Timo Andersson

Vaalikone Helsinki

Vaalilupaukseni

  1. Puolustan yleisiä perusoikeuksia, myös maassa olevien ulkomaalaisten ja maahanmuuttajien, torjuen kiihkomielisen väkivaltaisuuden.
  2. Pyrin ajattelemaan järjen pohjalta, ennakkoluulottomasti ja välttämään erehtymistä suotta nykyaikaan liikaa väheksytyissä tosiseikoissa.
  3. Tavoittelen täyttä katsomuksenvapautta, kirkon ja valtion täyttä eroa ja katsomusten, uskonnottomisen ja uskonnollisten tasa-arvoisuutta
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Minun liberaali panokseni tarvitaan tehdäkseni parhaani demokratian puolustamiseksi niitä uhkia vastaan, joita ruokkivaa on jo liian monen nykypoliitikon piittaamattomuus liberaaleja arvoja kohtaan.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Tavoitteenani on edistää parhaani mukaan vapautta vailla syrjintää; ajan muita yksilön perusoikeuksia, oikeusvaltion vahvistumista ja yksilön itsemääräämisoikeutta ja vapaaehtoisuutta, ja näin uskon vahvistettavan demokratiaa niin kunnan kuin valtionkin tasolla: tuen täysiä vapauksia liikkumiseen, sanomiseen, mielipiteeseen ja kokoontumiseen sekä kritiikkiin. Pyrin poistamaan kaiken turhan, ihmistä nöyryyttävän ja varoja tuhlaavan byrokratian ja ajamaan asiakkaiden kohtelussa täyttä ihmisarvoa.

Linkit

Työ ja koulutus

Ammattiasema
joku muu
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
viro

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
ei
Poliittinen kokemus
ei mitään näistä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Vuositulot
alle 20 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Harrastuksina ovat kulttuuriharrastukset ja uinti.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Yllä mainittu vaatimus on selvästikin vahingoittaa kansalaisten perusoikeuksia, eritoten törkeästi loukkaa yksilön vapautta ja itsemääräämisoikeutta, ja toteutuessaan johtaisi verovarojen tuhlaamiseen..

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruokaa pitää olla tarjolla, mutta lapsilla olla vapaus mieluiten joka päivä valita ruokansa,

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityistämistä yksityistämisen vuoksi on vältettävä huolehtien siitä, ettei kustannuksia nosteta keinotekoisesti.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Avohoitosta saattaa olla hyötyäkin potilaille.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valitusoikeuden rajoittaminen on oikeusvaltioperiaatteen vastaista.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Yritystuet eivät ole sopusoinnussa vapaan markkinatalouden kanssa.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

On syytä saada aikaan taloudellista kasvua lisääviä työpaikkoja, joita ei välttämättä tuoteta perinteiseen teollisuuteen, ja soveltaa uutta teknologiaa. Näin toimimalla edistetään myös järkeviä ympäristö-ja luontoarvoja.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Loukkaamme omia arvojamme, jollemme anna tusrvapaikkaa sellaiselle, jonka henki, terveys tai vapaus on uhattuna sorron ja vainon vuoksi omassa kotimaassaan. Suomalainen voi joskus joutua pakenemaan omankin hallituksensa sortoa, jos liberaali demokratia kumotaan maassamme. Lisäksi on pysyttävä valtiomme tekemissä kansaivälisissä sopimuksissa, joihin pakolaisstatus perustuu. Ihmisoikeussopimukset ovat olennainen osa Suomen olemista sivistysvaltio.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Maamme säilyy sivistysmaana, jos kirjat pysyvät niidenkin ulottuvilla, jotka eivät ole hanakoita maksamaan niistä.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Asunnottomuuden vähentämiseksi on syytä soveltaa tulorajoja.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Urheilutoiminta kyetaan rajoittmaan ilman julkista valtaa.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Toimiva joukkoliikenne on tärkeä osa modernia kaupunkuvaa.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Helsingin tulee pikemmin hillitä kuin lisätä väestönkasvua.

Ehdokkaan kommentti

Ihmiset saakoot päättää itse lisääntymisestään ilman että heitä pyritään ohjailemaan suuntaan tai toiseen julkisen vallan toimenpitein.

2. Kävelykeskustaa voi laajentaa vain rakentamalla keskustatunnelin.

Ehdokkaan kommentti

Tunneli saattaa olla järkevä rakennushanke.

3. Kaupunkibulevardien rakentamisessa pitää edetä mahdollisimman nopeasti

Ehdokkaan kommentti

Hidas eteneminen on järkevää.

4. Helsinkiin pitää saada lisää asuntoja, vaikka viheralueita vähentämällä

Ehdokkaan kommentti

Voidaan myös rakentaa korkeampia taloja, koska Suomessa ei ole maanjäristysvaaraa. Asuntotuotannon lisääntyminen on toivottavaa. Asuntoja ei ole välttämätöntä rakentaa keskustoihin.

5. Isot tapahtumat ja konsertit voisivat jatkua Helsingissä melusta huolimatta nykyistä pidempään

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Autoriaarista johtajuutta on vastustettava. Liberaali demokratia persutuu kompromisseille ja ihmisten nautimista perusvapauksista ja -oikeuksista sekä oikeusvaltiosta, jolla valvotaan johtajuuden väärinkäyttöä.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Yhteiskunnan ja kulttuurin jatkuva edistyminen edellyttää lasten kasvamista uteliaisuuteen ja itsenäisyyteen eli vapaaseen kansalisuuteen, joka on länsimaalaissuuden petusta.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Resurssi-ja valtakilpailua on syytä pyrkiä hillitsemään viisaalla politiikalla.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Tasa-arvoisuudella on syytä tarkoittaa mahdollisuuden tasa-arvoa.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Mahdollisuuksien tasa-arvon edistäminen on toivottavaa.

Vaalikoneen etusivulle