Eveliina Heinäluoma Valitaan

Vaalikone Helsinki

Vaalilupaukseni

  1. Teen aloitteen kaupunkilähettiläs-tehtävästä. Lähettiläs voisi päivystää esim. kauppakeskuksissa ja ohjata palveluiden käytössä.
  2. Lupaan huolehtia kaupunkilaisten äänen kuulumisesta päätöksenteossa ja olla säännöllisesti yhteydessä erityisesti Myllypuron asukkaisiin.
  3. Lupaan huolehtia Helsingin tärkeistä luontoarvoista. Puistoja ja metsiä tulee olla myös tulevaisuudessa ympäri Helsinkiä.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Haluan olla kehittämässä Helsingiä, siten että Helsinki kasvaa kestävästi ja kaupunkilaiset pääsevät asioimaan jonotta ja maksutta terveyskeskuksissa sekä eri asuinalueiden koulut ovat tasavertaisia.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan edistää laadukkaan lähikoulun toteutumista jokaiselle lapselle. Haluan kehittää kaupungin poikittaisliikenteen toimivuutta. Kaupunkilaisilla tulee myös olla paremmat mahdollisuudet itse toteuttaa ideoitaan ja julkisten tilojen tulee olla paremmin kaupunkilaisten käytössä.
Olen valmis myös ajamaan kaupungin palveluja paremmin kaupunkilaisten saataville, esimerkiksi kauppakeskusten yhteyteen.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Nautin urheilusta ja käyn salilla sekä juoksemassa säännöllisesti. Tykkään myös taidenäyttelyissä, konserteissa ja teatterissa käymisestä.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Liian moni nuori jää yksin peruskoulun päätyttyä. Jokaiselle nuorelle tulee tarjota opiskelu-, työ- tai harjoittelupaikka peruskoulun jälkeen, jotta kukaan ei syrjäytyisi.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Varhaiskasvatuksen tulee olla maksutonta, sillä se tulee tasa-arvoa ja jättää lapsiperheille rahaa muuhun tarpeelliseen.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Lihan syömisen vähentäminen parantaa ihmisten terveyttä ja auttaa torjumaan ilmastonmuutosta.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kaupungilla on paljon tiloja, jotka ovat tällä hetkellä vajaakäytössä. Nämä tilat tulisi saada paremmin kaupunkilaisten ja järjestöjen käyttöön maksutta tai pienellä varausmaksulla.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Lasten oppiminen on sidoksissa ryhmäkokoon. Pienet ryhmäkoot mahdollistavat hyvän osaamisen ja työrauhan luokassa.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Tällä hetkellä kotihoidossa ei ole riittävästi resursseja. Resursseja tulee lisätä huomattavasti, jotta vanhusten arvokas elämä ja kotona asuminen on mahdollinen.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Työntekijöiden asema ei voi heikentyä ja työpaikka vaarantua sote-uudistuksen takia.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityistäminen ei automaattisesti ole tehokkaampi ja tuo säästöjä. Yksityistämistapauksissa julkisella tulee olla vahva ohjaava rooli, kun käytetään veronmaksajien rahoja.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Jokainen hoitoa hakeva tulisi kohdata yksilönä ja tarjota hoitoa mikä parhaiten kullekin sopii. Avohoito ei ole kaikille toimiva ratkaisu ja silloin tarjolla pitää olla muita vaihtoehtoja.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Mikäli sote-palvelut siirtyvät maakuntahallinnolle, voidaan kuntaveroa jonkin verran laskea, sillä sote-menoihin on mennyt iso osa kaupungin budjetista.
Helsingille jää sote-uudistuksen jälkeen edelleen suuria vastuita esimerkiksi koulutuksen ja julkisen liikenteen järjestämiseen liittyen. Näiden järjestämiseen tulee olla varaa myös tulevaisuudessa.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Asukkaiden kuuleminen kuuluu kuntademokratiaan eikä sitä oikeutta tulee rajoittaa. Prosesseja on kuitenkin mahdollista nopeuttaa oikeutta rajoittamatta.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Helsingissä rakennetaan jatkossa myös kävelybulevardeja ympäri kaupunkia, jotka parantavat kävely- ja pyöräilymahdollisuuksia.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan tulee kohdella kaavoitusasioissa kaikkia eri toimijoita tasapuolisesti. Hyvinvoiva ja kehittyvä kaupunki tarvitsee yrittäjiä ja erilaisia järjestöjä ympärilleen.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristöselvitykset tulee tehdä kaikissa kaavoituskysymyksissä ja selvitysten pohjalta tehdään lopulliset päätökset.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Turvapaikan saaneiden kotouttamiseen ja työllistämiseen tulee panostaa, jotta perheet ja yksintulleet löytävät paikkansa suomalaisesta yhteiskunnasta.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjojen maksuton lainaaminen palvelee suomalaisten sivistystä ja lukutaidon kehittymistä. Näen, että nämä ovat suuria arvoja, joita tulee vaalia sen sijaan, että lainaaminen muutettaisiin säästösyistä maksulliseksi.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan vuokra-asuntojen tavoitteena tulee Helsingissä olla, että kohtuuhintaisten asuntojen tarjoaminen ja tässä mielessä tulorajat ovat perusteltuja.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

On hyvä, että Helsinki panostaa kaikille avoimiin ja kohtuuhintaisiin tai maksuttomiin urheilumahdollisuuksien tarjontaan myös jatkossa.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Toimiva julkinen liikenne palvelee koko kaupungin kehittymistä. Erityisesti poikittaisliikenteen kehittämiseen tulee panostaa Helsingissä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Helsingin tulee pikemmin hillitä kuin lisätä väestönkasvua.

Ehdokkaan kommentti

Helsinkiin muuttaa jatkuvasti uusia ihmisiä töiden ja opiskelujen perässä. Suomen kasvun kannalta kaupungistumiskehitystä kannattaakin tukea, sillä kaupungeissa palvelut ovat ihmisiä lähellä.

2. Kävelykeskustaa voi laajentaa vain rakentamalla keskustatunnelin.

Ehdokkaan kommentti

Keskustatunneli olisi kallis ratkaisu.
Kävelykeskustan laajentaminen ja keskustatunneli eivät ole toisilleen vaihtoehtoisia ratkaisuja.

3. Kaupunkibulevardien rakentamisessa pitää edetä mahdollisimman nopeasti

Ehdokkaan kommentti

Kaupunkibulevardit kuuluvat vuoteen 2050 asti katsovaan Helsingin yleiskaavaan. Bulevardien rakentamisessa ei tarvitse kiirehtiä, sillä myös muu kehitys vie aikaa.

4. Helsinkiin pitää saada lisää asuntoja, vaikka viheralueita vähentämällä

Ehdokkaan kommentti

Helsingissä tulee säilyttää kaupungille tunnuksenomaiset puisto- ja metsäalueet sekä merenranta. Ne luovat hyvinvointia kaupunkilaisille. Kaupunkilaisille tärkeitä viheralueita tulee olla myös tulevaisuudessa kaikissa eri kaupunginosissa.
Jotta asuntojen hintojen nousu saadaan pysähtymään, tulee asuntotuotannon olla 7 000 asuntoa vuodessa. Tämä vaatii kaupunkirakenteen tiivistämistä ja uusien asuntojen rakentamista.

5. Isot tapahtumat ja konsertit voisivat jatkua Helsingissä melusta huolimatta nykyistä pidempään

Ehdokkaan kommentti

Suomen festarikausi on lyhyt ja suuria ulkoilmakonsertteja on vähän, joten melu ei ole jatkuvaa. Lähialueiden asukkaat eivät kuitenkaan saa joutua jatkuvan melun kohteiksi.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Esimerkiksi nuorten humalajuominen on vähentynyt viimeisten 15 vuoden aikana ja terveellisten elämäntapojen suosiminen on lisääntynyt.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Suomalaiseen yhteiskuntamalliin sopii monipuoluejärjestelmä, jossa poliittisissa päätöksissä haetaan kompromisseja eri puolueiden kanssa.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Nämä eivät ole toisiaan poissulkevia luonteenpiirteitä.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Elämä on sitä, miksi sen rakennamme toimillamme.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Tasa-arvo on perusta kestävälle ja hyvinvoivalle yhteiskunnalle.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Eriarvoisuus ja esimerkiksi lapsiperheköyhyys ovat lisääntyneet Suomessa viime vuosien kuluessa. Tämä kehityssuunta pitää saada pysäytettyä.

Vaalikoneen etusivulle