Mari Holopainen Valitaan

Vaalikone Helsinki

Vaalilupaukseni

  1. Edistän avoimuutta ja kansainvälisyyttä. Sanotaan ei kaikenlaiselle rasismille ja syrjinnälle.
  2. Investoidaan osaamiseen kaikkialla Helsingissä. Kouluille ja päiväkodeille annetaan riittävästi resursseja niiden tärkeään työhön.
  3. Edistän osallisuutta ja avoimuutta päätöksenteossa. Etsitään keinot tutustua paremmin niiden ihmisten arkeen, joita päätökset koskevat.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen aikaansaava ja toiminut kaupunginvaltuutettuna kahdeksan vuotta. Olen rohkea viemään asioita eteenpäin. Uskallan katsoa asioita uusista näkökulmista ja kuuntelen, mitä ihmisillä on sanottavaa.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan tehdä Helsingistä entistä avoimemman, rohkeamman ja kansainvälisesti houkuttelevamman kaupungin. Osaamista talouteen luovuudella, uudella teknologialla ja startupeilla. Lisää katupuita, kiinnostavaa arkkitehtuuria, laadukkaampaa rakentamista, kulttuuria ja kaupunkikeitaita kuten Teurastamo ja Konepaja. Varhennetaan uusien kielten oppiminen kaikille lapsille. Tavoitteeksi maailman parhaat ja kivoimmat päiväkodit ja koulut joka puolella Helsinkiä. Pysäytetään eriarvoistuminen.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
korkeakoulututkintoa vaativa tehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
ranska

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kuntayhtymä tai maakuntahallinto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
8 000 -10 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
Toimin Helenin hallituksen jäsenenä ja Helsingin seudn Kesäyliopistosäätiön hallituksen puheenjohtajana.
Minulla on omistusasuntoon ja vuokrattuna olevaan asuntoon kohdistuvaa pankkilainaa ja omistusosuutta yhdessä puolisoni kanssa.
Vuositulot
50 000-70 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
6- ja 1-vuotiaat lapset ja puoliso
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Ulkoilu, juokseminen, hiihtäminen, uiminen, jooga, kuvataide
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Kaikilla peruskoulun päättävillä nuorilla tulisi olla jokin jatkopolku elämässä ja mahdollisuus lukioon, ammatilliseen oppilaitokseen tai työharjoitteluun. On tärkeää, että nuoret saavat riittävästi tukea. Esimerkiksi ammatillisiin opintoihin kohdistuvien säästöjen myötä on riskinä, että yhä useampi putoaa pois koulusta. Helsingin tulee paikata tätä vajetta ja turvata ammattikoulujen ja lukioiden rahoitusta.
Teollisuustyöpaikkojen määrä on vähentynyt. Koulutusasteen tulisi pysyä korkeana tai nousta edelleen nykyisestä. Jos halutaan luoda velvoite, voitaisiin harkita oppivelvollisuuden pidentämistä. Tekijöitä on useampia, mutta ilman peruskoulutuksen jälkeistä koulutusta on riski jäädä työelämän ulkopuolelle. Koulutus periytyy. Perusasteen suorittaneiden nuorten vanhemmilla on usein itsellään perusasteen koulutus. Poikien syrjäytymisriski on suurempi kuin tyttöjen. Työelämän ulkopuolella on tällä pysyvästi noin 79 000 25–54-vuotiasta miestä EVA:n mukaan.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Vihreiden tavoitteena on siirtyä asteittain maksuttomaan varhaiskasvatukseen, johon kaikilla on oikeus. Tämä vahvistaisi varhaiskasvatuksen roolia osana kasvamisen polkua ja parantaisi päiväkotien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten asemaa. Myös lapset, joilla on kotona haasteita, hyötyvät varhaiskasvatuksesta.
Varhaiskasvatuksen edullisuus tai maksuttomuus on myös tasa-arvokysymys, koska se parantaa merkittävästi naisten työllistymismahdollisuuksia. Päivähoitomaksujen tulisi olla niin alhaisia, että työnteko on molemmille vanhemmille kannattavaa.

Olen ollut aloitteellisena puolustamassa sitä, ettei päiväkotien henkilöstömitoitusta eikä lasten oikeutta varhaiskasvatukseen heikennetty Helsingissä. Ei ole mielestäni tätä päivää, että esimerkiksi freelance-töitä tekevät joutuisivat jännittämään onko lapsella samaa päivähoitopaikkaa tai -ryhmää ensi kuussa, jos töitä ei ole. On harmillista, että hallitus teki valinnan tiukentaa päiväkotien toimintaedellytyksiä, mutta olen ylpeä, että me Helsingissä päätimme toisin.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruoan osuutta kannattaa ehdottomasti lisätä. Kasvisruokapäivä kannattaisi olla useamminkin kuin kerran viikossa. Suomalaiset syövät ravintosuosituksia enemmän lihaa ja liian vähän marjoja ja vihanneksia. Kasvisruoka on eläinystävällinen valinta ja ilmaston kannalta perusteltu. Koulujen kasvisruoan pitää olla täyttävää. Suomessa on ollut suosiossa liha- ja maitopohjainen ruokavalio, joten reseptejä kannattaa omaksua niistä maista, jotka kasvisruoan osalta täydentävät ruokaperinnettämme. Nyhtökauran kaltaiset tuotteet ovat hieno esimerkki tutkimukseen pohjautuvista mahdollisuuksista kehittää ja konseptoida kasvisruokaa.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Helsingin omistamissa kiinteistöissä on suuri potentiaali ottaa ne hyödylliseen käyttöön ilman veloitusta tai pientä maksua vastaan. Suuri ja turha este kulttuurin ja liikunnan kohtuuhintaiselle harrastamiselle on tilojen puute, vaikka Helsinki on iltaisin ja kesäisin täynnä tyhjiä kaupungin omistamia koulutiloja ja päiväkoteja. Suurin kulu on vahtimestarin työ. Kulunvalvonta on kehittynyt ja on mahdollista avata koulujen tiloja osittain. Tilojen avaaminen harrastamiseen on välttämättömyys, ja kaikkien soveltuvien koulujen ja päiväkotien tulee siihen tarttua. Harvat koulut ja vielä harvemmin päiväkotien tilat ovat käytettävissä iltaisin. Tilojen avaamista ei pitäisi ajatella vain riskien näkökulmasta, vaan mahdollisuuksien. Vallalle ajattelu, jossa airbnb:n tapaan maksimoidaan hyödyllinen käyttö.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Helsinki on kaupunkina onnellisessa asemassa, koska täällä syntyy ja kasvaa lapsia sekä valmistuu ennätysmäärä uusia asuntoja. Nopeaan lapsimäärän kasvuun ei ole varauduttu realistisilla suunnitelmilla, jolloin jousto on vähäistä. Helsingin talous on hyvällä mallilla, joten meillä on varaa riittävän pieniin opetusryhmiin. Helsingin pitää ottaa koulutuspolitiikalle kunnianhimoiset tavoitteet, jotta täältä löytyy parhaat ja kivoimmat koulut. Valtuuston tulee osoittaa kouluille enemmän määrärahaa lapsimäärän kasvaessa ja tästä huolehtiminen on ykköstavoitteitani.
Lue lisää: http://www.mariholopainen.fi/2017/02/13/investointeja-tarvitaan-lisaa-jotta-koulutilat-riittavat-helsingissa/

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Tällä hetkellä Helsingissä pitää olla hyvin huonossa kunnossa ennen kuin pääsee palvelukotiin, joten ajattelu siitä, että kaikkien pitäisi pystyä olemaan mahdollisimman pitkään yksin kotona on viety liian pitkälle. Kotihoidon resurssit ovat tiukilla, eikä riittävästi aikaa inhimilliselle vuorovaikutukselle ole. Vaihtuva henkilökunta ehtii usein hoitaa vain olennaiset fyysiset tarpeet. Helsingin pitää panostaa kotihoidon raskasta työtä tekevään henkilökuntaan. Tiimeistä, joilla on vapauksia järjestää työnsä itsenäisemmin, on hyviä kokemuksia vanhustenhoivassa. Aikataulun ei pitäisi olla niin viimeiseen asti viritetty, että vanhusta ei ehditä edes viedä ulkoilemaan. Kotihoidon tai vastaavan palvelun pitäisi ehtiä viemään vanhuksia myös kävelylle ja torikahveille. Tämä tuntuu kaukaiselta mahdollisuudelta vanhustenhoidon resursoinnin nykytilanteessa, mutta täytyy tehdä todeksi. Elämän viimeiset vuodet täytyy saada viettää arvokkaasti.
Tarvitsemme palvelukotipaikkoja, joissa on enemmän yhteisöllisyyttä ja toimintaa. Palvelutaloja kannattaa suunnitella uudella otteella. Esimerkiksi niin, että päiväkoti ja palvelutalo tehtäisiin samaan rakennukseen. Siitä saisivat iloa sekä lapset että vanhukset. Muistisairaat vanhukset voisivat nauttia myös esimerkiksi lemmikeistä ja useimmat ulkoilusta.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Nykysuunnitelmissa työpaikkoja ei voida taata, koska toimintaa siirretään yksityiselle puolelle. Terveyspalveluiden tulee uudistua, mutta lähtökohtana tulee olla ihmisten, ei terveysalan yritysten etu kuten nykyisessä suunnitelmassa uhkaa käydä. Hallituksen sote-malli saattaa romuttaa Suomen kustannustehokkaan ja pääosin erittäin laadukkaan terveydenhuollon. Hoitoon pääsyssä on parannettavaa, mutta hallituksen sote-mallissa on niin paljon sekavuutta ja riskejä, että hyvin harva asiantuntija suosittelee sen toteutusta. Malli johtaa siihen, että ensimmäisessä vaiheessa todennäköisesti joudutaan irtisanomaan kunnan tai maakunnan työntekijöitä, jotka kustannustehokkaasti hoitavat työtään. Osalla on hyvä neuvotteluasema uusiin töihin ja osalla ei.
Terveyspalveluissa hintoja kurissa pitävä kilpailudynamiikka toimii heikosti, koska kuluttajan on vaikea vertailla laatua ja hoito on välttämätön ostaa. Yksityiset palvelut täydentävät terveydenhuollon kenttää, mutta mikäli ne saavat ison osan markkinoista pienessä maassa, toimiala tulee keskittymään ja hinnat nousemaan. Sote-mallia ei pitäisikään toteuttaa nykymuodossa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeintä on oikea-aikainen saatavuus ja laatu. Lääkärille on päästävä ilman pitkiä jonoja. Sellaisten palveluiden, joita tarvitaan usein ja jotka eivät vaadi erityistä laitteistoa, kuten vauva-ajan neuvolan, on hyvä sijaita lähellä. Sosiaali- ja terveyspalveluissa on oleellista malli, jossa mahdollisimman moni saadaan hoidettua hyvin mahdollisimman pienin kustannuksin.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Terveydenhuolto on ala, jossa markkinamekanismi toimii huonosti. Alalle tulo on haastavampaa kuin monella muulla alalla, koska se vaatii erikoisosaamista ja asiantuntijoita, joista on pulaa. Käyttäjän on vaikea vertailla laatua, eikä terveydenhoitoa voi olla hankkimatta. Yksityisillä terveyspalveluilla on usein taipumus nostaa hintatasoa, eivätkä yksityiset toimijat lopulta vastaa terveydenhuollon kokonaisuudesta tai tutkimuksesta. Yksityiset terveyspalvelut täydentävät terveydenhoitoa. Yksityiset terveyspalvelut ovat usein tehokkaita tietyissä asioissa. Ne ovat esimerkiksi palkanneet johtotehtäviin muitakin kuin terveydenhoitoalan osaajia, pystyneet tehostamaan toimintaansa ja kehittämään uusia palvelumalleja. Nykyinen sote-malli voi tulla kuitenkin erittäin kalliiksi, kun julkinen puoli heikkenee ja menettää markkina-asemaansa niin paljon, että se ei voi tuottaa markkinoille referenssihintaa vaan yksityiset toimijat alkavat määrittämään hintatasoa. Nykyinen sote-suunnitelma ei myöskään ole parantamassa vaan heikentämässä yhtä sen keskeisistä tavoitteista eli erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteentoimivuutta. Hallituksen suunnittelema sote-malli on todennäköisesti kalliimpi ja tehottomampi kuin nykyiset terveyspalvelumme. Ongelmat koskevat erityisesti valinnanvapauslainsäädäntöä, joka on saanut lähes kaikilta asiantuntijoilta ja keskeisiltä valmistelevilta virkahenkilöiltä kielteisiä arvioita. Lakiesitystä tulee muuttaa.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Avohoito ei luo turvattomuuden tunnetta, jos se on riittävästi resursoitu ja sairaalapaikkoja on olemassa tilanteisiin, joissa avohoito ei riitä. Avohoidon kaltaiset ratkaisut eivät voi olla säästökeino, mutta usein näin valitettavasti tapahtuu.
Hälyttävää on mielenterveyden ongelmien kasvu ja siihen pitäisi tarjota myös matalan kynnyksen palveluita kuten psykoterapiaa.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Helsingin kaupungin toimintamenoista lähes puolet, 47% vuonna 2016, käytetään sosiaali- ja terveyspalveluihin. Jos päätetään, että sote-palvelut siirtyvät maakunnalle, Helsingin budjetti ja kuntaveron osuus pienenee. Päätösvalta ja verot tältä osin siirtyvät maakuntatasolle. Asukkaiden vero-osuuksiin tästä ei välttämättä aiheudu muutosta, mutta kuntaveron osuus laskee.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää edistää kaupunkilaisten aitoja vaikutusmahdollisuuksia. Kaupunkilaisten vaihtoehtoiset suunnitelmat ovat tuoneet uusia ja arvokkaita ideoita kaavoitukseen. Tiedetään, että kun viestintä ja vuorovaikutus onnistuu, valitusten tarve vähenee kaavoituksessa. Olen ollut kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenenä yhden valtuustokauden ajan. Kokemukseni perusteella kaavaprosesseissa kaupunkilaisten ei ole vielä kovin helppoa saada ääntään kuuluviin, vaikka vuorovaikutusta onkin kehitetty.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Autoilua suositaan vielä monen muun asian kustannuksella. Esimerkiksi kävelykeskustan toteuttaminen on ollut hyvin hidasta. Kävelykeskustaa tulisi laajentaa huomattavasti. Kävelykaduille mahtuu ihmisiä, puita, liikkeitä ja ravintoloita. Kantakaupunkimainen rakenne ulottuu ydinkeskustan ulkopuolelle ja kävelykatuja kannattaisi toteuttaa useammassa kaupunginosassa aina, kun se on mahdollista. Turhia läpiajoväyliä pitää välttää kaikilla asuinalueilla viihtyvyyden ja ilmanlaadun parantamiseksi.
Helsingillä on matkaa sujuvaksi pyöräily- ja kävelykaupungiksi, mutta olemme oikealla tiellä. Kruunusiltojen kaavoitus on hyvä esimerkki siitä, että Helsinki on ottamassa uuden vaihteen, jossa merellisen joukkoliikenneyhteyden parantaminen on etusijalla ja samalla se sujuvoittaa myös autoliikennettä. Toimiva joukkoliikenne vähentää ruuhkia sekä kalliita ja tilaavieviä tieliikenneinvestointeja.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Edullisen tonttimaan tarjoaminen ei ole sellainen keino, johon pääkaupungin kannattaa erityisesti turvautua. Lähtökohtana täytyy olla, että Helsinki on vetovoimainen ja kilpailukykyinen. Suuret kaupungit kilpailevat tekijöistä. Investoidaan koulutukseen sen eri muodoissa sen sijaan, että leikataan osaamisesta kuten maan hallitus on tehnyt.
Helsingin kannattaa tukea yrityksiä investoimalla esimerkiksi opetukseen ja varhaiskasvatukseen, kulttuuritarjontaan ja matkailun edellytyksiin. Kööpenhamina, Tukholma ja Reykjavik ovat vielä huimasti Helsinkiä edellä matkailukohteina. Huolehditaan, että Helsingistä löytyy kiinnostavat puitteet, osaamista, mukava elinympäristö ja on mahdollisuus pärjätä eri kielillä. Helsinki on tehnyt asioita hyvin, kun sen kaltaiset yritykset kuin Supercell toimivat kaupungissa. Tällä polulla pitää jatkaa ja parantaa edelleen, jotta olemme houkutteleva kotipaikka eri alojen osaajille syntyperästä riippumatta. Helsingissä on upeita metsiä, saaria, merta ja kallioita ja helppo liikkua. Nekin ovat syy jäädä tänne.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Poliittisen päätöksenteon tehtävä on asettaa puitteet sille, ettei ympäristö- tai luontoarvoja tuhota. Ilmastonmuutokseen pitää puuttua nykyistä tehokkaammin ja nopeammin. Yritykset keksivät kestävät ratkaisut, mutta harvoin aloitteellisesti näitä rajoituksia itse asettavat, jos ne maksavat normaaliratkaisua enemmän eikä painetta ole. Kestävät ratkaisut ja uudet teknologiat ovat yrityksille myös liiketoimintamahdollisuus, jonka avulla voidaan luoda uusia työpaikkoja.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Suomen ja Helsingin pääkaupunkina tulee kantaa oma vastuunsa niin turvapaikanhakijoiden kuin kehitysyhteistyön osalta. Myös Suomesta on aikoinaan lähdetty pakoon sotaa. Sotaa tai vainoa pakoon lähteneiden ihmisten auttaminen ja kehitysyhteistyö on myös osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, jolla pyritään vaikuttamaan myönteisesti globaaliin kehitykseen.
Pääkaupunkiseutu, kuten muutkin kasvukeskukset, on turvapaikanhakijoille ja maahanmuutolle hyvä ympäristö esimerkiksi työllistymisen kannalta. Suurin osa turvapaikan saaneista päätyy pääkaupunkiseudulle. Valtiolla pitäisi olla suuri intressi tukea pääkaupunkiseutua tässä rahallisesti.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kynnystä tulla kirjastoon ei pidä luoda maksuilla, eikä kirjaston maksullisuus olisi onneksi edes nykylain puitteissa mahdollista. Kaikki ja kaikenikäiset ovat tervetulleita. Kirjasto on yksi mahtavimpia julkisia palveluita, joita saa käyttää vapaasti. Kirjastot ovat yhteisöllisiä omalla tavallaan ja niillä on monipuolinen tehtävä ihmisten elämässä. Esimerkiksi koululaiset viettävät iltapäiviä kirjastossa. Yhä useampi tarvitsee avointa tilaa töitä tai opiskelua varten. Digitalisointi ja keinoäly avaavat mahdollisuuksia. Odotan innolla, että mitä Keskustakirjasto tuo tullessaan. Pidän tärkeänä saavutuksena, että saimme neuvoteltua Keskustakirjaston toteutuksen kirjastoverkkoa heikentämättä. Lähikirjastojen riittävyydestä pitää huolehtia jatkossakin ja kasvavassa Helsingissä kirjastoja tarvitaan lisää myös uusille asuinalueille.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan vuokra-asuntoja myönnettäessä on tarpeellista arvioida, että kenellä on suurin tarve asunnolle. Tulojen kasvun ei kuitenkaan pitäisi tuottaa kannustinloukkuja, jotka estävät työn tekemisen. Helsingissä on kannattavampaa ostaa omistusasunto, jos siihen on varaa. Vuokra-asunnoissa asuu pieni osuus ihmisiä, joilla on isommat tulot.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Helsingin liikuntatoimen investointimahdollisuudet ovat vähäiset tiukan budjetin ja suurten korjauskulujen vuoksi. Kun Helsingin väkiluku kasvaa muun muassa täydennysrakentamisen myötä, tulisi huolehtia, että uudetkin asuinalueet saavat uimahallit, liikuntakentät ja luistinradat. Samalla olemassa olevien alueiden liikuntapaikkojen riittävyydestä ja kunnosta tulee huolehtia. Tulisi paremmin huomioida myös, kuinka metsät ja puistot tarjoavat liikuntamahdollisuuksia ilman, että niitä erikseen tarvitsee rakentaa. Liikkumisen edistäminen maksaa itsensä takaisin.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisella tulee olla oikeus liikkua. Joukkoliikenneverkkoa tulee parantaa. Helsinki onkin päättänyt investoida Kruunusiltoihin, Raide-Jokeriin, metron länsijatkeeseen ja uusiin raitiovaunureitteihin esimerkiksi Kalasatamassa. Lipunhinta on noussut liikaa, koska siihen on sidottu joukkoliikenteen investointikulujen kasvua toisin kuin muissa investoinneissa, joissa lisäkustannuksia ei siirretä käyttäjän maksettavaksi. Laskentatapaan pitää tehdä muutos, jotta lippujen hinta ei nouse. Aloite, jossa esitetään, että koululaisryhmien pitää saada matkustaa päivisin ilman maksua joukkoliikenteessä tulee toteuttaa.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Helsingin tulee pikemmin hillitä kuin lisätä väestönkasvua.

Ehdokkaan kommentti

Helsinki vetää ihmisiä ja Helsinkiin pitää pystyä muuttamaan. Tarvitsemme lisää kohtuuhintaisia asuntoja. Asumista ja palveluita tulee kaavoittaa luontoa säästäen. Yleiskaava tarjoaa kasvulle hyvät puitteet. Asemakaavoitusvaiheessa tehdään tarkentavat suunnitelmat, joissa tulee huomioida esiin nousseet kehittämistarpeet.
Lue lisää ajatuksistani Helsingin kaavoituksesta:
http://www.mariholopainen.fi/2016/10/24/saaret-metsat-ja-kalliot-ovat-helsingin-helmia/

2. Kävelykeskustaa voi laajentaa vain rakentamalla keskustatunnelin.

Ehdokkaan kommentti

Keskustatunneli saattaa kuulostaa näppärältä, mutta se olisi niin kallis investointi, arviolta 500-600 miljoonaa euroa, että se estäisi Helsingin kehittämisen ja muut investoinnit pitkäksi aikaa. Lisäksi tunneli toisi kannusteen liikkua autolla keskustan tuntumassa ja tunnelin päässä Sörnäisissä. Jos keskustatunnelille olisi hankkeen kannattajien esille tuoma käyttömaksu ja muu liikenneverkko olisi maksutonta, ei taas käyttöä olisi tarpeeksi.

3. Kaupunkibulevardien rakentamisessa pitää edetä mahdollisimman nopeasti

Ehdokkaan kommentti

Kaupunkibulevardit kannattaa toteuttaa hyvin suunnitellen siten, että niiden ympäristöön tehdään kiinnostavaa arkkitehtuuria, palveluita ja säästetään viheralueita. Asuntojen määrälle on saatu riittävä tavoitetaso kaupunkibulevardien ja muun yleiskaavasuunnittelun myötä. Seuraavassa asemakaavoituksen vaiheessa tulee suunnitella, miten toteutetaan puistot, katupuut, kirjastot, festarialueet, liikuntapaikat ja pulkkamäet näiden kaupunkibulevardien myötä rakentuvien uusien ja tiivistyvien asuinalueiden yhteyteen.
Lue aloitteestani katupuiden lisäämiseksi. Katupuiden riittävyys tulee huomioida kaavoituksessa: http://www.mariholopainen.fi/2017/02/23/valtuustoaloite-lisaa-katupuita-helsinkiin/

4. Helsinkiin pitää saada lisää asuntoja, vaikka viheralueita vähentämällä

Ehdokkaan kommentti

Yleiskaava takaa riittävän määrän asuntoja ja suojaa suuren osan viheralueista. Keskuspuisto ja lähimetsät tulee säilyttää mahdollisimman laajoina. Vartiosaaren asuntokaavoitus tulee perua ja aluetta tulee kehittää virkistysalueena esimerkiksi Seurasaaren tapaan.
On välttämätöntä puhua enemmän muustakin kuin asuntojen määrästä. Vastuullamme on Helsingin tulevaisuus ja kehittäminen siten, että Helsinki on Euroopan upein pääkaupunki asukkailleen ja vierailijoilleen.
Helsingin kallioluonto on yksi vahvuuksistamme. Se kannattaisi nostaa paremmin esiin. Yleiskaavapäätöksen yhteydessä tein suunnittelua ohjaavan valtuuston hyväksymän ponnen, jonka avulla pyritään säästämään Helsingissä jäljellä oleva kallioluonto.

5. Isot tapahtumat ja konsertit voisivat jatkua Helsingissä melusta huolimatta nykyistä pidempään

Ehdokkaan kommentti

Helsinki on elävä kulttuurikaupunki ja voisi olla sitä vieläkin enemmän. Helsinki on melko varovainen luvissa. Olen valtuustossa kannattanut vapaampaa luvitusta ja tapahtumien mahdollistamista. Valitukset eivät saisi estää konsertteja ja sama pätee baareihin.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Elintaso ja elämänlaatu ovat parantuneet monen mittarin mukaan. Suomi on ollut vain lyhyen aikaa itsenäinen ja on hyvä, että olemme ottaneet lähimenneisyydessämme askeleita kohti yhtenäistä eurooppalaista päätöksentekoa. Tasa-arvo on kasvanut, vaikka edelleen naisten palkka on pienempi kuin miesten ja etenkin johtotehtävissä naisten määrä on vähäisempi. Monessa suhteessa nyt on paremmin kuin ennen, vaikka uusia haasteita ilmaantuukin.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Politiikka sisältää tarpeen kompromisseihin. Tarvitaan rohkeita johtajia, mutta toimivaan demokratiaan ei sovi se, että yksi taho tekee päätökset, vaan päätökset tehdään enemmistön voimin. Kaikilla puolueilla on jotain tärkeää sanottavaa, josta voidaan oppia yhteisen päätöksenteon ja keskustelun avulla. Menisimme erittäin huonoon suuntaan, jos uskoisimme autoritääriseen johtamiseen politiikassa. Kunnallistasolla demokratia toteutuu esimerkiksi siinä mielessä, että ihmisten on mahdollista nousta valtuustoon vakiintuneiden poliittisten piirien ja johtajien ulkopuolelta. Näen arvokkaana sen, että Suomessa ei ole käytössä listavaalia, jossa puolueen sisäisesti olisi määritetty kuka ehdokas valitaan missä järjestyksessä. Tämä siirtäisi vallan pois äänestäjältä. Samalla tulee kehittää nykyistä parempia keinoja osallistaa kaupunkilaisia päätöksentekoon. Esimerkiksi osallistava budjetointi kannattaa ottaa käyttöön. Muissa Pohjoismaissa sitä ollaan toteutettu pidempään.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Uteliaisuus on luonnollista lapsille ja siihen kannustaminen hyväksi. Uteliaisuuden ja itsenäisen ajattelun avulla löytää uusia asioita ja oppii luottamaan itseensä.
Kysymys on kiinnostava myös sen takia, että sitä on käytetty tuomaan esiin ihmisten ajattelumalleja ja taipumuksia. On havaittu, että suhtautuminen tämänkaltaiseen kysymykseen lasten käytöksestä jaottelee äänestäjiä paljon ja kertoo myös siitä, kuinka paljon äänestäjät arvostavat autoritäärista johtamistyyliä.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Resurssit eivät jakaudu tasaisesti ihmisille. Kuitenkin verojen ja yhteisen päätöksenteon kautta resursseja voidaan tasata ja pyrkiä tasa-arvoisempaan tilanteeseen. Onnistuminen tässä on politiikan keskeinen tavoite. Luonnonvaroiltaan rikkaista maista löytyy niin pohjoismaisia hyvinvointivaltioita kuin erittäin epätasa-arvoisesti hyvinvointia tuottavia valtioita, joissa toiset ihmiset elävät äärimmäisessä köyhyydessä ja toiset rikkaudessa.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Monet ongelmat johtuvat siitä, että ihmisillä ei ole tasa-arvoisia ja yhtäläisiä mahdollisuuksia, eikä tukea ole aina onnistuttu luomaan. Esimerkiksi köyhyyden ja koulutuksen periytyminen.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on kohtuullisen hyvä tilanne moneen muuhun maahan verrattuna. Useassa maassa ei ole ihmisen perustarpeitakaan varten turvaa, esimerkiksi terveydenhuoltoa tarjolla, ellei ole maksukykyä. On herättävää nähdä maita, joissa oikeus saada hoitoa vakavaan sairauteen on vain riittävän varakkailla tai yksityisen vakuutuksen maksaneilla.
Ihmiset saavat hyvin erilaiset mahdollisuudet, mutta kyse ei ole ainoastaan materiaalisesta hyvinvoinnista, vaan siitä onko lapsuudessa saanut sellaisia malleja ja esikuvia, joiden myötä voi uskoa saavuttavansa asioita.
Suomessa onneksi koulut ovat kaikille maksuttomia ja tämä on yksi vahvuus, josta pitää kiinni. Olemme nähneet, millaisia asioita maailmanpolitiikassa voi tapahtua, kun ihmisten arkitodellisuus eriytyy.

Vaalikoneen etusivulle