Johanna Laisaari

Vaalikone Helsinki

Vaalilupaukseni

  1. Hyvä koulu kaikille. Kaupungin pitää taata, että lapsille ja nuorille riittää hyviä kouluja ihan kaikkialla Helsingissä.
  2. Koulujen sisäilmaongelmat on korjattava. Lapsilla ja nuorilla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön.
  3. Asumiskustannukset täytyy pitää kohtuullisella tasolla Helsingissäkin. Koteja pitää olla riittävästi.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Vastaisuudessa suuri osa Helsingin kaupungin tehtävistä liittyy lapsiin ja nuoriin. Lastensuojelun ammattilaisena, lapsioikeusjuristina, koulu- ja järjestöaktiivina olen juuri tämän alan asiantuntija.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan tehdä Helsingistä lapsiystävällisen kaupungin! Aion pitää yllä keskustelua siitä, miten päätökset vaikuttavat lasten, nuorten ja perheiden elämään. Lasten oikeuksia pitää kunnioittaa poliitiikassakin. Tulevalla vaalikaudella pitää taata kaikille helsinkiläislapsille hyvä lapsuus sekä ehkäistä lasten ja perheiden eriarvoistumista. Koulut ja varhaiskasvatus pitää laittaa kuntoon. Helsinkiläisille pitää olla tarjolla riittävästi kohtuuhintaisia koteja.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
saksa

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei ole
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Kolme lasta, aviomies ja koira.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Vapaaehtoistyö ja luottamustoimet, lasten ja nuorten harrastustoimintaan osallistuminen ja lukeminen.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Muotoilisin pikemmin niin, että pitää olla mahdollisuus jatkaa opintoja tai mennä työharjoitteluun. Joskus nuorella voi olla sellainen elämäntilenne, että velvoittavuudella ei saavuteta mitään. Totta kuitenkin on, että peruskoulun päättyminen ilman jatkosuunnitelmia on riski nuoren syrjäytymisen kannalta.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Tämän tavoitteen täyttäminen ei saa kuitenkaan heikentää varhaiskasvatuksen laatua.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Tässä asiassa voisi kuunnella lasten ja nuorten mielipiteitä. Valinnanmahdollisuuksien lisääminen kouluruokailussa on hyvä tavoite.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kulttuuri lisää osaltaan ihmisten hyvinvointia. Kunnan pitää sitä tukea.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Monissa kouluissa näin on. Ryhmäkokoihin pitää kiinnittää huomiota. Tämä on väärä paikka säästää.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Kun kotihoito on riittämätöntä, palvelukotipaikka pitää löytyä välittömästi. Vanhuksia ei saa jättää omaan kotiinsa heitteille.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Hallinnon yhdistämisistä tulee toivon mukaan säästöjä.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Vakavasti sairastuessaan jokainen haluaa varmasti mahdollisimman hyvän hoidon, jolloin välimatkalla ei ole niin suurta merkitystä. Usein käytettyjen palveluiden, kuten neuvoloiden ja päihdehoidon, saavutettavuus taas on erittäin tärkeää.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityistäminen ei ole mikään tehokkuus- ja säästämisautomaatti. Palveluiden valvonta kuuluu edelleen julkiselle sektorille ja siitäkin koituu kuluja.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Potilaiden itsemääräämisoikeuden lisäksi pitää arvioida potilaan erityisen suojelun tarvetta eikä heitä pidä jättää heitteille.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kunnille jää edelleen paljon tehtäviä, muun muassa varhaiskasvatus, opetustoimi, sivistystoimi... Näiden palveluiden laadukas järjestäminen vaatii rahaa.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Kuntalaisella pitää olla käytössään oikeusturvakeinot.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Helsingissä pitää satsata joukkoliikenteeseen.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Tätä pitää harkita tapauskohtaisesti. Pitää arvioida yrityksen tuomia hyötyjä kaupungille ja helsinkiläisille.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Jätämme ympäristön perinnöksi tuleville polville. Olemme vastuussa siitä, millaisen perinnön he saavat.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Helsinki on tässä asiassa toiminut hyvin tähänkin asti.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjasto on palvelu, jonka pitää olla maksuton ja kaikkien ulottuvilla.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kaupungin vuokra-asunnot pitää osoittaa ensisijaisesti heille, joilla on suurin tarve. Asuinalueiden segregaatioon pitää puuttua sekarakentamisella.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Liikunta lisää hyvinvointia. Lähiliikuntapaikat madaltavat kynnystä liikkua ja mahdollistavat kaikenikäisille liikunnan ilon.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Tämän pitää olla lähtökohta kaavoittamisessa ja palveluiden suunnittelussa.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Helsingin tulee pikemmin hillitä kuin lisätä väestönkasvua.

Ehdokkaan kommentti

Helsinki on vetovoimainen kaupunki, jonka pitää vastata tähän haasteeseen. Helsingin pitäisi kilpailla muiden eurooppalaisten metropolien kanssa, ei muiden kotimaisten kaupunkien kanssa.

2. Kävelykeskustaa voi laajentaa vain rakentamalla keskustatunnelin.

Ehdokkaan kommentti

Kävelykeskusta on hyvä tavoite. Muitakin mahdollisuuksia sen toteuttamiseen pitää arvioida.

3. Kaupunkibulevardien rakentamisessa pitää edetä mahdollisimman nopeasti

Ehdokkaan kommentti

Tätä pitää vielä selvittää. Uusille asunnoille on kuitenkin tarvetta.

4. Helsinkiin pitää saada lisää asuntoja, vaikka viheralueita vähentämällä

Ehdokkaan kommentti

Täydennysrakentamisessa pitää käyttää harkintaa. Viheralueet ovat helsinkiläisille tärkeää lähiluontoa.

5. Isot tapahtumat ja konsertit voisivat jatkua Helsingissä melusta huolimatta nykyistä pidempään

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Suuri osa muutoksista on lisännyt hyvinvointia. Toiseenkin suuntaan vaikuttavia muutoksia on, esimerkiksi liiallinen istuminen ja hyötyliikunnan väheneminen.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Demokratia ja avoin keskustelu ovat hyvän päätöksenteon ytimessä.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Nämä lasten ominaisuudet eivät sulje toisiaan pois. Eikä lapsia pidä arvottaa heidän ominaisuuksiensa perusteella.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Taistelu resursseista ja vallasta ei kuulu hyvinvointiyhteiskuntaan.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Moni kokee osattomuutta, mikä heijastuu pahoinvointina, syrjäytymisenä ja muun muassa alhaisena äänestysaktiivisuutena.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Ihmiset saavat jo lapsuudenkodistaan erilaiset lähtökohdat elämään. Tutkitusti sosiaalinen asema periytyy monesti. Hyvinvointiyhteiskunnan pitää koettaa tasoittaa näitä eroja ja vähentää eriarvoistumista.

Vaalikoneen etusivulle