Sameli Sivonen

Vaalikone Helsinki

Vaalilupaukseni

  1. Lupaan edistää kestävää rakentamista, ja tiivistä kaupunkia, jotta Helsinkiin saadaan asuntoja kaikille, ketkä haluavat täällä asua.
  2. Lupaan pyrkiä edistämään Helsingille omaleimaisen kaupunkikulttuurin kehitystä ja elävämmän kaupungin syntymistä.
  3. Lupaan pohjata päätökseni parhaaseen saatavila olevaan tutkimustietoon ja muuttaa mielipidettäni, jos se osoitetaan vääräksi.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Kunnallisvaltuustossa tehdään Helsingin tulevaisuutta koskevat päätökset ja sinne tarvitaan sekä arkkitehtiopiskelijan kaupunkisuunnitteluosaamista että nuoren ehdokkaan innokkuutta ja visiota.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Mä haluan olla rakentamassa Helsinkiä, josta voidaan olla yhdessä ylpeitä. Helsinkiä, josta pääsee tunnelia pitkin Tallinnaan ja yöjunalla Berliiniin ja jossa kauppaan, ravintolaan ja kirjastoon kävellään.
Helsinkiä, jossa on vähemmän autoja ja enemmän kävelykeskustaa, raitiovaunuja ja fillareita, josta löytyy rantakallioita ja puistoja, julkisia vessoja ja penkkejä.
Helsinkiä, missä on lupa järjestää, viettää aikaa ja juhlia.
Helsinkiä ilman rasismia, Helsinkiä, johon jokainen on tervetullut.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
opiskelija
Koulutus
ylioppilas
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
1 000 - 3 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
51-80 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
Opintolaina
Vuositulot
alle 20 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Nykyään asustelen yksin yhteisöllisessä opiskelija-asuntolassa Vaasankadulla. Uusioperheeseeni kuuluu vanhempieni lisäksi heidän puolisonsa, pikkusisko ja kaksi isosiskoa sekä useampia sisarpuolia.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Liikunta pallopeleistä Töölönlahdella lenkkeilyyn, politiikka, Noin viikon uutiset ja John Oliver, hiphop-kulttuuri rapista graffitiin, lumilautailu ja kesäiltoina Lenininpuiston kallioilla istuskelu
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Pakko ei ole paras kannustin. Nuorille on luotava mielekkäitä koulutuspolkuja ja opintojen ohjaukseen on panostettava niin, että peruskoulun jälkeen löytyy motivoivaa tekemistä.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Ehdottomasti. Päivähoito on taattava kaikille yhtäläisesti ja yhdenvertaisesti. Päivähoito takaa myös lapselle sosiaalisen ympäristön ja vanhemmalle mahdollisuuden palata työelämään. Kotona hoitamiseen ei tulisi kannustaa, sillä se syrjäyttää vanhempia työmarkkinoilta.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruuan osuutta suomalaisessa ruokavaliossa on lisättävä merkittävästi. uomalaiset syövät liikaa lihaa ja liian vähän kasviksia. Kestävän tulevaisuuden vuoksi meidän on myös hyvä näyttää esimerkkiä jo koulussa, että kasvisruoka on viisaampi vaihtoehto niin ympäristön, terveyden kuin kestävän maataloudenkin kannalta. Keskustelua voitaisiinkin käydä siitä, montako liharuokapäivää kouluissa tarvitaan. Kouluissa ja päiväkodeissa on tarjottava vegaaniruokaa kaikille halukkaille.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää tukea kulttuuria. Kulttuuri luo iloa elämään. Ei leikata siitä, mikä tekee elämästä parempaa. Kulttuurin tukeminen myös mahdollistaa kulttuuripalveluiden käytön pienituloisille. Helsingissä tulisi ottaa käyttöön samanlainen maksuton kulttuuripalvelukortti vähävaraisille kuin Espoossa. Kulttuuripalvelut ennaltaehkäisevät yksinäisyyttä ja syrjäytymistä ja lisäävät ihmisten mahdollisuuksia aktiiviseen osallisuuteen.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Kouluissa on tärkeää pitää huolta riittävän monesta opettajasta per oppilas. Ryhmän koko ei välttämättä haittaa oppimista, kunhan jokainen lapsi saa tarpeeksi ohjausta ja huomiota opettajalta. Tällä hetkellä opetusryhmissä saattaa olla useampia erityisopetusta tarvitsevia lapsia, eikä opettajaresurssit ole riittäviä pitämään huolta oppimisen tasosta. Jos ryhmäkokoa kasvatetaan, tulee luokassa olla myös useampi opettaja.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Jokaiselle, joka palvelukotiin haluaa, on palvelukotipaikka tarjottava. Nykyinen 3x10 minuutin kotihoitokäynti on aivan liian vähäistä tukea monelle yksinelävälle vanhukselle. Kotihoito ei välttämättä myöskään tuo säästöjä, sillä moni kotihoidossa oleva joutuu käyttämään päivystyksen palveluita. Tämänhetkinen tilanne kotihoidon riittämättömien resurssien kanssa voi olla raskasta myös hoitajalle, jos huomaa, että palvelua kaivattaisiin enemmän esimerkiksi yksinäisyyden ehkäisyyn, mutta aikaa kuunnella ja auttaa ei ole riittävästi. Monet kotihoidon piirissä olevat toivovatkin paikkaa palvelukodissa yksinäisyyden vuoksi. Tämä olisi fiksua politiikkaa myös kustannusten kannalta - yksinäisyys lisää masennuksen ja ahdistuksen esiintymistä vanhusten keskuudessa.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Uudistuksia tehdessä on tärkeä pitää myös huolta nykyisistä työntekijöistä ja pyrittävä järjestämään kaikille työtehtäviä myös tulevassa sosiaali- ja terveyspalveluiden systeemissä ja tarjottava koulutusta uusille aloille niille, ketkä haluavat uudelleen kouluttautua. Samalla on kuitenkin ymmärrettävä, ettei kaikki työtehtävät voi säilyä ennallaan, kun palvelut uudistuvat. Kunnalla ei tule tulevaisuudessa olemaan enää samanlaista määrää työpaikkoja, kun sekä potilaat että rahat siirtyvät maakunnille ja yksityisille toimijoille hallituksen Sote-uudistuksessa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Palveluita kun suunnitellaan, on niiden toimivuus ensimmäinen kriteeri aina, mutta palveluiden toimivuuden kannalta sijainti on myös erittäin olennainen osa-alue. Siksi toimivuus ja sijainti eivät olekaan toisiaan poissulkevia, sillä hyvällä sijainnilla tuetaan myös palveluiden toimivuutta.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Julkisilla palveluilla taataan laadukkaammin tasavertaiset palvelut kaikille kunnan asukkaille. Julkisia terveyspalveluja tulee kehittää niin, että ne ovat jokaiselle käyttäjälleen miellyttävä kokemus. Ulkoistamisella ei myöskään välttämättä saavuteta säästöjä: puolet kunnista, jotka ovat ulkoistaneet terveyspalvelunsa, katsoivat, että tämä oli lisännyt kustannuksia.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Jos avohoitoon ohjattu potilas haluaisi itse laitoshoitoon, voi avohoito aiheuttaa turvattomuutta. Avohoito kuitenkin mahdollistaa paremmin yhteydenpidon yhteiskuntaan ja elämään laitoksen ulkopuolella, joka tukee parantumista. Avohoidon avulla saavutetaan myös useita potilaita, jotka eivät olisi halukkaita siirtymään laitoshoitoon.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kun sosiaali- ja terveystoimi siirtyy maakunnalle, siirtyy myös suurin kunnan kuluerä maakunnalle. Verorakenne tulee tulevaisuudessa varmasti muuttumaan niin, että kuntavero alenee ja valtion verotus kasvaa, jotta sote-kulutu pystytään hoitamaan.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valitusoikeus luo oikeusturvaa kuntalaisille. Vaikka se hidastaakin kaavoitusta, ei demokratiasta ja kuntalaisen oikeusturvasta voida lähteä tinkimään hetkellisen nopeamman rakennustuotannon saavuttamiseksi. Pitää kaavoittaa enemmän, jotta yksittäiset valitustapaukset ja niiden käsittely ei lamautua Helsingin rakennustuotantoa.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Viimeiset puoli vuosisataa kaupunkeja kaikkialla on suunniteltu autojen ehdoilla. Otetaan tila takaisin ja annetaan se kaupungissa aikaansa viettäville ihmisille. Tehdään kävelykeskusta, jossa niin turistit kuin stadilaisetkin nauttivat ja josta löytyy niin julkisia vessoja kuin puistonpenkkejäkin. Kansainväliset esimerkit osoittavat, että kävelykaupungin lisääminen lisää kaupunkien viihtyvyyttä, taloudellista toimeliaisuutta ja kaduilla liikkuvia ihmisiä.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Yritystoiminnan on perustuttava kannattavuuteen, joka kestää kilpailua. Halpojen tonttien tarjoaminen vain osalle yrityksistä tuottaisi epäreilun kilpailuaseman. Yritysten keskuudessa trendi on tällä hetkellä tuoda kauppansa Kehältä keskustaan ilman halvempia tonttejakin.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on aikamme tärkein tehtävä. Lyhyen tähtäimen taloudelliset voitot tai työpaikat eivät saa mennä luonnon- ja ympäristönsuojelu yli. Talouskasvu ja ympäristönsuojelu eivät ole ristiriidassa keskenään. Monet tulevaisuuden kasvualat ovat myös ympäristön hyvinvointia edistäviä ja näihin meidän kannattaa myös Suomessa panostaa.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Ehdottomasti. Helsingissä on tilaa eritaustaisille ja erilaisille ihmisille. Kunnallani on velvollisuus kantaa osansa maailman hädänalaisista. Meillä on Suomessa monet asiat todella hyvin, meillä on sekä tilaa että varaa auttaa niitä, ketkä apua tarvitsevat.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastot ovat sivistyksen koteja, maksuttomia ja avoimia kaikille. Tästä pitää pitää kiinni. Kirjastoista saatavat mahdolliset lainausmaksut ovat merkityksettömän pieni summa koko kunnan taloudessa. Kirjastoilla on todella tärkeä rooli myös syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisyssä.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä. Sipilän hallitus määräsi, että 2017 alusta pääkaupunkiseudulla otetaan käyttöön tulorajat valtion tukemissa asuntokohteissa. Tulorajat lisäävät segregaatiota, kun parempituloiset ja heikompituloiset eriytyvät enemmän omiin kohteisiinsa, mikä on yhteiskunnan kehityksen kannalta haitallista. Joustamattomat tulorajat eivät myöskään ota huomioon ihmisten muuttuvia työllisyystilanteita esimerkiksi kausityöstä johtuen ja luovat näin kannustimen olla ottamatta työtä vastaan sekä vähentävät muuttamista työn perässä. Tulorajojen taustalla on ajatus, että kaupungin vuokra-asunnot suuntautuisivat näin paremmin pienituloisille. Tulorajat eivät juurikaan auta tähän, sillä kaupungin asuntojonossa olevista lähes kaikki mahtuvat jo tulorajojen sisään.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Liikuntaan käytetty euro ei koskaan ole hukkaanheitetty euro, vaan tulee moninkertaisena takaisin! On mahtavaa, että Helsingissä meillä on kaupungin ylläpitämiä liikuntapaikkoja, joihin kuka tahansa pääsee ihan muutamalla eurolla harrastamaan. Näihin tulee resursoida riittävästi rahaa myös tulevaisuudessa, jotta liikuntapalvelut pysyvät kaikkien helsinkiläisten saatavilla. Helsingissä ei tällä hetkellä tehdä niin. Liikuntavirastolla ei ole budjettia investoida uusiin liikuntapaikkoihin ja nykyisten ylläpitämiseenkään eivät meinaa rahat riittää.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä, vielä mielummin jalan. Palvelut on tuotava lähelle ihmistä, eikä ketään saa vaatia omistamaan autoa liikkuakseen palveluiden luokse tiiviissä kaupungissa, jossa autot aiheuttavat lähinnä tilaongelmia.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Helsingin tulee pikemmin hillitä kuin lisätä väestönkasvua.

Ehdokkaan kommentti

Elävä kaupunki on kaupunki, johon ihmiset haluavat tulla. Kaupunki, joka houkuttelee niin matkailijoita kuin tulevaisuuden asujiakin. Tämän vastakohta on kuoleva kaupunki, johon ihmiset eivät halua tulla. Helsinki ei voi vaikuttaa ihmisten haluun muuttaa Helsinkiin muuten, kuin tekemällä kaupungista vähemmän miellyttävää. Tällainen kehitys olisi paitsi typerää, myös epäreilua helsinkiläisiä kohtaan. Meidän on rakennettava riittävästi uusia asuntoja, jotta voimme mahdollistaa kaikille halukkaille Helsingissä asumisen.

2. Kävelykeskustaa voi laajentaa vain rakentamalla keskustatunnelin.

Ehdokkaan kommentti

Keskustatunneli lisäisi keskustan ohiajoa, mikä paitsi kannustaa autoilemaan enemmän, myös vähentää keskustassa pysähtyvien ihmisten määrää. Keskustatunneli myös maksaisi noin miljardin, ja Helsingillä on valtavasti parempia tapoja käyttää rahaa, kuin helpottaa yksityisautoilua.

3. Kaupunkibulevardien rakentamisessa pitää edetä mahdollisimman nopeasti

Ehdokkaan kommentti

Ehdottomasti. Kaupunkibulevardisuunnitelma luo ensimmäistä kertaa Suomessa viihtyisää ja ekologista kaupunkia, jossa edetään ihmisten tarpeet edellä autoilun tarpeiden sijaan. Lisää kantakaupunkimaista asumista lähellä palveluja, ja hyvillä julkisen liikenteen yhteyksillä varustettuna.

4. Helsinkiin pitää saada lisää asuntoja, vaikka viheralueita vähentämällä

Ehdokkaan kommentti

Helsinkiin on rakennettava runsaasti lisää asuntoja, jotta voimme vastata alueen kasvukysyntään. Rakennettaessa on kuitenkin pidettävä huolta, että säästämme mahdollisimman paljon Helsingin kaupunkiluontoa tiivistämällä jo olemassa olevaa kaupunkirakennetta, rakentamalla moottoriteiden tilalle kaupunkibulevardit ja muuttamalla alueita asuinkäyttöön esimerkiksi Malmin lentokentän tai vanhojen satama-alueiden osalta. Valitettavasti uuden rakentaminen vaatii joskus myös viheralueiden menetystä, mutta tämä ei missään nimessä saa olla lähtökohtana uusien rakennusalueiden etsinnässä. Rakentamalla tiivistä kaupunkia Helsinkiin, säästämme myös paljon ympäröivien alueiden luontoa verrattuna lähiörakentamiseen, jolloin kaadettiin valtavia metsäalueita uusien asuinalueiden tieltä.

5. Isot tapahtumat ja konsertit voisivat jatkua Helsingissä melusta huolimatta nykyistä pidempään

Ehdokkaan kommentti

Suomen suvi on lyhyt, nautitaan siitä! Elävässä kaupungissa syntyy silloin tällöin myös ääntä. Helsingin tulee pohtia meluaikajoustoja, jotta voimme järjestää myös myöhempään kesäiltaan jatkuvia konsertteja.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on monet asiat parantuneet esimerkiksi isovanhempieni lapsuuden ajoista: meillä on maailman paras peruskoulu, laadukas ja kustannustehokas julkinen terveydenhuolto, sosiaaliturva, jne. Jokainen suomalainen osaa lukea ja kirjoittaa. Olemme taklanneet valtavasti sairauksia ympäri maailman ja eliniänodotteet vain kasvavat. Maailma on kehittynyt globalisaation seurauksena ja mahdollistanut valtavasti uusia tapoja tehdä asioita digitalisaation seurauksena. Enää jokaisen ei tarvitse tehdä valtavasti työtä vain pysyäkseen hengissä, vaan voimme käyttää enemmän ja enemmän vapaa-aikaamme asioihin, joiden tekemisestä nautimme.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Avoin keskustelu ja kompromissit ovat keskeisiä demokratiassa. Niistä pitää ehdottomasti pitää kiinni. Tehdään asioita yhdessä ja keskustellaan, mikä on paras vaihtoehto.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Uteliaisuus kannustaa oppimaan uutta. Kyky oppia on ihmisen tulevaisuudelle tärkein taito. Kannustetaan lapsia tutkimaan, kokeilemaan ja erehtymään. Näin kasvatamme sukupolvea, joka tekee maailmasta parempaa.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Periaatteessa esimerkiksi taloustieteen näkökulmasta resursseista on aina ollut niukkuutta, ja niiden omistusoikeuksista on kilpailtu. Taistelu on kuitenkin hyvin vahva sana, ja toivoisin, että taistelun ja kilpailun sijaan keskittyisimme tekemään yhdessä kannustaen toinen toistamme.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Tasa-arvoinen kohtelu on kaiken yhdessätekemisen lähtökohta. Tehdään Helsinkiä, jossa ketään ei syrjitä.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisen lähtökohdat määrittävät paljon, millaiset tavoitteet ihminen asettaa tulevaisuudelleen. Mitkä vaihtoehdot näyttävät mahdollisilta, miten uskoo omiin kykyihin ja taitoihinsa. Kotoa saatu tuki ja esimerkki vaikuttaa niin peruskoulumenestykseen kuin jatko-opintoihin hakeutumiseenkin.
Samaan aikaan Suomessa on kuitenkin yksi maailman tasa-arvoisimmista ja luokkaliikkuvuudeltaan joustavimmista yhteiskunnista. Pidetään kuitenkin huoli, että eriarvoistuminen saadaan pysäytettyä.

Vaalikoneen etusivulle