Petra Malin Valitaan

Vaalikone Helsinki

Vaalilupaukseni

  1. Puolustan kaikkien lasten oikeutta varhaiskasvatukseen ja teen kaikkeni, että päiväkotiryhmät olisivat pieniä ja henkilökunta pysyvää.
  2. Lupaan toimia sen eteen, että kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja rakennetaan enemmän ja sisäilmaongelmiin puututaan nykyistä tiukemmin.
  3. Pidän päätöksenteossa esillä sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien ja työntekijöiden näkökulmaa ja ajan heidän asioitansa.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Tunnen hyvin sekä arjen että kunnallispolitiikan, olen varavaltuutettu ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen. Olen peräänantamaton, sinnikäs ja sitoutunut tekemään töitä paremman tulevaisuuden eteen.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan edistää tasa-arvoa niin lasten kuin aikuistenkin elämässä ja panostaa päivähoitoon, kouluun sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin. Haluan tehdä Helsingistä entistäkin hauskemman paikan ja panostaa kulttuuriin niin lähiöissä kuin keskustassa. Haluan ajaa sitä, että Helsinkiin rakennettaisiin kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja paljon nykyistä enemmän, koska asumisen korkea hinta vaikeuttaa ihmisten elämää Helsingissä niin monella tavalla. Haluan myös vastustaa syrjintää ja eriarvoisuutta.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
espanja

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
1 000 - 3 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
puolueen tuki
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei sidonnaisuuksia.
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Perheeseeni kuuluu puoliso ja yksi lapsi sekä kaksi kissaa.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Vapaa-ajalla vietän aikaa perheen ja ystävien kanssa ja harrastan laulamista ja uimista. Olen kiinnostunut katutaiteesta ja valokuvaan kaupungilla näkemiäni kiinnostavia asioita.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Oppivelvollisuutta tulisi pidentää, jotta nuoret eivät jäisi tyhjän päälle peruskoulun jälkeen. Alaikäisen velvoittaminen työharjoitteluun ei kuitenkaan voi olla eettisesti kestävä ratkaisu.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Kaikkien lasten tulee päästä päivähoidon ja varhaiskasvatuksen piiriin riippumatta vanhempiensa tilanteesta. Laadukas varhaiskasvatus on yksi parhaista keinoista ehkäistä ongelmia myöhemmin. Maksuton varhaiskasvatus lisäisi lasten tasa-arvoisia mahdollisuuksia.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvispohjaisen ruokavalion painottaminen on tulevaisuudessa välttämätöntä ympäristön ja ilmaston kannalta. Se on myös tärkeää eläinten hyvinvoinnin vuoksi. On tärkeää, että kouluissa ja muissakin kuntien keittiöissä opetellaan tekemään hyvää ja monipuolista kasvisruokaa ja että kasvisruoan syöminen arkipäiväistyy.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kulttuuria voi tukea monin tavoin, esimerkiksi tarjoamalla tiloja. Esimerkiksi musiikin harrastamisen mahdollisuudet ovat Helsingissä keskittyneet tiettyihin kaupunginosiin. Erityisesti tukea tarvitaan niissä kaupunginosissa, joissa ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta harrastaa kulttuuria monipuolisesti.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Suuret ryhmät eivät mahdollista lasten yksilöllisten tarpeiden tai toisaalta yksilöllisten vahvuuksien huomioimista. Suurin osa lapsista pärjää suuressakin ryhmässä, mutta ne, jotka tarvitsisivat erityistä tukea, eivät saa sitä tarpeeksi.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Kotihoitoa ja päivystävää sairaanhoitoa kuormittaa tällä hetkellä se, että osa vanhuksista on kotona, vaikka todellisuudessa tarve olisi palvelukotipaikalle. Laitospaikkojen lisääminen mahdollistaisi sen, että muut palvelut voisi kohdistaa oikein ja panostaa siihen, että vanhukset pysyisivät jatkossa parempikuntoisina pidempään.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on tasa-arvokysymys, joka koskettaa tuhansia kunta-alalla työskenteleviä. Heistä suurin osa on pienipalkkaisia naisia. Epävarmuuden lisääminen työsuhteissa ei tee pitkällä tähtäimellä hyvää myöskään taloudelle.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Tähän kysymykseen oli hyvin vaikea vastata, koska molemmat ovat tärkeitä. Sijainti liittyy olennaisesti saavutettavuuteen ja esteettömyyteen, jotka ovat keskeistä palveluiden toimivuudelle. Palveluiden toimivuus on silti suurempi kokonaisuus. Toimivat palvelut saadaan kuuntelemalla työntekijöitä ja palveluiden käyttäjiä ja varaamalla palveluihin riittävät resurssit.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Aiemmissa kokeilussa (ja Ruotsin yksityistämismallissa) on havaittu, että yksityistäminen on kallista ja tehotonta. Lisäksi se eriarvoistaa palveluja entisestään, kun niiden käyttö keskittyy paremmin pärjääville. Verotulojen menetys on myös todellinen riski, kun kansainväliset yritykset ohjaavat varansa ulkomaille.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Minulle turvattomuuden tunne tässä kysymyksessä tarkoittaa palveluja tarvitsevan ihmisen turvattomuutta. Laitoshoito mielenterveysongelmiin ei sinänsä voi olla tavoite, vaan tärkeää on, että jokainen saa omaan tilanteeseensa parhaiten sopivan hoidon. Nyt ongelma on, että palveluihin ei pääse ajoissa, jolloin ongelmat ehtivät pahentua ja laitoshoidon tarve syntyä. Juuri nyt tarve on lisätä sekä matalan kynnyksen palveluita että laitoshoitoa.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kuntiin jää paljon tärkeää rahoitettavaa, kuten kulttuuri, päivähoito ja koulu, ja niihin on varattava riittävä rahoitus. Totta kuitenkin on, että kunnallisverotuksen painopiste muuttuu, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät valtion verotuksen piiriin.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Kansalaisten valitusoikeus on tärkeä osa oikeusvaltion toimintaa, enkä näe, että sitä voitaisiin voimakkaasti rajoittaa, vaikka joissain tapauksissa se hidastaakin rakentamista.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Autoliikenne määrittää voimakkaasti sen, miten kävelijät tai pyöräilijät voivat kaupungissa kulkea ja kaikki asukkaat ovat joutuneet maksamaan parkkipaikoista, ovat he tarvinneet niitä tai eivät. Helsingin uudet kaavoitusratkaisut ovat onneksi siirtäneet painopistettä kohti joukkoliikennettä ja kevyttä liikennettä.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Tonttien myyminen yrityksille ei ole kunnalle kannattavaa. Tonttien vuokrahinnat ovat olleet sopivalla tasolla.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Puhdas ympäristö ja ilmasto ovat kaiken inhimillisen toiminnan edellytys, ilman niitä ei ole työtä eikä hyvinvointia. Nykyistä kunnianhimoisempia tavoitteita tarvitaan ja nopealla aikataululla, jotta ilmastonmuutos voidaan pysäyttää.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Helsingin tulee kantaa tässä vastuunsa. Olemme keskellä pahinta inhimillistä kriisiä sitten toisen maailmansodan.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjasto on tärkeä peruspalvelu, joka luo tasa-arvoa. Maksuttomuus tuo kirjat ja muut kirjaston palvelut kaikkien ulottuville.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan vuokra-asuntoja tulisi olla paljon nykyistä enemmän eikä niissä pitäisi olla liian tiukkoja tulorajoja. Asuntoja tulee tarjota eniten tarvitseville, joista moni on pienituloisia, mutta joustamattomat tulorajat luovat kohtuuttomia tilanteita erityisesti niille, joiden tulot ovat epäsäännölliset. On hyvä, jos kunnan vuokra-asunnoissa voi asua ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Kaupungin omien urheilupaikkojen ylläpito on tärkeää, jotta urheilun harrastaminen on mahdollista myös niille, joilla ei ole varaa maksaa suuria harrastusmenoja.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Päiväkotien, koulujen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden on sijaittava lähellä asukkaita ja niihin on oltava hyvät joukkoliikenneyhteydet.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Helsingin tulee pikemmin hillitä kuin lisätä väestönkasvua.

Ehdokkaan kommentti

Ei ole realistista ajatella, että Helsinki ei kasvaisi seuraavina vuosikymmeninä, kun se on kasvanut tähän asti hurjaa tahtia. Kaupungin on oltava valmiina ottamaan vastaan uudet asukkaat. Jos kaupungin kehitykseen ei panosteta, ei kaupungissa riitä asuntoja eikä palveluita.

2. Kävelykeskustaa voi laajentaa vain rakentamalla keskustatunnelin.

Ehdokkaan kommentti

Keskustatunneli on ensisijaisesti autoilu- eikä kävelyhanke ja sen hintalappu on todella korkea. Kävelykeskustaa pitää ehdottomasti kehittää, mutta muilla keinoin.

3. Kaupunkibulevardien rakentamisessa pitää edetä mahdollisimman nopeasti

Ehdokkaan kommentti

Kaupunkibulevardit ovat tärkeä osa uutta kaupunkikuvaa ja asuntorakentamista. Niiden rakentaminen on hyvä aloittaa pian, mutta Keskuspuistoa nakertava osuus tulisi jättää suunnitelmista pois.

4. Helsinkiin pitää saada lisää asuntoja, vaikka viheralueita vähentämällä

Ehdokkaan kommentti

Kaupunki tarvitsee lisää asuntoja, ja nimenomaan edullisia vuokra-asuntoja. Valitettavasti se joskus tarkoittaa sitä, että joudutaan rakentamaan myös viheralueille, mutta jokainen kohde pitää harkita tarkoin ja suojella tärkeää lähiluontoa. Erityisesti Keskuspuistoon rakentaminen pitäisi jättää tekemättä.

5. Isot tapahtumat ja konsertit voisivat jatkua Helsingissä melusta huolimatta nykyistä pidempään

Ehdokkaan kommentti

Nykyiset päättymisajat ovat sopivat. Tapahtumien päättymisaikoja siirrettiin myöhemmäksi viime vuonna perustuen tapahtuma-alueiden asukkaille ja tapahtumien järjestäjille tehtyyn laajaan kyselyyn. Asukkaat olivat valmiita laajentamaan tapahtuma-aikoja nykyiselle tasolle.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on muuttunut moniarvoisemmaksi ja avoimemmaksi ja tämä on hieno asia. Viime vuosikymmeninä eriarvoisuus on kuitenkin kasvanut ja siihen pitää ehdottomasti saada muutos.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Kun monessa maassa siirrytään tällä hetkellä kohti diktatuuria, yksinvaltaisen johtamistyylin ihannointi on todella vaarallista. Kaikki eivät ole asioista samaa mieltä, joten kompromissit kuuluvat demokratiaan.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Kysymys on aseteltu omituisesti, ikään kuin utelias lapsi ei olisi hyvin käyttäytyvä. Päiväkodeissa ja kouluissa on tärkeää tukea lapsia olemaan uteliaita ja oppimaan, uskaltamaan kokeilla uusia asioita, tunnistamaan tunteitaan ja kohtelemaan toisia hyvin. Lapsella on oikeus olla oma itsensä ja saada aikuiselta tukea kasvuunsa.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

On hyvin kyyninen ajatus, että toisten oikeudet olisivat itseltä pois tai että valtaa riittäisi maailmassa vain harvoille. Hyvin monessa asiassa olisi löydettävissä ratkaisuja, jotka hyödyttäisivät lähes kaikkia. Ongelmia syntyy siitä, että jotkut haluavat itselleen aivan kohtuuttoman paljon valtaa ja resursseja, jolloin muille ei voi riittää tarpeeksi.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Eriarvoisuus johtaa köyhyyteen, sosiaalisiin ja terveydellisiin ongelmiin, aseellisiin konflikteihin ja ympäristökatastrofeihin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa ihmisillä on toistaiseksi keskivertoa tasavertaisemmat mahdollisuudet esimerkiksi koulutukseen. Suurella osalla menee hyvin, mutta osa ihmisistä joutuu koko ajan vaikeampaan ja vaikeampaan tilanteeseen. Sukupolvesta toiseen jatkuvista ongelmista on vaikea ponnistaa eteenpäin ilman tukea.

Vaalikoneen etusivulle