Ritva Aho Valitaan

Vaalikone Forssa

Vaalilupaukseni

  1. Jokaiselle turvataan hyvinvointipalvelut, mahdollisuus kotona asumiseen, tarvittaviin terveyspalveluihin, harrastuksiin.
  2. Jokaiseen kouluun ja varhaiskasvatukseen terveellinen oppimisympäristö ja ammattitaitoinen opetus.
  3. Kolmannelle sektorille luodaan mahdollisuus toimia kuntalaisten arjen ja sosiaalisen elämän parantamiseksi. Kumppanuustalon toteuttamien.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen jäänyt eläkkeelle ja nyt voin antaa aikaani kaikkien forssalaisten hyväksi.
Veromarkkojen oikea kohdentaminen kuntalaisten hyväksi.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Forssassa on jokaisen ihmisen voitava tuntea olonsa turvalliseksi, saada hyvät terveydenhoitopalvelut ja mahdollisuus harrastaa edullisesti.
Viihtyisä asuinympäristö.
Jokainen nuori voi opiskella hyväkuntoisessa koulussa ammattitaitoisen ja osaavan opettajan opetuksessa lyhyen koulumatkan päässä.
Jatko-opintomahdollisuudet turvataan.
Harrastusmahdollisuudet myös vähävaraisille.
Lasten varhaiskasvatukseen pienemmät ryhmäkoot. Työpaikkojen luominen työttömille.

Työ ja koulutus

Työnantaja
ei työelämässä
Ammattiasema
eläkeläinen
Kielitaito
suomi

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
ei mitään näistä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Puoliso ja tyttären perhe. (3 lastenlasta)
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Suomen Reumaliitto ry:n toiminta (Hallituksen 2.vpj), vanhusten palvelut Forssan seudun Palvelukammari ry.n kautta. (Hallituksen pj). Kolmas sektori on saatava mukaan kuntapalvelujen kehittämiseen.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Ensimmäinen opiskelupaikka pitää olla läheltä kotia. Lukio tai toisen asteen koulutus.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Varhaiskasvatus tulee olla ilmaista varattomille perheille.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruoka laajentaa makunäkemyksiä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Yhdistykset järjestävät mielellään eri tapahtumia esim. kerätäkseen varoja jäsentensä hyvinvoinnin ja viihtyvyyden edistämiseen tai muutoin sosiaalisen elämän parantamiseen.
Kumppaanustalo kaikkien yhdistysten käyttöön olisi upea juttu.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Oppimisympäristöt tulee tehdä sellaisiksi, että jokainen oppilas tuntee olonsa turvalliseksi ja kiusaamismahdollisuutta ei ole.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Panostusta pitäisi lisätä vanhusten omatoimiseen jaksamiseen kotona. Kuntoutuksen ja kotipalvelun resursseihin tarvitaan lisää voimavaroja.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Työntekijöiden määrä on nyt jo liian pieni. Esim. Vanhusten määrä lisääntyy ja tarvetta inhimilliseen hoitosuhteeseen on ja se vaatii hoitotyöhön enemmän aikaa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Palveluiden tulee toimia mahdollisimman lyhyen matkan päässä ja ne pitää olla helposti saavutettavissa.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Mielenkiinnolla odotan tulevaa. Työpaikat tulee turvata ja Pihlajalinna on antanut hyvän tarjouksen sairaalapalvelujen parantamiseksi. Olen huolissani siitä, miten rahat kuntalaisilla riittävät palveluiden saamiseksi.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Akuutissa tilanteessa hoitoon pääsy nopeasti on turvattava.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kuntavero voidaan laskea vasta sitten, kun tulee maakuntavero. Palveluiden turvaaminen tapahtuu veromarkoin. En usko, että kuntalaisen kokonaisverotus kevenisi.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä kansalaisella pitää olla oikeus valittaa jos siihen on syytä.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Kaikki ajoneuvot pitää huomioida pienessä kaupungissamme, jossa välimatkat ovat pitkät ja julkista kukuneuvoliikennettä on vähän.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Jos yritys sitoutuu työllistämään ja lupautuu pysymään paikkakunnalla niin miksei. Tosin meillä on aika paljon rakennettuja teollisuushalleja, jotka ovat tyhjillään.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristö-ja luontoarvojen merkitys kasvaa koko ajan. Tulevaisuudentekijät, lapset, ansaitsevat puhtaan maapallon.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Maahanmuuttajien kotouttaminen on inhimillinen teko. Valinta, keitä otetaan, voisi olla kuitenkin kunnalla.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjasto on kaiketi ainoa kulttuurimuoto, jota vielä köyhätkin voivat käyttää. Lukemista tulee suosia näinä kännykkäaikoina.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kaikki vuokra-asunnot tulee olla vuokrattuna.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä harrastuspaikkojen tulee olla turvallisia ja hyväkuntoisia.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Kunnalla ei ole varaa järjestää toimivaa joukkoliikennettä koko kunnan alueella.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Luottamushenkilöiden ja virkamiesten yhteistyö toimii hyvin.

Ehdokkaan kommentti

Tähän pitää pyrkiä. Tällä vaalikaudella ei ihan putkeen mennyt.

2. Forssan pitää houkutella kuntaan uusia yrityksiä työllisyyden parantamiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Uudella kaupunginjohtajalla on työsarkaa. Valtuuston tulee luoda hyvät edellytykset yritysten onnistuneelle ankkuroinnille Forssaan.

3. Forssan tärkeimpiä tehtäviä on kaupungin imagon kirkastaminen.

Ehdokkaan kommentti

Hyvällä yhteistyöllä, onnistuneilla päätöksillä, hyvällä taloudenhoidolla ja kuntalaisia kuunnellen se onnistuu.

4. Forssa on onnistunut Järkivihreä-tavoitteissaan ja houkutellut kuntaan riittävästi kestävän kehityksen yrityksiä.

Ehdokkaan kommentti

Olemme onnistuneet luomaan brändin, joka on kaikkien tavoiteltavissa. Yrityksiä voisi olla enemmänkin.

5. Forssa ei tee tarpeeksi työtä muuttotappion hillitsemiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Keinoa ei ole vielä keksitty muuttotappion hillitsemiseksi.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Historian tunteminen edesauttaa ymmärtämään nykypäivää.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Asioiden hoito on aina kompromissien tekemistä.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

En ymmärrä kysymystä.
Miksi lapsi ei voi olla utelias ja itsenäinen, mutta omata hyvät käytöstavat ja totella.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Heikommista on pidettävä huolta ja taisteltava heidän puolestaan, jotka eivät siihen itse kykene.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Tasa-arvo, kaikilla osa-alueilla, on yhteiskunnan perusta.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Köyhyys, syrjäytyminen, sairaudet ym. epätasa-arvoittavat mahdollisuuksia.

Vaalikoneen etusivulle