Vesa Ilmari Koskela

Vaalikone Helsinki

Vaalilupaukseni

  1. Lupaan asioista päätettäessä ajatella, miten ne vaikuttavat lapsiin, ikä-ihmisiin ja luontoon, sillä heillä ei yleensä ole omaa ääntä.
  2. Lupaan nettisivuillani tai/ja muualla informoida asioista, joista olen päättämässä. Eli olen tavoitettavissa myös vaalien välillä.
  3. Lupaan tehdä kaikkeni, että Viikki-Vanhankaupungin luonnonsuojelualueen välittömään läheisyyteen ei rakennettaisi lisää asuntoja.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Osaan ottaa asioista selvää ja ymmärtää, mikä kussakin asiassa on olennaista. Olen asunut Helsingissa vuodesta 1986 ja olen asukkaana, kaupunginosa-aktiivina ja luonnonsuojelijana tutustunut asioihin.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Helsingin kaupunkia on rakennettava, että tärkeimmät palvelut lapsille ja ikä-ihmisille (esim. kauppa, koulu ja lähiluonto) on kävelymatkan päässä kotoa.
Jokaisessa kaupunginosassa on oltava asukastila, jossa asukkaat ja yhdistykset voivat toimia.
Viikki-Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueen lähietäisyydelle ei saa rakentaa lisää asuntoja, jotta edes nykyinen suojavyöhyke säilyy.
Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen Helsinkiin.
Kohtuuhintaisija vuokra-asuntoja - myös kaupungin omia.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
ei työelämässä
Ammattiasema
opiskelija
Kielitaito
suomi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä

Vaalirahoitus

Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei merkittäviä taloudellisia sidonnaisuuksia.
Vuositulot
alle 20 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Vaimo ja yksi nuori mies (toinen on jo muuttanut omilleen)
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Luonnossa liikkuminen ja asioiden seuraaminen, myös valokuvaus, joka on myös sivuammatti, mutta nyt keskityn täysillä opiskeluun. Myös hengelliset asiat lähellä sydäntäni - opiskelenhan teologiaa.
Uskonnollinen yhteisö
muu kristillinen kirkko tai yhteisö
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Kun olin itse koulussa 1970-luvulla, opetusryhmässä eli luokassa oli joskus 40 nuorta. Eikä tänäänkään ole aina kysymys opetusryhmän suuruudesta, mutta onhan se totta, että pienemmässä ryhmässä on yleensä vähemmän häiriökäyttäytymistä kuin suuressa ryhmässä. Tänään on kumminkin jo keskimäärin opetusryhmässä melko vähän porukkaa.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä pääsääntöisesti näkisin, että kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava, mutta en joskus ymmärrä, miksi korkeapalkkaisille henkilöille joskus maksetaan palkkaa, vaikka eivät olisikaan enää töissä.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni sosiaali- ja terveyspalvelujen sijaintikin on tärkeää, mutta niiden toimivuus on vielä tärkeämpää. Koska näitä palveluja ei tarvita joka päivä, niin mielestäni niiden ei tarvitse olla kävelymatkan päässä kotoa, vaan ne voivat olla kauempanakin, mutta peruspalvelut ei kuitenkaan liian keskitettynä. Erityispalvelut voivat olla vielä harvemmassa.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Ymmärsinköhän kysymyksen oikein? Jos kunnalliset palvelut siis loppuvat ja ne yksityistetään, niin varmasti ne kyllä kallistuvatkin, koska myös pääomasijoittajille täytyy tulla oma siivunsa. Mutta jos jotkut palvelut tuotetaan yksityisten yritysten toimesta, niin voi syntyä säästöjäkin.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kokonaisveronkantoa ei voi kyllä laskea roimasti, vaikka suuri osa tehtävistä siirtyykin maakuntahallinnolle. Ne tehtävät eli lähinnä sosiaali- ja terveyspalvelut jotka siirtyvät maakunnillille tulee edelleen kustantaa pääosin verovaroin, vaikka toki palvelujen käyttäjätkin maksuihin osallistuvat sen mukaan, mitä heillä on varaa.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

En näe ongelmana sitä, että yksityisautoilojoille tehdään elämä helpommaksi, mutta ongelma on se, jos esim. kauppakeskuksia (joissa on usein sitten myös ne julkiset palvelut) rakennetaan niin, että se kuihduttaa lähikaupat ja tätä kautta tekee autottoman palvelujen saamisen vaikeammaksi.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Tämä pitää paikkansa etenkin pienemmissä kunnissa, mutta ei ole väärin, jos kunta tukee yrityksiä kohtuullisen edullisilla tonteilla suuremmissakin kunnissa eli kaupungeissa.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Säilyttäisin kyllä kirjastojen palvelut edelleen täysin maksuttomina, sillä on tärkeää, että kaikki voivat käyttää niitä palveluja, olipa heillä rahaa tai ei.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Ne tulorajat, jotka on nyt asetettu kunnan vuokra-asuntoihin (esim. yhdellä henkilöllä 3000 euroa kk) on ihan paikallaan, sillä on hyvin paljon pienempituloisia asunnon tarvitsijoita. Toki ymmärrän, että nämä tulorajat voivat aiheuttaa yksityiselle ihmisille hankalia tilanteita, mutta jos on säännöllinen 3000 euron kuukausitulo, niin silloin on kyllä jo varaa luovuttaa oma kaupungin vuokra-asunto sitä enemmän tarvitsevalle. Toki täytyy olla joustoa ja harkintaa silloin, jos tulot eivät ole säännöllisesti 3000 euroa kkssa.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Jos rakennetaan sellaisia urheilupaikkoja, joita voivat hyvin monet ihmiset käyttää, niin silloin kyllä on hyvä, että erilaisia urheilupaikkoja rakennetaan, sillä liikunta tekee hyvää - etenkin lapsille ja nuorille, mutta myös aikuisille ja ikä-ihmisillekin.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä joukkoliikenteen täytyy toimia koko Helsingissä, että kaikki pääsevat niiden palveluiden äärelle, joihin ei pääse kävelemällä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Helsingin tulee pikemmin hillitä kuin lisätä väestönkasvua.

Ehdokkaan kommentti

Niin, on ehkä jo aika ottaa huomioon maantieteelliset realiteetit ja ymmärtää, että Helsinki sijaitsee niemellä - puhutaanhan myös Helsinginniemestä. Jos Helsingin väestönkasvu on suurta, niin se ei ole hyväksi jo täällä asuvien elämän ja ympäristön hyvinvoinnille. Ei siis voi saada kaikkea yhtä aikaa, vaan täytyy uskaltaa valita hillitty kasvu, jotta kaikkia hyviä luontokohteita ei tarvitse pilata ja rakentaa asunnolle. Kaikilla ihmisillä ei ole omia mökkejään, eikä mahdollisuutta lomailla, missä haluavat, joten lähiluonto ja -virkistysalueet ovat hyvin tärkeitä (ja ne ovat tärkeitä myös meille, jotka voimme välillä lähteä jonnekin muualle).

2. Kävelykeskustaa voi laajentaa vain rakentamalla keskustatunnelin.

Ehdokkaan kommentti

Ei tarvita keskustunnelia, mutta ei myöskään mitään hyvin massiivista kävelykeskustaa. On hyvä, että on kävelykatuja jonkin verran, mutta ei tule suhteettomasti vaikeuttaa myöskään etenkään huoltoajoa (eikä muutakaan tarpeellista autolla-ajoa) keskustassa.

3. Kaupunkibulevardien rakentamisessa pitää edetä mahdollisimman nopeasti

4. Helsinkiin pitää saada lisää asuntoja, vaikka viheralueita vähentämällä

Ehdokkaan kommentti

Kaikki ihmiset tarvitsevat kyllä viheralueita lähelle kotejaan. jonkin verran niitä voidaan rakentaa, mutta ei enää Helsingissä kovin paljoa.

5. Isot tapahtumat ja konsertit voisivat jatkua Helsingissä melusta huolimatta nykyistä pidempään

Ehdokkaan kommentti

On hyvä, että on erilaisia tapahtumia, mutta täytyy olla kohtuus kaikessa - myös siinä, mihin aikaa päivästä ihmisten asuntojen lähellä on melua.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Ei voi sanoa, että kaikki tai lähes kaikki oli ennen paremmin, sillä monet asiat ovat todella tulleet paremmiksi. On hyvä, että nyt monet ihmiset ovat tietoisempia hyvän ruoan ja liikunnan tarpeellisuudesta. Nyt monet ovat myös tietoisempia siitä, että tupakka on vaarallista terveydelle - aiemmin ei sitä kai sitten oikeasti ymmärretty.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Ei voida mennä takaisin siihen aikaan, että joku tai jotkut harvat sanelevat, miten asiat ovat ja tehdään. Tarvitaan pikemminkin sellaisia vahvoja johtajia, jotka osaavat tehdä oikeanlaisia kompromisseja

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Näen hyvin tärkeäksi sen, että vanhemmat, koulu ja yhteiskunta rohkaisevat lapsia olemaan aktiivisia ja ajattelevia. Vaikka vanhempien kunnioittaminen ja tottelevaisuus ovat tärkeitä, että eri ryhmät ja yhteiskunta toimii, niin en näe hyväksi, että pakkokeinoin lapset tai vanhemmatkaan kasvatetaan ulkoisesti "hyvin käyttäytyviksi" ja "sokeasti totteleviksi". En halua yhteiskuntaa, jossa ihmiset ovat vain "kuuliaista vaalikarjaa".

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Kyllähän se on niin, että niillä joilla jo on, pitävät eduistaan kiinni. Demokratiassa valtaa tulee olla myös niillä, joilla ei ole rahaa tai resursseja.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä kaikilla täytyy yhteiskunnassa olla mahdollisuuksien tasa-arvo edetä elämässään.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä se vaikuttaa hyvin paljon, millaisessa perheessä ihminen kasvaa, eikä yhteiskuntakaan voi tätä epätasa-arvoa kokonaan poistaa, sillä ei yhteiskunta Suomessakaan voi ottaa vastuuta kotien asioista. Mutta yhteiskunnan tulee tukea koteja, että myös köyhissä perheissä asuvat voisivat elää onnellista elämää ja mahdollisuuden käydä kouluja ja myös rikastua.

Vaalikoneen etusivulle