Marianne Niemelä

Vaalikone Helsinki

Vaalilupaukseni

  1. Lupaan pitää kiinni arvoistani. Pidetään huolta heikoimmista kaikessa päätöksenteossa.
  2. Enemmän vapaita tiloja. Lupaan edistää kaupungin omistamien tilojen saamista paremmin monipuolisempaan käyttöä.
  3. Lupaan nostaa kulttuuriasioita keskusteluun ja pitää kulttuurin puolta määrärahoja jaettaessa.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Toisin uutta intoa ja näkemystä valtuustoon. Voisin myös hyödyntää parhaiten asiantuntemustani kulttuurin ja politiikan saralla.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan edistää yhdenvertaisuutta, läpinäkyvyyttä päätöksenteossa, esteettömyyttä kaupunkisuunnittelussa, kulttuuria, feminismiä, vapaata kaupunkitilaa, sekä kattavia julkisia palveluita.

Linkit

Työ ja koulutus

Ammattiasema
joku muu
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
21-50%
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
En saa tukea yrityksiltä, enkä omista osakkeita.
Vuositulot
alle 20 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Avopuoliso
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Vapaa-aikani täyttyy pääosin politiikasta ja muusta aktivismi- ja vapaa-ehtoistoiminnasta. Tähän sisältyy esimerkiksi käsityöharrastus, radikaalit ristipistot -ryhmän osana.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Nuorta ei saisi jättää tyhjän päälle, mutta velvoittaminen tuntuu ristiriitaiselta, kun samalla ammattikoulujen paikkoja on pienennetty ja rahoitusta leikattu, niin tuntuu että tässä ollaan pakottamassa nuoret olemattomiin opiskelupaikkoihin.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Päivähoito-oikeuden pitäisi olla tasapuolinen kaikille riippumatta esimerkiksi siitä onko toinen vanhemmista kotona.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruoka on terveellisempää, ympäristöllisesti kestävämpää ja eettisempää, joten sitä kannattaisi olla koulussa enemmän ilman että sitä tarvitsee erikseen pyytää.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Pienillä ruohonjuuritason kulttuurityötä tekevillä ryhmillä ei saata olla juuri mitään rahoitusta, joten jo nimellinen tilavuokra saattaa estää kohtuuttomasti toimintaa. Hyöty on suhteessa kuitenkin suurempi kuin tilasta saatava vuokra.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka olisi kuinka hyvät opetusmetodit, niin 40 oppilaan ryhmän hallitseminen on vaikea tehtävä, jota ei pitäisi opettajilta vaatia.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Toisaalta tähän juuri painostaa kotihoidon riiittämättömyys. Vaihtoehtoisesti kotihoitoon pitäisi panostaa paljon nykyistä enemmän, että niillä jotka ennemin haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään olisi myös siihen oikeasti mahdollisuus.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Käytännössä paljon riippuu millainen sote-malli lopulta menee läpi. Jos sote-uudistuksen seurauksena hallintoa keskitään paljon muualle, niin työpaikat tuskin tulevat sellaisinaan säilymään.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Terveyspalveluiden tuottaminen julkisena säilyttää sen demokraattisena, eikä voitontavoittelu nouse tärkeimmäksi tavoitteeksi. Mitä olen myös seurannut yksityistettyjen terveyspalvelujen toteutusta niin ne eivät vaikuta tuovan kunnille säästöjä.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Avohoidon piirissä olevat eivät ole muille uhka, sen sijaan mielenterveysongelmien stigmatisointi yhteiskunnassa pahentaa niiden hoitamista ajoissa. Samaan aikaan avohoidon pitää olla toimivaa, eikä potilaasta saa myöskään tuntua, että on jäänyt ilman tarvittavaa hoitoa. Varsinkin mielenterveyshoitoon tehdyt leikkaukset tulevat yhteiskunnalle vielä moninkertaisesti kalliimmaksi.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kunnille kuitenkin jää vielä kovat veropaineet, niin terveyspalveluiden siirron verukkeella ei saa kohduuttimasti viedä pois kuntien kykyä esimerkiksi investoida joukkoliikenteeseen ja kirjastoihin.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Kuntalaisten oikeus vaikuttaa kaavoituskysymyksiin pitää säilyttää ja vastausaikoja nopeuttaa. Toisaalta valitustehtailu oman edun tavoittelun vuoksi pitäisi pystyä estämään.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Suunta pitäisi ennemmin olla joukkoliikenteen ja pyöräilyn suosimisessa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Tontit pitäisi jakaa parhaimman hyöty-hinta suhteen mukaan ja miettiä tapauskohtaisesti millainen toiminta tontille sopii ja kuinka arvokas tontti on yritykselle. Vanhojen ostareiden tai teollisten rakennusten purkaminen esim. sellaisten uusien ostoskeskusten, joihin pääsevät lähinnä ketjuyritykset, tieltä rajoittaa palvelujen laajuutta, ja jättää pienet ja yleishyödylliset toimijat ahtaalle.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristöä ei saisi asettaa teollisuuden kärsijäksi, koska tuho on usein korvaamatonta. Onneksi ympäristötehokkuuden parantaminen nykyään pikemminkin kasvattaa taloutta kuin heikentää sitä.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Helsinki on jo tehnyt näin, mutta tietenkin aina voisi tehdä lisää esimerkiksi kotouttamisen suhteen. Helsingissä myös turvapaikanhakijoiden isoin ongelma on asunnon löytäminen vapailta markkinoilta.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Tämä olisi kirjastojen perusidean vastaista. Myös käytännössä en usko että vuosimaksu voisi olla niin korkea, että sillä saataisiin kovin merkittäviä tuloja. Sen sijaan se tekisi kirjastoille paljon lisätyötä maksuliikenteen ylläpitämisen suhteen.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Tulorajat asettavat ihmisiä tuloloukkuihin, jossa asunnosta saattaa liikaa tienatessa joutua ulos. Tämä on ongelma pätkätyöläisille ja freelancereille, joilla tulot saattavat olla isoja yksi tai kaksi kuukautta vuodessa, mutta muutoin asuntoon yksityisiltä markkinoilta ei olisi varaa.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Oma näkökulmani on että urheilu voittaa rahoituksessa verrattuna kulttuuriin ja että urheiluun käytettyjä rahoja ei yleensä tarvitse samalla lailla perustella. Kuitenkin kaikille avoimien urheilupaikkojen olemassaolo ja ylläpito on toki tärkeää.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Kattava joukkoliikenne pitäisi olla kaupunkisuunnittelun keskeinen tavoite.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Helsingin tulee pikemmin hillitä kuin lisätä väestönkasvua.

Ehdokkaan kommentti

Kaupunkiin muuttamista ei saa estää väkisin, on luonnollinen kehityssuunta, että ihmiset haluavat asua siellä missä on palveluita.

2. Kävelykeskustaa voi laajentaa vain rakentamalla keskustatunnelin.

Ehdokkaan kommentti

Hanke olisi kallis ja siitä hyötyisivät eniten muut kuin Helsingissä asuvat. Liikennettä pitäisi suunnitella ennemmin niin että keskustan läpi ajaminen ei olisi kannattavaa tai sallittua.

3. Kaupunkibulevardien rakentamisessa pitää edetä mahdollisimman nopeasti

Ehdokkaan kommentti

Kaupunkibulevardeissa toteutuu tiivis asuntorakentaminen ja kattavat palvelut.

4. Helsinkiin pitää saada lisää asuntoja, vaikka viheralueita vähentämällä

Ehdokkaan kommentti

On ihan mahdollista rakentaa ja silti säilyttää kattavat viheralueet.

5. Isot tapahtumat ja konsertit voisivat jatkua Helsingissä melusta huolimatta nykyistä pidempään

Ehdokkaan kommentti

Ajattelen että haitta on lyhyttä ja kausittaista, jonka vastapainona saamme nauttia paikallisista ulkoilmatapahtumista, joista pääsee vielä julkisilla/kävellen yöksi kotiin.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Paljon on saavutettu viime vuosikymmeninä esimerkiksi tasa-arvon ja elintason suhteen. Suuntaa pitäisi jatkaa, eikä mennä taaksepäin.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Tässä on epädemokraattinen, sanoisinko kekkoslainen, kaiku. Kaikilla pitää olla ääni yhteiskunnassa ja politiikka on pitkälti kompromisseja. Haluan kannustaa avointa, läpinäkyvää ja vuorovaikutteisia johtajuutta.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Liika kuri ei ole kasvatuksen nykyaikaa.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Yhteiskuntamme on mielestäni ylikilpailullinen, tai sellaiseksi rakennettu. Näen kuitenkin vääränä lähestymistapana siihen myöntymisen, että nyt pitää tehdä kaikkensa potkiakseen muut syrjään. Tämän sijaan pitäisi tähdätä näiden rakenteiden muuttamiseen ja yhteiskunnan tasa-arvoistamiseen.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Tämä tuo yhteiskunnallista vakautta.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisten lähtökohdat voivat olla hyvinkin erilaiset, eivätkä kaikki lähde samalta viivalta. Varallisuus on tutkitusti kasvavassa määrin periytyvää, eikä suuret tuloerot yleensä kerro mitään ihmisten lahjakkuudesta ja ahkeruudesta, vaan enemmän pääoman epätasaisesta jakautumisesta.

Vaalikoneen etusivulle