Ilari Tuominen

Vaalikone Helsinki

Vaalilupaukseni

  1. Keskuspuistosta ei syödä, jollei tyhjillään olevia rakennuksia oteta uudelleen käyttöön.
  2. Haluan tehokkaampaa, ja kaupunkilaisen liikkumista kannustavaa julkista liikennettä.
  3. Autoilua kehitetään tukemaan jaettuja ajoneuvoja ja tulevaisuuden robottiautoja.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen ohjelmistosuunnittelijana prosessien ja logiikan ystävä. Olen valmis asialliseen keskusteluun ja menemään syvälle ymmärtääkseni päätöksen taustalla vaikuttavan tutkitun tiedon.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Hallinnon avoimmuutta, pyritään välttämään julkisuuslakia kiertävät toimijat kuten Länsimetro Oy tulevaisuudessa. Haluan olla mukana varmistamassa, ettei uuden yleiskaavan myötä keskuspuistoa katkaista eikä kavenneta niin että viihtyvyys kärsii.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
ei mitään näistä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
Työnantajana Barona Technologies Oy/Barona konserni.
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Palstaviljely, miniatyyrimaalaus, video- ja lautapelit, höntsäilyurheilu, wannabe-freestyle-lasku ja pyöräily.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Oppimisen pitäisi olla mahdollista lyhyemmissä kertajaksoissa koko eliniän. Nykyinen työelämämme murros osoittaa, ettei koulutusjärjestelmämme ole pysynyt työelämäkehityksessä mukana. Nuoren etuisuuksien ei siis pitäisi perustua siihen, lähteekö hän väkipakolla viemään opiskelupaikkaa joltain kiinnostuneemmalta. Työharjottelupaikkoja on tarjottava, mutta niihin on saatava malli, joka kannustaa paikan vastaanottamiseen ja mahdollistaa myös palkan kompensaationa.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Varhaiskasvatus etenkin yli kolmivuotiaille parantaa yksilön mahdollisuuksia pärjätä sosiaalisissa- ja opetustilanteissa myös tulevaisuudessa. Korostuu etenkin jos vanhempien sosiaalisessa vaikutuspiirissä ei ole muita samanikäisiä lapsia ja isovanhempia tarjoamassa tukeaan.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Liharuuan yltäkylläisyys on ollut mahdollista nykyisessä mittakaavassa murto-osan ihmiskunnan historiassa, se sekä taloudellisesti että ekologisesti merkittävästi kuluttavampi tapa tarjota ravintoa. Muutoksen tulee kuitenkin tapahtua asteittain, sillä suurtalouskeittiöissä ei ymmärretä ravitsevan ja maistuvan kasvisruuan päälle lainkaan ja muutoksen tulisikin lähteä ruuan valmistajien kouluttamisesta eikä pakottamalla ja kieltämällä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Ruohonjuuritason toiminta on omiaan kehittämään uusiutuvaa kulttuuria ja uusia liikeideoita ja innovaatioita. Helsingillä on tälläkin hetkellä tiloja käyttämättömänä.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Opetusryhmät olisi hyvä pitää mahdollisimman pieninä, koulutus takaa järkevämmän tulevaisuuden. Opettajan työtaakkaa voidaan helpottaa esimerkiksi koulunkäyntiavustajilla.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisellä tulee olla iästä huolimatta oikeus ja mahdollisuus turvalliseen asumiseen ja elämiseen, joko kotona tai palvelukodissa oman valintansa tai kuntonsa mukaisesti. Kotihoidon kyky vastata yllättäviin tilanteisiin on toisinaan liian hidasta.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Yhdistämisen suorittamishetkellä päällekkäisyyksien on oltava jo tiedossa. Yhdistämistoimien taustalla pitäisi olla jo aikaisempi yhteistyö, jossa tilannetta on pystytty arvioimaan. Yhdistämisen tavoitteena on päällekäisyyksien purku ja hallintomallin keventäminen, joten takuutyöpaikoilla on riski lisätä byrokratiaa tai luoda tehtäviä jolla ei ole toimia.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Mikäli palvelun saatavuus kärsii sijainnin takia, on tärkeämpää taata palvelun toimivuus.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Ei ole pystytty tieteellisesti osoittamaan, että näin todella tapahtuisi. Sairastapauksessa parhaan toimijan kilpailuttaminen on ylimääräinen häiriötekijä avun hankkimisessa. Yhdysvalloista voimme katsoa kuinka kalliiksi vakuutuspohjainen malli voi mennä, mutta Saksasta voidaan taas katsoa hyviäkin kokemuksia kerännyttä hybridimallia.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Jos keskiössä on potilaan etu, voi avohoito olla riittämätön toimi kuntoutuksessa tarvittavaan hoitotapaan suhteutettuna. Tämä voi luoda turvattomuuden ja epävarmuuden tunteen potilaalle - jolla on tarve purkaa turhautumisensa yhteiskuntaan.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Toivottavasti. Maakunta- ja sote-lakien valmistelu on vielä kesken, joten ei vielä selkoa mitkä toiminnot toteutetaan missäkin kerroksessa ja tuleeko maakuntahallinnosta ylimääräinen verottava kerros kokonaisverotukseen.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisten oikeutta osallistua oman alueensa asioihin ei tule kaventaa yhteisten asioiden päättämisessä.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Tällä hetkellä kaupunkisuunnittelua tehdään kevyt liikenne ja julkinen liikenne edellä, mutta historiallisesti yksityisautoilun ehdoilla kaupunkia on rakennettu. Nyt kuitenkin liikennettä suunnitellessa täytyy ottaa huomioon tulevaisuuden liikkumismuodot automatisoiduista kimppakyydeistä julkisen liikenteen lisäksi.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Helsingin alueella vapaita tontteja on rajoitettu määrä, pyritään mielummin vapauttamaan nykyisin tyhjillään olevia tiloja parempaan käyttöön uudelleenkaavoittamalla tai käyttötarkoituksen muutoksella. Aloittelevia yrittäjiä voidaan tukea alentamalla tonttivuokraa, jos sillä saadaan palveluja lähemmäs käyttäjiä, mutta pitkäaikaisten halpojen vuokrasopimusten teko johtaa helposti kilpailun vääristymiseen.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Meillä on vain yksi planeetta, jota on turha pilata pikavoittojen tavoittelulla. Uudistetaan koulutusta ja helpotetaan mielummin uudelleenkouluttautumista uusille aloille.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Helsinki on pääkaupunki ja suurin kunta. Meidän pitää johtaa esimerkillä. Lisäksi Helsinkiin tarvitaan työ- ja kouluttautumishaluista väestöä työelämän murrokseen.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Tiedon on oltava vapaata. Vuosimaksu rajaisi kirjaston käyttöä juuri niiltä, joille siitä on eniten hyötyä.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

On hyvä että vähävaraisille on asuntokantaa olemassa, mutta kaupungin vuokra-asuntojen kasautuminen vain vähävaraisten käyttöön on tie sosioekonomisiin aluejakoihin. Myös jos kotiutuu vuokra-asuntoonsa hyvin, ei automaattisesti ole perusteltua että asumisoikeutta tarkistetaan pelkästään tulojen perusteella.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Liikuntapaikkojen monipuolisuus on kaupunkilaiselämässä tärkeää. Kaupungin liikuntapalveluiden on pysyttävä mukana nykypäivän liikuntaharrastuksissa ja niiden palveluiden tulee olla avoimia ja saavutettavissa kaikille kaupunkilaisille. Käyttöasteita on kuitenkin tarkasteltava objektiivisesti, jotta mahdollisimman monelle tarjoutuu mahdollisuus liikuntaharrastukseen.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Jotta voidaan kutsua itseämme kaupunkialueeksi, kaupunkialueen joukkoliikenteen tulee olla suunniteltu niin, että joukkoliikenteellä voi matkustaa kaupunkialueella. Siirtymävaiheita varmasti esiintyy, mutta mikäli kaupunkia rakennetaan vastuullisesti, voidaan joukkoliikennereittejä optimoida esimerkiksi tietoteknisesti, ettei suuria katvealueita jää.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Helsingin tulee pikemmin hillitä kuin lisätä väestönkasvua.

Ehdokkaan kommentti

Mikäli vetoa kaupungista löytyy tulee sen kyetä kasvamaan kaupunkialueena, jos ei sivuttain niin ylöspäin. Rakentamisen kuitenkin tulee kunnioittaa ulkoilualueita ja säilyttää kaupunkialueen monimuotoisuutta. Jos Suomessa oikeasti halutaan asua kaupunkialueella, on pääkaupunkialueemme siihen paras vaihtoehto.

2. Kävelykeskustaa voi laajentaa vain rakentamalla keskustatunnelin.

Ehdokkaan kommentti

Keskustan läpi autoilu on tarpeeton este ja samalla luksus, johon ympäristöään arvostavalla henkilöllä ei ole varaa. Kaupunkilaisten kuitenkin tulee päästä liikkumaan mahdollisimman vaivattomasti ja tulevaisuuden kulkuneuvoille pitää kaavoituksessa päättää jättää tilaa.

3. Kaupunkibulevardien rakentamisessa pitää edetä mahdollisimman nopeasti

Ehdokkaan kommentti

Kaupunkibulevardeista tehty selvitys jätti vielä avoimia kysymyksiä. Kannatan maanpäällisen raideliikenteen lisäämistä kaupunkibulevardien suuntaisesti, en kuitenkaan ole vakuuttunut yleiskaavan suhteesta esimerkiksi keskuspuiston viheralueisiin tai aliarvioituun autoilevien tarpeeseen ajaa keskustaan.

4. Helsinkiin pitää saada lisää asuntoja, vaikka viheralueita vähentämällä

Ehdokkaan kommentti

Viheralueet sitovat niin pienhiukkaspäästöjä kuin hiilidioksidipäästöjäkin. Kaupungilla on hyvä olla keuhkot ja aktiiviset viheralueet, jotka ovat kaikkien kaupunkilaisten saavutettavissa.

5. Isot tapahtumat ja konsertit voisivat jatkua Helsingissä melusta huolimatta nykyistä pidempään

Ehdokkaan kommentti

Suurten konserttien osalta tämän hetkinen kompromissiratkaisu on suurimmalta osalta hyvin harkittu ja tuntuu aiheuttavan vähiten häiriötilanteita. Pienempien tapahtumien osalta ja klubielämän puolella olisi kuitenkin tarvittavaa joustaa myös nykyisistä rajoista, mikäli meluhaittojen vaikutusalueella asuminen on vähäistä.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Nuoruuteni Nurmijärven kunnan alueella asuneena jäin miettimään montako Nummisuutarilainausta tämän kysymyksen vastauksista löytyy. Maailma kuitenkin muuttuu ympärillämme, on turhaa haihatella kadotettua 70-lukua takaisin kun koko maapalloa emme saa palaamaan niihin aikoihin. Ennen oli erilaiset ongelmat, nyt toisenlaiset ja huomenna uudenlaiset. Keskitytään ratkomaan niitä nykyisiä ja tulevia.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Hyvä johtaja johtaa esimerkillä ja tekee itsestään esimerkin. Vahvaa johtajuutta on monenlaista mutta ihmisillä on erilaisia sosioekonomisia, etnisiä ja ammatinvalinnankin tuomia tarpeita ja vaateita. Kompromisseilta ei voida välttyä ilman luisumista dystopiaan. Vastakkainasettelulla ei pystytä asettumaan vastapuolen asemaan ja empatiasta yhteinen päätöksenteko kumpuaa.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Uteliaisuudella ja itsenäisyydellä niitä nykyhallituksenkin peräänkuuluttamia innovaatioita saadaan. Ei kyykyttämisellä, kurilla ja järjestyksellä.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Wikipediaa lainatakseni "Sivistys tarkoittaa kasvatuksen kautta omaksuttua tietoa, henkistä kehittyneisyyttä ja avarakatseisuutta." Mutta jos modus operandi on pakko voittaa aina ja kaikki, päätyy kauaksi sivistyksestä.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Enemmän ymmärtämistä, vähemmän paranoiaa.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa tilanne on maailmanlaajuisessa vertailussa kohtalaisen hyvä. Kuitenkin ihmiset syntyvät erilaisiin sosioekonomisiin tilanteisiin. Näissä tilanteissa lähtötilanne koulutukseen etenkin peruskoulun jälkeiseen koulutuksen osalta. Rikkauksien ja omaisuuden haaliminen on myös usein pois yhteisestä hyvästä ja toisten hyväksymisestä.

Vaalikoneen etusivulle