Mira Haahti

Vaalikone Hanko

Vaalilupaukseni

  1. Ihmisoikeudet ja tasa-arvo: aktiivisuutta edistävät toimet ja ihmisarvoinen hoiva elämän alkuun ja loppuun. Kahdella kielellä.
  2. Ihmisen kokoinen kaupunki, vaikutus- ja toimintamahdollisuuksineen. Asennemuutos, yritys- ja perhetukitoimet, matalan kynnyksen palvelut.
  3. Kierrätys ja liikatuotanto hyötykäyttöön. Tuotanto ja tuotekehittely sekä kulttuuri käyttövaraksi.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Uskon ihmiseen, ihmisen kokoiseen kaupunkiin. Kestävä kehitys, kierrätys ja yhteisöllisyys ovat sanojani. Matalan kynnyksen palvelut, pienyrittäjäin tuki ja ihmisystävällisyys teemojani. Sinullekin.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
-Ihmisoikeudet ovat humaanin yhteiskunnan mitta. Tasa-arvo, tukitoimet sen saavuttamiseksi tärkeitä asioita. Pehmeä kohtaaminen, kokemus vaikutuksen mahdollisuudesta oleellinen, politiikassakin. Syrjäytymisen ja eristyneisyyden ja pelon tunteen minimoiminen todellisin toimin. Kulttuurinen perintö ja sen mahdollisuudet osaksi kaupunkia, sen kuvaa. Yrittäjäin mahdollisuuksia yrittää helpotettava. Kierrätyksen opastus, korostus ja tukitoimet välttämättömiä. "Hukka"ruoan tms. hyötykäyttö ehdotonta.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
taiteilija
Koulutus
ylioppilas
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
saksa

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
ei
Poliittinen kokemus
ei mitään näistä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
Olen sitoutunut taloudelliseen sitoutumattomuuteen, käsityöläisyyteen.
Vuositulot
alle 20 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Kaksi lasta joista toinen asuu jo itsenäisesti ja omillaan ja toinen on nelivuotias. Aviomies sekä allekirjoittanut. Kolmen hengen perhe.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Kirjallisuus ja psykologia.
Taide ja kulttuurin kaikki ilmenemismuodot.
Vapaaehtoistoiminta
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

..mutta tarjottava siihen mahdollisuus, ja halukkaille järjestettävä sellainen. Tukirakenteet kuntoon nuoriso-ohjauksen tiimoilta.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

molempi parempi

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Jos kyseessä on puhdas säästötavoite, on oleellisin unohdettu. Turvattoman turva on suojan tunne, tarpeen edessä. Avohoito on oiva tukimuoto toipujalle, paranemisprosessissa, mutta sairauden piinatessa mieltä liian turvaton tukimuoto. Tämän alan kysymykset ovat kovin yksilökohtaisia, päätöstenkin oltava senkaltaisia. Suositus on usein piilonimi pakkosäästölle. Pidemmällä aikavälillä nuo säästämisen muodot suurenevat potensseissa, sekä sairastuneen että yhteiskunnan mittarilla.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Hangon keskustassa voi jatkossakin järjestää Sea Horse Weekin kaltaisia isoja yleisötapahtumia.

2. Hangon kaupungin talous on liian riippuvainen sataman toiminnasta ja menestyksestä.

Ehdokkaan kommentti

Monella rintamalla tulee vaikuttaa- satsata sekä kasvuun että rakenteeseen. kasvaa kohti omavaraisuutta. Matkailua.

3. Hangon matkailutoimistolla on riittävät resurssit kaupungin markkinoimiseen.

Ehdokkaan kommentti

Resurssit eivät ole riittävät.

4. Hangon tulisi antaa lupa lentokentän liikenteen ja harrastustoiminnan kasvattamiseen.

5. Hangon pitäisi ensisijaisesti huomioida vakituiset asukkaat päätöksenteossaan.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Tasa-arvon kysymykseen on aktiivisesti haettu parannuksia, tasa-arvoistamisen tietä pyritään kulkemaan. Silti tämä on vain alku oleellista kohti. Monet muutoksen tuulista tuoneet sekä hyvää että raikasta ajattelunmallia.Kuitenkin: tehotuotanto, ihmisarvon vaihtuminen tehoklooniin, palveluammattien resurssi-/aikapula, vanhusten tehovarastointi, lasten suur-ryhmät, muovimaailman ihannointi, eristyneisyys ja yksinäisyys eivät ole positiivista muutosta vaan pakottavat näkemään myös ongelma-ilmiöt. Populislitinen polarisointi luo myös näennäisiä muureja tässäkin uudessa ajassa. Otetaan paras vanhasta mukaan, rakennutaan uudeksi ajassa!

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Aiemmin uskoin juuri tuohon ja rakastin maatamme erityisesti sen tähden. Kun opetustoimi kohtaa valtavia säästöpakkoja, köyhyys ja eriarvoisuus nousevat oikeina mörköinä pinnan alta on aika kysyä itseltään: onko yhtäläistä mahdollisuutta onneen enää olemassa? Säästöt palveluissa, tukitoimissa, aktivoinnissa, siitä maksavat erityisesti lapset ja hädänalaiset perheet, nuoret, syrjäytynyt, sairaat ja työttömät. Kun uusiin luistimien ei ole varaa, alkaa olla vaikea unelmoida maailmasta jossa voi vaikuttaa. Kun äiti uupuu masennukseen, ja isä eksyy kulman baariin, on vaikea uskoa jos toivoakaan. Harrastukset kalliita, opintopaikat/ työ kiven ja lähimpään turvakotien tunnin matka ei anna aihetta enää uskoa samaan mahdollisuuteen menestyä. Tai edes kokea olevansa ihmisarvoinen.

Vaalikoneen etusivulle