Laura Rissanen

Vaalikone Helsinki

Vaalilupaukseni

  1. Helsinkiläiset voivat luottaa siihen, että jokainen koulu on hyvä koulu. Turvataan kaikkien koulujen resurssit.
  2. Varmistetaan, että päivähoitopaikkoja on siellä missä perheitäkin. Otetaan varhaiskasvatuksessa käyttöön palveluseteli.
  3. Pidetään joukkoliikenteen lippujen hinnat kohtuullisina. Hyvin toimiva joukkoliikenne on hyvän kaupunkiarjen paras tae.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Haluan sujuvoittaa helsinkiläisten arkea. Päiväkodit lähellä, hyvät koulut ja toimiva joukkoliikenne ovat tässä keskeisiä.
Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajana olen valmis vaikuttaja.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Helsinki kasvaa voimakkaasti ja uusien asuinalueiden suunnittelussa on mahdollisuus luoda kokonaan uutta Helsinkiä. Jossa palvelut, kuten päiväkodit, koulut ja joukkoliikenne, ovat valmiina jo asuntojen valmistuessa.
Haluan varmistaa päivähoitopaikkojen riittävyyden ja sen, että jokainen koulu on paras koulu. Turvataan musiikkiluokat ja annetaan kaikille lapsille mahdollisuus monipuolisiin kieliopintoihin.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
johtava asema
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
englanti
saksa
ruotsi

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kuntayhtymä tai maakuntahallinto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
8 000 -10 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei merkittäviä taloudellisia sitoumuksia, asun omistusasunnossa perheeni kanssa. Siihen meillä on mieheni kanssa yhteistä asuntolainaa.
Vuositulot
70 000-100 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Puoliso ja kaksi lasta, OIen 3-vuotiaan Viljamin ja 5-vuotiaan Valtterin äiti. Laajempaan perheeseeni kuuluvat myös omat ja mieheni sisarukset sekä vanhemmat.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Vähä vapaa-aika kuluu lasten kanssa, milloin ollaan kuninkaita ja milloin ninjoja. Yritän ehtiä jumppaan ja salille sekä aika ajoin elokuviin. Helsingin kahvilat ovat myös tulleet tutuiksi.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Meillä on Helsingissä hyvä järjestelmä, jossa kaikille peruskoulun päättäville tarjotaan mahdollisuus jatko-opintoihin. Näin pitää ollakin. Mitään erityistä velvoittavuutta ei tarvitse, olennaisinta on, että huolehdimme siitä, että niin lukio- kuin ammattillista koulutusta on riittävästi tarjolla ja myös muita väyliä, kuten oppisopimusta.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan sitä, että siirrymme vähitellen kohti maksutonta osa-aikaista varhaiskasvatusta. Nykyiset päivähoitomaksut ovat monelle perheelle, etenkin monilapsisille, iso kannustinloukku. Helsingissä on onneksi käytössä erityinen 40 euron sisaralennus, jota ei muissa kunnissa ole. Tämä on iso kädenojennus lapsiperheille.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Näin Helsingissä jo onkin. Muutenkin meillä on hyvä tilanne kouluruokailussa, joka päivä on tarjolla kasvisruokaa sekaruoan rinnalla.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Puhun mieluummin maksuttomuudesta kuin ilmaisuudesta. Mutta näinhän siis Helsingissä jo on. Tuemme useita yhdistyksiä nimenomaan tilavuokrien osalta, joten tilojen käyttö on maksutonta. Etenkin lasten ja nuorten harrastuksien tukeminen edullisten tilojen kautta on fiksua.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Helsingissä olemme halunneet vaalia kaupungin hyviä kouluja ja pitää opetusryhmät pieninä. Meillä ylisuuret ryhmät eivät siis ole ongelma. Tämän haluan turvata jatkossakin.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisella pitää olla mahdollisuus asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Siksi tarvitsemme kotiin vietäviä palveluita ja niihin monipuolisuutta.
Halutessaan senioriväestöllä pitää olla mahdollisuus myös valita palvelukoti. Myös erilaista yhteisöllistä asumista on hyvä tukea.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Sote-uudistusta ei voida toteuttaa ilman sote-henkilöstöä. Sote-henkilöstöstä löytyy valtava määrä monipuolista osaamista, joka on elintärkeää uudistuksen onnistumiselle. Tätä osaamista emme saa hukata. Henkilöstön onkin oltava mukana alusta alkaen uudistuksen tekemisessä.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Juuri näin. Sote-palvelut varmasti monipuolistuvat valinnanvapauden myötä, mutta kyllä minusta tärkeämpää on se, että lääkäriin pääsee kuin se, missä lääkäri sijaitsee.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityistäminen on vähän harhaanjohtava termi, kyllähän palvelut edelleen rahoitetaan verovaroin. Mutta esimerkiksi Espoossa ja Vantaalla on hyviä kokemuksia siitä, kun terveyskeskuksia on ulkoistettu. Näin on saatu aikaan kustannussäästöjä ja erittäin hyviä asiakaskokemuksia, kaupunkilaiset ovat olleet tyytyväisiä saamaansa hoitoon.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Tämä ei oikeastaan ole mielipidekysymys, vaan fakta. Kuntavero laskee sote-uudistuksen myötä reippaasti. Samalla pitää varmistaa se, että kokonaisveroaste ei nouse.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Etenkin prosesseja pitää pystyä nopeuttamaan. Helsingissä on monet rakennustyömaat seisseet kohtuuttoman pitkään valitusten vuoksi.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Helsingissä huomioitu kaavoituksessa oikein hyvin kaikki liikkumismuodot. Toista ei suosita toisen kustannuksella.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Yritysmyönteisyyttä voidaan edistää monin muin tavoin. Esimerkiksi tekemällä kaikki lupaprosessit yksinkertaisiksi, niin että yritykset voivat asioida "yhdellä luukulla".

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Minusta tämä ei ole joko-tai kysymys. Uskon, että hyvään kaupunkiin mahtuu molemmat, työ ja hyvä ympäristö.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Näin Helsinki jo toimiikin. Olennaista on saada kotoutuminen kuntoon eli ennen kaikkea riittävä kielikoulutus, jotta turvapaikan saaneet myös pääsevät mukaan yhteiskuntaan.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Rakastan kirjastoja! Helsingissä on upea kirjastoverkko ja 2018 avautuu uusi keskustakirjasto. Jo kirjastolaki kieltää maksujen perimisen, enkä niitä kannata muutenkaan.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan vuokra-asunnot on suunnattava ennen kaikkea niille, jotka niitä eniten tarvitsevat eli pienituloisille. Mutta jäykät tulorajat muodostavat helposti kannustinloukun ja sellaisia tulisi välttää.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Liikunnan edistäminen on mitä parhainta terveyden edistämistä. Liikuntapaikkoja voisi olla enemmänkin, vaikka Helsingissä varsin hyvä tilanne onkin.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Helsingissä on hyvä joukkoliikenne ja palvelut ovat hyvin joukkoliikenteellä saavutettavissa.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Helsingin tulee pikemmin hillitä kuin lisätä väestönkasvua.

Ehdokkaan kommentti

Kaupungistuminen on maailmanlaajuinen trendi eikä sitä voi keinotekoisesti hillitä.

2. Kävelykeskustaa voi laajentaa vain rakentamalla keskustatunnelin.

Ehdokkaan kommentti

Jos haluamme todella laajan kävelykeskustan, ei keskustatunnelia pidä unohtaa. Mutta ilmankin sitä, voidaan kävelykeskustaa laajentaa. Se tosin pitää tehdä taiten ja välttää esimerkiksi Iso-Roobertinkadun epäonnistumiset.

3. Kaupunkibulevardien rakentamisessa pitää edetä mahdollisimman nopeasti

Ehdokkaan kommentti

Kaupunkibulevardit pitää suunnitella huolella ja niiden rakentamisessa on viisasta edetä maltilla, jotta voidaan hyödyntään kokemuksia ja saadaan rakennettua uutta Helsinkiä kestäväksi.

4. Helsinkiin pitää saada lisää asuntoja, vaikka viheralueita vähentämällä

Ehdokkaan kommentti

Olemme juuri hyväksyneet Helsingin uuden yleiskaavan ja se turvaa asuntorakentamisen vuosikymmeniksi. Kysymys ei siten ole ajankohtainen. Kasvavassa kaupungissa on turvattava viheralueet.

5. Isot tapahtumat ja konsertit voisivat jatkua Helsingissä melusta huolimatta nykyistä pidempään

Ehdokkaan kommentti

Kaupunkiin kuuluvat äänet, eikä näitä konsertteja nyt liian usein ole. Tärkeää on tiedottaa etukäteen mahdollisesta melusta.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Kyllähän kehitys ja edistys ovat enimmäkseen todellakin olleet hyvästä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Minulle helsinkiläisenä kuntapäättäjänä hienointa on ollut juuri se, miten hyvää yhteistyötä täällä eri puolueiden välillä tehdään ja etsitään niitä kompromisseja.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Tulevaisuus on uteliaiden.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

No ei. Vaikka elämä onkin Minna Canthia mukaellen ihanaa taistelua, en voi allekirjoittaa väitettä siitä, että elämässä pohjimmiltaan vallitsisi taistelu resursseista ja vallasta.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Tasa-arvo on kaikessa politiikassa hyvä, jopa erinomainen ohjenuora.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Mahdollisuuksien tasa-arvo on minulle tärkeä päätöksentekoa ohjaava arvo. Hyvät koulutusmahdollisuudet ovat tässä avainasemassa, siksi haluan turvata Helsingin hyvät koulut jatkossa.

Vaalikoneen etusivulle