Jessica Karhu

Vaalikone Helsinki

Vaalilupaukseni

  1. Otan kaikessa päätöksenteossa huomioon kestävän kehityksen ja tasa-arvokysymykset.
  2. Olen käytettävissä. Tiedotan päätöksistä, vastaan kysymyksiin ja etsin tietoa vastausten pohjaksi.
  3. Rakennan pitkäjänteisesti hiilivapaan Helsingin tulevaisuutta yhteistyössä kaikkien osapuolien kanssa.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen kokenut ja ahkera, perehdyn asioihin. Haluan katsoa asioita monesta näkökulmasta ja tiedän, että politiikassa ei kukaan saa yksin mitään aikaa. Pitää pystyä tekemään yhteistyötä kaikkien kanssa.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Uusi yleiskaava antaa mahdollisuuksia rakentaa viihtyisää Helsinkiä. Kannatan suunnittelua, jossa tiiviissä kaupungissa huolehditaan myös viheralueiden säilymisestä. Rannat ja lähisaaret ovat tärkeitä. Kaavoituksessa pitää huomioida rakentamisen ympäristöystävällisyys. Kohtuuhintaista asumista pitää tukea monella tavalla. Haluan edistää palvelujen sujuvuutta ja edullisuutta. Päiväkotipaikan ja kirjaston pitää löytyä läheltä. Joukkoliikenteen pitää toimia ja olla edullinen ja nopea vaihtoehto

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
saksa
ranska

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
kuntayhtymä tai maakuntahallinto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
5 000 - 8 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
- Asuntolaina reilu 150 000
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
50 000-200 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Puoliso ja kaksi lasta
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Kestävä kehitys, tasa-arvo ja hyvä taloudenpito. Ystävät, kulttuuri, luonto ja meri.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Vaihtoehtoja pitää olla erilaisia. Heille joille koulumainen opiskelu ei sovi, pitäisi olla oppisopimuspaikkoja tai työssä oppimista. Pelkkä peruskoulupohja ei takaa nyky-yhteiskunnassa täysivaltaisia mahdollisuuksia ja on tilastojen valossa riski syrjäytymiseen.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Me Vihreät Helsingissä olemme ajaneet osapäiväisen varhaiskasvatuksen maksuttomuutta. Varhaiskasvatus on hyvin tärkeää muun muassa kotoutumisen edistämisessä ja syrjäytymisen ehkäisemisessä.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kouluissa pitäisi tarjota enemmän monipuolista kasvisruokaa. Sen voi toki toteuttaa muutenkin kuin yhtenä kasvisruokapäivänä. Suomalaisten lihankulutus on kasvanut 2000 –luvulla 20 prosenttia. Ympäristö ja me voisimme paremmin, jos lihaa syötäisiin vähemmän.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kulttuurin tuki on tärkeää mutta kunnalla voi olla kyllä tehokkaampiakin keinoja tukea kulttuuria kuin ilmaiset tilat. Asia pitää miettiä tilakohtaisesti, miten kunnan tiloista saa parhaiten hyötyä kaikille.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka Helsingissä opetusryhmät ovat pieniä, alakouluissa keskimäärin noin 20,9 oppilasta, lukioissa ryhmäkoot ovat varsin isoja. Helsingissä valtion ryhmäkokojen pienentämiseen kohdentamat rahat on käytetty täysmääräisesti. Toisaalta ryhmäkoko voisi olla joustavakin, luokka jossa on paljon erityistukea tarvitsevia oppilaita voisi olla selkeästi pienempi kuin luokka, jossa ei näitä haasteita ole. Lisäksi ryhmäkoko ei kerro muusta opetuksen laadusta.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Usein vanhuksenkin paras paikka on oma koti, jossa kotihoito häntä hoitaa ja jonne saadaan palveluja ja digitaalisilla ratkaisuilla kotona asumista voidaan tukea. Mutta jos turvallinen kotona asuminen ei onnistu, täytyy palvelukotiin päästä ilman kuukausien jonotusta.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Sote -uudistuksen tavoite on luoda paremmat ja järkevämmät palvelut kansalaisille sekä tuoda säästöjä julkiselle sektorille. Tässä uudistuksessa varmasti monet tehtävänkuvat menevät uusiksi ja työpaikat eivät pysy samoina. Lisäksi sote-tehtävät järjestää tulevaisuudessa maakunta, joten kunta ei voi määrätä maakunnan työpaikoista. Valinnan vapaus tuo myös yksityiset palveluntarjoajat tarjoamaan sote-palveluita. Sen sijaan kunta voi auttaa löytämään uutta työtä ja pääkaupunkiseudulla terveysalan ammattilaisista on myös pulaa

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Esimerkiksi Helsingin 25 terveysasemaa ovat suurin piirtein kaikki auki vain virka-aikaan ja sairastumisia tapahtuu kaikkina vuorokauden aikoina. Tärkeintä olisi, että terveysasemat ovat hyvin saavutettavissa julkisella liikenteellä ja tiheätä terveysasemaverkkoa tärkeämpää on saada kattavaa palvelua ja mieluiten myös iltaisin. Tietyt palvelut voi jalkauttaa, kuten neuvolatarkastukset päiväkodeille, vanhusten tarvitsemat laboratoriopalvelut voisivat toimia liikkuvan yksikön avulla.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityistäminen ei ole mikään automaattinen tae tehokkuudesta ja kustannussäästöistä. Myös kunnallisesti tuotetut palvelut voivat olla todella tehokkaita ja ilmeisesti myös ovat. Meiltä vaan puuttuvat usein mittarit asia todentamiseen. Esimerkiksi perusterveydenhuollossa ei ole varsinaisia vaikuttavuusmittareita kehitetty tai otettu käyttöön.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Mielenterveyspotilaille tutut hoitajat ja hoidon jatkuvuus luovat turvallisuuden tunnetta, jota on vaikea saavuttaa avohoidossa, jos tuki ei ole riittävä.
Ulkopuoliselle mielenterveyspotilaan käytös saattaa vaikuttaa pelottavalta, koska meillä harvoin on kokemusta potilaiden kohtaamisesta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

SOTE-lain mukaan kuntien olisi laskettava kunnallisveroa arviolta 12,3 prosenttia vuonna 2019. Toisaalta valtio kerää lisää verotuloja rahoittaakseen maakuntien SOTE-kulut. Mutta kuntaveroa pitää alentaa saman verran.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Sen sijaan valitusten käsittely pitää nopeuttaa huomattavasti. Rakennushankkeissa kaikkien osapuolien pitää tiedottaa ja kommunikoida mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Jos suunnitelmista tiedotetaan jo luonnosvaiheessa, asukkaiden hyvät kommentit pystytään mahdollisesti ottamaan huomioon ja osa valituksista voidaan välttää.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Erityisesti tämä näkyy parkkipaikkanormeissa. Rakennusliikkeitä ei pitäisi pakottaa rakentamaan paikkoja, joille ei ole kysyntää. Alueellisista pysäköintilaitoksista tai rakennusten yhteisistä pysäköintitaloista uusille taloille voisi varata sen verran paikkoja, kun asunnonostajilla on halua sitoutua. Kaupunkialueella pitää tukea yhteiskäyttöautoilua esimerkiksi varaamalla niille omia parkkipaikkoja.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Helsingin pitää olla yrityksille houkutteleva muutenkin. Helsinki voi tukea yrityksiä monella eri tavalla, lupakäytännönöissä, neuvonnalla jopa kaavoituksella joissain tapauksissa yms. mutta kaupunki ei voi asettaa tontin ostajia tai vuokraajia eriarvoiseen asemaan.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristön pahoinvointi ja talouskasvu ympäristöä riistämällä vievät meidät lopulta tilanteeseen, jossa ympäristötuhojen aiheuttamat kustannukset tuhoavat hyvinvointimme.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Turvapaikanhakijoilla on oikeus saada apua ja Helsingillä on resursseja antaa sitä. Kunnan pitää toki itse saada päättää, mihin vastaanottokeskuksen voisi sijoittaa.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjaston perusarvo on, että lainaus on maksutonta. Lisäksi maksuttomuudesta on säädetty myös laissa. On ihmisiä, joille pienikin maksu olisi liikaa. Lainauksesta saatava tuotto olisi myös hyvin pientä

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Helsingissä monelle yksityiset vuokra-asunnot tai oman asunnon osto ei ole mahdollista vaikka tulot yltäisivätkin keskitasolle. Tulojen tarkistaminen asumiskauden keskellä tietää paljon lisää työtä Helsingissä ja jossain tapauksissa muodostaa tuloloukun, kun satunnaiset tulot estävät asunnon saannin tai vaihdon. Vuokra-asuntojonossa hakijoita pitää arvioida heidän kokonaistilanteensa perusteella

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Urheilumahdollisuudet ovat tärkeitä ja tiivistyvässä kaupungissa tarvitaan ilmaisia liikuntapaikkoja.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Lähes joka paikassa Helsinkiä voidaan vaatia, että joukkoliikennepysäkki on kohtuullisen kävelymatkan päässä kotoa. Mutta tämän tarvitaan jonkinlaisia räätälöityjä kuljetuspalveluja huonosti liikkuville henkilöille. Niitä voisivat olla jonkin tyyppiset kutsuliikennepalvelut.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Helsingin tulee pikemmin hillitä kuin lisätä väestönkasvua.

Ehdokkaan kommentti

Kaupungistuminen on globaali ilmiö, jota yksittäinen kaupunki ei voi muuttaa. Helsinki pystyy reagoimaan väestönkasvuun lisäämällä asuntotuotantoa, mieluiten jopa etupainotteisesti kysyntään nähden, jolloin hinnat pysyvät kohtuullisina. Valtion tasolla kaupungistumiseen voidaan sopeutua tukemalle alueellisia kasvukeskuksia esimerkiksi joukkoliikenneyhteyksin

2. Kävelykeskustaa voi laajentaa vain rakentamalla keskustatunnelin.

Ehdokkaan kommentti

Pieni osa Helsingin autoliikenteestä suuntautuu ihan ydinkeskustaan, suurimmat ruuhkat suuntautuvat ulosajoteille. Kävelykeskustan laajentaminen ei vaikuta niihin ruuhkiin. Parkkitilaa keskustassa on jo runsaasti maan alla, sinne mahtuu pysäköimään aina tarvittaessa.

3. Kaupunkibulevardien rakentamisessa pitää edetä mahdollisimman nopeasti

Ehdokkaan kommentti

Bulevardien rakentamisessa pitää edetä ripeästi mutta ne pitää suunnitella huolellisesti. Samalla pitää ratkaista ja miettiä melu ja katupölykysymykset. Kaupunkibulevardit kannustavat tukemaan ruuhkamaksuja ja sähköistä liikennettä.

4. Helsinkiin pitää saada lisää asuntoja, vaikka viheralueita vähentämällä

Ehdokkaan kommentti

Mutta tiivistyvässä kaupungissa tarvitaan viheralueita. Uusi yleiskaava mahdollistaa viheralueiden säilymisen mutta tarvitsemme yhä huolellisempaa aluesuunnittelua ja lisää ekosysteemipalveluita kasvavalle väestölle. Siitä olen täysin samaa mieltä, että lisää asuntoja pitää saada

5. Isot tapahtumat ja konsertit voisivat jatkua Helsingissä melusta huolimatta nykyistä pidempään

Ehdokkaan kommentti

Poikkeustapauksista voidaan sopia erikseen ja tässä pitää olla joustavuutta. Erilaiset artistit ja musiikkilajit tarvitsevat erilaista äänentoistoa. Konsertteja ei pidä olla kuitenkaan joka viikonloppu ja yleinen, kattava tiedotus konserttien kestosta ja äänentoiston suuntauksesta on tärkeää.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Tästä vähentynyt lapsikuolleisuus on hyvä konkreettinen esimerkki. Lyhyemmällä perspektiivillä katsoen Helsingistä on tullut kansainvälisempi ja mukavampi kaupunki. Valtion tasolla tasa-arvoinen avioliittolaki hyväksyttiin. Kaikesta tästä hyvästä pitää tulevaisuudessa huolehtia. Se ei ole tullut itsestään.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitsemme lisää osallistuvaa demokratiaa, jossa jokainen tuntee voivansa vaikuttaa omalta osaltaan häntä koskeviin asioihin.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Tosin en ymmärrä ovatko nämä jotenkin toisensa poissulkevia? Kaikki lapset tarvitsevat rakastava vanhempaa tai vanhempia. Jos lasta kohtaan käyttäydytään hyvin, lapsikin oppii käyttäytymään hyvin muita ihmisiä kohtaan.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Parhaiten elämässä pärjäävät verkottautuneet, yhteistyökykyiset ihmiset, jotka osaavat auttaa ja ottaa myös apua vastaan.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Tasa-arvoinen kohtelu lähtee ihmisoikeuksista. Yhteiskunta, joka kohtelee jäseniään tasa-arvoisesti on myös tehokkaampi, koska se pystyy hyödyntämään useampien ihmisten työpanosta ja osaamista. Kun ihmiset ovat tasa-arvoisessa asemassa toisiinsa nähden, väkivalta ja aggressiot lientyvät.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Hyväosaiseen perheeseen syntynyt lapsi menestyy elämässään paljon todennäköisemmin kuin huono-osaiseen tai ongelmaperheen syntynyt lapsi. Hyväosaisuus periytyy helposti Suomessakin, samoin huono-osaisuus. Onnellisuus sen sijaan ei liity välttämättä varallisuuteen vaan itsensä merkitykselliseksi kokemiseen ja ystäviin.

Vaalikoneen etusivulle