Ville Ylikahri

Vaalikone Helsinki

Vaalilupaukseni

  1. Lupaan toimia sen eteen, että Helsinki torjuu ilmastonmuutosta ja luopuu kivihiilen käytöstä mahdollisimman nopeasti.
  2. Lupaan tehdä töitä edullisen ja hyvin toimivan joukkoliikenteen eteen ja kannattaa ratikkaverkoston laajentamista.
  3. Lupaan olla kaupunkilaisten käytettävissä sekä kertoa avoimesti blogissani ja somessa toimistani ja päätöksistäni.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Valtuustoon tarvitaan osaavia ja ahkeria kaupunkilaisia. Minulla on kokemusta päätöksenteosta ja tahtoa rakentaa Helsingille vihreää tulevaisuutta.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Helsingistä pitää tehdä entistäkin vihreämpi, tasa-arvoisempi ja hauskempi paikka.
Haluan edistää toimivaa ja edullista liikennettä.
Haluan turvata hyvät ja laadukkaat koulut sekä antaa sivistykselle ja kaupunkikulttuurille tilaa.
Helsinkiin tarvitaan lisää asuntoja. Kaikki kaupunginosat tulee pitää laadukkaina ja viihtyisinä. Maahanmuuttajien kotoutumiseen tulee panostaa, jotta meille ei synny huono-osaisuuden keskittymiä.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
johtava asema
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
kuntayhtymä tai maakuntahallinto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
8 000 -10 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
21-50%
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
Olen ravintolayhtiö Äkä oy:n (dtm) osakas ja hallituksen jäsen.
Vuositulot
50 000-70 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
10 000-50 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Aviomies
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Siirtolapuutarhapalsta, melominen Helsingin lähivesillä, hiihto, lukeminen, elokuvat
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Nuorten syrjäytyminen on vakava ongelma eikä moni nuori osaa vielä itsenäisesti päättää tulevaisuudestaan 16-vuotiaana. Velvollisuuksien lisäksi tarvitaan tukea ja tarpeeksi koulutuspaikkoja. Nykyistä joustavampi oppisopimuskoulutus olisi yksi ratkaisu.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Päivähoitomaksut luovat suuren kannustinloukun. Varhaiskasvatuksen muuttaminen ilmaiseksi pienentäisi maksuja merkittävästi. Tämä kannustaisi perheitä laittamaan lapsensa päiväkotiin ja vanhempia hakeutumaan töihin.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kannatin valtuustossa kasvisruokapäivä-aloitetta. Syömme nykyään liian paljon lihaa, jos ajatellaan terveyssuosituksia tai lihantuotannon ympäristövaikutuksia. On hyvä, että myös kouluruokailussa on kasvispainotteista ruokaa, jotta lapset tottuvat monipuoliseen ruokavalioon. Tärkeää on, että kasvisruoasta tehdään maukasta. Itsellenikin lempiruokaa koulussa oli ohraraepuuro.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Helsingin kaupungilla on hyvin monenlaisia tiloja eikä kaikkia tietenkään voi avata ilmaiseen käyttöön. Mutta esimerkiksi koulujen iltakäyttöä pitää kehittää ja siinä tilojen antaminen ilmaiseksi voisi olla yksi kulttuurin ja järjestöjen tukemisen muoto.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Helsingin koulujen ryhmäkoot ovat pienentyneet viime vuosina, joten tämä ei ole keskeinen ongelma kouluissa. Alakoulujen luokkakoko on keskimäärin alle 21 oppilasta. Tärkeämpää on huolehtia erityisopetuksen ja oppilashuollon resursseista. Tutkimukset eivät tue ryhmäkoon ja oppimistulosten välistä yhteyttä. Toki on tärkeää pitää ryhmäkoot kohtuullisen kokoisina.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni nykyinen kotihoito ei ole riittävää, mutta ratkaisu ei ole suoraan palvelukotipaikkojen lisääminen, vaan myös kotihoitoa on parannettava. Vanhusväestön lisääntyessä tarvitsemme molempia.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Kuntien sote-ammattilaisten siirtyminen maakuntiin on valtava muutos. Tässä yhteydessä on tietenkin huolehdittava työntekijöiden muutosturvasta ja työhyvinvoinnista. Työpaikkojen turvaaminen on kuitenkin liian jyrkästi sanottu, kun työnantaja joka tapauksessa vaihtuu joko maakunnan liikelaitokseen tai yksityiseen tuottajaan.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Terveysasemilla tai sairaaloissa ei onneksi tarvitse käydä päivittäin, joten on tärkeämpää, että laadukasta palvelua saa jonottamatta silloin kun sitä tarvitsee, vaikka palvelu olisi hieman kauempana.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Terveyspalveluiden yksityistäminen on monimutkainen asia, sillä kustannusten muodostumisessa keskeistä on palveluketjujen toimiminen ja sairausten ennaltaehkäisy. Tehokkaastikaan toimiva ykstyinen lääkäriasema ei säästä rahaa, jos se syöttää potilaita kalliiseen erikoissairaanhoitoon.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Voi olla, että jotkut avohoidossa olevat mielenterveyspotilaat luovat turvattomuuden tunnetta, mutta ei se voi olla peruste hoitokäytäntöjen muuttamiselle. Nykyään psykiatrisia potilaita hoidetaan paljon monipuolisemmin kuin sulkemalla heidät laitoksiin.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Tämä ei ole mielipidekysymys: valtioneuvosto esittää, että jatkossa 12%:n osuus kuntaverosta siirtyy maakuntiin, kun sote-uudistus astuu voimaan. On toki iso kysymys, onko kunnalle jäljelle jäävä veron osuus riittävä vai liian suuri. Tätä pitää vielä selvittää, kunhan sote-uudistukseen liittyvät lait saadaan ensin päätettyä.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valitusoikeus jarruttaa nykyään monia rakennushankkeita kohtuuttomasti. Valitusoikeuden rajaamista tulisi harkita. Oleellisempaa kuin rajoittaa valitusoikeutta on kuitenkin käsitellä valitukset nopeasti tuomioistuimissa. Nyt niiden käsittely kestää jopa vuosia. Jos käsittely hoituisi muutamassa viikossa, ei valitusoikeus olisi ongelma.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Helsingissä kaavoitus on muuttunut viime vuosina kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä aiempaa enemmän painottavaan suuntaan. Tämä on hyvä. Helsinki on suurkaupunki, jossa liikenne ei voi perustua yksityisautoiluun. Se aiheuttaisi valtavat ruuhkat. Nytkin 70% keskustaan suuntautuvista matkoista tehdään joukkoliikenteellä.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Helsingin ei tarvitse tarjota alennusmyynnillä tontteja. Keskeisempää on ylipäänsä kaavoittaa tontteja erilaiselle yritystoiminnalle ja varmistaa laajemminkin yrityksille hyvät toimintaedellytykset.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Talouskasvu ei voi jatkua ikuisesti, joten uusien työpaikkojen synty pitää rakentua johonkin muuhun kuin jatkuvaan luonnonvarojen käytön ja aineellisen kulutuksen kasvun varaan.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Helsinki on Suomen paras paikka turvapaikanhakijoille ja tottakai Helsingin Suomen ylivoimaisesti suurimpana kaupunkina tulee kantaa vastuunsa turvapaikanhakijoiden vastaanottamisessa. Helsingissä on myös eniten työpaikkoja, joihin uudet tulijat voivat työllistyä ja tulla aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Naapurustossani sijaitseva vastaanottokeskus ei ole aiheuttanut minulle mitään häiriötä.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Hölmö idea. Kirjastojen lainausmaksuilla ei kateta juuri mitään kustannuksia, mutta ne vähentäisivät juuri niiden ryhmien lukemista, joiden lukemista tulisi kannustaa. Suomen maksuton ja kaikille avoin kirjastojärjestelmä on kansallinen ylpeys. Lisäksi kirjastolaki edellyttää maksuttomuutta.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan vuokra-asunnot on tarkoitettu ensisijaisesti niille, jotka eivät voi eri syistä hankkia asuntoa vapailta markkinoilta. Tiukat tulorajat, jotka on valtioneuvoston päätöksellä otettu käyttöön, ovat kuitenkin jo nyt johtaneet hankaliin tilanteisiin, kun ihmisten tulot vaihtelevat. Lisäksi on hyvä, että vuokrataloissa asuu erilaisia ihmisiä. Se tukee eri kaupunginosien tasaista kehitystä.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Helsingissä ei ole liikaa liikuntapaikkoja. Täytyy muistaa, että kaupungin väkiluku kasvaa jatkuvasti. Liikunta on parasta hyvinvoinnin lisäämistä ja sairauksien ennaltaehkäisyä.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Helsingissä on niin tiheä asutus, että joukkoliikenne on kaikkien tavoitettavissa (poislukien jotkut saaret). Helsingissä pitää pystyä elämään ilman autoa. Maaseudulla tilanne on tietenkin aivan eri.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Helsingin tulee pikemmin hillitä kuin lisätä väestönkasvua.

Ehdokkaan kommentti

Helsingin kasvua ei voi keinotekoisesti rajoittaa. Se vain nostaisi asuntojen hintaa entisestään. Uudet työpaikat syntyvät kaupunkeihin kaikkialla maailmassa. Tämän kehityksen hillitseminen vain haittaisi kaupunkilaisten elämää.

2. Kävelykeskustaa voi laajentaa vain rakentamalla keskustatunnelin.

Ehdokkaan kommentti

Kävelykeskustaa voi aivan hyvin laajentaa ilman keskustatunnelia. Näin on tehty ennenkin. Länsimetron ja Jokeri-pikaratikan valmistuminen parantaa kaupungin poikittaisyhteyksiä ja vähentää keskustan läpiajoa.
Aleksanterinkadun ja Keskuskadun muuttamista kävelykaduiksi pidettiin mahdottomana 1970-luvulla, ja nyt ne toimivat erinomaisesti.

3. Kaupunkibulevardien rakentamisessa pitää edetä mahdollisimman nopeasti

Ehdokkaan kommentti

Kaupunkibulevardit ovat keskeinen osa uutta yleiskaavaa, joka mahdollistaa kantakaupungin laajentamisen ja uusien asuntojen rakentamisen tuhansille kaupunkilaisille.

4. Helsinkiin pitää saada lisää asuntoja, vaikka viheralueita vähentämällä

Ehdokkaan kommentti

Kaupunkiin mahtuu hyvin uusia asuntoja myös ilman, että varsinaisia viheralueita vähennetään. Sen sijaan olen valmis rakentamaan uutta esimerkiksi tiivistämällä vanhoja kaupunginosia ja rakentamalla korkeampia taloja.

5. Isot tapahtumat ja konsertit voisivat jatkua Helsingissä melusta huolimatta nykyistä pidempään

Ehdokkaan kommentti

Minusta Helsingissä on niin vähän ulkoilmakonsertteja, että ne voisivat jatkua nykyistä myöhempään. Eri asia on pysyvät konserttipaikat, jotka eivät tietenkään saa häiritä asukkaita yöaikaan.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Minä en ole oikea ihminen määrittelemään, millainen elämäntapa on hyvä tai millainen huono. Monet suomalaisten elämäntavat ovat parantuneet, jos katsotaan esimerkiksi sairauksia. Toisaalta kulutamme luonnonvaroja paljon enemmän kuin esimerkiksi lapsuudessani.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Päinvastoin tarvitsemme enemmän toisia kuuntelevaa ja arvostavaa keskustelua. Vahvaa johtajaa kaivataan, koska on tunne, että oma ääni ei tule kuulluksi yhteiskunnassa. Siksi demokratiaamme on parannettava.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Ei lisättävää.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Elämä on yhteistyötä ja kanssakäymistä muiden ihmisten kanssa. Myöskään talous ei ole nollasummapeliä, vaan uudet keksinnöt ja tuottavuuden kasvu tuovat kaikille lisää hyvinvointia.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Tasa-arvoisessa yhteiskunnassa kaikkien ihmisten voimavarat ovat käytössä eikä vain niiden, jotka ovat etuoikeutettuja. Esimerkiksi tasa-arvoinen peruskoulu on tuonut Suomelle paljon hyvää. Pidetään tästä kiinni ja tehdään Suomesta entistäkin tasa-arvoisempi paikka.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on maailman mittakaavassa hyvin tasa-arvoinen maa, mutta toki täälläkin ihmisten tausta vaikuttaa siihen, miten ihmiset sijoittuvat yhteiskunnassa. Siksi tasa-arvoiset, laadukkaat koulut kaikille lapsille ovat niin tärkeitä.

Vaalikoneen etusivulle