Alviina Alametsä Valitaan

Vaalikone Helsinki

Vaalilupaukseni

  1. Lisää koteja ja kohtuuhintaista asumista. Opiskelija-asuntojen vuosittainen rakentamiskiintiö kaksinkertaistetaan. Kaavoitusta tiivistetään.
  2. Saavutettavat, laadukkaat mielenterveyspalvelut ja ennaltaehkäisevä hoito. Kaikkien tulee saada apua ilman pitkää odotusta.
  3. Lähiluontoa ja toimivaa joukkoliikennettä. Julkisen liikenteen vuorovälejä tulee tihentää, ja esteettömyyttä parantaa. Palautetaan yömetro!
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Kunnallispolitiikka innostaa minua, ja olen hankkinut kokemusta siihen esimerkiksi ympäristölautakunnasta ja edunvalvontatyöstä. Kuuntelen ihmisiä, ja vien hyviä ideoita eteenpäin täysillä.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Helsinki tarvitsee lisää koteja ja kohtuuhintaista asumista - ihmisillä tulee olla varaa myös elää vuokranmaksun lisäksi. Hyvinvointiin tarvitaan myös laadukkaita palveluita. Esimerkiksi mielenterveyspalveluita on kehitettävä keräämällä kokemuksia potilailta ja varmistamalla, että kaikki saavat hoitoa kohtuullisessa ajassa. Panostetaan myös luontoon ja joukkoliikenteeseen: yleiskaavaa toteutettaessa tulee varmistaa, että rakennamme mieluummin parkkipaikkojen kuin metsien päälle.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
korkeakoulututkintoa vaativa tehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
joku muu

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
1 000 - 3 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
51-80 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
Saan sivutuloja työni lisäksi erilaisista luottamustoimista, jotka eivät kuitenkaan ole sidoksissa kunnallispolitiikkaan.
Vuositulot
20 000-30 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Paljon rakkaita ihmisiä ja Fidel-niminen kissa.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Luonnossa liikkuminen, urheileminen ja hyvät keskustelut. Pidän myös kulttuurista, ja käyn ystävieni kanssa esimerkiksi museoissa, keikoilla ja teatterissa.
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Nuorille on taattava paikka opiskella tai työskennellä peruskoulun jälkeen. Kaikilla on oikeus kouluttautua, ja siitä on hyötyä oman osaamisen kehittämisessä ja työelämässä. Meidän tulee panostaa laadukkaaseen opinto-ohjaukseen, jotta jokainen nuori löytää alan, joka innostaa aidosti. Näin ennaltaehkäisemme myös syrjäytymistä.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Laadukas varhaiskasvatus on kustannustehokas keino lisätä lasten oppimisedellytyksiä ja vahvistaa koulutuspolkua lapsuudesta korkea-asteelle saakka. Varhaiskasvatus on etenkin lapsen etu ja oikeus, ja osallistumista siihen pitää lisätä rajoittamisen sijaan. Erityisen tärkeää varhaiskasvatus on perheille, joilla on vaikea elämäntilanne. Vastuumme aikuisina on tarjota kaikille mahdollisimman hyvä lapsuus, myös heille, jotka eivät ole omia lapsiamme.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa syödään paljon lihaa: kulutus henkeä kohden on kolminkertaistunut viimeisen 60 vuoden aikana. Kasvisruoka on terveellistä, edullista, hyvää, helppoa ja ympäristölle vähemmän haitallista. Kouluissa ja päiväkodeissa on tarjottava myös vegaaniruokaa kaikille halukkaille. Tekisin mielelläni valtuustossa aloitteita kasvisruokailun edistämiseksi.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kulttuuripalvelut tuovat iloa ja oivalluksia elämään, ja mahdollisuutta taiteen ja musiikin tekemiseen ja kokemiseen tulee entisestään laajentaa ihmisille. Vapaa ja luova kaupunkikulttuuri lisää Helsingin vetovoimaisuutta ja esimerkiksi turismia. Tiloja voidaan luovuttaa ilmaiseksi hyvään käyttöön.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Opettajilla tulee riittää aikaa jokaiselle oppilaalle herkässä kehitysvaiheessa. Liian suuret luokkakoot ja koulujen eriytyminen on vakava uhka suomalaiselle koulujärjestelmälle, ja sitä estetään parhaiten panostamalla vahvasti koulutuspolkuun jo varhaiskasvatuksesta saakka. Luokkien maksimikoko pitäisi mielestäni määritellä laissa, ja Helsingin tulee pyrkiä pienempiin opetusryhmiin.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Vanhuksilla on oltava oikeus sekä laadukkaaseen kotihoitoon että tarvittaessa palvelukotipaikkaan. Kaupungin tulee tukea kotona-asumista niin kotihoidon kuin henkilökohtaisen avun tukitoimin. Kotihoitoa voidaan kehittää myös parantamalla omaishoitajien hyvinvointia, tukipalveluita ja toimeentuloa. Omaishoidon palkkioista tulisi mielestäni tehdä korkeampia ja verovapaita, jotta oman läheisen hoitaminen olisi taloudellisesti mahdollista yhä useammalle. Laitoshoito on yhteiskunnalle kallista ja joillekin vanhuksille epämiellyttävää. Kaikki ansaitsevat hyvän olon ja mukavan arjen, myös vanhana.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

En kannata ehdotonta irtisanomiskieltoa, mutta henkilökunnasta tulee pitää huolta ja tukea uudelleenkouluttautumista ja -sijoittumista. Lähtökohtaisesti olisi hyvä kyetä hyödyntämään olemassa olevan henkilöstön ammattitaito.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Unelmieni Helsingissä julkinen liikenne tuo kaiken lähelle. Hyvät yhteydet, tiheät vuorovälit ja poikittaisliikenne helpottaisivat palveluiden käyttöä yli kaupunginosien. Osa palveluista on mielestäni fiksua keskittää, jos se nostaa palveluiden laatua. Tärkeää on kuitenkin, että esimerkiksi sairastuessa pääsee helposti lähietäisyydellä hoitoon.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Julkisten palveluiden ulkoistaminen ei ole automaattisesti laskenut kustannuksia. Kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu esimerkiksi kuolleisuuden ja hoitokustannusten korkeampi taso yksityisissä sairaaloissa verrattuna julkisiin sairaaloihin muun muassa hallintohenkilökunnan suurten palkkioiden takia. On myös riskialtista asettaa esimerkiksi terveyspalvelut liiallisen tehokkuusajattelun tai voitontavoittelun alle. Suomen tulee keskittyä julkisten palveluiden resursointiin ja kehittämiseen verovaroin. Kehittäminen laskee pitkällä aikavälillä myös kustannuksia.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Avohoito on monille sopiva ratkaisu, mutta myös pääsy sairaalahoitoon on oltava tarvittaessa. Akuutin vaiheen jälkeen ja lievemmissä tapauksissa avopalvelut tarjoavat suunnitelmallista apua ja kuntoutusta. Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten on saatava palveluja joustavasti ja nopeasti yhden oven kautta ilman pompottelua paikasta toiseen. Mielenterveyspalveluita on kehitettävä keräämällä kokemuksia potilailta ja varmistamalla, että kaikki saavat hoitoa kohtuullisessa ajassa,vähintään viikossa yhteyden ottamisesta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Mikäli muutoksella on vaikutusta koko verotukseen, muutokset ovat aiheellisia, mutta näillä näkymin näin ei ole.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Kuntalaisilla tulee olla mahdollisuus osallistua lähiympäristönsä kehittämiseen. Se on osa demokratiaa ja oikeusturvaa. Helsingin tulee kuitenkin kaavoittaa ja käsitellä valituksia niin tehokkaasti, etteivät valitukset huomattavasti lamauta esimerkiksi asunnontuotantoa. Tähän tarvitaan lisää resursseja.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Helsinki tarvitsee toimivampaa ja saavutettavaa joukkoliikennettä. Myös autoilu alueella olisi sujuvampaa, mikäli yksityisautoa käytettäisiin vain satunnaisessa tarpeessa, eikä päivittäisiin matkoihin. Myös asuntorakentamisen parkkipaikkanormia tulee lieventää. Nyky-Helsingissä kaikki eivät tarvitse autoa, ja se tulee huomioida suunnittelussa. Esimerkiksi alueen opiskelijoista 80% käyttää autoa harvoin tai ei koskaan (Opiskelijan kaupunki, OTUS, 2015). Helsinki tarvitsee enemmän tilaa asunnoille autopaikkojen sijaan.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Helsingissä on paljon tyhjillään olevaa toimistotilaa, ja se voitaisiin käyttää tehokkaammin. Kunnan tulee tukea kokonaisvaltaisesti yritystoiminnan elinvoimaisuutta. En näe että tonttitarjonta on Helsingissä paras ratkaisu.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristölle haitalliset hankkeet ovat huonoa taloudenpitoa. Euroopan komission mukaan ilmaston 3,5 asteen lämpeneminen laskisi EU:n kokonaistuotantoa lähes kaksi prosenttia, aiheuttaisi Euroopassa 100 000 ylimääräistä kuolemaa vuodessa esimerkiksi lämpöaaltojen ja tautien vuoksi ja toisi kokonaisuudessaan noin 180 miljardin euron kustannukset. On myös muistettava, että kärsimykselle tai eläinlajien sukupuutolle ei voi laittaa hintalappua.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Kaupungin tulee toivottaa tervetulleeksi ne, jotka tulevat maailmalta rankoista olosuhteista. Helsingissä on jo useita vastaanottokeskuksia, jotka toimivat hyvin, ja Suomesta turvapaikan saaneilla on usein parhaat mahdollisuudet työllistyä ja kouluttautua juuri pääkaupunkiseudulla. Haluan olla rakentamassa solidaarista Suomea, joka ratkaisee maailman kriisejä ja tukee heikoimpia myös globaalisti. Haluan olla rakentamassa empaattista Helsinkiä, joka pelastaa henkiä ja antaa kodin niille, jotka kärsivät. Päättäjänä en voisi valita toisin.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Lähikirjastot ovat kaikille avoimia paikkoja sivistyä ja rikastuttaa elämäänsä. Ne ovat Suomen ylpeys, ja ne voivat olla vielä paljon nykyistä enemmän. Kirjojen lainausmaksu toisi hyvin pieniä tuottoja, mutta voisi estää lainaamisen pienituloisimmilta ja esimerkiksi lapsilta. Mielestäni idea ei siis ole järkevä.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Jotta ihmiset voisivat aidosti löytää oman lajinsa ja innostua, pitää olla tilaa kokeilla erilaisia asioita. Esimerkiksi koulussa tulee huomioida lasten erilaiset tavat motivoitua, jotta liikkumisesta tulisi elämäntapa. Liikkuminen tuo parhaimmillaan iloa ja ehkäisee syrjäytymistä, joten kunnille on myös taloudellisesti kannattavaa panostaa mahdollisuuksiin urheilla. Urheilupaikkojen rakentamisen ja ylläpidon lisäksi esimerkiksi nuorille suunnattua nytliikunta.fi palvelua tulisi jatkaa ja rahoittaa lisää. Palvelu on tärkeä portti liikkumiseen monille nuorille.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Ehdottomasti. Julkisen liikenteen vuorovälejä tulee tihentää, etenkin poikittaisliikenteen reittejä kehittää ja esteettömyyttä parantaa. Myös yömetro tulisi palauttaa.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Helsingin tulee pikemmin hillitä kuin lisätä väestönkasvua.

Ehdokkaan kommentti

Tänne mahtuu kyllä, ja uudet ihmiset tuovat Helsinkiin uutta osaamista ja elämää. Esimerkiksi asumistilanne on kuitenkin laitettava kuntoon pian, jotta kaikki voivat saada täältä kohtuuhintaisen kodin.

2. Kävelykeskustaa voi laajentaa vain rakentamalla keskustatunnelin.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisille tulee antaa tilaa kävellä,olla, kokeilla ja luoda puhtaassa ympäristössä. Tämä ei kuitenkaan vaadi kallista tunnelia. Esimerkiksi Pohjois-Esplanadi voitaisiin vapauttaa autoista. Autoton kävelykatu vähentäisi pienhiukkaspäästöjä ja melua, tekisi liikkumisesta turvallisempaa ja antaisi mahdollisuuksia kesäterasseille, ostoksille, taiteelle ja vaikka akrobatialle nurmikolla. Kansainvälisissä metropoleissa ja muissa Pohjoismaissa on jo runsaasti kaupunkilaisten olohuoneita - miksei myös Helsingissä?

3. Kaupunkibulevardien rakentamisessa pitää edetä mahdollisimman nopeasti

Ehdokkaan kommentti

Kaupunkibulevardien rakentaminen on hyvä keino kaupungin tiivistämiseen, liikenteen haittojen vähentämiseen ja asuntorakentamisen tehostamiseen.

4. Helsinkiin pitää saada lisää asuntoja, vaikka viheralueita vähentämällä

Ehdokkaan kommentti

Tilaa kodeille tulee etsiä jo aikaisemmin rakennetuista alueista. Helsingistä 25% on tiepinta-alan peitossa, joten meidän tulee pohtia myös keinoja saada tilaa liikenteestä asunnoille. Arvokkaat luontoalueet ovat Helsingin ylpeys, eikä tuhottuja metsiä voida palauttaa. Valtuustossa taistelisin tiiviimmän kaavoituksen puolesta, luontoalueet säilyttäen.

5. Isot tapahtumat ja konsertit voisivat jatkua Helsingissä melusta huolimatta nykyistä pidempään

Ehdokkaan kommentti

Satunnaiset konsertit tuovat suurta iloa ja vipinää kaupunkiin, kunhan melu ei toistu jatkuvasti. Olen edistänyt Helsingin ympäristölautakunnassa musiikin pidempiä soittoaikoja esimerkiksi Teurastamon alueella.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Suomalaiset ovat tulleet tietoisemmiksi esimerkiksi ilmastonmuutoksesta ja alkaneet innovoida omia ratkaisujaan uusiutuvasta energiasta nyhtökauraan. Tämä on hieno asia. Lisäksi Suomi on nyt kansainvälisempi kuin koskaan. Toivottavasti tulevaisuudessa voimme entisestään edistää tasa-arvoa, terveyttä ja vapautta Suomessa.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitsemme demokraattista päätöksentekoa, jossa eri tavoin ajattelevat ihmiset voivat olla osallisina. En usko, että sanelupolitiikka tarjoaa kestäviä ratkaisuja ongelmiimme.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Lapset saavat mielestäni olla omia persooniaan. En näe, että uteliaisuus ja itsenäisyys olisivat ristiriidassa hyvän käytöksen ja toisten huomioon ottamisen kanssa. Kouluihin tarvitaan tiukemman kurin sijaan luovaa opetusta ja empaattista asennetta. Opettajilla tulee olla riittävästi aikaa ja energiaa kohdata lapset ihmisinä, ja tukea heitä kasvussaan. Se on tärkeimpiä tehtäviä, joita yhteiskunnassa on, ja koulujen resursseja tulee lisätä. Lisäksi opettajankoulutusta ja tutkimusta tulee tukea, jotta voidaan löytää tapoja edistää oppimista vieläkin paremmin ja hauskemmin.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Paremmin pärjäämme yhteistyöllä.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Kaikki ansaitsevat tasa-arvoista kohtelua, oli kyse sitten terveydenhuollosta, työnhausta tai koulutuksesta. Suomen ja Helsingin tulee kehittyä entistäkin yhdenvertaisempaan suuntaan.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Osa suomalaisista syntyy edelleen köyhään perheeseen. Osa saa jo valmiiksi esimerkiksi korkeakoulutukseen kannustavan suvun ja hyvän toimeentulon. Meillä on siis erilaiset lähtökohdat, jotka tutkitusti ulottuvat esimerkiksi ammatinvalintaan saakka. Tähän täytyy saada muutos ja panostaa toimeentuloon, terveyteen ja koulutukseen.

Vaalikoneen etusivulle