Juho Lyytikäinen

Vaalikone Helsinki

Vaalilupaukseni

 1. Totuus.
  Tulen olemaan rehellinen toiminnassani, niin kuin muutenkin elämässäni.
 2. Rakkaus.
  Kuuntelen laaja-alalaisesti ihmisten mielipiteitä, sillä useimmiten joka näkökulmaan on oikeutus. Toimin sovintoa luoden.
 3. Ilo.
  Elämästä pitää nauttia, muita kunnioittaen. On aika siirtyä yksinäisestä materialismista yhteisölliseen ja laadukkaseen vapauteen.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Nykypolitiikka ja -yhteiskunta on aivan väärillä raiteilla, se on alkukantaista ja perustuu pääsääntöisesti vain oman edun tavoitteluun. Tuohon tarvitaan pikainen muutos, eettisyys ja sydänlähtöisyys!
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Päätöksen teon on oltava avointa, kansalaisille on kerrottava asioista niin kuin ne ovat, eri näkökulmia esiin tuoden. Poliittisen toiminnan on oltava rehellistä. Nykypoliitikkomme ja media puhuvat totuuden jälkeisestä ajasta, eli edistykseksi naamioidusta valehtelusta. Tuollainen ei sovi sivitysyhteiskuntaan.
Politiikkaan on tuotava rakkautta ja epäkohtiin pitää puuttua. Meidän pitää alkaa arvostamaan toisia ihmisiä vertaisinamme, ja ymmärtää antaa luonnolle ja elämälle sen ansaitsema arvo.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
joku muu
Taloudelliset sidonnaisuudet
Minulla on taloudellinen sitoutumattomuus, olen sitoutunut vain omatuntoni ja sydämeni äänen kuunteluun ja toimimaan sen mukaan.
Vaaleihin saamani ulkopuolinen avustus tulee todennäköisesti kokonaisuudessaan ajan muodossa, eli ystäväni jeesaavat minua toiminnallaan.
Tulen olemaan heille kiitollinen, mutta hekin antavat apuansa muun kuin taloudellisen hyödyn perässä.
Kiitos, kiitos, kiitos.
Vuositulot
20 000-30 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Rakas vaimoni ja lasteni äiti, joka kantaa suuren vastuun perheemme arjen pyörittämisestä.
Kohta 5- ja 2-vuotiaat aktiiviset ja iloiset pojat.
Höppänät vanhempani ja hajamielinen siskoni.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Nautin lajeista joissa tuntee elävänsä hetkessä, eli sellaisia joissa adrenaliini on mukana.
Luen myös paljon, haluan tietää monen asian perusteet.
Perhe tuo paljon iloa elämääni, lapset opettavat.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
 • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Velvoitteen ja pakon käyttö ei sovi sivistysvaltioihin kuin ääritilanteissa. Ei ole nuorten vika että he eivät koe nykyistä yhteiskuntamallia omakseen.
Nuorille pitää antaa tunnustusta siitä että heillä on rohkeutta sanoa ei. Varsinkin nuoret tiedostavat sen että heidän ei pidä myydä elämänlaatuansa sen menettämisen kustannuksella.
Kun muutamme yhteiskuntarakenteemme henkilökohtaisen omaisuuden kasaamisesta yhteisen hyvän tuottamiseen, niin tuossa vaiheessa nuoretkin innostuvat toimimaan yhteiskuntarakenteiden sisäpuolella.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

On jokaisen äidin (ja isän) päätös hoitaako hän lastansa miten pitkään kotona. Toisille kotihoito on parempi vaihtoehto, toisille päivähoito, mutta kaikille pitää antaa siihen mahdollisuus.
Meillä on siihen resursseja, jos vain suostumme uskomaan sen ja toimimaan sen mukaisesti. Tuo kuitenkin liittyy talouspolitiikkaan, ja toivon että pääsen vastaamaan siihen myöhemmissä kysymyksissä.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Äärimmäinen lihansyönti on yksi asia mikä maassamme on pahasti vialla. Se aiheuttaa elimistön ph-arvon happamuutta ja sitä myöten sairauksia, myöskin maaperän eroosion voi suoraan johtaa liialliseen lihansyöntiin yhteiskunnassamme.
Nuorten on helppo oppia syömään kasvisruokaa, varsinkin koska liha puhtaana lihana harvoin maistuu juuri millekään, vaan sitä maustetaan juurikin samoilla mausteilla kuin kasviksia.
Aikuisten olisi myös hyvä ottaa haaste vastaan, eli syödä pikkuhiljaa enemmän kasvispainoitteisesti ;)

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kun toiminta on selvästi yleishyödyllistä, niin tottakai.
Muutenkin ilmaisesta kulttuuritarjonnasta kansalaisten suuntaan on pidettävä huolta.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuutemme, ja se meidän pitää nähdä ja ymmärtää.
Liian suuret luokkakoot tekevät sen että rythmät alkavat toimimaan häiriköivän yksilön ehdoilla.
Kukin voi miettiä miten helppoa on opettaa 25 lasta, kun yksi tai useampi lapsi hakee huomiota häiriökäyttäytymisellä.
Tämä on tiedostettu jo pitkään, mutta silti suuntaus on toinen. Sitä voi vain ihmetellä miksi poliitikot antavat tämän suuntauksen jatkua...

 • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Vanhuksen on saatava olla kotihoidossa niin pitkään kuin hän haluaa, ja sen jälkeen hänelle on annettava mahdollisuus palvelukotipaikkaan.
Tuo palvelukoti, niin siellä olevan toiminnan on myös oltava ihmisarvoa kunnioittavaa. Hoitajia on oltava riittävästi, ruoan on oltava terveeellistä ja vanhuksille on tarjottava riittävästi aktiviteetteja.
Lääkitysten käyttö ja kemiallinen lobotomia on minimoitava, ja se onnistuu juuri tuolla elämänlaadun parantamisella.
Meistä useimmista tulee vanhuksia joskus, joten on yhteinen etumme pitää heistä huolta. He ovat rakentaneet nykyisen yhteiskuntamme perustukset ja heitä pitää arvostaa ihmisarvon omaavina henkilöinä.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Koko Sote-uudistus pitäisi pistää hyvin tarkan harkinnan alle, sillä riittävä terveydenhuolto on pystyttävä takaamaan kaikille asuinpaikasta riippumatta.
Terveydenhuollon ei pitäisi olla taloudellista voittoa tavoittelevaa yritystoimintaa, vaan sen lähtökohta pitäisi terveyden ylläpito, nykyisen sairauden hoitamisen sijaan.
Terve ihminen ei tuota voittoa lääketeollisuudelle ja yksityisomisteisille sairaanhoitopalveluille, tuo on tosiasia ja sen vaikutukset ulottuvat laajalle.
Julkisiin terveydenhoitopalveluihin on lisättävä huomattava määrä resursseja, sillä nytkin päivystysajat ovat jo sairaalloisen pitkiä.
Lääkeyhtiöiden valta on myös purettava, niin että luontaislääkinnälle ja muille hoitomuodoille tarjotaan paremmat toimintaedellytykset.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Kun toiminta on julkista se on yleishyödyllistä, joten palveluiden tuottamista voi ohjata laatu voitontavoittelun sijaan.
Ihmisten terveyden ei pidä olla kauppatavaraa. Yksityisten "terveys"palveluiden loppumaksaja on kuitenkin palvelun käyttäjä, kunta ja valtio. Osakeyhtiön tärkein tehtävä on osakeyhtiölain mukaan taloudellisen voitontuotto omistajilleen, joten kansalaisten sairastaminen on heille bisnes. Kustannussäästöt ovat valhetta, sillä toimintaan sijoitettu raha karkaa pääsääntöisesti ulkomaisten sijoittajien taskuun, kun taas julkisten palveluiden keräämä voitto kiertää takaisin valtiolle, kunnille ja kansalaisille.
Kokonaisvaltainen terveydellinen ja henkinen hyvinvointi on eettisen hyvinvointivaltion perusta.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

 • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Yksityisautoilua saadaan helpoiten vähennettyä laskemalla joukkoliikenteen hintoja.
Joukkoliikenteen käyttäminen pitäisi olla aina yksityisauton käyttöä halvempaa.
Näin toimien kaavoitus kääntyisi automaattiseti parempaan suuntaan, jolloin myös kevyen liikenteen sujuvuuteen olisi helppo panostaa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Kaiken yritystoiminnan keskittäminen ja haaliminen Helsinkiin hölmöä, myös maakunnat on pidettävä elävinä.
Helsingistä ei pidä väkisin rakentaa metropolia metropolin ongelmineen, sillä tämä on vielä hieno ja luonnonläheinen kaupunki.
Maakunnissa on halpoja tontteja ja tarvetta työpaikoille. Meidän on nähtävä Suomi kokonaisuutena eikä toistensa kanssa kilpailevina kuntina.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Työn arvostaminen vain työn vuoksi on alkukantaista, varsinkin jos se tuhoaa luontoa vain materialistisen voitontavoittelun ja hyödyn nimissä.
Ympäristömme ja luontomme tarjoaa meille mahdollisuuden elämään, ja sitä meidän pitää arvostaa.
Luodaan ennemmin työpaikkoja joidenka toiminta tavoittelee ympäristön ja luonnon hyvinvointia.

 • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä, mutta turvapaikanhakuprosessiin, alusta loppuun, on luotava toimivat käytännöt.
Meidän on nähtävä että turvapaikanhakijat ovat myös yksilöitä, ja että he tulevat maahan eri tarkoitusperillä.
Todennäköisesti useimmat turvapaikanhakijat ovat tulleet Suomeen hätätilaa karkuun, mutta joukossa on myös radikaalin islamin suuntauksen omaavia.
Turvapaikanhakijoille pitää selkeästi tuoda esiin se, että Suomessa ei uskonnon varjolla ole hyväksyttävää käyttäytyä huonosti toisia ihmisiä kohtaan, ja että Suomessa nainen on tasa-arvoinen miehen rinnalla.
Turvapaikanhakijoille pitää myös järjestää tekemistä joka hyödyttää yhteiskuntaa, sillä jokainen ihminen haluaa pohjimmiltaan olla hyödykseen ympäristölleen. Tämän hetken tilanne on se että turvapaikanhakijat on jätetty heitteille, vaille mitään tekemistä, ja tuo edistää syrjäytymistä yhteiskunnan ulkopuolelle.
Turvapaikanhakijoille on myös opetettava kaikkien uskontojen ydinsanoma, eli veljeys toisia kohtaan.
Suurin osa turvapaikanhakijoista on muslimeita, mutta he eivät ole määritelleet uskoaan vielä tarkemmin, samoin kuin suomalaiset kristillisyytensä kautta. Turvapaikanhakijoille tulee myös tarjota maltillisen islamin opetusta jotta he integroituisivat yhteiskuntaamme paremmin.
Suomeen ei pidä päästää imaameja jotka opettavat fundamentalistista ja eriarvoistavia islamin suuntauksia, joita myös Helsinkiin kaavailtu suurmoskeija edustaa.
Turvapaikanhakijat pitää nähdä tasa-arvoisina ihmisinä kantaväestön kanssa, niin hyvässä kuin pahassa.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Tieto ja sivistys ovat yhteiskunnan selkäranka.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

En tiedä tarkkoja summia, mutta kysymyksen asettelun tuomaan mielikuvaan osaan vastata.
Tiedon ja sivistyksen lisäksi ihmisen hyvinvoinnin oleellinen osa on fyysinen hyvinvointi, joten kunnan tarjoamat liikunta- ja urheilupalvelut ovat oleellisen tärkeitä.
Liikuntapaikkojen tarjonnan pitäisi myös olla mahdollisimman monipuolista. Harrastan itse satunnaisesti pyöräilyä monessa muodossa, ja yksi idea minkä haluan nähdä toteutuvan Helsingissä on vanhojen maakaatopaikkamäkien hyödyntäminen myös kesäkäytössä.
Noihin mäkiin, esim. Paloheinään, saisi rakennettua todella hienoja pyöräratoja myös niin etteivät ne haittaisi talvikäyttöä. Ratojen tekoon voisi palkata nuorisoa töihin, ja kun radat valmistuisivat, niiden käyttöaste sekä niiden mukanaan tuomat elämykset olisivat varmasti huikeita.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Helsinki on sen verran pieni paikka että sujuvasti toimivan joukkoliikenteen toteuttaminen on vain tahtokysymys.
Joukkoliikenteen hintoja pitäisi myös radikaalisti laskea, niin että kynnys yksityisautoiluun nousisi korkeammaksi. Noin tehden liikenneruuhkat pienenisivät ja parkkitilanne helpottuisi.

 • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Helsingin tulee pikemmin hillitä kuin lisätä väestönkasvua.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä. Helsinki on hieno kaupunki ja siitä tekee hienon juuri luonnonläheisyys, eivät rakennukset eivätkä liikenneruuhkat.
Kuntien pitää toimia yhteistyössä keskenään ilman kilpailuhenkeä. Elävät maakunnat ovat myös helsinkiläisten etu.

2. Kävelykeskustaa voi laajentaa vain rakentamalla keskustatunnelin.

Ehdokkaan kommentti

No olipas ehdoton väite, joten seurauksena ääripään vastaus.
Kysymys kuuluu miksi kävelijät pitäisi viedä maan alle? Jos kerran tunneleita halutaan rakentaa, niin autot sinne kuuluvat.
Jos taas haluamme enemmän tilaa kevyelle liikenteelle maan pinnalla ilman mitään tunneleita, niin panostetaan siihen julkisen liikenteen toimivuuteen ja houkuttelevuuteen lippujen hintaa laskemalla.
Tiedämme että suomalaiset poliitikot harvoin uskaltavat tehdä mitään ensimmäisenä, eikä nytkään tarvitsisi. Suuntaa antavaa esimerkkiä voisi hakea Tallinnasta jossa joukkoliikenne on ilmaista.

3. Kaupunkibulevardien rakentamisessa pitää edetä mahdollisimman nopeasti

Ehdokkaan kommentti

Jos mahdollisimman nopeasti tarkoittaa hätiköityjä päätöksiä niiden kielteisine seurauksineen niin ei.
Me olemme viimeiset 30 vuotta nähneet mihin suuntaan maamme on mennyt noiden mahdolllisimman nopeasti, mahdollisimman salaisesti tehtyjen ja mahdollisimman vähän kansaa ja taloudellisesti riippumattomia asiantuntijoita kuuntelevien päätöksien vuoksi.
Poliittinen korruptio on saatava kuriin.

4. Helsinkiin pitää saada lisää asuntoja, vaikka viheralueita vähentämällä

Ehdokkaan kommentti

Helsingistä löytyy tietojeni mukaan tyhjillään olevia toimistorakennuksia pilvin pimein, jotka voisi muokata asuntokäyttöön. Uudisrakennustuotanto on kuitenkin niin suuri bisnes että tuohon ei ole löytynyt poliittista halukkuutta.
Toinen ratkaisu Helsingin asuntopulaan on jo aiemmin mainitsemani maakunnat ja niiden elävyydestä huolehtiminen.
Esim. Suomen omavaraisuus aste ruoan tuotannossa on ikävän pieni, sillä kaupoissa pitäisi olla paljon enemmän kotimaista valikoimaa.
Suomen maaseutua ei pidä ryöstää, vaan siitä täytyy pitää huolta.

5. Isot tapahtumat ja konsertit voisivat jatkua Helsingissä melusta huolimatta nykyistä pidempään

Ehdokkaan kommentti

Kulttuurillisesti elävä kaupunki on kaikkien etu, mutta siihen liittyy myös vastuita.
Suomalaiseen juhlimiseen liittyy valitettavasti alkoholin liaallinen käyttö ja se mielikuva että alkoholin vaikutuksen alaisena ääliökäyttäytyminen olisi sallittua, jopa suotavaa.
Tuohon ongelmaan pitää löytyä ratkaisu. Yksi nopea vaihtoehto mikä mieleeni juuri tuli, olisi alkoholin käytön "ajokortti" johon sisältyisi yksi pykälä:
"Jos alkoholin vaikutuksen alaisena julkisesti häiriökäyttäydyn yleisten järjestyssääntöjen vastaisesti, suostun siihen että toimintaani saa videoida ja levittää julkisuudessa valistusmateriaalina."

 • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Minkä spekulaarien läpi tätä kysymystä katsotaan?
1. Jos materialistisen krääsän määrällä, niin elämme yltäkylläisyydessä.
2. Jos yhteisöllisyydellä, niin kovin moni tuntee hyvin naapurinsa?
3. Jos luonnon hyvinvoinnilla, niin katsokaa mitä tapahtui Talvivaaralle (Terrafamelle), Suomen maaperän kaivoisoikeuksien myymiselle, ja esim. Suomen v. 2018 alkavalle pohjavesien ryöstölle
4. Jos ihmisten eriarvoisuudella, niin tulo- ja varallisuuserot ovat synnyttäneet luokkayhteiskunnan
5. Jos talouspoliittisen tai lainsäädännöllisen itsenäisyyden, niin se on historiaa EU:n ja euron myötä
6. Jos sotilaallisen liittoutumattomuuden, niin olemme alistettu Naton käskyvallan alle isäntämaasopimuksen myötä
7. Jos henkisen hyvinvoinnin, niin masennuslääkkeitä käyttää yli 700 000 suomalaista
8. Parempi varmaan lopettaa listaaminen
On toki totta että moni asia on kehittynyt, esim. tieto voi nykyään kulkea toiselle puolelle maailmaa silmänräpäyksessä.
Ongelmamme on vain siinä, että vaikka tietoa on, niin suljemme siltä silmämme, korvamme ja suumme. Ja jos päästämme viestin läpi, niin hetken päästä jo kiellämme sen. Tuohon pitää saada muutos.
Kysytään itseltämme mitä me oikein olemme? Meillä on kaikki avaimet käsissä rakentaa todellinen hyvinvointivaltio, joten mikä muu meitä estää sen tekemistä kuin oma toimintamme, siis toimimattomuutemme. Kullat hyvät, herätään jo unitilastamme.
Mahdollisuuksissa mitattuna tilanteet ovat nyt parempia kuin koskaan, meillä on tietoa ja kokemuksia, joten laitetaan oppimme käytäntöön.
Me tarvitsemme toimivan talousjärjestelmän joka takaa ihmisille terveellisen ruoan ja asunnon, sekä palkitsevat kannustusportaat yhteisen hyvän eteen tehtävistä asioista.Tuloilla on oltava maksimi, joka kuitenkin voi olla minimistä huikeasti suurempi.
Nykyinen talousjärjestelmämme on pyramidihuijaus, jossa raha kertyy rahan luokse. Tuo selittää suurimman osan koko maailman ongelmista.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Millainen johtaja on se, joka ei kuuntele muiden mielipiteitä? Häntä taidetaan sanoa diktaattoriksi, tai tuon järjestelmän osaksi. Kun katsomme tarkasti, näemme että elämme jo tuon kaltaisessa järjestelmässä, missä edes asiantuntijoita ei kuunnella, kansalaisjärjestöistä tai kansasta puhumattakaan.
Esimerkkejä:
Kysyttiinkö meiltä euroon liittymisestä? Vastaus on ei, tuo päätös runnottiin pienen poliittisen piirin päätöksellä läpi.
Kysyttiinkö meidän mielipidettä siitä että Salpausselän pohjavesiä alkaa pullottamaan ulkomainen sijoittajayritys?
Kysyttiinkö meidän mielipidettä Naton kanssa tehdystä isäntämaa-sopimuksesta, vai tehtiinkö se salassa, ja onko tuosta uutisoitu valtamediassa riittävästi?
Ennen kaikkea, kerrotaanko kansalle rehellisesti tapahtumista eri osapuolten näkökulmista, vai edustaako tiedonanto ja media vain elinkeinoelämän ja suuryritysten intressejä?
Alkuperäiseen kysymykseen palatakseni, niin kyllä, tarvisemme vahvaa johtajuutta, mutta tuon johtajuuden pitää toimia kansan hyväksi eikä sitä vastaan.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Niin lasten kuin aikuisten, ja varsinkin aikuisten pitäisi huolehtia siitä että he säilyttävät nuo kyvyt.
Lapsilla on myös kyvyt empatiaan ja toisista huolehtimiseen, joten miksi me aikuiset emme toimi niin kuin lapsillemme opetamme?
Hyvin käyttäytyvä ja totteleva, nuo voivat olla positiivisia määritelmiä, mutta aikuisella nuo ominaisuudet voivat tarkoittaa alistumista auktoriteettien alle.
Kuitenkin, kun ihminen oppii olemaan utelias ja itsenäinen, hän pääsee toteuttamaan itseänsä ja omia intohimojansa. Hän elää omaa totuuttaan, ja uteliaana ihmisenä hän on valmis myöntämään olevansa väärässä ja sitä myöten itsenäisesti kehittymään.
Tähän liittyy myös koulutusjärjestelmämme puutteet, joka käsittelee lapsia massana eikä yksilöinä. Nykyinen koulutusjärjestelmämme on hyvin tylsää ja kaavamaista, siellä opiskellaan kokeita varten vain jotta tuon tiedon voi saman tien unohtaa. Vai mitenkä, käsi pystyyn jos muistat yli 5% sinulle opetetuista asioista.
Koulujärjestelmän pitää tukea lapsia juuri tuossa uteliaisuudessa ja turvallisessa itsenäistymisessä, lapsille pitää opettaa miten tietoa etsitään ja miten tiedon ristiriitaisuuksia käsitellään. Kun lapsia tuetaan niissä aiheissa mitkä heitä jo nuorena kiinnostavat, niin heistä kasvaa todella suuri asioilleen omistautunut yhteiskunnan mullistava yhteisö, jossa jokainen tekee juuri sitä mitä haluaa.
Tottakai, opetuksessa pitää olla tietyt edellytykset mitää pitää oppia. Mutta mieti taas itseäsi, mitä ovat ne kaikki opetukset joita vielä elämässäsi kouluajoilta tarviset? Toisin sanoen, 95% opetuksesta voisi olla vain tukemista lapsen/ihmisen omalla polulla jonka hän itse valitsee, itsensä ja yhteiskuntamme hyvinvoinnin eduksi.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Huh huh.
Niin kylmä väite, että pitää kerätä itseänsä vähän aikaa.
No katsellaan mihin tuo on johtanut, sillä tuollaisessa yhteiskunnassa valitettavasti elämme, vaikkakaan se ei todellakaan ole korkeamman luonteemme mukaista.
Vain oman edun tavoittelu on luonut ne ongelmat missä me nyt elämme. Riistämme toisia ihmisiä ja kansakuntia. Käytämme eläimiä ja luontoa räikeästi hyväksemme emmekä ymmärrä olevamme osa sitä. Tunnemme henkistä yksinäisyyttä, koska olemme yksin.
Meidän korkeampi luontomme, meidän sydämemme, meidän omatuntomme kertoo että sen minkä teet muille, heijastuu itseesi. Jos käyttäydyt hyvin toista kohtaan, niin saat myös hyvää oloa vastalahjaksi.
Elämämme tarkoitus ei ole kilpailla toistemme kanssa maapallon elämän edellytyksien tuhoon saakka, vaan meidän pitää ymmärtää yhteisöllisyytemme, eli ykseytemme.
Me olemme kaikki yhtä, sinä, minä, luonto ja eläimet. Jokaisen noiden elementin hyvinvointi heijastuu kaikkiin muihin.
Meidän koko planeettamme kaipaa pikaisia suunnanmuutoksia toiminnassaan:
-Me tarvitsemme toimivan talousjärjestelmän
-Meidän on kannettava vastuumme laajassa mittakaavassa
-Meidän on luovuttava materialistisesta kertakäyttökulutusyhteiskunnasta
-Meidän pitää rakentaa yhteiskuntamme luonnon resursseihin perustuen
-Meidän pitää nähdä ykseytemme kaikkien ja kaiken kanssa
-Meidän pitää oppia anteeksiantoa, varsinkin itseämme kohtaan
Ilo, totuus, rakkaus. Siinä on työkalut jolla homma onnistuu.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Tasa-arvoisesti vai tasapuolisesti, sanoilla kikkailua jonka kaikki ymmärtävät omalla tavallaan.
Me emme tarvistse täysin saman suuruisia tuloja kaikille, mutta meidän pitää taata samat mahdollisuudet kaikille.
Maapallolla on uudistuvia luonnonvaroja ja resursseja siihen että kenenkään ihmisen ei tarvitse huolehtia jokapäiväisestä selvitymisestään. Tuo vaatii toimenpiteitä, mutta se on täysin mahdollista.
Kaikki ihmiset tarvitsevat perustulon, joka riittää ruokaan ja turvalliseen asumiseen. Tuon vastikkeettoman minimiperustulon voi saada tekemättä mitään, sekin on täysin toteutettavissa.
Kuitenkin, suurin osa ihmisistä haluaa tehdä jotakin hyödyllistä, varsinkin yhteisönsä hyväksi. Tuosta työstä pitää saada kannustusta paremman palkan muodossa. Joten mitä enemmän henkilö hyödyttäisi koko yhteiskuntamme hyvinvointia, sitä enemmän häntä siitä palkittaisiin, johonkin huomattavan suureen maksimimäärään asti.
On myös huomioitava että eniten yhteisön hyväksi tekevät henkilöt tekisivät työtä juuri yhteisönsä hyväksi, joten he varmasti arvostaisivat palkkaansa enemmän sitä kunnioitusta ja mielihyvää mitä he työstään saisivat.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Nykypäivän Suomessa tuo ei todellakaan pidä paikkaansa, toivottavasti tulevaisuudessa kuitenkin.
Nykyinen järjestelmämme tekee sen, että raha virtaa rahan luokse, suurista yrityksistä tulee suurempia, niin että he lopulta ohjaavat poliittista päätöksentekoa ja koko yhteiskuntaa. Maailmaamme johtavat kylmät instituutiot, joidenka ainut tavoite on tuottaa koko ajan enemmän voittoa omistajilleen, vaikutuksista välittämättä.
Palataan ruohonjuuritasolle. Kuvittele pienituloinen perhe, tai yksinhuoltaja, tai vaikkapa työttömyyden kanssa kamppailevat vanhemmat. Heidän tulonsa ovat niin pienet että pakollisten menojen jälkeinen käteenjäävä osuus ei riitä tarjoamaan lapselle harrastuksia, kulttuuria tai muuta hyödyllistä toimintaa.
Köyhän perheen lapsi on siis jo pienestä ollut selkeästi eriarvoinen kuin rikkaammasta perheestä tuleva lapsi, jolla on tukea ja mahdollisuuksia huomattavasti enemmän käytettävissään.
Me elämme tällä hetkellä luokkayhteiskunnassa joka selkeästi rajoittaa elämänlaadun mahdollisuuksia.

Vaalikoneen etusivulle