Mia Laiho Valitaan

Vaalikone Espoo

Vaalilupaukseni

  1. Tulen antamaan kaiken osaamiseni ja ammattitaitoni SOTE-uudistuksessa espoolaisten asukkaiden palvelujen turvaamiseksi ja parantamiseksi.
  2. Teen kaikkeni laadukkaan varhaiskasvatuksen, opetuksen ja terveiden opetustilojen puolesta. Koulutuspaikkoja tulee olla riittävästi.
  3. Lupaan tehdä parhaani terveen kuntatalouden eteen. Veronmaksajien rahaa pitää käyttää järkevästi ja taloudellisesti.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen kolmen lapsen äiti ja lääkäri. Tunnen perheiden arjen haasteet. Lasten, nuorten ja vanhusten asiat ovat sydäntäni lähellä. Pystyn vaikuttamaan osaamisellani SOTE-uudistukseen Espoon parhaaksi.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Espoon sosiaali- ja terveyspalvelut on turvattava SOTE-muutoksessa.
Varmistetaan laadukas varhaiskasvatus ja opetus, ei anneta kenenkään lapsen tai nuoren pudota kelkasta.
Koulujen kunnosta ja koulutuspaikkojen riittävyydestä on huolehdittava.
Vanhustenhoidon on oltava inhimillistä. Kun kotona ei enää pärjää, niin hoivapaikan pitää järjestyä sujuvasti.
Terve kuntatalous on kaiken perusta.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
korkeakoulututkintoa vaativa tehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
saksa

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
kuntayhtymä tai maakuntahallinto
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
8 000 -10 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei ole
Vuositulot
yli 100 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Perheeseeni kuuluu: puoliso ja kolme lasta, joista nuorin on päiväkodissa, keskimmäinen alakoulussa ja esikoinen opiskelee lukiossa. Lisäksi koko perheen lemmikki Ines-koira.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Ulkoilua ja yhteistä tekemistä perheen kanssa. Pianonsoiton aloitin uudelleen noin kymmenen vuotta sitten. Lukisin mielelläni enemmän, jos olisi aikaa.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Jokaiselle nuorelle olisi tarjottava mahdollisuus opiskeluun tai esim. oppisopimuskoulutukseen peruskoulun jälkeen. Jos nuori ei saa peruskoulun jälkeen työpaikkaa tai koulutuspaikkaa, lisääntyy riski syrjäytymiseen. Peruskoulun jälkeinen aika on käännekohta nuoren elämässä, ja mielialatkin voi vaihdella. Pakottaminen on huono lähtökohta, mutta vahvaa tukea ja ohjausta tulee nuorelle tarjota tarpeen mukaan. Koulussa voisi lisätä tukea erityisesti yläasteella, jotta nuoren koulukäyntiongelmiin ennen päästötodistusta voitaisiin puuttua ajoissa. Lisäksi enemmän opinto-ohjausta, jotta omat kiinnostuksen kohteet selviäisivät.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Haluan, että panostetaan mieluummin päivähoidon laatuun. Maltilliset ryhmäkoot ja riittävä määrä hoitajia ovat hyviä tavoitteita. Kunnilla ei ole varaa täysin ilmaiseen varhaiskasvatukseen, sillä se tarkoittaisi muiden palveluiden karsimista tai veroprosentin nostoa. Kaikilla perheillä on mahdollisuus varhaiskasvatukseen. Maksut määräytyvät tulojen mukaan.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisten ja juuresten määrää ruokailussa voitaisiin lisätä. Niistä voidaan tehdä ravinnerikasta ja hyvää ruokaa. Yksi päivä viidestä voisi hyvin olla kasviruokapäivä. Myös kasvisruoka voi olla proteiinirikas ja ravitsemuksellisesti monipuolinen.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Jos tilat ovat iltaisin tyhjillään, tiloja voidaan hyvin hyödyntää muuhun toimintaan. On vain sovittava kuka vastaa iltakäytön osalta siivouksesta, jälkien korjaamisesta ja turvallisuudesta. Niiden osalta kaikkien on hoidettava oma osuutensa. Tilojen monikäyttöisyys kannattaa miettiä jo suunnitteluvaiheessa. Tilojen hyödyntäminen myös iltaisin ja viikonloppuisin on järkevää, koska kiinteät kulut, kuten lämmitys ja ilmanvaihto joudutaan maksamaan joka tapauksessa.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Inhimillinen luokkakoko tuo työrauhan ja opettajalla on mahdollisuus auttaa tukea tarvitsevia sekä huomioida paremmin myös hyvin edistyneet oppilaat. Ryhmäkokojen välillä on suuria eroja Espoossa alueellisesti. Molemmat kouluikäiset lapseni ovat luokilla, joissa on maksimimäärä oppilaita. Esimerkiksi alakoulussa melkein 30 oppilaan luokka on liian suuri. Vaikka opettaja olisi kuinka kokenut ja taitava, niin iso luokka on aina iso. Opettaja joutuu turvautumaan rutiineihin selviytyäkseen ja tunnit ovat raskaampia sekä opettajalle että oppilaille.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Palvelukotipaikan tarve tulee määritellä kunkin kohdalla erikseen ja huomioida yksilölliset tarpeet. Kun vanhus ei pärjää kotona kotihoidon tuesta huolimatta, on hoivapaikan järjestyttävä sujuvasti ilman turhia viiveitä. Jonotus tuossa vaiheessa on epäinhimillistä.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Kun SOTE-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy pois kunnilta, työntekijät siirtyvät uuden työnantajan eli maakunnan SOTE-alueen palvelukseen. Maakunta määrittelee sitten jatkossa alueella toimivat palveluntuottajat. Luonnollisia siirtymisiä tapahtuu ihmisten kiinnostuksen, omien toiveiden sekä kysynnän ja tarjonnan mukaan. Työntekijöiden suojaksi on suunniteltu kahden vuoden siirtymäaikaa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

On suunnitteltava toimiva palvelurakenne. Mitä palveluja, missä ja mihin aikaan on asiakkaiden saatavilla. Paljon ja toistuvasti tarvittavat palvelut pitäisi löytyä läheltä, mutta harvemmin tarvittavia palveluja voidaan keskittää myös kauemmaksi. Esim. erikoissairaanhoidon palveluita on järkevää keskittää parhaan osaamisen ja korkean laadun varmistamiseksi.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Julkiset palvelut ovat olleet sosiaali-ja terveydenhuollon peruspilareina pitkään, ja uskon että niiden asema tulee jatkossakin olemaan vahva. Tarvitsemme rinnalle ja lisäksi myös yksityisiä palveluntuottajia. Ne tuovat monipuolisuutta palveluihin, lisäävät valinnanmahdollisuuksia ja auttavat pitämään kustannuksia kurissa kilpailun avulla. Tarvitsemme lisäksi yhteistyötä erilaisten potilas- ja omaisjärjestöjen, yhdistysten ja ns kolmannen sektorin kanssa. Vapaaehtoistyölle tulee luoda hyvät edellytykset toimia tehtävissä, joissa ei vaadita varsinaista ammattiosaamista. On huolehdittava siitä, että laadusta ei tingitä ja asiakas saa palvelun, jota tarvitsee.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Avo- ja sairaalahoito täydentävät toisiaan. Asiakkaan tukeminen omassa tutussa toimintaympäristössään tuo turvallisuutta ja uskoa kotona pärjäämiseen. Joskus kuitenkin tarvitaan sairaalajaksoa tai ns intervallityyppisiä hoitojaksoja. Sekä avohoitoa että sairaalahoitoa tarvitaan. Painopiste on järkevää pitää avohoidossa, jotta ihminen ei syrjäydy perheestään, ystävistään tai työstään, vaan voi kokea olevansa yhteiskunnan täysivaltainen jäsen sairaudestaan huolimatta. Avohoidossa on annettava riittävä tuki ja apu asiakkaalle.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaali-ja terveyspalvelujen rahoitukseen liittyvät yksityiskohdat ovat vielä tarkentumatta. Todennäköisesti SOTE -uudistuksessa kuntavero laskee, mutta vastaavasti SOTE:n ylläpitoon tarvittavat rahat verotetaan valtionverotuksen puolella eli kokonaisveron määrä ei laske. Jatkossa SOTE -palvelut rahoittanee valtio, mutta rahat kerätään kuitenkin kunnista erillisesti sovittavan maksukaavan perusteella. Sen perusteella esim. Espoo joutunee maksamaan SOTE -palveluistaan aiempaa enemmän. Tämä asettaa selvän haasteen muille kunnan järjestämille palveluille.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

En halua rajoittaa yksilön valitus- tai muutoksenhakuoikeutta häntä itseään koskevassa päätöksenteossa. Valitusprosessien käsittelyä on sen sijaan sujuvoitettava, ja valitusten käsittelyaikoja nopeutettava, etteivät käsittelyajat pitkity kohtuuttomasti.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Kaikkia liikkumismuotoja tarvitaan. Ihmisiä on turha syyllistää valitsemansa kulkuvälineen perusteella. Kaikilla on omat yksilölliset tarpeensa ja syynsä käyttää joko yksityisautoa, julkista liikennettä tai polkupyörää.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Kaupungin maan tulisi olla samaa maata kaikille. Teollisuus- ja toimitilarakentamista varten kaavoitetut kaupungin tontit ovat yleensä hinnoiltaan asuintalorakentamiselle varattuja tontteja edullisempia. Yritysten tarpeet kannattaa huomioida kaavoitusvaiheessa, jotta Espooseen saataisiin lisää työpaikkoja. Tonttien hintakilpailu pääkaupunkiseudulla ei kuitenkaan ole järkevää. Alue on ostovoimaltaan ja liikenneyhteyksiltään kehyskuntia ratkaisevasti parempi. Myös tavallisen pientalonrakentajan tulisi voida hankkia oma tai vuokratontti kohtuullisin kustannuksin.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

En haluaisi laittaa näitä vastakkain. Kasvukeskuksissa tarvitaan rakentamista, mutta siinä pitää huomioida luontoarvot. Tarvittaessa täytyy muuttaa suunnitelmia. Meillä on vastuumme ympäristön puhtaudesta ja sen säilymisestä. Hankkeissa täytyy arvioida myös mahdolliset ympäristövaikutukset. Jos kuitenkin olemme liian tiukkoja esim. ympäristövaatimusten osalta, niin Suomesta katoaa työpaikkoja entisestään. On tärkeää, että vaatimukset ovat yhteneväisiä muiden maiden kanssa, vähintään Euroopan tasolla. Toinen asia on tietenkin vielä se, että mitä tiukemmaksi vedämme kriteerit, sitä enemmän tuotetaan tavaraa alikehittyneissä maissa, joissa teollisuuden päästöt ovat huomattavia.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Espoon tulee hoitaa oma velvollisuutensa asiassa. Espoossa tulisi ottaa turvapaikanhakijoita suhteessa väestömäärään ja edellytyksiin ottaa turvapaikanhakijoita vastaan. Turvapaikan saaneita pitäisi kuitenkin sijoittaa tasapuolisesti ympäri Suomen. Pitää saada selkeä lakiin perustuva velvoite turvapaikanhakijoiden sijoittamisesta tasapuolisesti eri kuntiin. Tämä myös parantaisi integraatiota väestöön ja parantaisi kielen ja kulttuurin oppimista.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastopalvelut ovat kaikille avoimia ja maksuttomia, ja hyvä niin. Se antaa kaikille yhdenvertaisen mahdollisuuden käyttää palveluja ja lisätä sivistystä tulotasosta riippumatta. Kirjastopalveluiden merkitys on suuri erityisesti lapsille, nuorille ja ikäihmisille. Kirjasto voi toimia heillä myös sosiaalisena kohtauspaikkana, jossa voi tavata muita ihmisiä.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Asunnoista on pääkaupunkiseudulla pulaa ja vuokrien hinnat ovat nousseet viime vuosina. Kunnan vuokra-asuntojen tulorajat ovat tarpeen asuntojen saatavuuden parantamiseksi vähävaraisimmille asukkaille. On myös järkevämpää että on mahdollisuus tarjota kunnan vuokra-asuntoa kohtuullisen vuokran kanssa kuin tukea henkilöä esim. lisätoimeentulolla, jotta hän pystyy vuokraamaan asunnon yksityiseltä. Yhä suurempi osa tuloista menee asumisen kustannuksiin pääkaupunkiseudulla, ja asumislisän tarve on jatkuvasti kasvanut. Tilanne asuntojen suhteen on kestämätön pääkaupunkiseudulla. Kun kunnan vuokra-asunnoille on suuri kysyntä, on sen saamisen kriteerit oltava oikeudenmukaiset, yhteneväiset ja huomioida ihmisen sosiaalinen tilanne.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Liikunta lisää sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointiamme ja vähentää sairastuvuutta. Lapsille ja nuorille pitää tarjota harrastusmahdollisuuksia matalalla kynnyksellä, ja ilman suuria jäsenmaksuja. Espoossa on haluttu tarjota erilaisia liikuntamahdollisuuksia kaikenikäisille. Liikuntapaikkoja on pidettävä kunnossa, ja välillä rakennettava myös uutta. Tässa on löydetty Espoossa hyviä yhteiskumppanuushankkeita, jolloin kustannukset eivät nouse investointien osalta liian korkeiksi. Järjestöjen ja liikuntaseurojen kanssa tehdään hyvää yhsteistyötä. Monipuoliset ulkoilualueet, uimahallit ja kaunis luonto mahdollistavat kaikille ikään katsomatta myös mahdollisuuden liikkumiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Espoossa on kohtuullisen hyvät julkiset yhteydet. On toki merkitystä sillä, asuuko esim. junaradan tai tulevan metron varrella vai onko pelkästään bussiyhteyksien varassa. Poikittaisliikenne ei ole ollut parasta mahdollista, mutta senkin suhteen on saatu aikaan parannuksia viime vuosina. On tärkeää turvata riittävät poikittaisliikenneyhteydet erityisesti arkisin, jolloin lapset kulkevat kouluun.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. 1. Espoon ei missään nimessä tule nostaa veroprosenttiaan Länsimetron takia.

Ehdokkaan kommentti

Länsimetro on ollut Espoolle suuri investointi. Toisaalta kun investointi on tehty, sen odotetaan maksavan itsensä takaisin mm. vilkastuneen elinkeinoelämän, lisääntyneiden yritysten, työpaikkojen ja palvelukysynnän kautta. Metrovelkaa maksetaan takaisin vuosien mittaan. Veroprosentin nostoa en kannata.

2. 2. Raide-Jokeria ei kannata rakentaa, mikäli kustannusarvio nousee nykyisestä 275 miljoonasta.

Ehdokkaan kommentti

Raiteet ovat aikaa kestävä ratkaisu ja miellyttävä tapa matkustaa.Raide-Jokerin osalta liikenneyhteydet bussilla ovat nykyään jo olemassa. Espoon kannalta Raide-Jokerin mukanaan tuoma hyöty ei ole niin merkittävä kuin Helsingissä, jossa Raide-Jokerin varteen pystytään enemmän rakentamaan asutusta kuin Espoossa. Raidejokerin kustannusarvioon ei ole vielä laskettu junien hintaa ja asemat vaativat myös rahaa. Hinta tulee siis nousemaan esitetystä. Kokonaiskustannukset eivät saisi kuitenkaan nousta merkittävästi itse raiderakentamisen osalta.

3. 3. Espoon tulee luopua investointikatosta homekoulujen osalta.

Ehdokkaan kommentti

Koulujen ja päiväkotien kunnosta on huolehdittava. Lapsilla ja työntekijöillä on oikeus työskennellä terveissä tiloissa. Espoossa korjattavia päiväkoti-ja koulurakennuksia on merkittävä määrä. Monien uusien koulujen ja päiväkotien rakentamista ja korjaamista on suunniteltu lähimmille vuosille. Tarvittaessa tilapäisestä investointikatosta luopumista koulukorjausten osalta on pystyttävä myös harkitsemaan.

4. 4. Espoon tulee osallistua kaupunkiin rakennettavan jalkapallostadionin kustannuksiin ja näin varmistaa, että siitä tulee kansainväliset vaatimukset täyttävä viihdeareena.

Ehdokkaan kommentti

On arvioitava minkäkokoista areenaa ja mihin tarkoitukseen Espoossa tarvitaan. Lapsille ja nuorille harrastajille on oltava riittävät ja käyttökelpoiset tilat. Jalkapalloa harrastetaan paljon Suomessa ja Espoossa. Asia vaatii huolellista arviointia myös mm. katsojamääristä, muusta oheistoiminnasta ja hallin monitoimisuudesta.

5. 5. Espoon tulee kaavoittaa entistä tiiviimpää asuntorakentamista.

Ehdokkaan kommentti

Metroliikenteen varteen on järkevää keskittää tiivistä rakentamista. Luontoarvot ja viihtyisyys, asumismukavuus tulee kuitenkin huomioida. Espoossa on monipuolisesti erilaista asutusta ja monimuotoisuutta. Pidetään siitä kiinni.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Suomalaiset elävät nykyään pääsääntöisesti terveemmin, huolehtivat paremmin itsestään, sairauksia todetaan varhaisemmassa vaiheessa ja ihmiset elävät pidempään. Kaikilla ei kuitenkaan mene hyvin. Osalla on ongelmallista päihteiden käyttöä, mielenterveyden ongelmia, syrjäytyneisyyttä ym.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Elämässä tarvitaan molempia, sekä johtajuutta että kompromisseja. Hyvä johtaja pystyy tekemään myös kompromisseja. Meistä kukaan ei pärjää täällä yksin. Tarvitsemme toisiamme. Kun pystytään tulemaan toista vastaan ja löytämään yhteinen tahtotila, elämä on yleensä helpompaa ja sujuvampaa niin työelämässä kuin yksityiselämässä.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Lapselle uteliaisuus ja halu oppia uutta on luontaista. Antakaamme lapsien olla lapsia, mutta toisaalta annetaan heidän ottaa vastuuta sen verran kuin heiltä voidaan ikätaso ja kehitys huomioiden odottaa. Elämässä tarvitaan kuitenkin myös rajoja ja sääntöjä. Sopivassa suhteessa tottelevaisuutta ja käytöstapoja tarvitaan myös.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Elämässä ihmisiä mitataan monessa kohtaa, alkaen jo päiväkodista ja leikin valtasuhteista. Toivoisi kuitenkin ettei ihmisten tarvitsisi osallistua varsinaisiin valtataisteluíhin, sillä ne vievät voimavaroja enemmän kuin antavat.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Epätasa-arvoinen kohtelu lisää epäluottamusta toisia ihmisiä ja järjestelmää kohtaan. Avoimuus kaikessa päätöksenteossa on tärkeää.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Me synnymme erilaisiin olosuhteisiin ja ympäristöön. Toisilla on rikkauteen paremmat lähtökohdat. Onni ei liity varallisuuteen. Riittävä taloudellinen tuki tuo turvallisuuden tunteen. Kaikilla on tasapuoliset mahdollisuudet koulutukseen. Koulutus on luotettavin tie työpaikkaan ja taloudellisesti turvatumpaan elämään. Onnea ei voi mitata rahassa, vaan on paljon muita rikkautta elämään tuovia asioita.

Vaalikoneen etusivulle