Toni Ahva

Vaalikone Helsinki

Vaalilupaukseni

  1. Turvallisempi Helsinki, jossa jokaisella on turvallista asua ja liikkua. Helsingin ei tule enää vastaanottaa turvapaikanhakijoita.
  2. Kohti kielivapautta! Helsingin tulee hakea mukaan alueelliseen kielikokeiluun, jossa pakkoruotsista tehdään vapaaehtoinen kieli.
  3. Suoraa demokratiaa. Helsinkiläisten valtaa on lisättävä ottamalla käyttöön sitovat kansanäänestykset tärkeimmissä poliittisissa päätöksissä
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Tarjoan vahvan vaihtoehdon vanhalle politiikalle: isänmaallista, nuorekasta, järkevää ja suoraselkäistä politiikkaa. Valtiotieteilijänä ja kansanedustajan avustajana tunnen vaikuttamisen hyvin.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Minulle tärkeintä on turvallisuus. Maahanmuuttopolitiikan tulee olla hallittua, ja maahanmuuttolähiöiden syntymistä tulee ehkäistä.
Kannatan Malmin lentokentän ja keskuspuiston säilyttämistä. Helsingin tulee hakea alueelliseen kielikokeiluun, jossa ruotsista tehtäisiin vapaaehtoinen kieli. Urheilu on lähellä sydäntäni ja haluan, että Helsinki takaa monipuoliset liikuntamahdollisuudet kaupunkilaisille.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
toimihenkilö
Koulutus
ylioppilas
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
saksa

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Vaimoni Tiina.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Harrastan monipuolisesti liikuntaa. Etenkin hiihto, pyöräily ja kuntosali ovat tulleet tutuiksi. Paljon aikaa menee myös poliittisten luottamustehtävien parissa ja Rahvas-lehden päätoimittamiseen.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Olen samaa mieltä siitä, että pyrkimyksen tulee olla ohjata peruskoulun jälkeen nuoret opintoihin tai työharjoitteluun. Pakko ei kuitenkaan ole aina toimivin ratkaisu, ja peruskoulun päättävillä tulee olla myös mahdollisuus siirtyä työelämään tai lähteä esimerkiksi ulkomaille töihin tai opiskelemaan.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Joka päivä jokaisessa helsinkiläisessä koulussa tarjotaan kasvisruokaa, mikä on riittävä käytäntö. Sen lisäksi on otettu käyttöön kasvisruokapäivä, joka on lisännyt ruokahävikin määrää. En hyväksy tapaa, jolla pieni ideologinen ryhmä pakkosyöttää omia henkilökohtaisia eettisiä valintojaan oppilaille ja opiskelijoille. Nuorella täytyy olla valinnanvapaus liha- ja kasvisruokavaihtoehtojen välillä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Helsinkiläisten koulujen käyttöaste on heikko, joten harrastuskäyttöön esimerkiksi liikuntasaleja voitaisiin varata huomattavasti enemmän.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Helsingissä opetusryhmien suuret koot ja oppilaiden erilaiset kulttuuriset taustat tekevät opetuksesta haastavaa.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Ensisijaisesti kotihoitoa tulisi parantaa. Kotihoidon ja laitoshoidon lisäksi on luotava enemmän ryhmäasumista.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Päällekkäistä hallintoa tulee purkaa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan maltillista verotusta.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Oikeusturvasta tulee toki aina pitää kiinni. Rakentamisen ja kaavoituksen hitaus tekevät kuitenkin Suomesta epämieluisan paikan investoida rakentamiseen. Välttämättä valitusoikeuden rajoittaminen ei ole mahdollista, mutta ainakin valitusten jättöaikoja ja käsittelyä pitäisi nopeuttaa.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

En osallistu aatteelliseen vastakkainasetteluun autoilun, pyöräilyn tai julkisen liikenteen välillä. Itse käytän niistä kaikkia. Liikennemuodot eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan niin joukkoliikenne, autot kuin pyörätkin mahtuvat hyvin Helsinkiin.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Ei missään nimessä. Turvapaikanhakijoiden määrä on Helsingissä huomattavasti suurempi kuin muualla.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Nykyjärjestelmä on toimiva.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Ne, joilla on työ- tai opiskelupaikka Helsingissä, tulisi asettaa etusijalle kaupungin vuokra-asuntojen jaossa.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Urheilu on lähellä sydäntäni ja haluan, että Helsinki takaa monipuoliset liikuntamahdollisuudet kaupunkilaisille.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Joukkoliikenteen tulee olla edullista, ja lyhyet vuorovälit on turvattava myös iltaisin ja viikonloppuisin.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Helsingin tulee pikemmin hillitä kuin lisätä väestönkasvua.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaaliturvaperusteista maahanmuuttoa on hillittävä. Sen sijaan työperäinen muutto Helsinkiin on kannatettavaa.

2. Kävelykeskustaa voi laajentaa vain rakentamalla keskustatunnelin.

Ehdokkaan kommentti

Nykyinen kävelykeskusta on mielestäni sopiva. Keskustatunnelin hinta-arvio vaikuttaa kovin suurelta, mutta kustannuksia ja sen vaikutusta liikenteeseen voidaan toki vielä selvittää tarkemmin.

3. Kaupunkibulevardien rakentamisessa pitää edetä mahdollisimman nopeasti

Ehdokkaan kommentti

Kaupunkibulevardien ongelmana on, että ne ruuhkauttavat liikennettä. Matka-ajat keskustaan tulisivat kasvamaan.

4. Helsinkiin pitää saada lisää asuntoja, vaikka viheralueita vähentämällä

Ehdokkaan kommentti

Lisää asuntoja tarvitaan, mutta ei esimerkiksi Keskuspuistoon, joka on merkittävä virkistysalue. Esimerkiksi Östersundomiin tulisi rakentaa paljon asuntoja ja metroa voisi laajentaa itään. Etenkin ylöspäin pitäisi rakentaa enemmän.

5. Isot tapahtumat ja konsertit voisivat jatkua Helsingissä melusta huolimatta nykyistä pidempään

Ehdokkaan kommentti

Riippuu tapauksesta, mutta lähtökohtaisesti poikkeuslupien myöntäminen on järkevää, koska konsertit tuovat verotuloja Helsinkiin.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Vaikea ottaa kantaa, koska ei kerrota, mitä elämäntavan muutoksia tarkoitetaan. Perinteiset arvot pätevät tähänkin päivään.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Ovatko nämä asiat ristiriidassa? Tottakai yhteisiä pelisääntöjä pitää noudattaa, mutta ei se ole pois itsenäisyydestä.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Vaalikoneen etusivulle