Harry Grönmark

Vaalikone Helsinki

Vaalilupaukseni

  1. Lupaan pitää niiden puolia, joiden ääni jää usein kuulematta, koska he ovat useimmiten ne, joita kuntapolitiikka eniten koskee.
  2. En hyväksy julkisten palveluiden alasajoa yksityistämisen tai muun kautta, tai salli läpinäkyvän päätöksenteon heikentyä yhtiöittämisellä.
  3. Olen paikalla valtuustossa. Vuosittain valtuustoon valitaan ääniharavia, jotka ovat läsnä valtuustossa lähinnä varajäsenen kautta.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen jo aikani ollut kuntapolitiikan penkkiurheiluja ja haluaisin päästä sinne missä päätökset tehdään. En oo kovin hyvä antamaan periksi enkä mielistelemään, en tiedä onko se uhka vai mahdollisuus.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Itseäni lähellä ovat erityisesti kulttuuri, asuntopolitiikka ja syrjäytymisen ehkäisy ja hoito. Haluaisin mahdollistaa lähidemokratiaa, jossa sekä alueen nuorilla että asukasyhdistyksillä olisi päätäntävalta tiettyyn osaan budjetista. Haluan myös edistää kulttuurin ja harrastustoiminnan mahdollisuuksia, etenkin maksuttomina vaihtoehtoina.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
ei työelämässä
Ammattiasema
joku muu
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
21-50%
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
puolueen tuki
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei ole.
Vuositulot
alle 20 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Ihana avopuoliso.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Vinyylilevyt, design, punavihermädätys, museoikäisten ajoneuvojen kunnostus, mökkeily kaverien kanssa, huonekalujen ja polkupyörien pelastaminen roskalavoilta, kanslaistoiminta ja vapaaehtoistyö.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Koulupudokkuus ja nuorten syrjäytyminen ovat ongelmia joihin puuttumiseen oppivelvollisuusiän nostosta voisi olla apua. Riippuu poliittisesta päätöksenteosta onko työharjoittelu pelkän peruskoulun jälkeen uhka vai mahdollisuus, joten sen suhteen olisin varovainen.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Varhaiskasvatus on tärkeä osa lapsen oikeuksia ja yhtäläinen oikeus ja mahdollisuus siihen lisää tasa-arvoa lasten välillä. Varhaiskasvatuksen tulee tähdätä kohti maksuttomuutta.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruoan osuuden lisääminen kouluruoassa on helppo tapa luoda tarvittua muutosta lihan kulutuksen vähentämiseen. Kuolu on ennenkaikkea sivistyksen ja kasvatuksen tyyssija, joten miksi ei myös tuettaisi ruoan eettisyyden ymmärtämistä. Nykyaikainen kasvisruoka ei ole sen mauttomampaa tai pahempaa kuin se etelä-amerikassa tehotuotettu broileri, joten mitään kovin perusteltuja syitä syödä joka päivä lihaa ei mielestäni ole.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kulttuuri on tärkeä vetovoimatekijä ja kuntalaisten hyvinvoinnin lisääjä, joten vähintä mitä kunta voi tehdä on jakaa vapaana olevia toimitiloja niitä tarvitseville. Talojen väkisinvaltaamisen pitäisi olla jo mennyttä aikaa ja kunnan pitäisi suhtautua erilaisiin kulttuuritoimijoihin voimarana, eikä uhkana.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Ryhmäkoot ovat pääkaupunkiseudulla pitkään olleet laskussa, mutta nykyinen politiikka tuntuu ajavan isompia ryhmäkokoja säästösyistä. Tämä on huono kehitys, koska oppilaiden henkilökohtaisten tarpeiden huomioiminen vaikeutuu isojen ryhmäkokojen myötä.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Vanhuksilla tulee halutessaan olla mahdollisuus tuettuun palveluasumiseen asuinalueesta tai vanhuksen tilanteesta riippuen. Olen kuullut liian monta tarinaa siitä, kuinka ensin ollaan liian hyväkuntoisia muuhun kuin kevyeen kotiavustukseen ja seuraavaksi liian huonokuntoisia palveluasumiseen. Kotihoidon resurssit ovat aivan äärimmilleen vedettyjä, eivätkä tue ajatusta vanhusten oikeudesta asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Sote-uudistuksen tulee palvella ennenkaikkea kuntalaisia, eikä ainoastaan luoda otollisia markkinoita yksityisille yrityksille. Kunnalla on tärkeä vastuu myös työnantajana, enkä näe syytä miksi sote-uudistus muuttaisi tätä tilannetta.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Saavutettavuus on kuitenkin yksi terveyspalveluiden toimivuuden mittari, joten sijainti on käytännössä aina osa sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuutta. Kysymys on varmasti ajankohtaisempi muualla kuin Helsingissä, jossa etäisyydet väistämättä ovat kohtuullisia.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityisen yrityksen pitää palvelun lisäksi tuottaa myös voittoa. Tämä voitto puolestaan perustuu joko heikentyneelle palvelulle, huonommille palkoille, työntekijöiden vähentämiselle suhteessa työmäärään, tai kasvaneille kustannuksille kuntalaista kohti. Pahimmillaan voitot vielä kierrätetään ulkomaille verosuunnittelun nimissä. Yksityinen terveyspalvelu on lisäresurssi, mutta pääpaino tulee olla julkisella sektorilla.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Turvattomuutta ennen kaikkea mielenterveyspalveluiden käyttäjille. Mielenterveystyöhön tulee panostaa, eikä avohoidon resursseista saa leikata pelkästään kustannuksien laskemisen nimissä. Myös kynnystä hakeutua mielentervespalveluiden pariin tulisi madaltaa aktiivisella toiminnalla. Mielenterveyspalvelut eivät ole luonteen heikkoutta, vaan terveyshuoltoa siinä missä mikä tahansa muukin lääkärin kanssa keskusteltava.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä, jos maakuntahallinto saa oman verotusoikeuden, jota se ei näillä näkymin ole saamassa. Maakuntahallinnon verotusoikeuden tueksi pitäisi myös saada vahva tasausjärjestelmä, joka tasoittaisi alueellisia eroja. Silloin kuntaveron laskeminen on luonnollinen lopputulos kokonaisveroasteen pitämiseksi samana.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Kuntalaisia on kaavoituskysymyksissä lähinnä kuultu, muttei kuunneltu. Kuntalaisilla tulee olla oikeus vaikuttaa kaavoitukseen ja tämä turvataan viimeistään valitusoikeuden kautta.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Helsingissä on hyvää kehitystä niin julkisen liikenteen kuin lihasvoimalla tapahtuvan liikkumisen tukemiseksi ja tätä kehitystä tulee jatkaa. En kuitenkaan väittäisi, että yksityisautoilulla on enää kohtuutonta erityisasemaa kaavoituksessa, mutta esim. rakennusoikeuteen sidottuja pysäköintikiintiöitä tulisi tarkastella tapauskohtaisesti ja näin alentaa rakentamisen kustannuksia.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Helsingillä on tarjota yrityksille aivan muunlaisia vetovoimatekijöitä, kuin edulliset tontit. Tonttien hinnoilla emme voi kilpailla muuttotappiokuntien kanssa, joten meidän on syytä panostaan muunlaisiin vetovoimatekijöihin.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristö ei ole jotain, jota voisimme saavutetulla taloudellisella hyödyllä myöhemmin ostaa takaisin.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Turvapaikan saaneita ihmisiä tulee ennenkaikkea sijoittaa sekä kuntien että turvapaikan saaneiden etujen mukaisesti. Helsingissä on sekä hyvät että huonot puolensa tässä asiassa, mutta Kyyjärvi on malliesimerkki siitä, kuinka muuallakin voidaan onnistua.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Maksuttomat kirjastopalvelut eivät ole ainoastaan kansallinen ylpeyden aihe, vaan oikeasti merkittävä osa sivistystä ja hyvinvointia. Meillä on sellainen järjestelmä kuin verotus tällaisia kustannustekijöitä varten.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Tulorajojen poisto lisää asuinalueiden ja ihmisten eriarvoistumista, joka on huono asia kunnalle. Kuitenkin Helsinki tarvitsee jonkinlaisia ratkaisuja nimenomaan pienituloisten vaikeuksiin löytää asunto. Kaupungin vuokra-asuntoja tulee rakentaa lisää vastaamaan asuntopulaa ja kovanrahan asuntojen karanneita hintoja.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Etenkin pienien hankkeiden ja urheilupaikkojen tukeminen on ensisijaisen tärkeää nuorten liikuntamahdollisuuksien kannalta. On myös tärkeä huolehtia, että yritysten ja yhdistysten kanssa toteutetuille kenttähankkeille saadaan riittävä määrä yleisövuoroja palvelemaan kaikkia kuntalaisia.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Helsingin on pääkaupunkina näytettävä suuntaa joukkoliikenteen edelläkävijänä ja tätä kehitystä olisi hyvä viedä eteenpäin.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Helsingin tulee pikemmin hillitä kuin lisätä väestönkasvua.

Ehdokkaan kommentti

Helsingin kasvu asukasmäärällisesti ei ole mitenkään itseisarvoista etenkin ottaen huomioon käsistä karanneet asuntojen hinnat, joidenka syihin puuttumalla asuntopulaa tulisi kitkeä.

2. Kävelykeskustaa voi laajentaa vain rakentamalla keskustatunnelin.

Ehdokkaan kommentti

Maan alle pääsee parkkiin ilman, että koko keskustan tarvitsee olla autoilijoiden käytössä. Esimerkiksi kluuvin parkkihallin pysäköintiä ei estäisi, vaikka yliopistokatu kokonaisuudessaan ja fabianinkatu osittain kävelykatua, sekä pohjoisesplanadin liikennejärjestelyä tulisi miettiä. Julkinen liikenne myös avainasemassa yksityisautoilun luoman paineen laskussa.

3. Kaupunkibulevardien rakentamisessa pitää edetä mahdollisimman nopeasti

Ehdokkaan kommentti

Tietysti tahdin tulee vastata luonnollisen muutoksen nopeutta. Liian nopealla aikataululla toteutettu hanke voi kohdata odottamattomia vastoinkäymisiä ja johtaa tyytymättömyyteen kuntalaisten osalta. Hanketta tulee ylipäätään lähestyä vaiheittaisella muutoksella.

4. Helsinkiin pitää saada lisää asuntoja, vaikka viheralueita vähentämällä

Ehdokkaan kommentti

Asuntorakentaminen syö yleensä aina pakostakin viheralueita, mutta pääpaino pitäisi olla jo merkittävien luontokohteiden ja puistoalueiden välttämisellä.

5. Isot tapahtumat ja konsertit voisivat jatkua Helsingissä melusta huolimatta nykyistä pidempään

Ehdokkaan kommentti

Ulkoilmatapahtumat ja festivaalit ovat tärkeä osa kaupunkikulttuuria, eikä niiden toimintaa tule kohtuuttomasti rajoittaa. Tietysti sovituista normeista on syytä pitää kiinni, eikä esimerkiksi Weekend-festivaalin satoja valituksia sovi ohittaa merkityksettöminä.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Tilastojen valossa näin on pakko uskoa, vaikka aina ei siltä tunnukaan. Vaikka suunta onkin oikea, kulutamme edelleen liikaa, eikä maailma muutoinkaan ole läheskään valmis, vaan tekemistä on vielä rutkasti #kuntavaalit.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Kompromissi itsessään on yleensä vajavainen ratkaisu, mutta kun kysymys on kuntapolitiikasta, meillä ei ole varaa niihin virheisiin joita pelkästään korkeimmalla äänestystuloksella saavutettu johtajuus toisi tullessaan, vaan päätöksenteko on oltava demokraattista ja kompromissipohjaista. Valitettavasti se on usein pois parhaasta mahdollisesti ratkaisusta, mutta samalla myös huonoimmasta.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Itsenäisyyttä ja uteliaisuutta ei pysty opettamaan myöhemmin, vaan ne ovat jotain jota lapsen täytyy itse löytää ja kehittää. Käyttäytymisnormeja ehtii kyllä hiomaan koko loppuelämän.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Näin nämä asiat koetaan.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Tasa-arvo on oikeudenmukaisen yhteiskunnan perusta. On vaikea kuvitella mikä asia voisi olla huonommin, jos tasa-arvo lisättäisiin. Osa poliitikoista vastustaa tasa-arvoa joko kustannussyistä tai ahdasmielisyyttään, moinen takapajuisuus on perin noloa.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Missään olosuhteissa ei ole mahdollista, että kaikilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet. Tällainen väittämä perustuun olettamukseen, jossa jokaisella ihmisellä olisi jo lähtökohtaisesti iso liuta etuoikeuksia, kuten terveys, vammattomuus, tai millään tavoin mahdollisuuksiin vaikuttava vähemmistöidentiteetti. Jokainen ihminen on yksilö heikkouksineen ja vahvuuksineen, eikä esitetyn mukainen tasapäistäminen ole kuin äärimmäisen etuoikeutettujen tai muutoin onnekkaiden mielissä kehittyvä harha, koska omia etuoikeuksiaan on helppo pitää itsestäänselvyyksinä ja kaikkia saavutuksiaan itse ansaittuina huomioimatta ollenkaan lähtökohtia.

Vaalikoneen etusivulle