Tarja Rajahalme-Tahvanainen Valitaan

Vaalikone Forssa

Vaalilupaukseni

  1. Lapsiystävällinen Forssa-lupaus toteutuu
  2. Ikäihmisten palvelut ovat aidosti lähipalveluita tulevaisuudessakin
  3. Työllisten määrän lisääminen Forssassa
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Kokemusta ja näkemystä päätöksenteossa jo 20 vuoden ajalta. Haluan olla mukana tekemässä hyvää tulevaisuutta yhdessä forssalaisten kanssa - muksusta muoriin.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
+Työllisyyden lisääntyminen Forssassa ja koko seutukunnalla
+ Kannatan subjektiivista päivähoito-oikeutta ja päivähoidon maksuttomuutta
+Ikäihmisille tasavertaiset ja hyvät palvelut - oikeaan aikaan oikeassa paikassa
+ koulutuspolku sujuvaksi ja mahdolliseksi kaikille lapsille ja nuorille - eskarista ammattiin/lukioon

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
työntekijä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
-
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Puoliso ja kissa. Aikuinen poika perheineen ja lähisukulaisistani äiti ja veli asuvat myös Forssassa.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Perhe ja erityisesti mummun rooli on ihanaa, kun saan olla mukana pienen ihmisen kasvussa mukana.Toimin myös veljeni edunvalvojana ja olen aktiivisesti mukana ikääntyneen äidin arjessa.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Varsinkin yhdistyksille, joilla ei ole mahdollisuutta saada toimintaansa rahoitusta muualta.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Kotihoito ja kotiin annettavat palvelut ovat nykyisen vanhuspalvelusuunnitelman mukaisesti ensisijaisia. Mielestäni kotihoitoon on resursoitava niin paljon, että kotona asuminen mahdollisimman pitkään on mahdollista. Palvelukoti, jos tässä yhteydessä tarkoitetaan 24/7 hoitoa on ajankohtainen tilanteessa, kun em. toimet ovat ensin toteutettu ja todettu toimimattomaksi. Senioriasuntorakentamiseen (yhteisöllinen asuminen/ ei ympärivuorokautinen hoito) kaivataan Forssassa lisäystä, mielellään pian.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Toimivat lähipalvelut - siitä ei pidä tinkiä!

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Tähän en usko. FSHKY kunnallisena palveluntuottajana viiden kunnan alueella on tehnyt loistavaa työtä tehokkaasti ja kuntien kukkaroa säästellen.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Asiakkaille kyllä toisinaan. Joissain tuntemissani tapauksissa avohoito on ainoa hyvä vaihtoehto.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Näin toimiessa voi tulla myöhemmin kalliiksi.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Näin toimimalla voitaisiin saada tyhjillään oleviin asuntoihin asukkaita.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Tavoitetilana loistava ajatus!

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Luottamushenkilöiden ja virkamiesten yhteistyö toimii hyvin.

2. Forssan pitää houkutella kuntaan uusia yrityksiä työllisyyden parantamiseksi.

3. Forssan tärkeimpiä tehtäviä on kaupungin imagon kirkastaminen.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeä tehtävä, mutta ei mielestäni tärkein tällä hetkellä.

4. Forssa on onnistunut Järkivihreä-tavoitteissaan ja houkutellut kuntaan riittävästi kestävän kehityksen yrityksiä.

Ehdokkaan kommentti

Lisää mahtuu, kyllä!

5. Forssa ei tee tarpeeksi työtä muuttotappion hillitsemiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Jatko-opintojen toteutuminen lukion/ammattikoulun jälkeen vaatii paikkakunnan vaihdon ja työpaikkojen rajallisuus/oleellinen vähentyminen viime vuosina vaikuttavat harmittavaisesti ihmisten liikkuvuuteen pois paikkakunnalta.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Hyvä johtaja kuuntelee ja pystyy yhteistyöhön työnantajansa kanssa (kuntalaiset/luottamushenkilöt).

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Ja ne jotka eivät itse jaksa taistella tarvitsevat puolestapuhujia/ luottamushenkilöitä, jotka ovat perehtyneitä heidän asiaan.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Rikkauteen ei, onneen kyllä. Onni koostuu pienistä asioista =)

Vaalikoneen etusivulle