Matti Enroth

Vaalikone Helsinki

Vaalilupaukseni

  1. Lupaan edelleenkin olla asukkaiden tavoitettavissa tiedon saamiseksi alueemme kehittämistarpeista. Ota yhteyttä: enrothmatti@gmail.com
  2. Lupaan tuoda paikallisen asiantuntemukseni päätöksentekoon ajamalla asukkaiden etua paikallisella, kaupungin ja maakunnan tasolla.
  3. Puolustan Helsingin vahvaa taloutta, lähipalvelujen säilyttämistä ja liikenteen monipuolisuutta. Kaupunkia on suunniteltava kaikille.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen ollut Helsingin kunnallispolitiikassa 20v, 2 kautta varavaltuutettuna ja 3 kautta valtuutettuna. Olen kiinnostunut lähiasioiden kehittämisestä. Olen verkostoitunut, osaan hommat ja saan tuloksia
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Paikalliset asiat ovat tärkeitä. Alueemme peruspalveluista ei saa tinkiä. Terveydelle vaaralliset koulut tulee korjata heti, päivähoitopaikka läheltä ja lisää nuoriso- ja liikuntatiloja. Yleiskaava 2016 toteuttamisessa on huomioitava paikalliset tarpeet; liikenneratkaisujen aikataulutus vaikuttaa rakentamisen etenemiseen. Hyvää taloudenpitoa on jatkettava, verotus on pidettävä ennallaan ja toimintaa tehostettava. Maakuntauudistuksessa Helsingin etu on valvottava varsinkin sote-palvelujen osalta

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
ei työelämässä
Ammattiasema
eläkeläinen
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
saksa

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
kuntayhtymä tai maakuntahallinto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
3 000 - 5 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei ole
Vuositulot
70 000-100 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Puoliso. Lähiomaisiin kuuluvat aikuiset lapset perheineen. Olen myös kahden lapsen isoisä.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Olen kotiseutuaktiivi.
- 20 v Pakilan Kokoomuksen pj
- 17 v Pakila-Seuran pj ja jatkan hallituksen jäsenenä
- 3 v Pakilan kiinteistönomistajain yhdistyksen pj
Mökkeilen, kirjoitan lehtiin, luen.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Kaikille nuorille, jotka ovat opiskelu- ja työkyikyisiä, tulee pyrkiä löytämään paikka peruskoulun jälkeen. Tällä tavoin nuorta tuetaan kehittymään aikuiseksi ja valmistautumaan työelämään. Tuo aika on herkkää syrjäytymiselle.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Helsingissä asiaa selvitetään parhaillaan. Maksut on kuitenkin pidettävä kohtuullisensa. Helsingissä on voimassa sisaralennus.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Helsingissä on nykyisin yksi päivä viikossa, jolloin tarjotaan vain kasvisruokaa. Muina päivinä on tarjolla myös kasvisvaihtoehto. Minusta kaikkina koulupäivinä tulisi olla kaikki vaihtoehdot tarjolla.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Helsingissä on paljon harjoitustiloja esim. nuorten liikunta- ja musiikkiharrastuksille, kokoustiloja yhdistyksille, jumppatiloja seuroille ja muita harrastustiloja. Yleensä kunnan tilojen käyttämisestä peritään pieni korvaus, joka kattaa osan vahtimestari- ja siivouskuluista. Kannatan nykyistä Helsingin käytäntöä.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Häiriköitymistä ei ilmene kaikissa luokissa. Oppilaiden asuinpaikalla ja sosiaalisella taustalla on todettu olevan merkitystä luokkien työrauhan kannalta. Tätä tilannetta on parannettu lisäämällä luokkaan oheisopettaja. Kouluavustajatkin varmistavat työrauhan säilymistä luokissa. Luokkakokojen pienentäminen olisi avuksi.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Pyrkimyksenä on , että vanhukset voivat olla kotona mahdolllisimman pitkään. Helsingissä on nykyinen kotihoito tämän. Kun vanhuksen elinkaari tulee siihen vaiheeseen, että kotihoito ei riitä turvaamaan hänen hoitoa ja hyvinvointia kotonaan, vanhuksen tulee saada tarpeensa mukainen oikean tasoinen hoitopaikka, esim. palvelukotipaikka tai muita asumisen ja hoidon yhdistelmiä.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Ilman muuta henkilöstön asema on turvattava sote-uudistuksessa. Helsingissä on henkilöstöstä on pidetty asianmukaista ja hyvää huolta aina. Henkilöstö on sote-toiminnan tärkein voimavara, jota ilman järjestelmä ei toimi. Sotessa tarvitaan tekijöitä ja osaamista.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Olen ollut tyytyväinen paikallisen terveysaseman palveluihin. Yleisestikin helsinkiläiset ovat tyytyväisiä nykyiseen julkiseen terveydenhuoltoon, jota yksityiset palvelut täydentävät. Olen valmis matkustamaan pidemmällekin laadukkaiden palvelujen vuoksi. Tarvitsemme kuitenkin enimmäkseen terveysasematason palveluja ja ne ovat lähipalveluja.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Kustannusten huomioon ottaminen korostuu yksityisellä puolella. Uudessa järjestelmässä kunnallisissa palveluissa joudutaan ottamaan huomioon taloudellinen puoli entistä vahvemmin kilpailutilanteen vuoksi, mikä puolestaan johtaa tehokkaampiin palveluprosesseihin. Digitalisaatio antaa tähän hyvät mahdollisuudet.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Uudet lääkkeet ja hoitomuodot ovat mahdollistaneet potilaiden nopean kotiuttamisen ja ylipäätään normaalimman elämisen kotiolosuhteissa, mitä on pidettävä suurena edistyksenä. Mielenterveyspotilaita on joukossamme paljon. Avohoidon kehittyminen on auttanut suurinta osaa. Yhteisen edun vuoksi avohoitoa on kehitettävä edelleen.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Maakuntauudistuksen tässä vaiheessa näyttää siltä, että ainakin aluksi kuntien sotesta maksama määrä siirretään valtiolle, joka rahoittaa maakunnille siirretyt sote-palvelut. Kokonaisuuden kannalta saamme entiset palvelut entiseen hintaan. En usko säästöjä kertyvän, joten verotus säilynee ennallaan ja myös verotuksen korotuspaineet. Valistunut arvaukseni on, että Helsinki joutuu nostamaan kunnallisveroaan ainakin yhden prosenttiyksikön verran Helsingille epäedullisen maakuntauudistuksen vuoksi.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valitusoikeus on tärkeä osa oikeusturvajärjestelmäämme, eikä sitä tule rajoittaa. Sen sijaan valitusten käsittelyyn kuluvaa aikaa tulee lyhentää käsittelyä kehittämällä ja rationalisoimalla. Näin voidaan estää valitusten haittavaikutukset.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Helsingissä tilanne on täysin päinvastainen. Yksityisautoilua pyritään poistamaan liikennejärjestelmästä. Kaavoitusratkaisuilla vähennetään kiinteistökohtaisia autojen pysäköintipaikkoja ja rakennetaan alueita, joissa niitä ei ole ollenkaan. Katuja kaavoitetaan yhä enemmän liikenteen käytöstä muuhun käyttöön suosimalla julkista liikennettä, pöyräilyä ja kävelyä. Fyysinen liikkuminen on tärkeää terveyden ja ympäristön kannalta, mutta mahdollisuus yksityisen auton käyttöön on myös säilytettävä.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Helsingissä on tonttipula. Tontteja tulee tarjota käypään hintaan niitä tarvitseville. Yritysten tarpeet on otettava huomioon kaavoituksen yksityiskohdissa mm. kerrosneliöiden, kerrosten lukumäärän ja parkkipaikkojen määrissä. Helsinki on vetovoimainen alue ja se on hyödynnettävä asukkaiden parhaaksi.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristö- ja luontoarvot on aina otettava huomioon. Tiivistyvä kaupunki edellyttää kaupunkisuunnittelulta entistäkin tarkempaa ja kauaskatsoisempaa suunnittelua, jotta kaupunkilaisten erilaiset tarpeet otetaan huomioon. Hyvällä suunnittelulla tämä on mahdollista. Kasvava kaupunki vaatii lisää virkistysmahdollisuuksia entistä suuremman asukasmäärän käyttöön, esim. korkearakentaminen säästää maata. Tällä tavalla luontoarvoja voidaan säästää ilman että joudutaan luopumaan lisätyöpaikoista. Tehtaita ei Helsingissä enää varsinaisesti ole.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Helsingissä asuu jo nyt paljon turvapaikan saaneita maahanmuuttajia, joten Helsingillä on pitkät perinteet monikulttuurisuudessa. Kaiken kaikkiaan nykyisen muuttoliikkeen pääosa suuntautuu pääkaupunkiseudulle.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjaston palvelujen maksuttomuus takaa kaikille kaupunkilaisille palvelujen saatavuuden. Se on demokraattista ja tasa-arvoista myös eri-ikäisille eikä tätä järjestelyä tule muuttaa.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan vuokra-asunnot on tarkoitettu vähätuloisille. Helsingin kaupungin vuokra-asuntoja ei ole riittävästi nykyiselläänkään. Tulorajat ovat yksi selkeä peruste vuokra-asunnon saamiselle.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Helsingissä urheilulle kohdistetut varat ovat kohdallaan. Urheilu ja liikunta ovat tärkeitä vapaa-ajan harrastuksia ja niiden terveys- ja hyvinvointihyödyt ovat tiedossa.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Helsingissä on kehittynyt joukkoliikenne, joten tämä kysymys on jo ratkaistu. Muualla maassa, haja-asutusalueella varsinkin, joukkoliikennettä ei ole riittävästi.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Helsingin tulee pikemmin hillitä kuin lisätä väestönkasvua.

Ehdokkaan kommentti

Helsinkiin muuttaa muualta Suomesta ja ulkomailta paljon työikäisiä ihmisiä tullakseen tekemään täällä töitä. Asuntopula on luontainen muuttoa hillitsevä tekijä. Muuttoliike Helsinkiin on niin voimakas, että Helsingillä on vaikeuksia esim. tarjota asuntoja muuttajille.

2. Kävelykeskustaa voi laajentaa vain rakentamalla keskustatunnelin.

Ehdokkaan kommentti

Helsingin eteläiset kaupunginosat alkavat jo olla liikennemotissa. Liikennettä kuitenkin tarvitaan erilaisten ihmisten liikkumiseen ja liikennöintitarpeisiin. Helsingissä on vähän liikennetunneleita. Niillä on esim. Brysselissä ratkaistu liikenneongelmia onnistuneesti.

3. Kaupunkibulevardien rakentamisessa pitää edetä mahdollisimman nopeasti

Ehdokkaan kommentti

Kaupunkibulevardeilla pyritään vähentämään liikenteen päästöjä. Lähitulevaisuudessa on tulossa muitakin ratkaisuja esim. sähköbussit ja -henkilöautot, jotka eivät saastuta liikkuessaan. Helsingin keskustassa voitaisiin jo nyt ottaa käyttöön sähköbussit, joilla saataisiin päästöjä vähennettyä olennaisesti. Bulevardien rakentaminen on iso investointi, joten niitä ei voida rakentaa kerralla.

4. Helsinkiin pitää saada lisää asuntoja, vaikka viheralueita vähentämällä

Ehdokkaan kommentti

Kaupunkilaiset ovat kovasti vastustaneet mm. Keskuspuiston rakentamista, varsinkin kun yleiskaava 2016 sisältää ilman puistorakentamistakin riittävästi rakentamismahdollisuuksia. Yleiskaavan epäkohtia on korjattava liiallisen puistorakentamisen osalta. Se on mahdollista vielä nyt, kun rakentamista ei ole aloitettu. Kerran rakennettua aluetta ei voida palauttaa luonnon tilaan, mutta rakentamatta jätetty puisto voidaan myöhemminkin ottaa muuhun käyttöön, jos niin halutaan.

5. Isot tapahtumat ja konsertit voisivat jatkua Helsingissä melusta huolimatta nykyistä pidempään

Ehdokkaan kommentti

Helsinki tarvitsee kulttuuripalveluja asukkailleen mutta myös turisteille. Kulttuuripalvelujen tarjoaminen on nähtävä sijoituksena, johon käytetyt varat tulevat takaisin korkoineen asukkaiden hyväksi. Tapahtumapaikat on valittava huolella ja niitä on kierrätettävä, jotta melurasitus ei muodostu kohtuuttomaksi.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Kansainvälistyminen, avautuminen, kaupunkilaistuminen, sallimisen lisääntyminen, kohonnut koulutus ja elintaso ja terveydenhoito ovat hyviä muutoksia. Huumetilanne, saasteet, henkinen pahoinvointi ja työttömyys kaipaavat vielä parantamista. Tietoa muutoksen tekemiseen on saatavana asiasta kuin asiasta.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Ennen kaikkea tarvitsemme demokraattista päätöksentekoa ja konsensusta, jota nykyinen poliittinen päätöksentekomalli edustaakin. Myös demokratiassa tarvitaan vahvaa johtajuutta näkökulmien yhteensovittamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa. Vahvan johtajuuden tulee mahdollistaa myös keskustelun.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Lapsia ei saa tukahduttaa eikä kahlita, vaan ohjata asioiden ymmärtämiseen ja oivaltamiseen. Käytöstavat ovat tärkeä kanssakäymisen väline, joka ei poissulje uteliaisuutta ja itsenäisyyttä. Lasten kohdalla tottelevaisuus tarkoittaa usein suojelua siinä elämän vaiheessa, jossa oma ymmärrys ei vielä kaikkeen riitä. Ennen kaikkea lapselle tulee tarjota turvallisuutta kasvaakseen ja kehittyäkseen tasapainoiseksi ja itsenäiseksi yksilöksi.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Pärjätäksemme elämässä ja kilpailussa pyrimme parhaamme mukaaan varustautumaan koulutuksella, työelämätaidoilla, sosiaalisilla taidoilla ja verkostoitumalla. Perheen merkitys on erittäin suuri. Yhteiskunnalla on myös tasausjärjestelmiä (esim. sosiaalihuollon palvelut), joilla annetaan suojaa ja elämisen mahdollisuuksia myös niille, jotka eivät omin voimin pärjää.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Kaikki ongelmat eivät ratkea tasa-arvon lisäämisen kautta. Työn jakaminen nykyistä tasa-arvoisemmin voisi vähentää työttömyyttä ja siitä johtuvia ongelmia ja lisätä tasa-arvoa ja hyvinvointia. Päihdeongelmaisen aseman parantamisessa tarvitaan muunlaisia keinoja, jotka osaltaan voivat lisätä päihdeongelmaisen tasa-arvoa.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Kaikki voivat tavoitella rikkautta ja onnea, mutta ihmiset onnistuvat näissä tavoitteissa eri tavoin. Onni ja rikkaus merkitsevät eri asioita eri ihmisille ja määrittyvät usein yksilön oman arvomaailman kautta. Moni myös pettyy saavutuksiinsa, vaikka on parhaansa yrittänyt.

Vaalikoneen etusivulle