Matti Parpala Valitaan

Vaalikone Helsinki

Vaalilupaukseni

  1. Johdetaan kaupunkia rohkeasti, innovatiivisesti ja tehokkaasti, hyödyntämällä sekä julkisen että yksityisen sektorin parasta osaamista.
  2. Tehdään Stadista nykyistäkin houkuttelevampi, suvaitsevaisempi ja eläväisempi kaupunki niin suomalaisille kuin ulkomaalaisille tulijoille.
  3. Annetaan pakit populismille ja kannetaan vastuuta myös joidenkin mielestä ikävistä päätöksistä (esim. ei avata yleiskaavaa Malmin vuoksi).
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Kasvavan ja muuttuvan Helsingin kaupunginvaltuustoon tarvitaan uusia näkemyksellisiä tekijöitä, joilla on kykyä ja rohkeutta näyttää suuntaa tälle kaupungille ja koko Suomelle.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Helsingin politiikkaa haastavat lähitulevaisuudessa muun muassa kaupungin kasvaminen, kansainvälinen kilpailu parhaista yrityksistä ja tekijöistä, teknologian kehitys ja myös valtavat organisaatiomuutokset uuden pormestarimallin ja sote- ja maakuntauudistuksen myötä. Haluan antaa oman panokseni siihen, että Helsinki on muutoksien myötä entistä parempi kaupunki asua, kasvaa, tehdä töitä ja yrittää.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
johtava asema
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
englanti
ruotsi

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
5 000 - 8 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
51-80 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei olennaisia sidonnaisuuksia omien asunto- ym. lainojen lisäksi.
Vuositulot
70 000-100 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
avopuoliso
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
oma bändi ja musiikki muutenkin; purjehdus, ultimate frisbee ja kaikenlainen muukin urheilu
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Ensisijaisesti nuorten pitäisi hakeutua jatko-opintoihin vapaaehtoisesti, hyvän opinto-ohjauksen tuella. Nyky-yhteiskunnassa peruskoulun taidoilla ei kuitenkaan enää oikein pärjää, joten siksi on hyvä että yhteiskunta tarjoaa selkeän kannustimen ja jopa velvoitteen hakeutua hankkimaan lisätaitoja ja -oppia.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Ajatus vähintään osa-aikaisesta varhaiskasvatuksesta mahdollisimman edullisesti, jopa ilmaiseksi on hyvä, jos vain kustannuslaskelmat tähän taipuvat – tämä olisi huikea kilpailuvaltti kansainvälisillä työmarkkinoilla.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruokapäivästä syntynyt haloo on tarpeeton. On ihan hyvä, että koululaisilla on mahdollisuus syödä monenlaisia ruokia. On myös tunnustettava, että länsimaissa syödään niin paljon lihaa, että asia on ympäristön kannalta ongelma.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Esimerkiksi kirjastojen, koulujen ja nuorisotalojen yhteydessä voi hyvin olla erittäin edullisia tai ilmaisiakin kertavarattavia tiloja pienille yhdistyksille. Vakiintuneempi toiminta pitää arvioida tapauskohtaisesti – tilat voivat olla yksi toiminta-avustuksen muoto.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Ryhmäkoot olivat esim. Ylen viime syksyn selvityksen mukaan isoissa kaupungeissa ihan kunnossa, keskimäärin 17-22. Haasteena on enemmänkin ollut esim. erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden siirtyminen isompiin opetusryhmiin, sekä oppilaiden kielitaito, mikä aiheuttaa suurempaa avustajaresurssien tarvetta.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisella pitäisi olla oikeus arvokkaaseen ja hyvinvoivaan vanhuuteen. Kun kansa vanhenee, saattaa yhteiskunnankin kannalta olla tehokkaampaa siirtyä enemmän esim. yhteisöasumiseen. Tämä ei toki tarkoita, että kaikki palveluasumisen kulut jäisivät yhteiskunnan vastuulle.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Kuntien ja maakuntien palvelut pitää aina järjestää veronmaksajan kannalta tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Toki siirtymävaihe pitää silti hoitaa kunnialla.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Tulemme varmasti näkemään suurta kasvua sekä kotiin tuotujen että etäpalveluiden määrässä. On vanhentunut ajatus, että kaikki palvelu pitäisi lähteä hakemaan jostain palvelukeskuksesta.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityisen sektorin ja markkinatalouden logiikka kannustaa tehokkuuteen, mutta myös voitontavoitteluun – siksi regulaatio on hoidettava vedenpitävästi, jottei synny kermankuorintaa tai vapaamatkustamista veronmaksajien rahoilla. Kaikkea ei myöskään kannata yksityistää.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Avohoidon perusajatus on hyvä: potilaalla on mahdollisuus jatkaa normaalia elämää ammattilaisten tuella, ja päästä hiljalleen omille jaloilleen. Totta kai avohoitoon liittyvissä päätöksissä vaaditaan hyvää arviointikykyä, eikä kaikkea ole mahdollista ennakoida. Ei avohoito silti sellaisenaan turvattomuutta luo.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on vähän hassu kysymys: uudistuksen ajatuksena on ollut, että kuntaverosta siirtyy maakunnille sote-palveluita vastaava osuus, joten tietysti kuntavero periaatteessa laskee. Pahoin pelkään, että maakuntauudistus aiheuttaa kuitenkin osittain lisääntyviä hallinnon kuluja suhteessa tuotettuihin palveluihin (tarvitaan sekä kunta- että maakuntahallinto entisten palveluiden tuottamiseen), mikä aiheuttaa kokonaisverotukseen nostopaineita.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Vetoomusoikeus on liberaalin demokratian tärkeä ominaisuus. Mielestäni voitaisiin kuitenkin harkita sitä, että valitusoikeudessa olisi esimerkiksi nykyistä tiukempi asianosaisuusvaatimus.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Yleisesti ottaen näin on, mutta mielestäni Helsingin uusi kaava osoittaa sen, että tuuli on tässä suhteessa hieman kääntynyt, mikä on oikeastaan ihan hyvä – kasvava Helsinki tarvitsee uusia tapoja ja tilaa ihmisten liikuttamiseen niin kevyen kuin joukkoliikenteenkin keinoin.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Helsingissä on pulaa tonttimaasta muutenkin, ja erilaisia yritystukia on Suomessa jo valmiiksi liikaa.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Fiksut yritykset pystyvät lisäämään työpaikkoja myös tuhoamatta ympäristöä. Tässäkään asiassa ei kuitenkaan kannata mennä äärimmäisyyksiin.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Ennen kaikkea kyse on inhimillisyydestä – hädänalaisten jeesaamisesta. Kannattaa sitä paitsi muistaa, että Helsinki on Suomen kansainvälisin ja yksi nopeimmin kasvavista kaupungeista, ja tänne tarvitaan osaavaa työvoimaa taustasta riippumatta.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastojen mahdollisimman suuri avoimuus on tärkeä asia, jotta kaikilla on mahdollisuus tutustua uuteen ja vanhaan tieteeseen ja taiteeseen. "Vuosimaksu" tavallaan peritään jo veroina.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni kuntien asuntotuotannon, sikäli kun sellaista on, pitäisi olla suunnattu ensisijaisesti pienempituloisille. Asumisen tukiin ja kuluihin liittyy kuitenkin paljon kannustinloukkuja: pitäisi pystyä välttämään tilanne, jossa esim. ihmisen ei kannata työllistyä, koska tällöin menee kämppä alta.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Helsingissä on valtava tarve liikuntamahdollisuuksille, ja urheilupalvelut ovat myös olennainen vetovoimatekijä uusille asukkaille.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Joukkoliikenteen onnistunut kehittäminen on kriittisen tärkeää kaupungin kasvaessa.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Helsingin tulee pikemmin hillitä kuin lisätä väestönkasvua.

Ehdokkaan kommentti

Kaupungistuminen on megatrendi, jota ei voi estää ja joka pitää käyttää hyväksi sen sijaan että sitä yrittää turhaan vastustaa. Totta kai pitää silti miettiä, miten kasvu toteutetaan niin, että liikenne, asuminen ym. toimii fiksusti jatkossakin.

2. Kävelykeskustaa voi laajentaa vain rakentamalla keskustatunnelin.

Ehdokkaan kommentti

Keskustaan mahtuisi nykyistä enemmän kävelyalueita ilmankin tunnelointia. Verrattuna muihin keskisuuriin metropoleihin Helsingin kävelykeskusta on pieni ja rikkonainen.

3. Kaupunkibulevardien rakentamisessa pitää edetä mahdollisimman nopeasti

Ehdokkaan kommentti

Kun asiasta on päätetty (yleiskaavassa), niin on hyvä toteuttaa ripeästi. Samaan aikaan pitäisi kuitenkin huolehtia mm. liityntäpysäköinnin lisäämisestä, jotta töihin pääsy heikomman julkisen liikenteen alueilta ja alueilla ei häiriinny tai hidastu kohtuuttomasti.

4. Helsinkiin pitää saada lisää asuntoja, vaikka viheralueita vähentämällä

Ehdokkaan kommentti

Jälleen kerran ei hinnalla millä hyvänsä – luontoarvot ja puistoalueet kaupungin keskustassa asti ovat tärkeitä viihtymisen kannalta – mutta tässä kaupungissa on kyllä vielä varaa rakentaa ja tiivistää ilman, että viheralueita kavennettaisiin liikaa.

5. Isot tapahtumat ja konsertit voisivat jatkua Helsingissä melusta huolimatta nykyistä pidempään

Ehdokkaan kommentti

Kaupunkiin ja erityisesti Helsinkiin kuuluu elämä, ja välillä elämästä aiheutuu melua. Hyvin järjestetyt keskusta-alueen konsertit ja festarit ovat tuoneet valtavasti iloa ja energiaa Helsinkiin, ja näiden tapahtumien edellytyksiä voitaisiin edelleen parantaa mm. joustavammilla meluluvilla.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Teknologinen kehitys on mahdollistanut ennennäkemättömän elintason nousun, vaikka muutoksen tahti voi ymmärrettävästi välillä myös pelottaa.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Maailman muuttuessa monet toivovat johtajia, jotka korjaisivat kaiken sen sijaan, että ihmiset kantaisivat itse vastuuta omasta elämästään. Tällaisen ajattelun tulokset nähdään Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Tarvitsemme johtajia, jotka nimenomaan ovat kyvykkäitä neuvottelemaan ja tekemään yhdessä koviakin päätöksiä, mutta tämä ei tarkoita demokratian tai kompromissien hylkäämistä.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Suomi kaipaa enemmän juurikin uteliaita ja itsenäisiä ajattelijoita, ei vain nykytilaan tyytyviä. Tietty toisia ihmisiä pitää silti oppia kohtelemaan hyvin.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Minusta tällainen on ankea maailmankuva. Ajattelen niin, että elämässä pärjää parhaiten yhteistyöllä, toisia auttamalla ja parhaansa tekemällä.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Varmasti pitkälti totta – ja paljolti meistä itsestämme kiinni. Muutakin parannettavaa toki on.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa asiat ovat tältä osin paljon paremmin kuin monessa muussa maassa, mutta on meilläkin matkaa siihen, että esim. kahden työttömän ja kahden korkeakoulutetun lapsella olisivat läheskään yhtä hyvät edellytykset pärjätä elämässä.

Vaalikoneen etusivulle