Vesa Niininen Valitaan

Vaalikone Forssa

Vaalilupaukseni

  1. Forssaan ei rakenneta isoa monitoimikeskusta. Vaan nykyisiä pienempiä yksiköitä kehitetään ja kunnostetaan.
  2. Päivähoidon ja koulutoimenlaatu on turvattava. Ryhmätkoot eivät saa kasvaa
  3. Teollisuuden toiminta edellytyksiä on parannettava.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen yhteistyökykyinen. Teen töitä pitkäjänteisesti ja tarkastelen isompaa kokonaisuutta. Pidän kiinni lupauksistani.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Koulutus, päivähoito, asuminen ja harrastaminen sekä elinkeinopolitiikka.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
työntekijä
Koulutus
ammattitutkinto
Kielitaito
suomi

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
81-100%
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ammattijärjestöjen tuki
Vuositulot
30 000-50 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Avovaimo ja tytär.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Perhe ja ystävät. Jalkapallo, salibandy sekä lumilautailu.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Toisen asteen koulutus on tärkeä asia nuorten tulevaisuuden kannalta.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Lapsiperheiden asemaa on helpotettava.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasviksia syödään muutenkin.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kulttuuria voidaan tukea myös tällä tavoin.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Pienet ryhmäkoot takaavat paremman opetuksen.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Liian pitkä matka ei myöskään ole hyvä.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityistäminen tuhoaa Suomalaisen terveydenhuollon.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeä osa elinkeinopolitiikkaa.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Tietyissä tilanteissa kyllä mutta ei kaikissa.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Apua tarvitsevia on autettava.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Sivistykselle ei voi olla hintaa.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan on tuettava pienituloisten asumista.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Urheilupaikkojen pitää olla kunnossa.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Luottamushenkilöiden ja virkamiesten yhteistyö toimii hyvin.

Ehdokkaan kommentti

Forssassa virkamiehillä on liikaa valtaa.

2. Forssan pitää houkutella kuntaan uusia yrityksiä työllisyyden parantamiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Kaupungin on tehtävä aktiivista elinkeinopolitiikkaa. Sen kärkeen on nostettava metallialan yritykset sekä rakennus- ja elintarviketeollisuus.

3. Forssan tärkeimpiä tehtäviä on kaupungin imagon kirkastaminen.

Ehdokkaan kommentti

Forssalla ei ole merkittävän huono imago. Mutta toki sitä on aina kehitettävä.

4. Forssa on onnistunut Järkivihreä-tavoitteissaan ja houkutellut kuntaan riittävästi kestävän kehityksen yrityksiä.

Ehdokkaan kommentti

Järkivihreys ei voi olla pelkästään elinkeinopolittikan kärki. Tarvitaan useampia kärkiä.

5. Forssa ei tee tarpeeksi työtä muuttotappion hillitsemiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Keskeisin kysymys Forssan kannalta. Tämän eteen on tehtävä töitä.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Aikaa kultaa muistot. Kaikki uudet asiat eivät ole silti kannatettavia.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Demokratia on tärkeä asia.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Puoliaan on pidettävä.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Suomi eriarvoistuu, kiitos porvarihallituksen politiikan. Tämä on pysäytettävä.

Vaalikoneen etusivulle