Pilvi Torsti Valitaan

Vaalikone Helsinki

Vaalilupaukseni

  1. Lupaan keskittyä erityisesti asioihin, jotka auttavat ratkomaan suurinta ongelmaamme eli asuntopulaa. Esimerkkinä Pisararadan toteutus.
  2. Lupaan ajaa hyvän arjen kannalta tärkeitä maksuttomia laadukkaita palveluja kirjastoista kulttuuriin ja liikuntaan kaikkialla kaupungissa.
Äidinkieli
suomi
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Helsingissä päätetään vuosittain miljardibudjetista ja Helsinki on Suomen suurin työnantaja. Haluan ajaa kestävää ja avointa päätöksentekoa tästä kaikesta. Yksittäisiä asioita, joita olen ajanut ja jotka kuvaavat painotuksiani: laadukas varhaiskasvastus kaikille, asuntotavoitteen nosto, koululaisten ilmaisliput ja kouluverkkoratkaisut, työllistämispykälä, nuorisotakuu, kotouttamisen osaamiskeskus, terveyskeskusten jonojen lyhentäminen ja sotepalvelujen riittävä rahoitus.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
yrittäjä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
saksa
joku muu
italia

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
5 000 - 8 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
51-80 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
HEI Schools (Helsinki International Schools Oy) toimitusjohtaja ja pääomistaja.
Vuositulot
50 000-70 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
10 000-50 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Puoliso ja kolme 2-12-vuotiasta poikaa. Laajennettuun perheeseen kuuluvat kahdet isovanhemmat, veljeni, puolisoni siskot perheineen, kummilapsemme Suomessa ja Nepalissa sekä rakas ystävien joukko.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Työ, luottamustehtävät ja vapaa-aika ovat jo pitkään lomittuneet. Rakkaita asioita: perhe, Lammi, futis, koripallo, hiihto, lenkit meren rannalla, kirjat, ihmiset, Lappi, Nepal, Sarajevo, UWC-koulut.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Olen tehnyt töitä nuorisotakuun toteuttamiseksi hallituksessa 2011-2015. Olen todella ylpeä, että Helsinki nyt pystyy tarjoamaan jatkokoulutuspaikan kaikille nuorille, koska lisäsimme ammatillisen koulutuksen paikkoja täällä. Oppivelvollisuuden ulottaminen 12-vuotiseen koulupolkuun on tarpeen. Oppisopimus kuuluu kokonaisuuteen. Pakollinen työharjoittelu ei ole perusteltu ilman, että se osa kokonaisuutta, joka johtaa ammattipätevyyteen.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Olennaista on varmistaa varhaiskasvatuksen laatu! Maksuton varhaiskasvatus on pitkäaikainen tavoitteemme ja 2016 päätimme sen Helsingissä selvittää. Nykyisellään maksut kattavat vain murtoosan kuluista, joten samanlainen ajattelu kuin peruskoulussa olisi mahdollinen: maksuton kaikille. Päivähoitomaksut verottavat pieni- ja keskituloisen perheen käytettävissä olevia tuloja turhan raskaasti. Näin on erityisesti Helsingissä, jossa asumismenot pitävät 2000-3000 euroa kuukaudessa ansaitsevan talouden muutenkin tiukalla.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Helsingin kouluissa viikottainen kasvisruokapäivä on ollut jo vuosia. Lisäksi kasvisruokaa on tarjolla halukkaille päivittäin. Erityisesti ilmastosyistä kannatan sitä, että julkisissa ruokailuissa ohjataan kasvisruokapainotteisempaan ruokavalioon.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Tilat ovat yhteistä omaisuuttamme ja niitä voisi hyödyntää paljon nykyistä laajemmin. Toki ilmaisia tiloja ei ole olemassakaan ja esimerkiksi vahtimestari- ja siivoustyö maksaa aina. Kaupungilla on hyvä mahdollisuus tukea niin vapaata kansalaistoimintaa kuin kulttuuria pitämällä esimerkiksi koulujen iltakäytön hinnoittelu kohtuullisena ja toisinaan maksuttomana ja avaamalla esimerkiksi koulutiloja nykyistä laajempaan iltakäyttöön. Tästä on tehty hyviä kokeiluja.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Peruskoulun opetustavat ovat monipuolisia ja joustavia. Esimerkiksi alakoulun luokka saattaa koulupäivän aikana muodostaa useita erilaisia opetusryhmiä. Olennaisin kysymys on opettajien ja muiden ammattilaisten lukumäärä suhteessa lasten lukumäärään.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Kaupungilla on oltava tosiasialliset mahdollisuudet vastata velvoitteistaan. Viime vuosina Sdp Helsinki on pitänyt koulutukseen ja soteen kohdistuneita säästöjä liian suurina. Kaikilla on oikeus tarvittavaan hoitoon ja tukeen. Oikeuksien kiinnittäminen yhteen palvelumuotoon ei ole perusteltua, koska palveluita kehitetään jatkuvasti ja myös asiakkaiden eli kaupunkilaisten odotukset ja toiveet muuttuvat ajan myötä.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Sote-uudistusta on ensisijaisesti arvioitava kansanterveyden, tasa-arvon ja sosiaalisen turvallisuuden näkökulmista. Alan työntekijöiden työolot ja -ehdot ovat myös tärkeä kysymys. Työpaikkojen turvaaminen sinänsä ei ole tavoite, sillä alan ammattilaisten kysyntä työmarkkinoilla vain kasvaa tulevina vuosina. Uudistuksen keskellä on kuitenkin vältettävä epävarmuuden ilmapiiriä.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Palveluiden sijainti vaikuttaa kuitenkin niiden saatavuuteen, joka taas on palveluiden toimivuuden edellytys. Sijainti ei ole merkityksetön asia. Pidän esimerkiksi toimivana, että samassa paikassa tarjolla useampi usein käytetty palvelu. Neuvolan tuominen päiväkotiin on minusta myös hieno avaus.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Kansainvälisessä vertailussa suomalainen terveydenhoito on ollut tehokasta. Pidän olennaisena, että julkinen valta vastaa kokonaisuudesta ja varmistaa, että kansanterveyden ja yhdenvertaisuuden edistäminen on yhdessä rahoitettujen palvelujen kärkitavoite. Palveluja voidaan tuottaa julkisesti ja yksityisesti. Yksityinen toimija on varmasti ketterämpi ja tehokkaampi joissain kokonaisuuksissa.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Jos tehtävät ja rahoitus siirtyvät maakunnalle ja rahat maksaa suoraan valtio tai maakunta verotuksen kautta, ei kunnan tietenkään tarvitse kantaa veroja niitä varten. Tässä on kuitenkin kysymys lähinnä tekniikasta: asukkaan kannalta ei ole merkitystä, onko veron nimi kunnallisvero vai maakuntavero vai valtionvero.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Olisin erittäin varovainen oikeusturvakeinojen rajoittamisessa.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Helsingin kaupunkisuunittelussa on löytymässä kohtuullinen tasapaino eri liikkumismuotojen välille. Suurin osa helsinkiläisistä liikkuu monella eri välineellä päivittäin. Selvää on, että yksityisauto ei ole tulevaisuuden liikkumisratkaisu tiiviillä kaupunkialueella, vaan painopiste on julkisessa liikenteessä sekä kävelyssä ja pyöräilyssä.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Tonttien hinnoittelu voi olla osa elinkeinopolitiikkaa joissain tapauksissa, mutta yleisesti ottaen kasvavassa ja tiivistyvässä kaupungissa ei oikein voi olla halpoja tontteja. Yrityksien toimintaa voidaan tukea ja kannustaa tekemällä esimerkiksi lupaprosesseista mahdollisimman sujuvia.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Tällaiseen ei ole tarvetta. Ympäristöarvot ja työpaikat eivät ole ristiriidassa keskenään.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Helsingin kannattaisi perustaa omia kuntapaikkoja sekä vastuunkannon näkökulmasta että käytännön syistä. Kuntapaikka varmistaisi suunnitelmallisen sijoittumisen Helsinkiin ja siihen valtion tuen.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Tulorajat ovat käytännössä turhia ja byrokraattisia, ja ne voivat tuottaa ns. kannustinloukkoja. Nykymaailmassa ihmisten tulot myös vaihtelevat usein merkittävästi pätkittyvien työsuhteiden myötä. Erityisen suurituloisia ei juuri asu kaupungin vuokra-asunnoissa, siitä suomalainen omistusasumisen kulttuuri on pitänyt varsin hyvin huolen.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Julkiset liikuntapaikat ovat keskeinen osa kaikille tarjolla olevia edullisia ja maksuttomia palveluja, jotka ovat erityisen tärkeitä Helsingissä, missä asuminen on kallista ja siksi muiden päivittäiseen elämään ja toimivaan hyvään arkeen kuuluvien asioiden edullisuus/maksuttomuus erityisen merkittävää monelle pienituloiselle. lapselle, nuorelle, opiskelijalle ja ikäihmiselle.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Helsingissä tämä on täysin mahdollinen ja järkevä tavoite. Joukkoliikenteen on lisäksi oltava mahdollisimman esteetöntä, jotta liikkuminen on mahdollista ja sujuvaa huonomminkin liikkuvalle, rollaattoreille, rattaille jne.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Helsingin tulee pikemmin hillitä kuin lisätä väestönkasvua.

Ehdokkaan kommentti

Miten kummassa se tehtäisiin, kun ihmiset liikkuvat vapaasti. Kaupungin kasvu on vahvuus, kunhan jatkuvasti investoidaan riittävästi uusiin palveluihin.

2. Kävelykeskustaa voi laajentaa vain rakentamalla keskustatunnelin.

3. Kaupunkibulevardien rakentamisessa pitää edetä mahdollisimman nopeasti

Ehdokkaan kommentti

Kaupunkibulevardit liittyvät laajempaan kaupunkisuunnittelun kokonaisuuteen ja niiden toteuttamista pitää kokeilla mahdollisimman pian sopivassa kohteessa kuten ehkä Länsiväylällä. Vasta kokeilujen kautta nähdään, kuinka hyvin ne toimivat, miten kustannusarviot toteutuvat jne. Siksi vaiheittaisuus on tärkeää.

4. Helsinkiin pitää saada lisää asuntoja, vaikka viheralueita vähentämällä

Ehdokkaan kommentti

Kaupunkisuunnittelu on kokonaisuus, ja Helsingissä on välttämätöntä saada asuntotuotanto edelleen kasvuun. Sdp Helsinki ajoi pari vuotta asuntotuotantavoitteen nostoa 7000:een asuntoon vuodessa. Nyt tavoite on hyväksytty, sen toteutuminen edellyttää uuden yleiskaavan noudattamista. Reunaehtona viheralueiden vähenemiseen per asukas on kaupunkiympäristön viihtyisyys, johon viheralueet kuuluvat erottamattomana osana. Siinä uusi yleiskaava on minusta onnistunut: Helsinki on edelleen rantojen ja puistojen kaupunki ja luonto kaikkialla lähellä.

5. Isot tapahtumat ja konsertit voisivat jatkua Helsingissä melusta huolimatta nykyistä pidempään

Ehdokkaan kommentti

Olen suht tyytyväinen nykytilanteeseen, jossa poikkeuslupia myönnetään käsittääkseni sujuvasti ja järkevin perustein. Kesäkaudella on tärkeää, että erityisiä pitkälle iltaan jatkuvia tapahtumia voidaan Helsingissä järjestää, mutta toki asukkailla on oltava asiasta tieto ajoissa.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Historiantutkijana on sanottava: ennen oli erilaista - on täysin hedelmätöntä väitellä siitä, oliko ennen paremmin.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Politiikka on kompromissien taitoa ja taidetta. Mikään muu ei ole demokratiassa ajateltavissa. Helsingin suuri vahvuus viime vuosina minusta on ollut kyky tehdä päätöksiä laajapohjaisilla enemmistöillä. Itselläni on kokemusta myös valtiotasolta ja arvostan Helsingin asialähtöistä neuvottelukulttuuria korkealle.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Vierastan näkökulmaa elämästä ja maailmasta "taisteluna". Resurssit ja valta ovat keskeisiä asioita, kun maailman suuntaa määritellään. Uskon taistelua enemmän neuvotteluun ja yhteistyöhön myös resurssien ja vallan oikeudenmukaisessa jakamisessa.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Vapaus, veljeys, tasa-arvo! Kyse on perusarvoista. Lisäksi tutkimus on kiistattomasti osoittanut tasa-arvoisimpien yhteiskuntien myös menestyneen parhaiten.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Jos kysymystä tarkastellaan globaalilla tasolla tilanteemme on hyvä. Terveys- ja hyvinvointierot ovat kuitenkin väestöryhmien välillä kasvaneet, köyhyys ja osattomuuden kokemus on usein ylisukupolvista. Siksi todellinen mahdollisuuksien tasa-arvo on asia, johon täytyy puretua nykyistä tavoitteellisemmin, jotta yhdenvertainen yhteiskunta vahvistuu.

Vaalikoneen etusivulle