Tuuli Kousa Valitaan

Vaalikone Helsinki

Vaalilupaukseni

  1. Lupaan edistää toisaalta luovempaa ja kilpailukykyisempää, toisaalta oikeudenmukaisempaa, välittävää Helsinkiä.
  2. Lupaan että tapani tehdä politiikkaa on kuunteleva, perehtyvä, parhaaseen tietoon perustu ja siltoja rakentava.
  3. Lupaan että saan asioita aikaan.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kokemuksella osaan tehdä politiikkaa, ja yli 10 vuoden johtamiskokemus yksityiseltä sektorilta tuo näkökulmaa tehtävään. Haluan ja osaan rakentaa kestävää Helsinkiä.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan rakentaa elinvoimaista ja sosiaalisesti ehjää, maailmalle avointa Helsinkiä, joka on ilmastoasioissa edelläkävijä ja joka kannustaa tekemään, uskaltamaan ja yrittämään.
Helsinki kasvaa nopeammin kuin kertaakaan aiemmin kaupungin historiassa. Meidän pitää kaavoittaa asuntoja, rakentaa palveluja kasvavan väestön tarpeisiin sekä torjua eriarvoistumista aktiivisesti niin koulutuksella kuin asuntopolitiikalla.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
johtava asema
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
kuntayhtymä tai maakuntahallinto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
10 - 20 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
Työskentelen johtavassa asemassa OP Ryhmässä, ja minulla on omistusasuntoon ja metsätilaan kohdistuvaa pankkilainaa yhdessä puolisoni kanssa sekä sijoitusasuntoon kohdistuvaa yhtiölainaa. Toimin yritysvastuuverkosto Fibs ry:n hallituksessa sekä taloyhtiömme hallituksessa Töölössä. Ei merkittäviä osakeomistuksia.
Vuositulot
yli 100 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Aviomies, 4- ja 7-vuotiaat lapset.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Harrastan nykytaidetta, ruokaa, kuplivia juomia ja alppivaeltamista. Innostun arkkitehtuurista, Yrjönkadun uimahallista, metsästä ja heräävään suurkaupungin tuoksusta.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Suuntaa pitää pystyä muuttamaan myöhemminkin, mutta peruskoulun jälkeen kukaan ei saisi pudota tyhjän päälle. On hyvin paljon vaikeampaa ponnistaa elämässä peruskoulun pohjalta, ja jokainen syrjäytynyt nuori on paitsi inhimillinen tragedia myös maksaa arviolta miljoona euroa yhteiskunnalle.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Varhaiskasvatus on parasta lasten yhdenvertaisuuden tukemista, ja varhaiskasvatuksesta hyötyisivät eniten ne lapset, jotka ovat aliedustettuina tällä hetkellä: matalasti koulutettujen vanhempien ja maahanmuuttajaperheiden lapset. Me vihreät olemme ajaneet Helsingissä osapäiväisen varhaiskasvatuksen maksuttomuutta.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruoka on ekologisesti kestävämpi vaihtoehto ja kasvisruokapäivä helppo tapa lisätä kasvisruoan osuutta ruokavaliossa. Parempilaatuista liharuokaa harvemmin on mielestäni hyvä tavoite. Itse lopetin lihansyönnin yli 20 vuotta sitten, mutta molemmat lapseni syövät lihaa.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan niin kulttuuri- ja harrastustoiminnan tuen lisäämistä kuin kaupungin tilojen tehokkaampaa käyttöä. En ole kuitenkaan varma miten tilojen antaminen täysin vastikkeetta voidaan tehdä tasapuolisesti ja niin, että se edistää määritettyjä tavoitteita.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Helsingissä keskimääräinen luokkakoko n. 20 oppilasta ja opetusryhmät ovat selvästi alle tämän, erityisesti yläkoulussa. Koulukohtaisia eroja toki on, ja lukioiden luokkakoot ovat suurempia. Enemmän näen kuitenkin ongelmana päivähoidon ryhmäkoot.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Moni vanhus haluaa asua kotona mahdollisimman pitkään, ja palvelukotiin pakottamisen sijaan tulee parantaa kotihoidon palveluja. Onnistuneesti Helsingissä on jo ohjattu kotihoidon resursseja turhasta matkustamisesta ja hallinnosta asiakastyöhön. Samalla on tärkeää, että meillä on tarjota palvelukoti- tai laitospaikka heille, jotka eivät pärjää kotona.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Sote-uudistuksen tärkein tavoite on parantaa palvelujen laatua ja tehokkuutta uudistamalla toimintatapoja. Sote-ammattilaisille löytyy taatusti töitä, mutta työnantaja ei välttämättä ole kunta tai maakunta, jos maan hallituksen kaavailema valinnanvapaus toteutuu ja osa palvelutuotannosta siirtyy yksityisille toimijoille.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Helsingissä sote-palvelut ovat jo nyt kohtuullisen matkan päässä, mutta niitä voitaisiin sijoittaa enemmän liikenteen solmukohtiin. Digitalisaatio muuttaa palvelutarjontaa siten, että tulevaisuudessa yhä harvemman täytyy käydä fyysisesti jossakin. Silloin kun pitää, palveluiden saatavuus ja laatu ovat mielestäni ensisijaiset kriteerit.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityistäminen ei automaattisesti lisää tehokkuutta tai johda säästöihin. Tärkeintä on palveluiden tasa-arvoinen saatavuus ja vaikuttavuus. Todennäköisesti parhaaseen ja kustannustehokkaimpaan lopputulokseen päästään, jos yksityinen ja kolmas sektori täydentävät julkista tarjontaa. Palvelutarpeen ja hoidon vaikuttavuuden arvioinnissa tulee olla läpinäkyvät kriteerit tasa-arvon toteutumiseksi.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Niin ihmisen kuin yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että mielenterveysongelmiin tarjotaan
apua nopeasti ja tehokkaasti - myös matalalla kynnyksellä. Avohoidon lisääminen mielenterveystyössä on ollut perusteltua niin potilaiden, omaisten kuin veronmaksajienkin näkökulmasta. Keskeistä on varmistaa sekä avo- että laitoshoidon resurssit, jotta sopiva hoito voidaan räätälöidä potilaan tilanteen mukaan.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kun sote-palvelut ja niiden rahoitus siirtyvät kunnilta pois, myös verotuksen painopiste muuttuu: kuntaveroprosentti laskee, mutta vastaavasti valtionveron osuus kasvaa.
Kuntaveron merkitys kunnalle peruspalveluiden rahoittamisessa säilyy uudistuksen jälkeenkin suurena. Tästä johtuen ylimääräisiin kuntaveron alennuksiin ei ole varaa eikä se olisi tässä taloudellisessa tilanteessa järkevää.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valitusoikeuden rajoittamista tärkeämpää on valitusten käsittelyaikojen huomattava nopeuttaminen. Valituksista voitaisiin mielestäni periä myös nimellinen maksu. Vaikka ilmiselvästi aiheettomat valitukset viivästyttävät välillä järkeviä hankkeita kohtuuttomasti, valitusoikeus on osa hyvää hallintotapaa. Kaikki valitukset eivät ole aiheettomia.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Kaupunkisuunnittelua on toteutettu Helsingissä perinteisesti autoilun ehdoilla, mutta tässä on jo tapahtunut muutos, ja hyväksyimme juuri historiallisen vihreän yleiskaavan. Edelleen tosin runsas autoparkkipaikkanormi vie arvokasta tilaa asuntorakentamiselta ja viheralueilta, vaikka Helsingissä alle puolet kotitalouksista omistaa auton.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Ongelma on ennemminkin soveltuvien tonttien saatavuus ja kaavoituksen rajoitteet kuin hinta. Markkinaehtoiseen kilpailuun sopii tasapuolinen ja läpinäkyvä hinnoittelu. Helsingin tulee kaavoituksella varmistaa tonttien ja toimitilojen saatavuus.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Jos emme pidä huolta ympäristöstä, menetämme kestävän talouskasvun pohjan. Ympäristö on meillä vain lainassa tulevilta sukupolvilta, ja uusia työpaikkoja sekä kasvua on luotava vastuullisesti. Kasvavassa Helsingissä tulee kuitenkin väistämättä eteen ratkaisuja, jotka eivä ole ympäristön kannalta täysin ongelmattomia. Vaikka esimerkiksi matkustamisella on selkeä ympäristövaikutus, toivotan uudet matkailijat - ja matkailualan työpaikat - lämpimästi tervetulleiksi Helsinkiin. Tärkeintä on pitää iso kuva selkeänä: Helsingistä on tehtävä hiilineutraali muiden Pohjoismaisten pääkaupunkien kanssa 2030-luvulla.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Totta kai! Helsingissä on useita vastaanottokeskuksia, eikä niistä ole aiheutunut ongelmia. Maahanmuuttajien on lähtökohtaisesti helpompaa integroitua kaupungeissa ja kasvukeskuksissa kuin pienemmillä paikkakunnilla.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan kirjojen lainaamista, en vuokrausta, ja kirjasto tarjoaa muitakin tärkeitä palveluja nimenomaan kaikille, varallisuuteen katsomatta.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Helsingin asuntopula on krooninen, ja asunnontarpeeseen vaikuttaa muutkin asiat kuin tulot. Tulorajat lisäävät byrokratiaa ja muodostavat kannustinloukkuja, jolloin kaupungin vuokra-asuntoa hakevan ei kannata tienata yli tulorajojen tai vaihtaa asuntoa, jolloin tulot tarkistetaan uudelleen.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Liikuntaviraston määrärahat ovat valmiiksi tiukassa, mikä korostuu entisestään tilanteessa, jossa kaupunkiin rakennetaan samaan uusia kaupunginosia ja synnytetään kysyntää uusille urheilupaikoille. Helsinkiläisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta liikuntaan kannattaa panostaa.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Helsingin tulee pikemmin hillitä kuin lisätä väestönkasvua.

Ehdokkaan kommentti

Globaalia kaupungistumista vastaan on vaikeaa taistella, eikä mielestäni tarvitsekaan. Helsingin seutu tuottaa yli kolmanneksen Suomen bruttokansantuotteesta, ja Helsingin tulee olla jatkossakin houkutteleva pääkaupunki niin asukkaille, yrityksille, investoinneille kuin vierailijoillekin.

2. Kävelykeskustaa voi laajentaa vain rakentamalla keskustatunnelin.

Ehdokkaan kommentti

Keskustatunneli voidaan puolestani toteuttaa, jos se tehdään kokonaan yksityisellä rahalla. Julkisella rahalla toteutettavaksi hanke on järjettömän kallis suhteessa sen hyötyihin. Sinänsä kävelykeskustan maltillista laajentamista kannatan. Esimerkiksi aiemmin vilkasliikenteisen Keskuskadun muuttaminen täysin autottomaksi on parantanut alueen viihtyvyyttä selvästi.

3. Kaupunkibulevardien rakentamisessa pitää edetä mahdollisimman nopeasti

Ehdokkaan kommentti

Kaupunkibulevardien rakentaminen tulee käynnistää mahdollisimman nopeasti, mutta bulevardisointi kannattaa toteuttaa vaiheittain. Näin pystytään ottamaan oppia eri vaiheista.

4. Helsinkiin pitää saada lisää asuntoja, vaikka viheralueita vähentämällä

Ehdokkaan kommentti

Helsingissä on krooninen asuntopula, ja Helsinki kasvaa tulevina vuosikymmeninä voimakkaasti. Viheralueet kannattaa suojella ja rakentaa ennemmin tiiviisti esimerkiksi sisääntuloväylien varrelle, Malmin lentokentälle ja Sipoon liitosalueelle - sekä täydennysrakentamalla nykyisille asuinalueille. Lisää kaupunkia Helsinkiin.

5. Isot tapahtumat ja konsertit voisivat jatkua Helsingissä melusta huolimatta nykyistä pidempään

Ehdokkaan kommentti

Asun itse stadionin lähellä, eikä minua konserttien äänet haittaa. Kantakaupungissa asuminen on valinta, jossa on hyvät ja huonot puolensa. Satunnainen festivaali tms. ei mielestäni aiheuta kohtuutonta haittaa naapureille, mutta kenenkään ei tule kärsiä jatkuvasta melusta.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Suomalaiset ovat onnellisempia, pitkäikäisempiä, vauraampia ja koulutetumpia kuin koskaan.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitsemme johtajuutta, mutta Helsingin kunnallispolitiikassa – verrattuna vaikkapa valtakunnan politiikkaan, pidän erityisenä vahvuutena sitä, että rakennamme tulevaisuutta yhdessä, laajassa rintamassa perinteisen hallitus-oppositio-asetelman sijaan. Kompromissit ovat enemmän tätä päivää kuin yksinvaltiaat.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

En näe näitä vaihtoehtoja varsinaisesti toisiaan pois sulkevina. Yritän opettaa lapsilleni hyviä käytöstapoja, mutta myös rohkeutta, uteliaisuutta ja itsenäisyyttä.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Resursseista on pulaa, mutta yhdessä tekeminen on rakentavampaa kuin taistelu.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisten lähtökohdat elämässä ovat erilaisia. Yhteiskunnassa olisi todennäköisesti vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin enemmän vertaisina.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Pohjoismainen hyvinvointimalli menestyy kansainvälisessä vertailussa tässä suhteessa hyvin, ja suomalainen koulujärjestelmä edistää yhdenvertaisuutta. Sosioekonomisella taustalla on silti suuri vaikutus, ja se periytyy yhä useammin. Siksi yhdenvertaisuuden eteen on tehtävä jatkuvasti töitä - pitämällä huoli esimerkiksi siitä, että lähikoulu on jokaiselle lapselle paras vaihtoehto ja että jokaisella lapsella on varaa ainakin yhteen harrastukseen.

Vaalikoneen etusivulle