Pasi Vikman Valitaan

Vaalikone Forssa

Vaalilupaukseni

  1. Lupaan järkevää taloudenpitoa.
  2. Lounais-Hämeen alueellisen yhteistyön edistäminen ja kinastelun lopettaminen.
  3. Toivottavasti varhaiskasvatukseen lisäsatsaaminen voidaan toteuttaa kunnan taloutta vaarantamatta.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Minulla on tietoa, taitoa ja osaamista.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan edistää järkevää päätöksentekoa ja varautua Soten jälkeisiin puolittuviin verotuloihin. Tämä harppaus täysin tuntemattomaan voi viedä arvaamattomiin kunnallistalouden ongelmiin. Vaikutuksia on arvioitava jo etukäteen.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
saksa

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
kuntayhtymä tai maakuntahallinto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
ei ole
Vuositulot
30 000-50 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Perheeseeni kuuluu:
Vaimo ja kolme aikuista lasta.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Yhdistys- ja järjestötoiminta. Vapaaehtoistyö.
Liikunta, puutarhanhoito ja mökkeily.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Koulutus ja harjoittelu avaa nuorelle mahdollisuuksia päästä mukaan suomalaiseen yhteiskuntaan.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan tavoitetta antaa kaikille lapsille tasa-arvoiset lähtökohdat peruskouluun mentäessä.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Ravintosuositukset on silti otettava huomioon, mutta lasten liikalihavuus ja liiallinen lihan, makkaran tai rasvan syöminen voivat vaarantaa kansanterveyttä!

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Entisenä lentopallon nuorisovalmentajana tuntuu pahalta, kun kuulee puhuttavan esim. Koijärven Kunnon satojen eurojen salimaksuista Forssalle ja Tammelalle.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Lasten lukumäärä Forssassa on alentunut vuosittain. Kouluja on liikaa ja niitä lakkautettaessa on huolehdittava opetusryhmien jakamisesta tai perustettava uusia luokkia vastaanottavaan kouluun.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Hyvä palvelu maksaa. Palvelukotipaikkojen lisäämisen ohella on panostettava entistä parempaan ja monipuoliseen kotihoitoon, vaikka sekin maksaa.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Toivottavasti suoja-aikana voitaisiin pitää edes se joskus ehdotettu 3 vuotta, sillä 5 v määräaika on osoittautunut liian pitkäksi ja käy kuntayhtymille liian kalliiksi. Siinäkin ajassa eläköityminen ja uusiin virkoihin hakeutuminen hoitaisivat enimmät ongelmat.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Ammattitaidon ja kokemuksen lisääminen edellyttää toimintojen keskittämistä.
Silti tarvitaan lähipalvelua esim. ensiapuna terveydenhuollossa. Toivottavsti myös sosiaalipuolella paikallisuus säilyy, vaikka nettiasiointi helpottaa ehkä tilannetta.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Me lounaishämäläiset joudumme tulevassa Sote:ssa maksamaan muiden Hämeen seutukuntien tehottomampia palveluita.
En halua maksaa myöskään yksityisten pörssiyhtiöiden lisääntyviä voittoja veroparatiiseihin!

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Näin voi tapahtua. Avohoito tuo säästöjä, mutta tapauskohtaisesti avohoito voi joskus tarkoittaa heitteille jättöä ja inhimillisiä tragedioita.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kunhan näin vain olisi? Itse uskon raadollisempaan todellisuuteen ja menojen jopa hallitsemattomaan ylimitoitukseen. Osa kunnista on vaikeuksissa jo nyt.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Meillä Forssassa ei enää juurikaan rakenneta eikä tämä ole meillä kovinkaan suuri ongelma. Ehkä kasvukesksissa ?

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Kuljen itse polkupyörällä aina kun se on mahdollista. Pyöräteissä on paranneltavaa, mutta en menisi autoilijoitakaan rankaisemaan. Autolla on päästävä ajamaan täällä muuttotappioalueella bussivuorojen harventuessa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Ei yritystukia enää entiseen malliin. Voimme varmasti kaavoittaa ja tarjota joustavasti kunnallistekniikkaa ym. yritysten tarpeisiin ja palvella niitä yksilöllisesti. Ilmainen tonttikaan ei ratkaise yritysten sijaintiratkaisuissa!

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Kyse on varmasti siitä millaisista arvoista on kysymys? Päästö-, haitta-, melu- ja turva- ym. määräyksistä en antaisi periksi tuumaakaan, mutta esim. syrjäiseen puistoon rakentamisesta ja maisema-arvoista voitaisiin varmasti keskustella.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Emme voi panna rajojamme kiinni jatkossakaan. Maamme ulkopolitiikan ja kansainvälisten sopimusten sitovuutta on sitä ennen muutettava. Olisiko se meidän etumme ?

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kulttuuripalvelut tulisi pitää jatkossakin maksuttomina ja kaikkien kuntalaisten saatavilla olevina palveluina.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Meillä on runsaasti vapaita Forssan vuokra-asuntojen (ja yksityistenkin ihmisten) vuokra-asuntoja tyhjänä. Niitä tulee vuokrata mahdollisimman tehokkaasti.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Meillä on hyvä tilanne, mutta täydentämistä ja korjauksia olisi tehtävä, jos rahatilanne sen vain sallii. Kyse on palvelutarjonnasta ja kunnan houkuttelevuudesta.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on tavoitteena toivotonta, sillä joukkoliikenne vähentyy ensi vuodesta alkaen. Kunnan rahoittama vanhuksia ja vammaisia palveleva Tyykikyyti on hyvä ratkaisu. Meille muille jäävät omakustanteiset polkupyörä, oma auto tai taksi!

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Luottamushenkilöiden ja virkamiesten yhteistyö toimii hyvin.

Ehdokkaan kommentti

Näin ei aina ole ollut. Hyvä tavoite, johon olisi päästävä keskustelujen ja periaatelinjausten kautta.

2. Forssan pitää houkutella kuntaan uusia yrityksiä työllisyyden parantamiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Muuttotappioiden syynä on ollut työpaikkojen kato. Ensimmäisenä vaiheena minusta olisi alueellinen yhteistyö kuntien kesken. Vaihtoehtona näyttää olevan keskinäinen kyräily!

3. Forssan tärkeimpiä tehtäviä on kaupungin imagon kirkastaminen.

Ehdokkaan kommentti

Valitettavasti vain teot puhuvat puolestaan ja huono kello kuuluun kauas. Imago on rakennettava vaihe vaiheelta työtä tekemällä myös käytännössä eikä tuhansia eruroja maksavalla mainoskampanjalla kuten aikaisemmin on tapahtunut.

4. Forssa on onnistunut Järkivihreä-tavoitteissaan ja houkutellut kuntaan riittävästi kestävän kehityksen yrityksiä.

Ehdokkaan kommentti

Kiimassuon alue näyttää toimivan varsin hyvin ja on jo nyt onnistunut kaupungin elinvoimaa lisäävä hanke. Voimme jatkaa samalla linjalla.

5. Forssa ei tee tarpeeksi työtä muuttotappion hillitsemiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Jäyhää tonttipolitiikkaakin voi muuttaa, mutta muuttotappion kääntäminen vaatii käytännössä satojen työpaikkojen lisäämistä. Yritysten houkuttelua ja elinkeinopolitiikkaa olisi monipuolistettava.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Omat ongelmat kunakin ajankohtana, mutta nykyisin on toimittava ja kirittävä nopeammin. Olemme tainneet jäädä myös talouden valtavirtauksista syrjään kehä 3:n väärällä puolella asuessamme.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Elämme demokratiassa ja kunnioitan sen periaatteita. Ymmärrän vahvan johtajan kuuntelijana, analysoijana ja vaihtoehtojen kartoittajana, enkä suinkaan kaiken jyrääjänä.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Myös kuria ja ainakin itsehillintää tarvitaan, vaikka kannatankin kaikesta uteliaan ja itsenäisen uuden sukupolven kasvattamista. Kyse tasapainoilusta eli ei saa tappaa aloitteellisuutta ja luovuutta, mutta on osattava samalla käyttäytyä.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Näinhän täällä on toimittu ja seuraukset näkyvät. Idealistina uskoisin parempaan tulevaisuuteen ilman keskinäistä kamppailua ainakin meillä täällä Forssassa.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Eriarvoisuus on lisääntymässä voimakkaasti. Kaikki kunnan asukkaat olisi hyvä pitää yhteiskunnassa osallisina, sillä nyt osa meistä on käytännössä osattomia kaikesta tästä hyvästä mitä meillä on. Etusijalle asettaisin varhaiskasvatuksen ja koulutuksellisen tasa-arvotilanteen valintoja tehtäessä.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

En puhu rikkauksista. Hyvinvointi edellyttää työtä ja toimeentuloa. Sen jälkeen voidaan sosiaalipoliittisin toimin korjata tilannetta, mutta nyt n. 5-10 % nuorista on aivan väärä polku edessään.
Varhaiskasvatuksesta sen korjaaminen kait lähtee ?

Vaalikoneen etusivulle