Sara Saramäki

Vaalikone Espoo

Vaalilupaukseni

  1. Lupaan perehtyä asioihin syvällisesti ja käydä säännöllisesti eri puolilla Espoota kuulemassa paikallisten asukkaiden näkemyksiä.
  2. Lupaan tehdä yhteistyötä yli puoluerajojen esimerkiksi homekouluongelman pikaiseksi ratkaisemiseksi ja Espoon keskuspuiston pelastamiseksi.
  3. Lupaan, että jos vastustan jotain asiaa, minulla on aina tarjota siihen vaihtoehtoinen ratkaisu.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen yhteistyökykyinen yli puoluerajojen, nopea oppimaan uutta ja valmis tekemään kovasti töitä saadakseni aikaan muutoksia. Espoo tarvitsee kaikenikäisiä valtuutettuja: myös meitä alle 30-vuotiaita.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Hyvinvoiva arki: Haluan ratkaista homekouluongelmat, pelastaa lähimetsät ja turvata lähiliikuntamahdollisuudet.
Yhteisöllisempi arki: Asukkaat tietävät parhaiten – haluan ottaa lähiyhteisöt paremmin mukaan kaupunkisuunnitteluun. Lisäksi haluan taata iltapäiväkerhot eka- ja tokaluokkalaisille ja vähentää ikääntyvien yksinäisyyttä.
Sujuvampi arki: Haluan laajan ja turvallisen pyörätieverkoston, HSL-lippuhinnat halvemmaksi ja toimivan liityntäpysäköinnin raideliikenteen varrella.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
saksa
ranska
joku muu

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
1 000 - 3 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
21-50%
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Aviomies Niklas.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Harrastan kilpasuunnistusta ja monipuolista liikuntaa, matkustelua ja lukemista. Olen kansalaisaktiivi: minulla on kokemusta mm. asukasyhdistyksestä sekä liikunta-, nuoriso- ja opiskelijajärjestöistä.
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Nuorten syrjäytymisen ehkäisy on korvaamattoman tärkeää. "Velvoittaminen" on ehkä huono sanavalinta; puhuisin mieluummin auttamisesta. Nuorten on saatava tietoa ja tukea opiskelu-, työharjoittelu- ja työpaikan hakuun sekä muuhun elämänhallintaan yhden katon alta.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Ensi kuulemalla ajatus on kannatettava: päivähoitomaksut eivät saa olla pienten lasten vanhemmille työllistymisen estävä kannustinloukku.
Sitten realismi nostaa päätään. Tapiolan ja Latokasken kaltaisilla alueilla on alueen kunnallisiin päiväkoteihin jopa kuukausien jonot. Suurimpana kannustinloukkuna ei siis ole varhaiskasvatuksen maksut, vaan se, että päiväkotipaikkoja on liian vähän ja että tarjotut hoitopaikat eivät sijaitse kodin tai työpaikan lähellä.
Kuntaliitto on laskenut, että maksuton varhaiskasvatus nostaisi päivähoitoon osallistuvien lasten määrää noin 18 prosentilla. Mihin kaikki nämä lapset on tarkoitus sijoittaa? Ryhmäkokojen kasvattamiseen ei ainakaan pidä ryhtyä.
Maksuttomuutta tärkeämpää on turvata ensin varhaiskasvatuksen laatu ja perheiden arjen sujuvuus. Rakennetaan lisää sisäilmaltaan terveitä päivä­koteja alueellisesti järkeville paikoille ja palkataan niihin ja nykyisiin päiväkoteihin riittävästi koulutettua henkilökuntaa.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Lihantuotanto aiheuttaa suuria kasvihuonekaasupäästöjä, joten lapsia tulisi kannustaa pienestä pitäen myös monipuolisen ja herkullisen kasvisruoan syömiseen.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kulttuuriharrastusten pitää olla kaikkien ulottuvilla tulotasosta riippumatta. Espoo voisi antaa esimerkiksi koulujen tiloja ilmaiseksi ainakin lasten ja nuorten kulttuuri- ja liikuntajärjestöjen käyttöön.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Koulujen ryhmäkoot täytyy pitää maltillisina, jotta opetuksen laatu säilyy. En kannata Espoon päätöstä erityisopetuksen integroinnista, jos erityisopettajien ja avustajien määrää ei kasvateta.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Kysymys on huonosti muotoiltu. Olen täysin samaa mieltä siitä, että nykyinen kotihoito ei ole riittävää. Minusta palvelukotipaikka ei kuitenkaan ole ainoa ratkaisu, vaan meidän pitää lisätä kotihoidon resursseja. Voisiko kaupunki esimerkiksi ostaa lisäpalveluja paikallisilta pienyrityksiltä?

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Sijainti on toisaalta tärkeä osa toimivuutta: perustason sote-palveluiden, kuten neuvoloiden, on oltava saatavilla riittävän monessa paikassa ympäri Espoota. Erikoistason sote-palveluita voidaan järjestää keskitetymmin.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

En kannata ideologista yksityistämistä enkä halua, että terveyspalvelubisnes siirtyy vain suurien kansainvälisten ketjujen käsiin. Joitakin palveluita, kuten fysioterapiaa ja kuntoutusta, voi mielestäni perustellusti ostaa myös paikallisilta pienyrittäjiltä sen sijaan, että kaupunki tuottaisi ne itse. Sote-uudistuksen myötä asian päätäntävalta siirtyy maakuntiin.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisen oikeutta asua omassa kodissaan tulee tukea ja mielenterveyspotilaalle tarjota tarvitsemansa riittävä avohoito. Laitoshoitoa tulee olla tarjolla tarpeen ilmetessä.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kuntaverotusta lasketaan joka tapauksessa sen verran, mikä on maakunnille siirtyvien tehtävien osuus budjetista. Jotta Espoon palvelut voidaan turvata jatkossakin, meidän ei kannata laskea verotusta yhtään tätä enempää.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Kuntalaisten valitusoikeus kuuluu demokratiaan. Minusta jokaisella on oikeus saada mielipiteensä kuulluksi, mutta sen pitäisi olla mahdollista jo aiemmin kaavoituksen aikana. Toisaalta valitusprosessit kestävät nykyään liian kauan. Tärkeintä olisi nopeuttaa näitä prosesseja.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Yksityisautoilun edellytykset ovat jo nykyään Espoossa riittävät. Tulevaisuudessa pitää panostaa erityisesti poikittaisen joukkoliikenteen kehittämiseen ja sujuvaan liityntäliikenteeseen raideliikenteen varrelle.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Kaupungin pitää houkutella Espooseen lisää yrityksiä esimerkiksi tarjoamalla niille halpoja tontteja. Alennus maksaa itsensä takaisin lisääntyneinä verotuloina.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Uskon, että Suomen suurimmat talouskasvun ja uusien työpaikkojen luomisen mahdollisuudet ovat vihreässä taloudessa ja ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Siihen kuuluvat esimerkiksi korkea teknologia, cleantech ja uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäminen kestävällä tavalla energiantuotannossa ja teollisuudessa.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

On hyvä, että turvapaikan saaneita sijoitetaan tasaisesti eri puolille Suomea, myös Espooseen.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjasto on sivistyksen kulmakiviä kunnassa. Kaikilla pitää olla kirjastopalveluihin samanlainen oikeus ja mahdollisuus tulotasosta riippumatta.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kaupungin vuokra-asuntojen on riitettävä niille, joilla on suurin tarve. Tulorajoista ei saa kuitenkaan muodostua kannustinloukkua.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Espoon väkiluku kasvaa koko ajan, joten myös liikuntapaikkojen määrää täytyy lisätä ja olemassa olevien liikuntapaikkojen kunnosta huolehtia.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Tiheästi liikennöivää joukkoliikenneverkkoa ei ole mahdollista ulottaa aivan joka puolelle Espoota, mutta tiheimmän verkon ulkopuolella sijaitsevien alueiden joukkoliikennettä voisi olla täydentämässä esimerkiksi jonkinlainen kutsuliikennepalvelu.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. 1. Espoon ei missään nimessä tule nostaa veroprosenttiaan Länsimetron takia.

Ehdokkaan kommentti

En nostaisi veroprosenttia Länsimetron takia, mutta voisin olla valmis pieneen korotukseen, jos esimerkiksi homekoulujen nopeampi korjaaminen vaatisi sitä.

2. 2. Raide-Jokeria ei kannata rakentaa, mikäli kustannusarvio nousee nykyisestä 275 miljoonasta.

Ehdokkaan kommentti

Raide-Jokerin rakentamisessa ei saa toistaa Länsimetron kanssa tehtyjä virheitä: projektinjohtamisen ja tiedottamisen pitää olla parempaa. Jos budjetti ylittyy, urakoitsijoiden pitää vastata lisäkustannuksista, ei Espoon kaupungin.

3. 3. Espoon tulee luopua investointikatosta homekoulujen osalta.

Ehdokkaan kommentti

Homekouluongelma on ratkaistava välittömästi, koska pelissä on ihmisten terveys ja jopa henki.

4. 4. Espoon tulee osallistua kaupunkiin rakennettavan jalkapallostadionin kustannuksiin ja näin varmistaa, että siitä tulee kansainväliset vaatimukset täyttävä viihdeareena.

Ehdokkaan kommentti

Espoon kannattaa osallistua kustannuksiin ainakin osittain, jos kaupunki voi saada viihdeareenan vuokraamisesta lisätuloja.

5. 5. Espoon tulee kaavoittaa entistä tiiviimpää asuntorakentamista.

Ehdokkaan kommentti

Jotta voimme turvata Espoon keskuspuiston kaltaiset lähimetsät, meidän täytyy tiivistää nykyisiä asuinalueita.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Väite on oudosti muotoiltu. Vahva johtajuus ei ole kompromissien tekemisen vastakohta.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Väite on huonosti muotoiltu. Lapset voivat olla sekä uteliaita ja itsenäisiä että hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Väite sisältää vastauksen.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Huono-osaisuus ja syrjäytyminen periytyvät vielä nyky-Suomessakin liian usein. Tämän epäkohdan haluan muuttaa.

Vaalikoneen etusivulle