Katja Andrejev Valitaan

Vaalikone Hamina

Vaalilupaukseni

  1. Teen kaikkeni kuntapäättäjänä, jotta saamme työllisyyden kasvuun. Luon yrittämiselle suostuisat olosuhteet ja panostan koulutukseen.
  2. Pidän huolta peruspalveluista niin että kaikilla on hyvä ja turvallinen olo kaupungissamme.
  3. Ylläpidän avointa päätöksentekoa ja kuntalaisten kuulemismahdollisuuksia.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen kahden viimeisen vaalikauden aikana oppinut kuinka valtuusto toimii ja kuinka siellä saa asiat etenemään. Haluaisin jatkaa aloitettua työtä.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Kaupungin elinvoiman lisäämistä, koulutukseen panostamista, sote-muutoksessa pitää huolta kunnan peruspalveluista

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
ranska
venäjä
italia

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei ole
Vuositulot
50 000-70 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Aviomies, tytär ja poika
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Luonto, musiikki ja ystävät. Liikumme paljon perheen kanssa luonnossa ja matkailemme erityisesti kotimaan museokohteissa. Laulan lauluyhtyeessä.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Nuoren pitää päästä peruskoulun jälkeen johonkin, sillä jos jää kotiin on suuressa vaarassa syrjäytyä. Ulos lähteminen ja edes päivärytmin järkevä ylläpito on vaikeaa.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Siihen pitää pyrkiä askel kerrallaan. Maksuton varhaiskasvatus parantaisi heikommassa asemassa olevien perheiden lasten mahdollisuuksia saada laadukasta varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatus helpottaisi koulun aloitusta, parantaisi lapsen oppimismahdollisuuksia ja vähentäisi syrjäytymisriskiä.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Se olisi etu sekä kansanterveydelle, ilmastolle kuin myös sillä voisi tukea paikallisia tuottajia ostamalla heidän tuotteitaan. Eikä kasvisruoka ole niin uusi juttu koulussa, kautta aikain sitä on ollut, eikö siitä ole tarvinnut tehdä numeroa.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Mahdollisuuksien mukaan. Ilmainen ei välttämättä ole mahdollista tässä taloudellisessa tilanteessa, mutta vain pakolliset kulut veloittaen pitäen vuokra kohtuullisena tuki olisi hyvä.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Peruskoulussa olemme saaneet pidettyä pääosin ryhmäkoot inhimillisinä, mutta lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa ryhmäkoot ovat kasvaneet käsittämättömän suureksi ja työrauha voi olla vaikea saavuttaa.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisen kohdalla tulee tehdä hoitotarpeen kartoitus yksilöllisesti.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Maakuntahallinnon kanssa pitää neuvotella, että kuntien sote-henkilöstölle löytyy paikat uudesta hallinnosta. Uskon, että isompi ongelma on laajeneva yksityinen sektori joka vie päteviä henkilöitä siten että julkinen ei voi kilpailla työnantajana.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Peruspalvelut pitää olla riittävän lähellä laadun kuitenkaan kärsimättä

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Kilpailutilanteessa voi hinnat nousta ja kovassa kilpailutuksessa laatu laskea.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Avohoitoa pitää päästä matalalla kynnyksellä ajoissa. Kun tilanne sitä vaatii, pitää olla mahdollisuus helpommin myös päästä kovemman tason hoidon piiriin. Vaatii resursseja ja ammattitaitoa hoitaa tilanne.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kuntavero tulee laskemaan maakuntahallintoa siirtyessä

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Kuntalaisia pitää pystyä kuulemaan jo valmisteluvaiheessa niin ettei valituksille tule aihetta.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Haja-asutusalueella ei tällä hetkellä julkinen liikenne toimi joten yksityisautoilua on ollut pakko suosia. Rakentamisessa ja yhteiskuntarakenteessa tulisi ottaa huomioon vähäpäästöisten autojen suosiminen sähköpistokkein ja maakaasun tankkauspistein

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Tontteja tulee olla helposti tarjolla, sekä kaikki palvelut (sähkö, vesi jne) yhden luukun periaatteella nopeasti.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Täytyy löytyä tapa rinnakkaiseloon

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Meidän pitää valmistella kotouttaminen ja muut olosuhteet sellaisiksi että vastaanotto on helppoa ja onnistumme mahdollisimman hyvin

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Maksamme sen jo kuntaverona joka on toimiva ja tuloihin perustuva järjestelmä

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Olisi hyvä jos mahdollisimman paljon eri tuloluokista olisi väkeä samalla alueella eikä tulisi tulojen mukaan lähiöitymistä kuten esim Ruotsissa.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Panostaminen liikuntaan lisää terveyttä ja on parasta ennaltaehkäisyä

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Se on tavoiteltava tila. Tosin on ymmärrettävää että esim alueen saaristoon voida verovaroin näillä asukasmäärillä saada julkista liikennettä

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. HaminaKotka sataman tuottovaatimusta kaupungille on nostettava nykyisestä.

Ehdokkaan kommentti

Erityisesti alueen kehittämistä ja yrityksien houkuttelua pitää painottaa, joka on jopa varsinaisia euroja tärkeämpää.

2. Kotkan ja Haminan olisi tehtävä enemmän yhteistyötä.

Ehdokkaan kommentti

Yhteistyö on tervetullutta, kunhan se ei tarkoita kuntaliitosta.

3. Haminaan on saatava nopeasti eloa valtakunnallisesti merkittävällä matkailuinvestoinnilla.

Ehdokkaan kommentti

Menestyminen vaatii rohkeita tekoja ja kekseliäisyyttä - uskon että tähän löytyy tulevalla vaalikaudella ratkaisuja.

4. Haminan pitäisi vähentää henkilöstöstään 10 prosenttia kaupungin taloustilanteen parantamiseksi vuoteen 2019 mennessä.

Ehdokkaan kommentti

Mitään päätöksiä ei voida tehdä ennen kuin tiedetään miten sote vaikuttaa. Jo nyt henkilöstö on organisaatiouudustuksen jäljiltä tiukilla.

5. Haminan on houkuteltava nykyistä aktiivisemmin venäläisiä matkailijoita.

Ehdokkaan kommentti

Tosin aktiivisimmatkaan toimenpiteet eivät auta nykyisessä taloustilanteessa kun ruplan kurssi on edelleen elpymisestä huolimatta heikko.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Kehitys tuo mukanaan niin hyvää kuin huonoakin

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Vahvaa johtajuutta tarvitaan yhdessä demokratian kanssa.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Nämä voi yhdistää. Hyvin käyttäytyväkin voi olla kekseliäs ja utelias. Käytöstavat ja toisten huomioiminen tulee opettaa kotona ennen kouluun menoa.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Siksi päättäjiksi tarvitaan hyviä neuvottelijoita

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Se ja lähimmäisen huomioiminen pienissäkin asioissa helpottaisi.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Niin kauan kun meillä on maksuton ja tasokas koulutus on lähtökohdat kaikilla samat.

Vaalikoneen etusivulle