Jouni Mäkelä Valitaan

Vaalikone Forssa

Vaalilupaukseni

  1. Tulen suhtautumaan erittäin kriittisesti monitoimikeskuksen rakentamiseen ja toimivien, hyväkuntoisten lähikoulujen sulkemiseen.
  2. Tulen tekemään parhaani, että Ruostejärven kesäsiirtola saataisiin kunnostettua ensin kesäkäyttöön ja myöhemmin ympärivuotiseen käyttöön.
  3. Teen työtä sen eteen, että varhaiskasvatus ja päivähoito olisi maksutonta. Varhaiskasvatus on lapsen etu ja se kuuluu kaikille.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Minulla on useiden vaalikausien kokemus valtuustotyöstä ja olen tässä toiminnassa sydämestäni mukana. Arvojeni mukaisesti olen pienen ihmisen puolella. Pidetään kaikki mukana!
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Forssan kaupungin tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeitä asioita ovat elinkeinopoliittiset ratkaisut, koulutuspaikkojen ja koulutuksen laadun turvaaminen sekä kaupungin terveestä taloudesta huolehtiminen.
Yrityksille tarjottava opastus ja palvelut tulee saada yhden luukun taakse. Kaupungin elinkeinoyhtiön tulee tehdä tiivistä yhteistyötä mm. HAMKin ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten, Fain ja Faktian kanssa. Lisäksi Luonnonvarakeskus, Luke tulee ottaa mukaan läheiseen yhteistyöhön.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
englanti
saksa

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kuntayhtymä tai maakuntahallinto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Taloudelliset sidonnaisuudet
asunto- ja autovelkaa pankille
Vuositulot
50 000-70 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Vaimoni Lean lisäksi kolme jo omat perheensä perustaneet lapset Niko, Maaret ja Saija ja kolme lastenlasta, Ilona, Leevi ja Olivia.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Poliittisen toiminnan lisäksi harrastan liikuntaa ja kuntoilua. Yritän käydä salilla ja uimassa muutaman kerran viikossa ja lisäksi toimin tuomarina lähinnä lasten ja nuorten jääkiekko-otteluissa.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Minä kannatan 12-vuotista oppivelvollisuutta. Kaikille nuorille tulisi taata vähintään toisen asteen koulutus.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Minä kannatan koko päivähoidon maksuttomuutta, en pelkästään tuon neljän päivittäisen varhaiskasvatustunnin osuutta.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeämpää on, että tarjolla on monipuolinen päivittäinen ateria, jossa on myös kasvisvaihtoehto.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kulttuuri on sivistystä ja sivistyksen tukeminen kuuluu mielestäni kunnan perustehtäviin.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Monissa kouluissa ryhmät ovat liian isoja ja ryhmäkokoihin tulee kiinnittää huomiota ja tarvittaessa jakaa pienempiin ryhmiin.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Toinen vaihtoehto tämän ongelman korjaamiseen on se, että panostetaan riittävästi kotihoitoon ja kotona tapahtuvaan kuntoutukseen.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Sote-uudistuksessa turvattavat kuntatyöntekijät ovat pääosin sairaanhoitajia, lähihoitajia sekä sosiaalityön ammattilaisia. Kyllä nämä työpaikat tulee turvata.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Toimivuus tarkoittaa usein myös sijaintia. Perustason sosiaali- ja terveyspalveluissa sijainnilla on erityisen suuri merkitys. Palveluiden tulee olla lähellä asiakasta ja potilasta.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityistäminen tuo siivun kerääjän ottamaan osansa yhteiskunnan rahoittamista palveluista. Julkisilla palveluilla turvataan kaiken rahoituksen päätyvän rahoittamiseen.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Joissakin tapauksissa avohoidossa on menty liian pitkälle ja voidaan puhua heitteillejätöstä hoidon sijaan. Hyvin toteutettu avohoito maksaa lähes yhtä paljon kuin laitoshoito.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Jos hallituksen esitykset toteutuvat, niin kuntaveroa lasketaan kategorisesti 12,3 prosenttiykksikköä. Onko tämä tapa oikea, en ole varma. Olisi voinut olla parempi, että sitä olisi laskettu esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluihin kuluneella prosenttiosuudella.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Demokraattisessa yhteiskunnassa valitusoikeus kuuluu kuntalaisen perusoikeuksiin ja sen rajoittaminen ei minusta ole oikea tapa rakentamisen nopeuttamiseen. Toisekseen Forssassa tällä ei ole merkitystä.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Forssassa julkisella liikenteellä ei ole juurikaan merkitystä, mutta jalan ja pyörällä liikkuvat tulisi ottaa paremmin kaavoituksessa huomioon.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan tulee kohdella yrityksiä tasapuolisesti ja halpojen tonttien tarjoaminen ei sitä aina välttämättä ole. Kunnan tulee luoda edellytyksiä yritystoiminnalle kaavoittamalla eri tarkoituksiin edullisia tontteja ja rakentamalla niihin kunnallistekniikka valmiiksi.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää sovittaa ympäristö- ja luontoarvot yhteen yritystoiminnan edellytysten kanssa, mutta pitää muistaa, että kerran menetetty luontoarvo on usein menetetty ikuisesti.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisarvo on jakamaton ja Forssan tulee kantaa vastuunsa turvapaikan saaneiden sijoittamisesta.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjasto kuuluu kunnan ehdottomiin peruspalveluihin ja sen tulee säilyä maksuttomana.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Forssassa on tällä hetkelläkin niin paljon vapaita asuntoja, että jokainen halukas kyllä pääsee asumaan vuokralle.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Liikunta- ja urheilupaikat ovat kunnan elinvoimapalveluja ja niistä tulee pitää huolta.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Forssassa se on vaan vähän vaikeaa, vaikka tyykikyyti kyllä antaa sen mahdollisuuden, joskin aika rajallisesti.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Luottamushenkilöiden ja virkamiesten yhteistyö toimii hyvin.

Ehdokkaan kommentti

Ei minulla ole valittamista. Kun uusi kaupunginjohtaja vielä opetetaan heti yhteistyöhakuiseksi ja -haluiseksi, niin hyvä tulee.

2. Forssan pitää houkutella kuntaan uusia yrityksiä työllisyyden parantamiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Kaupungin tulee tarjota sellaisia toimintaedellytyksiä ja verkostoja, että yritykset haluavatkin tulla tänne. Työpaikkoja, jos mitä me kaipaamme. Ei käytetä poppakonsteja, vaan luodaan aidosti yrittämiselle (ja työn tekemiselle) hyvät edellytykset.

3. Forssan tärkeimpiä tehtäviä on kaupungin imagon kirkastaminen.

Ehdokkaan kommentti

Imagon kirkastaminenkin on tarpeen, mutta ei ole lainkaan tärkeimmästä päästä. Forssan kauopungin pitää tehdä työtä yritysten ja työpaikkojen saamiseksi kuntaan.

4. Forssa on onnistunut Järkivihreä-tavoitteissaan ja houkutellut kuntaan riittävästi kestävän kehityksen yrityksiä.

Ehdokkaan kommentti

Tässä ollaan hyvässä alussa, mutta voisi sanoa, että pohjatyöt on tehty ja nyt alkaa pytingin rakentaminen eli ympäristöalan yritysten
houkutteleminen ja saaminen alueelle.

5. Forssa ei tee tarpeeksi työtä muuttotappion hillitsemiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Forssaan ja Forssasta muuttaa väkeä suunnilleen yhtä paljon. Forssan ongelma on ikärakenne eli ihmisiä kuolee huomattavasti enemmän kuin syntyy. Työpaikkojen saaminen alueelle parantaisi muuttotasetta.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Suomalaisten elinolosuhteet ovat parantuneet, mutta samaan aikaan polarisoituminen on lisääntynyt. Suomalaiset jakaantuvat entistä huono-osaisimpiin ja entistä parempiosaisimpiin, joka on se iso ongelma.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Politiikan tekeminen on kompromissien tekemistä. Pitää hakea yhteisiä, mahdollisimman monille sopivia ratkaisuja.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Kohtuus kaikessa kuitenkin.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Valitettavasti näin on. Ahneus ja voitontavoittelu tavallisten työtätekevien kustannuksella tuntuu olevan maan laki.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Kuten jo aiemmin totesin, niin kahtia jakautuminen on yhteiskuntamme todellinen ongelma, johon pitää kyetä puuttumaan. Eriarvoistumiskehitys on syöpä, joka tappaa.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Ensinnäkään rikkaus ja onni eivät kulje käsi kädessä ja toisekseen eriarvoistumiskehitys alkaa jo päiväkoti-iässä kolmevuotiaana.

Vaalikoneen etusivulle