Sonja Alanko

Vaalikone Helsinki

Vaalilupaukseni

  1. Sotessa annan kaiken osaamiseni käyttöön ja muistan myös henkilöstöä muutoksessa
  2. Helsingin ratkaisuissa olen jokaisen asialla, turvallinen Helsinki sukupuoleen, ihonväriin tai muihin ominaisuuksiin katsomatta
  3. Erityishuomio vanhuksiin . Omaishoitajien tukeminen, kotiavun turvaaminen. Yhteisasumisen ja uusien asumismuotojen kokeilut. Saattohoito .
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen elänyt hyviä ja huonompia aikoja ja työni on tuonut ymmärrystä erilaisista tilanteista ihmisten elämästä. Olen ennakkoluuloton ja rohkea. Näen ihmisen ja myös suuret kokonaisuudet.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Sotessa rakentaa hallitusti muutosta ja turvata kaupungille jääviä toimintoja. Hyvinvointi myös yksinäiset vanhukset, omaishoitajat, saattohoito tarvitseville. Nykyisiä hyvin toimivia ratkaisuja ei saa purkaa ja on oltava ennakkoluuloton. Asuntoja riittävästi ja torjua alueiden eriarvoistuminen. Luonnon säilyminen kaupungissa, metsät ja puistot ja Kaupunkimetsä. Liikenne joka perustuu julkiseen ja omaehtoiseen liikkumiseen . Turvalliset koulut, rakennukset ja opetus. Yhdenvertaisuus.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
toimihenkilö
Koulutus
ammattitutkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
Asuntolaina Nordeasta
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Asun yksin, kuten moni muukin helsinkiläinen. Aikuiset lapset. Perheeni koostuu läheisistä, myös ystävistä.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Kulttuuri: taidenäyttelyt, elokuvat; kissat; kävelyt ja uinti
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Kautta aikain on ollut nuoria, joille ei heti löydy paikkaa peruskoulun jälkeen. Hyvää tarkoittavat lait voivat aiheuttaa pahaa, mm toimeentulotukiasiakkaaksi joutuminen, kun ei ole oikeutta työttömyyskorvaukseen, syrjäyttää monen masentuneen nuoren ja elämä ei ala. Nuorten itsenäisyyttä on tuettava.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Varhaiskasvatuksen saatavuus ei saa olla tuloista riippuvaista

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on aina syöty kasviksia ja muutenkin on hyvä tukea eettiseen ja terveelliseen ruokailuun. Kasvisruoka on hyvää, kun siihen panostetaan eikä vain jätetä lihaa pois, kuten aiemmin tehtiin.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kunnissa tulee olla sovitut tasapuoliset pelisäännöt tilojen käytölle.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Koulujen työrauhaan vaikuttavat monet asiat ja näistä yksi on ryhmäkoot. Esim avustajia tulee olla riittävästi.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Huono kysymys koska-sanan takia, parempi olisi jos. Kotihoito on monen oma toive ja sitä tulee tukea ja lisäksi palvelukotipaikkoihin siirtymisen tulisi olla joustavaa.Lisäksi tulee kehittää uusia asumismuotoja, kuten yhteisasumista, ryhmäkoteja yms.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Muutos tulee olemaan suuri ja tehtävissä voi tulla muutoksia. Ei ole vielä tietoa (ei hallituksen esitystäkään) millainen muutos tulee olemaan, kenen työpaikat siirtyvät maakuntaan ja mikä on kunnan osuus. Henkilöstön työn jatkuvuus on turvattava ja heitä tuettava muutoksessa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeintä on palvelujen asianmukaisuus ja saatavuus. Neuvolapalvelut lähellä, polvileikkaukset keskitetysti.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityinen hoito ei ole välttämättä tehokkaampaa tai halpaa. Tärkeintä on turvata tasa-arvoisesti hoito kaikille.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Olen itse avohoidossa työssä. Turvattomuuden tunnetta tuo se, että hoitoon pääsy on vaikeaa ja avohoidossa joudutaan rajaamaan hoitoon pääsyä ja hoitoaikoja. Erilaisia matalan kynnyksen hoitopaikkoja tulee lisätä ja käyttää oikea-aikaista hoitoa. Pitkistä terapioista lyhyempiin hoitojaksoihin, jolloin useampi saa hoitoa.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Verotus muuttuu, vielä on kesken maakunnan rahoituksen järjestäminenkin, kun lainsäädäntö puuttuu.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Kansalaisilla tulee säilyä oikeus vaikuttaa itseä koskeviin asioihin. Käsittelyaikoja tulee sen sijaan lyhentää.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Helsingissä ei suosita liikaa vaan huomoidaan tasa-veroisesti eri liikkujat. Muualla maassa näin saattaa olla.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Kunnissa tulee harkita tapauskohtaisesti rakennusmaan käyttö.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Ynpäristöarvojen huomioiminen on nykyaikaa ja se myös tuo työpaikkoja. Ympäristöarvojen laiminlyöminen maksaa todella, kuten Sotkamossa on nähty.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Myös kotouttamista tulee kehittää etenkin naisten kohdalla.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastot ovat suomalainen ylpeydenaihe ja monen lapsen pelastus

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Tulorajat maksavat lisätyönä ja hankaloittavat asuntojen saamista ja vaihtamista. Nykyisillä tulorajoilla mm sairaanhoitajat on suljettu pois. Kaupungin asunnoissa ei ole tähänkään menenssä ollut suurituloisia ja tulorajat vain lisäävät kaupungin asunnoille negatiivista mainetta.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Urheilupaikkojen tarjoaminen on kaupungin olennaista palvelua. Lisää pitää tarjota tytöille sopivaa tarjontaa.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Näin on ilman muuta Helsingissä

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Helsingin tulee pikemmin hillitä kuin lisätä väestönkasvua.

Ehdokkaan kommentti

Kaupungin tulee tarjota nuorille maksuton ehkäisy, mutta muuten väestönkasvun hillitseminen ei kuulu kaupungin toimialaan.

2. Kävelykeskustaa voi laajentaa vain rakentamalla keskustatunnelin.

Ehdokkaan kommentti

Autolua keskustassa tulee rajoittaa, ei rakentaa kalliita tunneleita. Kävelykeskusta tulee ehdottomasti laajentaa.

3. Kaupunkibulevardien rakentamisessa pitää edetä mahdollisimman nopeasti

Ehdokkaan kommentti

Aikatalutus tehdään kaupunginvaltuustossa ja myös tarkemmat suunnitelmat toteutuksesta niin että keskuspuisto säilyy.

4. Helsinkiin pitää saada lisää asuntoja, vaikka viheralueita vähentämällä

Ehdokkaan kommentti

Asuntoja pitää rakentaa mutta viheralueet säilyttää. Nämä eivät ole vaihtoehtoja vaan oikeanlainen korkea rakentaminen säästää viheralueet.

5. Isot tapahtumat ja konsertit voisivat jatkua Helsingissä melusta huolimatta nykyistä pidempään

Ehdokkaan kommentti

Isot tapahtumat ja konsertit kuuluvat kaupunkiimme. Asukkaat tulee huomoida ja näihin on ymmärtääkseni säännöt olemassa.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Älytön kysymys, mutta yleisesti ottaen asiat ovat muuttuneet hyvään suuntaan.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Demokratia on paras vaihtoehto sisältäen vähemmistöjen kuulemisen

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Lasten on tärkeää olla uteliaita ja hyvin käyttäytyviä, samoin aikuisten

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Emme kuitenkaan elä viidakossa vaan heikompien tukena on yhteisön sopimat säännöt

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Kaikikinainen sorto ja halveksiva puhe on torjuttava

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Taustamme vaikuttaa mahdollisuuksiimme, mutta voimme tasoittaa mahdollisuuksia yhteisillä kaikille kuuluvilla asioilla, kuten päivähoito, koulutus, terveydenhoito

Vaalikoneen etusivulle