuisi huomattavan paljon väärää kohderyhmää, on pieni.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Sellaisia asuinalueita ei pidä rakentaa, jotka perustuvat täysin yksityisautoilulle. En usko, että kukaan haluaa Suomeen sellaisia ruuhkia kuin joissain muissa maissa. Kysymyksen väite muodossa "jokaisen", on ehkä kuitenkin vähän liikaa. Tietenkin yksittäiset ihmiset voivat muuttaa paikkoihin, joista ei julkisilla pääse ainakaan kovin helposti palvelujen äärelle. Yleisesti ottaen pääsy palvelujen piiriin julkisilla pitää kuitenkin turvata.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. 1. Espoon ei missään nimessä tule nostaa veroprosenttiaan Länsimetron takia.

Ehdokkaan kommentti

"Missään nimessä" on taas ehkä vähän voimakas termi. Siihen pitää pyrkiä, että ainakaan metron rakentamiskustannukset eivät nosta veroprosenttia ja tehdä perusteellinen selvitys siitä, miksi metroprojekti on edennyt niin kuin on edennyt. Yleisesti ottaen veroprosentin maltilliseen nostoon on kuitenkin Espoossa paineita. Esimerkiksi sisäilmaongelmaiset koulut ovat kerta kaikkiaan saatava korjattua. Emme voi pitää veroprosenttia keinotekoisen matalana ja antaa lasten ja opettajien sairastua.

2. 2. Raide-Jokeria ei kannata rakentaa, mikäli kustannusarvio nousee nykyisestä 275 miljoonasta.

Ehdokkaan kommentti

Olisin voinut myös vastata "jokseenkin samaa mieltä", jos puhutaan Länsimetron kaltaisista kustannusylityksistä. Jos taas maltillisesta ylityksestä, niin sitten pysyn alkuperäisen suunnitelman takana. Näiden hankkeiden budjettisuunnittelua pitäisi joka tapauksessa kehittää, jotta hankkeesta voidaan tehdään valtuustossa päätös mahdollisimman realistisen kustannusarvion perusteella.

3. 3. Espoon tulee luopua investointikatosta homekoulujen osalta.

Ehdokkaan kommentti

Kenenkään ihmisen ei tulisi viettää päiviään epäterveellisissä tiloissa. Tietämys siitä, miten homeitiöt vaikuttavat jopa hermosoluihin ja ylipäätänsä ihmisen terveydentilaan kasvaa koko ajan. Kosteusvaurioisissa tiloissa oleskelulla voi olla todella vakavia seurauksia.

4. 4. Espoon tulee osallistua kaupunkiin rakennettavan jalkapallostadionin kustannuksiin ja näin varmistaa, että siitä tulee kansainväliset vaatimukset täyttävä viihdeareena.

5. 5. Espoon tulee kaavoittaa entistä tiiviimpää asuntorakentamista.

Ehdokkaan kommentti

Erityisesti uusien metroasemien seutuville näin. Tiivis rakentaminen mahdollistaa isompien viheralueiden säilyttämisen. Tarvitsemme kuitenkin myös monimuotoisia asuinalueita ja uudet alueet voisivat olla omaleimaisia, jokaisella oma profiilinsa (ei samanlaista lähiötä kaikkialle). Matala rakentaminen voi olla myös yllättävän tiivistä. Haluaisin nähdä Espoossa USAssa tyypillisempiä townhouse-kortteleita eli vieri viereen tehtyjä pientaloja. Lähimetsien säilymiseen pitää myös kerta kaikkiaan kiinnittää kaavoituksessa huomiota. Espoo on ollut leimallisesti luonnonläheinen kaupunki ja sen tulisi olla sitä jatkossakin.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Moni asia on todellakin paremmin. Lapsiin kohdistuva väkivalta on vähentynyt huomattavasti, naisen asema on täysin toinen kuin joitain vuosikymmeniä sitten, ihmisiä syrjitään yhä vähemmän perhemuodon perusteella ja itsemurhakuolleisuus (liittyy esimerkiksi siihen, miten kulttuurissamme koetaan häpeää ja miten tunteista voi puhua ja apua hakea) ja on vähentynyt, joskin edelleen huolestuttavan korkealla tasolla.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Se, mitä nyt tarvitaan, on nimenomaan uskoa demokratiaan ja tahtoa demokraattiseen päätöksentekoon ja yhteistyöhön. Ääriajattelu ja kaipuu autoritääriseen johtajuuteen on huolestuttava ilmiö.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

En valitsisi kumpaakaan tuollaisenaan vaan molemmista yhden eli uteliaisuuden ja hyvän käytöksen. Uteliaisuus on yksi tärkeimmistä piirteistä elämässä ja empatiaa ja halua kohdella muita hyvin ei ole koskaan liikaa. Pitkittäistutkimukset osoittavat, että lapset, joita on kasvatettu rakastavasti ja sensitiivisesti heidän tarpeitaan kuunnelleen kohtelevat myös muita ihmisiä hyvin. Autoritäärinen saneleva kasvatus ennustaa heikompaa koulumenestystä ja hyvinvointia. Tässäkin suhteessa maailma on muuttunut onneksi parempaan suuntaan.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Pohjimmiltaan elämässä on kyse siitä, että tulee itsensä ja muiden kanssa mahdollisimman hyvin toimeen.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintä näkyy näiden ryhmien hyvinvoinnissa. Maahanmuuttajilla on sama tilanne. Myös muun muassa mielenterveyskuntoutujat kohtaavat työllistymistä vaikeuttavat syrjintää. Maahanmuuttajien työllisyysasteen nosto vaatii myös sitä, että syrjivät asenteet vähenevät. Joissain muissa maissa on tutkittu sitä, miten pelkkä tiettyyn maanosaan viittaava nimi voi vaikeuttaa työllistymistä. Jo pikkulapsiin kohdistuva rasismi on hyvin masentavaa. Meidän pitää luoda sellaista yhteiskuntaa, jossa ihmisen ulkonäkö, syntyperä, sukupuoli, vanhempien syntyperä tai esimerkiksi nimi ei vaikuta siihen, miten häntä kohdellaan.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on tässä suhteessa maailman parhaita paikkoja elää, mutta totta kai toisilla on jo lapsuudenkodista lähtien paremmat henkiset, sosiaaliset tai taloudelliset lähtökohdat. Kaikkia ei todellakaan kannusteta kotona, toiset joutuvat kasvamaan paljon huonommissa olosuhteissa kuin toiset ja mahdollisuus ottaa erilaisia riskejä riippuu paljon perhetaustasta. On paljon helpompi ryhtyä yrittäjäksi, jos epäonnistuminen ei johda täydelliseen toimentulon menettämiseen.

Vaalikoneen etusivulle