Päivi Meros

Vaalikone Helsinki

Vaalilupaukseni

  1. Mielestäni kaupungin on sitouduttava ylläpitämään laajoja kulttuurin ja urheilun tukijärjestelmiä. Näin turvaamme ne jokaiselle.
  2. Liikennepolitiikka edellyttää valtuutetuilta ratkaisuja, joissa ylläpidetään ja kehitetään liikenneverkostojen toimivuutta ja kunnossapitoa.
  3. Varhaiskasvatus on lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä palvelu, siksi kannatan kaikille lapsille ilmaista varhaiskasvatusta.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Rehellisyyteni ja tasapuolisuuteni ovat ominaisuuksia, joita minussa arvotetaan. Ihmisistä välittäminen on olennainen osa oikeudenmukaista politiikkaa, uskon aidosti ihmisiin ja toimivaan demokratiaan
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Mielestäni kaupungin on sitouduttava ylläpitämään laajoja kulttuurin ja urheilun tukijärjestelmiä. Näin turvaamme jokaiselle mahdollisuuden huolehtia itsensä hyvinvoinnista. Liikennepolitiikka edellyttää ratkaisuja, joissa ylläpidetään ja kehitetään liikenneverkostojen toimivuutta ja kunnossapitoa. Suosimalla uusiutuvaa energiaa huolehdimme puhtaasta luonnosta.Varhaiskasvatus on lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä palvelu, siksi kannatan kaikille lapsille ilmaista varhaiskasvatusta.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
ei työelämässä
Ammattiasema
joku muu
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
3 000 - 5 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
21-50%
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Vuositulot
20 000-30 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Avopuoliso, isä, äiti, veli ja Tuhkimo kissa.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Vapaa-ajallani nautin taiteesta, kulttuurista ja monipuolisesta liikunnasta. Harrastuksiini kuuluvat jooga, kiipeily, avantouinti ja musiikki. Rakkain harrastus kuitenkin on tanssi.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Monelle nuorelle ”uraputki” peruskoulun jälkeen on jokseenkin selkeä. Aiheesta on keskusteltu vanhempien, kavereiden ja koulun kanssa. Mutta on heitäkin, jotka miettivät, mitäs nyt. Juuri heitä, jotka helposti jäävät seisoskelemaan ostarien edustoille, on autettava. He tarvitsevat aikuisen ohjausta. Seinävierustoilla maleksivat nuoret tulee velvoittaa keskustelemaan tulevaisuuden mahdollisuuksista ja vaatia sitoutumista jatko-opintoihin tai työharjoitteluun. Se on huolenpitoa huomisesta.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

”Varhaiskasvatus on lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä palvelu.”
Kannatan kaikille lapsille ilmaista varhaiskasvatusta. Se maksaa itsensä takaisin tulevaisuudessa. Tämä on yksi konkreettinen keino tukea lapsiperheitä.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Ravitsemusasiantuntijoiden mukaan kasvisruokavalio sopii kaikkiin elämänvaiheisiin. Kasvisruokavalion terveellisyys on todistettu useammassa tutkimuksessa. Ruokatottumukset kehittyvät kotona ja koulussa, siksipä koulun ruokailun tulee luoda kaikille lapsille mahdollisuus oppia pitämään laadukkaasta ja monipuolisesta kasvisruokavaihtoehdosta. Kokonaan kasvisruokaan siirtymistä en kannata.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kuntien ja valtion tulee tukea ja sitoutua ylläpitämään laajoja kulttuurin ja urheilun tukijärjestelmiä.
Näin varmistetaan, että jokaisella kansalaisella on mahdollisuus harrastaa kulttuuria ja liikuntaa. Näin turvataan, että jokaisella on mahdollisuus kykyjensä mukaan panostaa sekä fyysiseen – että henkiseen hyvinvointiin. Se takaa rikkaamman vanhuuden ikäihmisille, demokraattisen kasvun eväät nuorisollemme ja keski-ikäisille mahdollisuuden nollata ajatuksensa erilaisista paineista. Hyvinvointia luodaan meidän kaikkien yhteisellä työllä.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeintä on, että lapsille taataan työrauha luokkahuoneessa ja turvallinen välitunti. Luokkien ryhmäkoot on syytä pitää maltillisina. Tästä Helsingissä onkin huolehdittu. Uskoisin, että ekaluokkalaiset tarvitsevat vielä opettajan huomiota ja siksi pienempiä luokkakokoja, kun taas isommat tulevat toimeen itsenäisemmin.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

On kuunneltava vanhusten mielipiteitä ja uudistettava sen mukaisesti vanhushoitoa. Vanhustenhoito ei saa olla pelkästään ruuanlaittoa ja siivoamista. Tärkeintä on, että vanhusten harrasmahdollisuuksia kehitetään. Se pitää mielen pirteänä ja vähentää palvelupaikkojen tarvetta. Kun kuitenkin huomataan, ettei vanhus kykene elämään kotonansa, on hänellä oltava oikeus palvelukotipaikkaan.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Tätä asiaa tuskin päätetään kunnissa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat parhaitten, kun ne suunnitellaan hyvien liikenneyhteyksien päähän suurempiin yksiköihin. Suuremmat yksiköt mahdollistavat useat terveyspalvelujen toimenpiteet samaan rakennukseen. Näin helpotetaan potilaan vaivannäköä.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Tätä kannattaa miettiä tilanteen mukaan. Jos jokin palvelu toimii hyvin julkisella puolella, ei sitä ole syytä yksityistää. Vastaavasti, jos jonkin palvelun tuottaminen julkisella puolella ei toimi, on syytä miettiä yksityistämistä. Tärkeintä, että terveyspalvelut ovat laadukkaita ja kaikkien saatavilla.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Tämä kuuluu sote-tehtäviin ja siirtynee pois kuntien päätettävistä asioista. 2000-luvulla psykiatristen potilaiden laitoshoitopaikkoja on supistettu merkittävästi, eikä samanaikaisesti ole lisätty tarpeeksi avohoidon palveluja ja siksi psykiatrisia potilaiden määrä on lisääntynyt perusterveydenhuollossa. Eikä siellä välttämättä ole valmiutta hoitaa heitä. Toivottavasti sote ottaa esille tämän ongelman.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Sote-uudistuksen myötä kuntaveron tulee laskea.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valitusoikeuden rajoittaminen on kuntalaisten oikeuksien rajoittamista. Se, että valitusajat ovat pitkiä, on toinen juttu, sitä ei tule korjata valitusoikeitta rajoittamalla vaan on mietittävä muita keinoja, joilla valitusprosessi nopeutuu.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Olen sitä mieltä, että joukkoliikennettä on kehitettävä korvaamaan oman auton käyttöä. Realistinen tosiasia on kuitenkin, että hyvin suunniteltu joukkoliikenne ei kokonaan korvaa täysin oman auton käyttöä. Kävely, pyöräily ja julkinen liikenne eivät palvele kaikkien tarpeita. Parhaitten ne soveltuvat lyhyille tai korkeintaan keskipitkille matkoille, hyväkuntoisille yksineläjille tai lapsettomille pariskunnille. Työssäkäyvien pienten ja vähän isompienkin lasten vanhempien päivää, johon kuuluu päiväkodin kautta kulkeminen, kaupassa käynnit ja harrastuspiireissä käyttämiset, helpottaa oman auton käyttö.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Helsingin kiinteistövirasto vuokraa yrityksille ja yrittäjille liike-, toimisto- ja teollisuustontteja eri puolilta kaupunkia. Tonttien vuokrahinnat on pidettävä kohtuuhintaisina. Näin emme karkota yrittäjiä naapurikuntiin.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Luonnon tuhoaminen on suurimpia rikoksia, mitä voimme tehdä tulevaisuuden sukupolvia kohtaan. Tuhottua ei saa takaisin.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Helsingillä on parhaat mahdollisuudet monipuolisen kulttuurinsa ansiosta kotouttaa turvapaikan saaneita suomalaiseen yhteyskuntaan.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjasto on suomen yksi hienommista instituutioista. Se tarjoaa kirjojen lisäksi paljon muutakin. En näe lainausmaksuihin minkäänlaista tarvetta.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Helsingin kaupungin vuokra-asuntojen välityksessä vaikuttavat 1. tammikuuta 2017 lähtien varallisuusrajojen lisäksi myös tulorajat. Mielestäni varallisuus- ja tulorajat vuokra-asunnoissa on hyvä asia, vaikkakin aiheesta on käyty polemiikkia. Rajojahan voidaan tarkistaa aika-ajoin. Tärkeintä, että Helsingissä rakennetaan vuokra-asuntoja kysyntää vastaavaksi.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Olen havainnut, että jotkut asettavat urheilun ja kulttuurin hyvinkin vastakkaisiksi asioiksi. Ajatellaan, että kulttuuriin laitettu raha on pois urheilusta, tai päinvastoin. Kuulee sanottavan, että urheilu on saanut niin ja niin paljon rahaa, nyt on kulttuurin vuoro. Itse en näe asiaa ihan näin. Minulle urheilu ja kulttuuri ovat toisiaan täydentäviä asioita. Niiden eheyttävä vaikutus kohottaa itsetuntoa, lisää rohkeutta tarttua arjen hallintaan liittyviin tehtäviin. Siksi mielestäni kunnan on sitouduttava ylläpitämään laajoja kulttuurin ja urheilun tukijärjestelmiä.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Tähän on pyrittävä. Onhan uuden liikennepolitiikan päämääränä turvata sellainen elinkeinoelämän kilpailukyky, joka kehittää alueiden taloutta, julkista liikennettä ja työllisyyttä. Lisäksi uuden liikennepolitiikan päämääränä on hillitä ilmastonmuutosta päästöjä vähentämällä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Helsingin tulee pikemmin hillitä kuin lisätä väestönkasvua.

Ehdokkaan kommentti

Jokainen voi valita asunkuntansa itse. Asuttamisen ei tulisi olla itseisarvo. Markkinat varmasti sääntelevät asutusta. Kunnat voivat markkinoida itseään, jos tarvetta tulee. Helsingin vetovoima pääkaupunkina on takuuvarma. Siksi sopuhintaisista asunnoista on huolehdittava.

2. Kävelykeskustaa voi laajentaa vain rakentamalla keskustatunnelin.

Ehdokkaan kommentti

Tosiasia on, että jalankulkijoiden määrä keskustassa on lisääntynyt ja jalkakäytävät ovat jo ahtaita. Tällä hetkellä kävelykeskustan kehittämiseksi hahmotellaan erilaisia malleja. Niiden pohjalta kevään aikana valmistellaan periaatteet kävelykeskustan avartamiseksi. Ennen näitä periaatteita ja hintalaskelmia on mahdoton tehdä johtopäätöksiä keskustunnelin rakentamisesta.Varsinaisen päätöksen tekee selvitysten avulla uusi valtuusto kuntavaalien jälkeen.

3. Kaupunkibulevardien rakentamisessa pitää edetä mahdollisimman nopeasti

Ehdokkaan kommentti

Rakentamisessa on huolehdittava, ettei tukita julkista liikennettä, eikä tavaroiden liikkuvuutta.

4. Helsinkiin pitää saada lisää asuntoja, vaikka viheralueita vähentämällä

Ehdokkaan kommentti

Helsingin tulevaisuuden asukasluvun lisäystavoite vuoteen 2050 mennessä on 250 000. Joten uusien asuntojen määrä on haastava. Mikä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa Helsingin moottoritiemäiset sisääntuloväylät saattavat muuttua asuinkaduiksi ns. kaupunkibulevardeiksi. Lisäksi se tarkoittaa, että asuinrakentamista tulee täydentää Keskuspuiston reunoille. Koko keskuspuistoa ei tule rakentaa. Viheralueet ovat Helsingin keuhkoja, niitä on säästettävä myös tuleville sukupolville.

5. Isot tapahtumat ja konsertit voisivat jatkua Helsingissä melusta huolimatta nykyistä pidempään

Ehdokkaan kommentti

Ympäristökeskus valvoo tapahtumien ja konserttien meluhaittoja. Näiden tapahtumien osalta on kuitenkin muistettava, että ne tuovat mukanaan taloudellisia tuloja, luovat kulttuuria ja yhdistävät ihmisiä hyvässä hengessä!

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

1950-luvulta alkanut nopea maatalousvaltaisen Suomen muuttuminen teknologian maaksi on muuttanut suomalaisten elämäntapoja. Maaseudut autioituivat, kun ihmiset muuttivat kaupunkeihin. Ennen kaupungistumista, ja jonkin aikaa sen jälkeenkin, ihmiset pärjäsivät kutakuinkin niin kuin taisivat. Nykyisin ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi yhteiskunta on säätänyt useita lakeja. Tällaisia ovat esimerkiksi päivähoito, maksuton peruskoulu, erilaiset opiskelumahdollisuudet, terveydenhoito, erilaiset harrastusmahdollisuudet jne. Uusien lakien myötä ihmisten on ollut mahdollisuus muuttaa elämäntapojaan terveellisemmiksi ja sitä myötä onnellisemmiksi.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

En kaipaa vanhaa auktoriteettiin pohjautuvaa johtamistapaa, vaan johtajaa, jota alaiset arvostavat. Arvostettu johtaja on oikeudenmukainen, inhimillinen ja omaa yrityksen selkeän päämäärän. Johtajan tulee varmistaa, että henkilöstö tuntee itsensä tarpeelliseksi ja heille annetaan mahdollisuus kehittyä ja edistyä urallaan.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisillä on erilainen temperamentti, joka tulee esille jo lapsissa. Siksi he tarvitsevat turvallisen aikuisen lähelleen, joka opettaa heitä käsittelemään tunteitaan ja oppimaan ne tiedot, taidot ja arvot, joita yhteiskunta heiltä edellyttää. Läheisten aikuisten niiden, jotka kasvattavat lasta, velvollisuus on opettaa hänelle ihmiskunnan hyvinvoinnin edellytykset, kuten suvaitsevaisuus, ihmisarvo, toisten kunnioittaminen, yhteystyö, kriittinen ajattelu ja omien oikeuksien puolustaminen.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Uskon aidosti ihmisiin ja toimivaan demokratiaan, siksi olen politiikassa mukana.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Tasa-arvoisessa yhteiskunnassa ihmiset voivat paremmin ja kykenevät tekemään työtä moniarvoisen yhteiskunnan hyvinvoinnin eteen. Tasa-arvojen lähtökohtia mietittäessä, varsinkin koulutuksessa, on huomioitava mahdollisuuksien tasa-arvo. Sen toteutuminen edellyttää yhteiskunnan toimesta joustavia järjestelyjä ja vaatii erityistä huomiota ja seurantaa.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Olen jokseenkin samaa mieltä, kunhan muistamme, ettei maailma läheskään aina ole reilu paikka – emme kaikki voi vastoinkäymisistä välttyä. Tällöin yhteiskunnan on tuettava näitä ihmisiä ja pyrittävä tarjoamaan heille tarpeellinen tuki riittävän ajoissa. Jos laiminlyömme ennaltaehkäisevät toimenpiteet, niin häiriökäyttäytymiset ja mielenterveysongelmat mitä todennäköisesti lisääntyvät. Kokemuksen mukaan elämän pulmatilanteet voidaan useimmiten ratkaista, jos apua ongelmiin on saatavilla tarpeeksi ajoissa. On luotava matalat kynnykset avun hakuun – tule sellaisena kuin olet.

Vaalikoneen etusivulle