Tiina Ahva

Vaalikone Helsinki

Vaalilupaukseni

  1. Perusasiat kuntoon: toimiva terveydenhuolto ja laadukkaat julkiset palvelut on taattava - katsotaan vasta sitten, mihin muuhun jää varaa.
  2. Turvallinen Helsinki: jokaisen kaupunkilaisen miehen ja naisen on koettava olonsa turvalliseksi ulkona liikkuessaan - myös pimeän aikaan.
  3. Luontoa ja liikennettä: Helsinki on vilkas kaupunki, jossa luonto on vahvasti läsnä. Rakentamalla ylöspäin tämä mahdollistetaan jatkossakin.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen sisukas nuori uudistaja, jolle ensisijaisen tärkeää on aina tavallisen kaupunkilaisen etu. Tahdon viedä Helsingin päätöksentekoa moderniin, rohkeaan ja ennen kaikkea järkevään suuntaan.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Tahdon huomisen Helsingin olevan avoin, vapaa ja turvallinen teknologiakaupunki, jossa tavallinen kansalainen pääsee sujuvasti kaupunginosasta toiseen, voi rennosti ottaa oluen kesäpiknikillä ja uskaltaa lenkkeillä puistossa myös iltaisin. Tahdon, että Helsinki huolehtii jokaisen kaupunkilaisen peruspalveluista ja turvaa kaavoituksella monipuolisuutensa - meidän ei pidä rakentaa kaupungista paratiisia vain pyöräilijöille tai yksityisautoilijoille. Luonto ja liikenne voivat elää rinnakkain.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
työntekijä
Koulutus
ylioppilas
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
En hae kampanjarahoitusta yrityksiltä tai yhdistyksiltä. Teen kampanjani pienellä budjetilla mutta suurella sisulla.
Vuositulot
alle 20 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Aviomieheni Toni.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Opintojen ja töiden ohella vapaa-aikani kuluu suureksi osaksi intohimoni politiikan parissa. Harrastan jonkin verran myös musiikkia, soitan pianoa ja laulan.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Nuorille pitäisi taata mahdollisuus jatkaa suoraan peruskoulusta lukioon, ammattikouluun tai työelämään. Pakottaminen ilman nuoren omaa motivaatiota voi joskus silti aiheuttaa enemmän harmia kuin hyötyä, joten painopisteen tulee olla auttaa jokaista nuorta löytämään omat vahvuutensa jo koulussa.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Tämä ei ole taloudellisesti mahdollista tai järkevää. Tulee myös muistaa, että kotihoito on erittäin laadukasta varhaiskasvatusta.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Jos oppilaat toivovat lisää kasvisruokaa, voidaan sitä tarjota useammin. Mitään pakollista kasvisruokapäivää en kuitenkaan puolla.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä, jos samanaikaisesti kaupunki vähentää muita kulttuuritukiaan. Parasta ja kustannustehokkainta tukea on kaupungin tilojen käyttömaksujen alentaminen tai poistaminen paikallisilta yhdistyksiltä.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Oppiminen on pitkälti opettajan vastuulla, mikä tekee opettajien työstä erittäin raskasta suurissa ryhmissä.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Laitoshoidon ja kotihoidon välille on kehitettävä uudenlainen ryhmäasumisen ratkaisu, jossa useiden vanhusten itsenäiseen asumiseen samassa korttelissa liitetään yhteisöllisyys ja kootut lähipalvelut. Maailmalla on kokeiltu myös vanhusten ja opiskelijoiden yhteisasumista. Tällaiset konseptit auttaisivat myös poistamaan yksinäisyyttä.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Itseisarvo ei ole nykyisten työnkuvien säilyminen, vaan julkisen palvelun laatu ja kustannukset kuntalaisille. Sote-uudistuksen myötä merkittävä osa kunnan velvollisuuksista siirtynee maakuntatasolle, jolloin on luonnollista, että kunnan henkilöstöä vastaavasti pienennetään.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeintä on nopea, laadukas ja ihmisläheinen palvelu ja esimerkiksi teknologian järkevä hyödyntäminen terveyspalveluissa. Sijaintia oleellisempaa on muutenkin saavutettavuus, eli julkisen liikenteen laatu ja matkustuksen helppous palvelujen luo.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Uskon, että monissa tilanteissa näin varmasti on. Yksityistäminen tulee katsoa kuitenkin myös tapauskohtaisesti.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Minulla ei ole vahvaa mielipidettä, mutta kuulisin aiheesta mielelläni näkemyksiä.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kokonaisveroaste ei saa nousta, ja kunnan tehtävien vähentyessä tulee myös verotuksen laskea. Ennen maakuntauudistuksen yksityiskohtia on kuitenkin vaikea ottaa kantaa, kuinka suuri muutos kyseessä on. Veroprosentin tulee olla aina suhteessa niihin tarpeellisiin palveluihin, joita verottava taho tarjoaa vastineeksi.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valitusoikeutta ei voi poistaa, mutta tarpeettomien valitusten ehkäisy säästäisi kaupungilta ja siten myös veronmaksajilta paljon aikaa ja rahaa.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Päin vastoin: Helsingin viimeaikaiset hankkeet ovat olleet kaikkea muuta. Helsinkiä on kehitettäävä kaupungiksi, jossa voi liikkua niin yksityisautolla, polkupyörällä kuin kävellenkin.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Helsingin ei tule alihinnoitella omaisuuttaan - kaupunki on houkutteleva yrityksille muutenkin. Sen sijaan kiinteistöveron tulisi olla mahdollisimman alhainen. Yrittäjyyttä tuetaan myös nopeuttamalla lupaprosesseja ja suosimalla kaupungin hankinnoissa ja hankkeissa paikallisia toimijoita.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Paikallisia luontoarvoja on kunnioitettava, mutta esimerkiksi hiilineutraaliuden kaltaiset tavoitteet eivät ole realistisia tai relevantteja elinkeinopolitiikan kannalta.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Helsinkiin suuntautuu muutenkin huomattavasti suurempi turvapaikanhakijoiden muuttoliike kuin muualle Suomeen. Kaupungin kehityksen kannalta on tärkeää, että maahanmuuttajalähiöille ja niiden ongelmille laitetaan stoppi, ja keskitytään integroimaan täällä jo asuvat maahanmuuttajat paljon paremmin suomalaiseen yhteiskuntaan.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastoissa voidaan tehdä muita säästöjä esimerkiksi hankinnoissa, mutta maksuttomuus on kirjaston yleissivistävyyden perusta. Kirjastojen hyöty on suurin nimenomaan heille, joilla ei olisi varaa vastaavasta palvelusta maksaa.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Asuntojen tulee olla eniten niitä tarvitsevia varten, siis siten, että etusijalle asetetaan henkilöt, joilla on työ- tai opiskelupaikka Helsingistä. Sinänsä tulojen ylärajaa voisi tapauskohtaisesti harkita, mikäli kriteeri työssäolosta täyttyy.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Etenkin matalan kynnyksen liikuntapalvelujen ylläpitäminen on kunnan perustehtäviä. En tunne tilannetta riittävän hyvin arvioidakseni rahojen käyttöä, mutta painopisteen tulisi joka tapauksessa olla kaikille saavutettavissa palveluissa.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Helsingin kokoisessa kaupungissa tämä on mahdollista, sillä joukkoliikenteelle löytyy paljon käyttäjiä. Palvelut on järkevää myös keskittää siten, että joukkoliikenneyhteydet on helppo toteuttaa.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Helsingin tulee pikemmin hillitä kuin lisätä väestönkasvua.

Ehdokkaan kommentti

Viime aikoina Helsinkiin suuntautunut muuttoliike on ollut vähemmän veronmaksukykyistä kuin kaupungista pois suuntautunut muuttoliike. Tämä kehitys on lopetettava. Tärkeintä on, että Helsinki ei turhaan vedä puoleensa sosiaaliturvan varassa eläviä, vaan suosii työssäkäyviä ja opiskelijoita.

2. Kävelykeskustaa voi laajentaa vain rakentamalla keskustatunnelin.

Ehdokkaan kommentti

Kysymyksenasettelu on hieman haastava: en kannata keskustatunnelia sen liian suurten kustannusten vuoksi, mutten toisaalta pidä kävelykeskustan laajentamista ylipäätään tarpeellisena.

3. Kaupunkibulevardien rakentamisessa pitää edetä mahdollisimman nopeasti

Ehdokkaan kommentti

Vastustan kaupunkibulevardeja, jotka vaikeuttavat merkittävästi liikennettä Helsinkiin.

4. Helsinkiin pitää saada lisää asuntoja, vaikka viheralueita vähentämällä

Ehdokkaan kommentti

Rakentaisin ylöspäin. Helsinkiin on pakko saada lisää asuntoja, mutta ei millä tahansa hinnalla. Esimerkiksi keskuspuisto, Malmin lentokentän alue ja Santahamina on säilytettävä (ja kehitettävä kaikkia näistä virkistysalueina vielä eteenpäin).

5. Isot tapahtumat ja konsertit voisivat jatkua Helsingissä melusta huolimatta nykyistä pidempään

Ehdokkaan kommentti

Tapahtumakohtaisesti voisi antaa poikkeuslupia jatkaa soittamista myöhempään. Jokailtainen konsertointi ei ole asukkaille reilua, mutta välillä pitää byrokraatinkin voida joustaa.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Toki teknologian kehitys ja taloudellinen hyvinvointi ovat menneet eteenpäin, mutta yhteisöllisyys, terve kansallismielisyys ja perinteiset perhearvot ovat kärsineet. Näistä muodostuu kuitenkin yhteiskunnalle tärkeä perusta, jota itse arvostan.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitsemme rohkeaa uudistusmielisyyttä ja kokeiluja: millään muulla emme pääse harppauksia eteenpäin. Luonnollisesti silti kaikkeen on syytä käyttää tervettä järkeä ja harkintaa, ja ihmisten perustarpeet on aina turvattava.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Lasten (ja aikuistenkin) täytyy ymmärtää ja hyväksyä yhteiset pelisäännöt, mutta niiden puitteissa kaikki itsenäisyys ja uudesta kiinnostuminen on loistavaa!

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Elämä ei ole nollasummapeliä, vaikka totta kai rajallisista resursseista on aina kilpailua. Toisen menestys ei automaattisesti ole toiselta pois, eikä tällaista kateelliseen kyräilyyn perustuvaa järjestelmää saa esimerkiksi verotuksessa syntyä.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa kohdellaan ihmisiä erittäin tasa-arvoisesti, mitä tulee julkishallintoon ja lainsäädäntöön. Ongelmat ovat peräisin jostain muualta.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Suomi tarjoaa lainsäädännöllään sellaiset lähtökohdat, joista jokaisen on mahdollista työllään ponnistaa menestykseen.

Vaalikoneen etusivulle