Tero Ahtola

Vaalikone Forssa

Vaalilupaukseni

  1. Teen kaikkeni alueen hyvinvoinnin ja työpaikkojen säilymiseksi ja uusien luomiseksi.
  2. Teen kaikkeni koulukiusaamisen lopettamiseksi yhteistyön kautta.
  3. Pidän kuntalaistemme edun aina etusijalla ja pyrin pitämään ulkoiset riskit poissa.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Tarkastelen asioita kokonaisuuksina ja useista eri näkökulmista. Uskon, että aina on löydettävissä ratkaisu, kunhan pelikenttä on avoin. Olen joukkuepelaaja, mutta pystyn tekemään myös päätöksiä.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan pitää koko seudun vireänä ja välttää liiallista keskittämistä, koska se on tuhoisaa kehitystä maamme taloudelle. Lisäksi haluan etsiä ratkaisuja koulukiusaamisen totaaliseen lopettamiseen.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
yrittäjä
Koulutus
ammattitutkinto
Kielitaito
suomi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
ei mitään näistä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
-
Vuositulot
20 000-30 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Vaimoni kanssa vietimme juuri 21. kihlajaispäivää ja avioon astuimme tyttäremme ristiäisissä 14v sitten. Perheeseen kuuluu myös nelijalkaiset karvapallerot Tiuku ja Tassu.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Lentopallo, Biitsi ja urheilu kaikkiaan. Myös moottoriurheilu. Aikani kuluu usein myös kirppiksillä bongaillessa. Pyöräilykin on mukavaa, vaikkakin siinä yleensä minua avittaa sähkö.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Moni on varmasi katunut sitä, että ei tullut nuorena opiskeltua. Nuorena kun maailma aukeaa voi olla monille hankalaa ajatella kauaskantoisesti, koska on niin paljon kaikkea uutta ja kivaa kokeiltavana. Kun koulusta on suora jatkumo ammattiin tai jatko-opintoihin, niin voi sitten vanhempana helpommin tehdä niitä kivoja asioita vaikka millä mitalla. Mikäli annamme nuoren pudota tyhjiöön koulun jälkeen, niin teemme elämän nuorelle itselleen vaikeaksi ja samalla kalliiksi yhteiskunnan voimavaroja ajatellen.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisella lapsella ja perheellä pitää olla mahdollisuus varhaiskasvatukseen ja on vaikea löytää sen varmistamiseksi muuta keinoa, kun ilmainen varhaiskasvatus.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Olen hieman eri mieltä. Kouluruoan pitää olla monipuolista ja ravitsevaa, mutta ei niin, että yhtenä päivänä kasvisruokaa, vaan niin, että se vaihtoehto on rinnalla edes jossain määrin kaikkina päivinä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Yhdistykset edistävät yhteisöllisyyttä ja auttaa verkostoitumaan ja vähentää syrjäytymistä, eli parantaa hyvinvointia. Myös taloudellisesti on järkevää, koska edellä mainitut asiat pienentää sosiaalikuluja ja toisaalta verkostoituminen lisää tuottavuutta.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Mitä paremmin jokaisen lapsen yksilöllisiin tarpeisiin pystytään vastaamaan, sen paremmin heitä voidaan opettaa ja auttaa mahdollisissa sosiaalisissa vaikeuksissa. Liian suuret luokkakoot lisäävät syrjäytymistä, joka nostaa yhteiskunnan kuluja.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisella vanhuksella tulee olla mahdollisuus hyvään ja monipuoliseen elämään. Kehittämistä on varmasti tällä saralla sekä kotihoidossa, että laitoksissa.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Koko sote-uudistus on susi jo syntyessään. On täysin väärä suunta aina vaan yrittää leikata, supistaa ja yksityistää sen takia, että taloutemme sakkaa, koska esitetty malli vain pahentaa asiaa ja eriarvoistaa ja lisää pahoinvointia.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Hankalasti muotoiltu kysymys. Tottakai toimivuus on tärkeämpää, mutta väärä sijainti voi estää toimivuuden.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityistäminen huonontaa kokonaisuutena palvelua ja hyvinvointia, lisää kuluja ja lisää eriarvoisuutta.
Yksityisen yrityksen pääasiallinen tarkoitus on tehdä omistajilleen voittoa, ei edistää hyvinvointia. Usein nämä voittoa tahkoavat sijoittajat vielä suunnittelevat veronsa pois maasta. Oikein järjestetty kunnallinen on varmasti yhtä hyvä, tasapuolinen kaikille ja tuon yksityisille sijoittajille menevän voiton verran edullisempi. Yksityisillä voi toki täydentää tarpeen mukaan.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisella on yksilölliset hoidon tarpeet ja niihin pitää reagoida parhaalla mahdollisella tavalla ja tuskin voidaan sanoa, että aina paras tapa olisi avohoito.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Tuskin voidaan. Kulut tulevat kasvamaan, eli kokonaisuutena kuitenkin verotus kasvaa ja päätökset palvelevat kansalaisia sitä huonommin, mitä kauempana päätökset tehdään.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Vähän kaksipiippuinen juttu. Toisaalta on huono, et yksi ihminen voi hankaloittaa normaalia kestävää kehitystä, mutta toisaalta en halua, että isot yritykset voivat tulla ja purkaa kaiken, rakentaa mitä lystää ja häipyä kuin tuhka tuuleen jättäen taakseen huonosti rakennetun rakennuksen ja pilaantuneen maaperän.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Ensisijaisesti kuitenkin pitää kartoittaa yritysten tarpeet hyvin, jotta osataan tarjota oikeanlaisia tontteja ja oikeasta paikasta ja pitää osata tuoda tontin hyvät puolet tehokkaasti esille. Näin ei tarvitse välttämättä polkea hintaa saadakseen yrityksiä rakentamaan.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Kaikkein tärkein asia meille ja meidän jälkipolville on ympäristö. Jos tuhoamme ympäristömme lyhytnäköisellä politiikalla ja ahneudella, kaivamme omaa hautaamme ja tuhoamme tulevaisuutemme.
Työpaikkoja tai seteleitä ei voi syödä, mutta terve ympäristö hyvin hoidettuna ruokkii meidät ja jälkipolvemme.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Oman kuntani tavoite on työllistää kuntalaisensa ja luoda näin hyvinvoinnin edellytykset kaikille. Ottamalla lisää työttömiä, ei tuota tavoitetta voida edistää.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Monelle pienituloiselle kirjasto on ainoa linkki maailmaan.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Suurempituloisen on helpompi löytää asunto.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Hyvinvointiin käytetyt rahat tulee takaisin korkojen kanssa lisäämällä asukasviihtyvyydellä muuttovoittoa, sekä pienentää syrjäytymisestä muodostuvia sosiaalimenoja.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Sama se millä sinne pääsee, kunhan on saatavilla kohtuullisen matkan päässä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Luottamushenkilöiden ja virkamiesten yhteistyö toimii hyvin.

Ehdokkaan kommentti

On lisääntynyt koplaus ja avoin yhteistyö on vähentynyt.

2. Forssan pitää houkutella kuntaan uusia yrityksiä työllisyyden parantamiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Sijaintimme pitäisi pystyä hyödyntämään paremmin. Yritykset ei löydä tänne itsestään. Meidän pitää tutkia minkälaiselle yritykselle Forssa sopii ja minkälainen yritys sopii Forssalle ja sellaisille yrityksille tulee järjestää suoraa markkinointia.

3. Forssan tärkeimpiä tehtäviä on kaupungin imagon kirkastaminen.

Ehdokkaan kommentti

Helpoiten se onnistuu lopettamalla omaan pesään paskominen. Pitää osata tuoda vahvuuksiamme esille ja se ei onnistu jos niihin ei usko itsekään.

4. Forssa on onnistunut Järkivihreä-tavoitteissaan ja houkutellut kuntaan riittävästi kestävän kehityksen yrityksiä.

Ehdokkaan kommentti

Voitaisiin keskittyä myös pienempiin yrityksiin.

5. Forssa ei tee tarpeeksi työtä muuttotappion hillitsemiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Ei voi sanoa, että tehtäisiin tarpeeksi, kun kerran ollaan kokoajan tappiolla.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Ei tuohon ole yleispätevää vastausta. Jotkut asiat on paremmin ja jotkut huonommin.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Johtajan vahvuus ei poista kompromissien tarvetta. Kompromissien tarve poistuu avoimuudella ja asioiden riittävän laajalla tarkastelulla.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Monet voivat pärjätä vapaammalla kasvatuksella pilaamatta omaansa ja monen muun elämää, mutta ne voivat olla uteliaita ja itsenäisiä myös, vaikka osaisivat käyttäytyä ja totella. Ei hyvät käytöstavat ja tottelevuus poista uteliaisuutta ja itsenäisyyttä. Päinvastoin, se kehittää uteliaimpien luovuutta.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Sellainen pärjää parhaiten, joka vähiten tarvitsee aina jotain.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Toki jokaisella on mahdollisuus saavuttaa lähes mitä tahansa, mutta ei kaikilla ole samat mahdollisuudet.

Vaalikoneen etusivulle