Johannes Kananen

Vaalikone Helsinki

Vaalilupaukseni

  1. Lupaan että taistelen kaupunginvaltuustossa kaupunginosien eriytymistä vastaan.
  2. Lupaan että kaupunkilaiset saavat paremmat edellytykset toteuttaa omia ideoitaan ja projektejaan.
  3. Lupaan että en alistu palvelemaan suurten yritysten etuja.
Äidinkieli
ruotsi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Haluan kunnanvaltuustossa edustaa niitä ihmisiä jotka ovat huolissaan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumisesta kaupungissamme.Minulla on tähän tehtävään oikea määrä ajatusta, tunnetta ja tahtoa.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Helsingin kaupunginosat eriytivät sosiaalisesti huolestuttavalla tavalla. Kaupunkiimme on syntymässä jako hyvien ja huonojen alueiden välille. Ensisijainen tavoitteni on taistella tätä eriarvoistumista vastaan asettamalla taloudelliset päätökset palvelemaan tätä tavoitetta.
Toiseksi, lääkkeetön hoiva on parasta hoivaa. Usein lääkkeillä hoidetaan pahan olon tai taudin oireita eikä varsinaista syytä.
Kolmanneksi, haluan että jokainen Helsingissä toimiva yritys hoitaa yhteiskuntavastuunsa hyvin

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
englanti
ruotsi
saksa

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
21-50%
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei sidonnaisuuksia.
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Vaimo, kaksi lasta.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Politiikka, kulttuuri, lukeminen.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Jos kehittäisimme 12 vuotisen yhtenäiskoulun nykyisen järjestelmän sijaan idea voisi toimia. Koulussa ei olisi jyrkkää jakoa teoreettisen (lukio) tai käytänöllisen (ammattikoulu) suuntautumisen välillä.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Nykymallissa päivähoidossa on asiakasmaksut tulojen mukaan. Pienituloisten maksuja voisi pienentää tai ne voitaisiin poistaa kokonaan. Kaikista maksuista ei tarvitse luopua.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Ikäihmisillä on paperilla hyvät oikeudet hoivaan. Valitettavasti nämä oikeudet eivät aina toteudu. Usein syynä on rahan puute. Sosiaaliset oikeudet tulee kuitenkin panna täytäntöön ja talous tulee mitoittaa niin että rahaa toimeenpanoon löytyy. Poliitikot voivat määritellä tämän marssijärjestyksen - virkamiesten tehtävä on huolehtia siitä että rahat riittävät.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

SOTE-uudistuksessa palveluiden tasavertaisen saatavuuden lisääminen uhkaa jäädä budjettikurin jalkoihin. Jotta saatavuutta voitaisiin aidosti parantaa, tarvitaan palveluihin jokaista työntekijää.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Tämä ei ole kuitenkaan peruste keskittää palveluita. Voimme saavuttaa molemat tavoitteet: toimivat lähipalvelut. Palveluihin pitää vain panostaa riittävästi rahaa.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Julkisia palveluita tulee kehittää mutta organisaatio joka jakaa voittoa omistajilleen ei sovi ainakaan julkisten terveyspalveluiden tuottajaksi. Tuottaja voi olla yksityisomistuksessa jos se investoi voittonsa organisaation kehittämiseen.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Ennakkoluulot luovat turvattomuuden tunnetta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Verotus tulee muuttumaan jos SOTE-uudistus toteutuu. Kokonaisveroaste ei kuitenkaan laske uudistuksen vuoksi, ainoastaan verotuksen rakenne muuttuu. Täreintä olis varmistaa ettei julkisia varoja valu veroparatiiseihin. Veronkierron takia valtio ja kunnat menettävät joka vuosi miljardeja euroja.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Yksityisautoilua pitäisi asteittain vähentää Helsingissä.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Elinkeinotoiminnan tukemiseessa tulee keskittyä siihen kuinka yritysideat saadaan toteutettua käytännössä.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Käytämme jo nyt aivan liikaa luonnonvaroja. Meidän tulisi muuttaa kulutuskeskeistä elämäntapaamme.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Myös kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden ihmisoikeuksia tulee kunnioittaa. Helsingin tulisi kompensoida valtion epäjohdonmukaista ja epäoikeudenmukaista (välillä absurdia) maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Maksuttomat kirjastot ovat tärkeä osa kulttuuriamme.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan vuokra-asunnot tulee kohdentaa niille joilla on suurin tarve.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Helsingin tulis harkita voisiko joukkoliikenteestä tehdä ilmaista.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Helsingin tulee pikemmin hillitä kuin lisätä väestönkasvua.

2. Kävelykeskustaa voi laajentaa vain rakentamalla keskustatunnelin.

Ehdokkaan kommentti

Kävelyteitä voidaan laajentaa myös maan päällä.

3. Kaupunkibulevardien rakentamisessa pitää edetä mahdollisimman nopeasti

4. Helsinkiin pitää saada lisää asuntoja, vaikka viheralueita vähentämällä

Ehdokkaan kommentti

Helsingissä riittää tonttimaata asunnoille ilman että viheralueista tingitään.

5. Isot tapahtumat ja konsertit voisivat jatkua Helsingissä melusta huolimatta nykyistä pidempään

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Keskeisin elämäntavan muutos on yksilöllistyminen. Ihmiset haluavat entistä enemmän päättää itse oman elämänsä sisällöstä. Tämä on hyvä kehitys vaikka huono puoli on se, että kehitys voi ahdistaa joitain ihmisiä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Päätöksenteossa tulee kunnioittaa demokratian, sananvapauden ja ihmisioikeuksien ihanteita. Elämme aikoja jolloin nämä arvot eivät ole itsestäänselviä. Kehityssuunta on pelottava.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Lapsille täytyy asettaa rajoja, mutta heidän täytyy myös oppia kyseenalaistamaan auktoriteetteja ja luottamaan itseensä.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Elämme yhteiskunnassa jossa kilpailu on valitettavan hallitseva piirre. Meidän tulisi kehittää enemmän yhteistyötä sekä taloudessa että kulttuurissa. Yksilötasolla ihmisten tulisi kehittää eettistä inidividualismia jossa ihminen kehittyy yksilönä ja samalla asettaa yhteisen hyvän oman etunsa edelle.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisen arvo ei riipu asemasta työmarkkinoilla, sukupuolesta tai yhteiskunnallisesta asemasta. Valtion, kaupunkien ja kuntien tulisi huolehtia siitä että kaikilla on tasavertaiset mahdollisuudet osallistua yhteiskuntaan ja talouteen. Tämä on yhteisen etumme mukaista.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Eriarvoisuus on Suomessa lisääntynyt 1990-luvulta asti. Helsingissä asuinalueet ovat eriytyneet toisistaan niin että osa alueista uhkaa jäädä kehityksestä jälkeen. Toisaalta Helsingissä on alueita joilta ei keskipalkkaisella ihmisellä ole varaa ostaa asuntua. Sosiaaliset ongelmat uhkaavat kasaantua alueellisesti.

Vaalikoneen etusivulle