Emmi Lintonen Valitaan

Vaalikone Forssa

Vaalilupaukseni

  1. Forssassa terveydenhuoltopalveluiden täytyy olla helposti saavutettavissa. Ikäihmisten palveluiden on oltava monimuotoisia.
  2. Ei monitoimikeskukselle. Lähikoulu on jokaisen lapsen oikeus lapsiystävällisessä Forssassa.
  3. Maksuton varhaiskasvatus kaikille. Laadukas päivähoito on jokaisen lapsen oikeus, kuten peruskoulu.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Valtuutettuna olen rauhallinen ja yhteistyökykyinen. Vahvuusalueinani ovat työ- ja perhe-elämän tuntemus.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Vaadin, että tulevaisuudessa lapsilla, perheillä ja vanhuksilla on kaikilla yhtä hyvät oltavat taustoista riippumatta. Tarvitsemme sosiaalisesti vastuuntuntoisempaa politiikkaa tasaamaan tuloeroja. Huonoina taloudellisina aikoina emme voi tarjota kaikkea hyvää kaikille emmekä voi leikata kaikilta tasapuolisesti.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
kuntayhtymä tai maakuntahallinto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
1 000 - 3 000 euroa
Vuositulot
30 000-50 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Perheeseeni kuuluu aviomies ja kaksi pientä tytärtä. Lisäksi perheen arkea värittää shetlanninlammaskoira.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Vapaa-ajan vietän perheen ja ystävien kanssa. Ulkoilemme paljon ja osallistumme erilaisiin lapsille järjestettyihin tapahtumiin. Olen myös vapaaehtoisena paikallisen MLL-yhdistyksen toiminnassa.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Koulutus ja työ ovat erittäin tärkeissä rooleissa nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä ja hyvinvointierojen kaventamisessa.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kestävän kehityksen huomioiminen kouluruokailussa on tärkeää.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Pidän kolmannen sektorin toimintaa tärkeänä. On kuitenkin muistettava yhdistysten tasapuolinen kohtelu.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Kunta ei saisi hakea säästöjä koulujen opetusryhmien kokoja kasvattamalla.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Olen ehdottomasti sitä mieltä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden pitää olla toimivia, mutta ne eivät voi olla sitä, jos palveluiden sijainti ja saatavuus ovat huonoja. Esimerkiksi ensiapupäivystys liian kaukana ei voi olla toimivaa palvelua.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Kestävän kehityksen arvoja pitää kunnioittaa päätöksenteossa.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Edulliset vuokra-asunnot on tarjottava ensisijaisesti niitä tarvitseville. Jos vuokra-asunnoista on ylitarjontaa, niitä voidaan tarjota muillekin.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Pienissä kunnissa lähes mahdoton järjestää.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Luottamushenkilöiden ja virkamiesten yhteistyö toimii hyvin.

2. Forssan pitää houkutella kuntaan uusia yrityksiä työllisyyden parantamiseksi.

3. Forssan tärkeimpiä tehtäviä on kaupungin imagon kirkastaminen.

Ehdokkaan kommentti

Imago syntyy hyvistä palveluista, joihin on panostettava ensisijaisesti.

4. Forssa on onnistunut Järkivihreä-tavoitteissaan ja houkutellut kuntaan riittävästi kestävän kehityksen yrityksiä.

5. Forssa ei tee tarpeeksi työtä muuttotappion hillitsemiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Työtä tehdään jatkuvasti, mutta elinkeinoelämän kehitys ei ole ollut suotuisaa Forssassa. Ihmiset muuttavat töiden perässä.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Suomalaisten terveys on parempaa kuin ennen, mistä kertoo korkea elinajanodote. Myös rikoksia tehdään vähemmän kuin ennen. Päihteiden käyttö on vähentynyt esimerkiksi nuorten keskuudessa. Ihmiset tekevät myös enemmän ekologisia elämäntapapäätöksiä, ettei ympäristö kuormittuisi lisää.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Kuntavaaleissa on kyse demokratiasta. Vahva johtajuus tarkoittaa myös kykyä tehdä kompromisseja.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni lasten on tärkeä olla uteliaita, itsenäisiä ja hyvin käyttäytyviä.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Haluan kehittää yhteiskuntaa juuri sellaiseksi, että siinä ei tarvita valtakilpailua ja taistelua. Heikollakin on oltava mahdollisuus pärjätä.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Tämän hetkinen maan hallitus ajaa politiikkaa, jossa rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät. Yhtäläiset mahdollisuudet ovat kaventuneet.

Vaalikoneen etusivulle