Jenni Pajunen Valitaan

Vaalikone Helsinki

Vaalilupaukseni

  1. Toimiva arki on kaiken perusta. Edistän maailman parasta koulutusta, kohtuuhintaista asumista ja elävää kaupunkikulttuuria.
  2. Ajan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden huomioimista päätöksenteossa ja arjen pienissä valinnoissa. Taistelen eriarvoistumista vastaan.
  3. Toimin sen puolesta, että Helsingin talous pysyy terveellä pohjalla ja täällä on hyvät puitteet elämiseen ja yrittäjyyteen.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen nähnyt ulkomailla asuessani ja Maailmanpankissa työskennellessäni sekä maailman parhaat että pahimmat kaupungit. Siksi tiedän, mihin suuntaan Helsinkiä pitää viedä tulevaisuudessa.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan tehdä Helsingistä maailman parhaan pääkaupungin. Vaaliteemani ovat toimiva arki, kestävä kehitys ja terve talous.
Lupaan toimia liberaalin, avoimen, suvaitsevaisen, kansainvälisen ja iloisemman ilmapiirin puolesta.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
johtava asema
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
ranska
espanja
joku muu

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
5 000 - 8 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
21-50%
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
Toimitusjohtaja, Nordic Institute of Dental Education Oy
Vuositulot
70 000-100 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
10 000-50 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Kihlattu
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Tärkeimpiä perhe, ystävät ja yhteisiin asioihin vaikuttaminen.
Muita harrastuksiani ovat jumppa, jooga, lukeminen, matkailu, portugalin opiskelu, lumilautailu ja kaupunkikulttuuri eri muodoissaan.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Kaikille nuorille pitää löytyä opiskelu- tai työpaikka peruskoulun jälkeen. Koulutus- ja nuorisotakuilla ehkäistään nuorten syrjäytymistä.
Koulutustakuu tarkoittaa sitä, että jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle taataan koulutuspaikka lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Tämä on mielestäni hyvä juttu.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Maksuton päivähoito auttaa etenkin naisten työllisyysasteen nostamisessa. Osa-aikainen päivähoito voisi tulevaisuudessa olla maksuton. En kuitenkaan ole valmis nostamaan kuntaveroa.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruoka on terveellistä ja edullista, sen määrää voidaan kouluissa lisätä. Kasvisruoan tuottaminen synnyttää vähemmän päästöjä.
Kasvisruoan tarjoaminen kouluissa on hyvä tapa osallistaa myös lapsia ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kaupungin kiinteistöjen, kuten koulujen, käyttöastetta kannattaa nostaa vuokraamalla tiloja nimellistä korvausta vastaan urheilu-, kulttuuri- ja muiden yhdistysten käyttöön iltaisin ja viikonloppuisin.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Opetusryhmäkoot vaihtelevat jonkin verran kouluittain. Koulujen ryhmäkokoja ei kuitenkaan saa paisuttaa. Lisäksi Helsingin pitää jatkossakin ohjata lisätukea kouluille, joissa on enemmän erityislapsia tai muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvia lapsia.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Vanhuksille pitää tarjota ihmisarvoinen hoito elämän viimeisiksi vuosiksi. Laadukkaita palvelukotipaikkoja pitää olla tarpeeksi niitä tarvitseville. Oman lähipiirini vanhukset ovat kuitenkin toivoneet voivansa pysyä omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Myös kotihoitoa siis tarvitaan.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Oletan, että nykyiset kuntatyöntekijät siirtyvät soteuudistuksen myötä vanhasta organisaatiosta uuteen.
En lisäisi irtisanomissuojaa, joka pahimmillaan vesittäisi uudistuksen hyödyt. Terveydenhuollon ammattilaisille on varmasti kysyntää jatkossakin. Henkilöstön koulutukseen, jaksamiseen ja viestintään pitää panostaa, jotta muutos olisi sujuva.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Terveyspalveluiden tärkein kriteeri on laatu, hinta ja se, että hoitoon pääsee kohtuullisessa ajassa.
Terveyskeskukseen pitää päästä helposti, mutta koska rahaa on rajallisesti, terveyskeskuksia pitää voida yhdistää isommiksi kokonaisuuksiksi mittakaavaetujen ja kustannussäästöjen saavuttamiseksi. Helsingin sisällä matka-ajat pysyvät kohtuullisina.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Ulkoistamisella voidaan lisätä tehokkuutta ja saavuttaa kustannussäästöjä mutta se ei ole itseisarvo.
Perusterveydenhoidon kustannukset ovat ennakoitavissa, joten sen ulkoistaminen on helpompaa. Erikoissairaanhoidon kustannuksissa puolestaan voi olla suuria vaihteluita, joten niitä en nykyisellään antaisi taloudellista tuottoa optimoivien yritysten hoidettavaksi.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Toimiva avohoito on järkevää mielenterveysongelmien hoidossa, eikä se hyvin hoidettuna lisää turvattomuuden tunnetta. Laitoshoitopaikkoja pitää löytyä niitä tarvitseville. Niin mielenterveystyössä kuin muussakin terveydenhoidossa toivoisin, että painopiste olisi ongelmien ennaltaehkäisyssä.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kokonaisveroaste ei saa sote-uudistuksen myötä nousta, tavoitteenahan on pienentää kustannuksia. Helsingin tapauksessa sotepalvelut vastaavat 44 % kaupungin budjetista. Oletettavasti siis kuntavero joko laskee tai siitä ohjataan osa sotesta vastaavalle taholle.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valitusoikeus on osa demokratiaa, mutta pitkät valitusprosessit hidastavat turhaan rakentamista ja nostavat kustannuksia.
Valitusoikeutta voitaisiin kaventaa esimerkiksi valitus- ja käsittelyaikoja lyhentämällä. Intressiperusteen lisäämistä voisi myös harkita - tämä tarkoittaa sitä, että valittajalla pitää olla todistettava yhteys käsiteltävään asiaan. Esimerkiksi keskustassa asuva ei voi tehdä valitusta Itä-Helsingin kaavoituksesta ilman selvää syytä.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Yksityisautoilijoiden, joukkoliikenteenkäyttäjien, pyöräilijöiden ja kävelijöiden vastakkainasettelu on tarpeeton - kaikille on paikkansa.
Joukkoliikenteen tulisi olla nopein liikkumisvaihtoehto Helsingissä. Toivoisin liikennekeskustelussa siirtymistä tulevaisuuteen, jossa yhä useammat ajavat sähköautolla. Lisäksi on hyvä alkaa valmistautua itseäänohjaavien robottiautojen tuloon.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Kohtuuhintaisten tonttien ja liiketilojen saatavuus on tärkeä edellytys yritysten menestykselle. Kaupungin pitää kaavoittaa tontteja myös yritysten tarpeisiin. Tarjoaisin tontit yrityksille kuitenkin markkinahintaan.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Talouskasvu ja ympäristö eivät ole toisiaan poissulkevia. Cleantech ei ole pelkkää sanahelinää, yhä useammassa tapauksessa ympäristönäkökulmien huomioon ottaminen luo talouskasvua, innovaatioita ja uudenlaisia liiketoimintamalleja.
Kaikissa julkisissa hankkeissa on tärkeää arvioida niiden vaikutuksia sekä talouskasvuun että ympäristöön.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Helsinki Suomen suurimpana kaupunkina pystyy tarvittaessa kotouttamaan lisää turvapaikan saaneita.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjaston käyttökynnys on nyt matala juuri maksuttomuutensa takia. Mielestäni sakkomaksut riittävät.
Kirjasto on yksi sivistysyhteiskuntamme kulmakivistä. Sen rooli korostuu yhteisöllisyyden ja jakamistalouden yleistymisen myötä. Kirjojen lainaus on edelleen suosittua, mutta valikoimaa pitää kehittää eteenpäin sisältöjen digitalisoituessa. Kirjastoista voi jo nyt lainata muutakin hyödyllistä, kuten urheiluvälineitä tai työkaluja.
Kirjastot voivat tarjota myös entistä enemmän työtiloja freelance-työläisille ja hiljaisen rauhoittumispaikan kiireen keskellä.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni nykyiset tulorajat ovat perustellut, jotta kaupungin asunnot kohdistuvat niitä eniten tarvitseville.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Liikuntapaikkoihin kannattaa panostaa, jotta pysymme terveinä ja ehkäisemme syrjäytymistä. Liikunnan harrastamista on hyvä lisätä kaikissa ikäluokissa.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Helsingissä on kattava ja toimiva joukkoliikenne. Palveluihin, kuten tarhaan, kouluun, terveyskeskukseen tai kirjastoon, pitää päästä julkisilla.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Helsingin tulee pikemmin hillitä kuin lisätä väestönkasvua.

Ehdokkaan kommentti

Kaupungistuminen on maailmanlaajuinen trendi. Sen myötä Helsingin väkiluvun ennustetaan kasvavan runsaasti tulevaisuudessa.
En haluaisi hillitä kasvua, vaan hallita sitä niin, että kaikille nykyisille asukkaille ja uusille tulijoille riittää työtä, asuntoja ja harrastusmahdollisuuksia.

2. Kävelykeskustaa voi laajentaa vain rakentamalla keskustatunnelin.

Ehdokkaan kommentti

Keskustatunneleista on hyviä kokemuksia monissa maailman kaupungeissa, koska niiden myötä liikennettä saadaan ohjattua maan pinnalta maan alle ja matka-aikoja kaupunginosasta toiseen voidaan lyhentää. Kustannuksien pitää kuitenkin pysyä järkevällä tasolla.
Kävelykeskustaa voisi maltillisesti laajentaa nykyisestä. Muitakin keinoja on valikoimassa kuin tunneli. Laajennusta voisi kokeilla vaikka sulkemalla osan kaduista sunnuntaisin, kuten Pariisissa on tehty.
Keskustaan pitää kuitenkin päästä tarvittaessa jatkossakin autolla, tämä on erityisen tärkeää liikuntarajoitteisille. Liityntäparkkipaikkojen määrää voisi lisätä ja joukkoliikennettä nopeuttaa. Keskustan kehittämisessä pitää huomioda myös yrittäjien näkökulma.

3. Kaupunkibulevardien rakentamisessa pitää edetä mahdollisimman nopeasti

Ehdokkaan kommentti

Kaupunkibulevardien rakentamisessa on kyse kaupungin tiivistämisestä, jotta tilaa asunnoille olisi enemmän. Väylien kyky välittää ihmisiä monipuolistuu, kun väylälle tuodaan tehokas joukkoliikenne sekä hyvät jalankulun ja pyöräliikenteen yhteydet. Mielestäni se on järkevää. Pitää kuitenkin varmistaa, että väylät eivät bulevardisoimisen seurauksena ruuhkaudu.

4. Helsinkiin pitää saada lisää asuntoja, vaikka viheralueita vähentämällä

Ehdokkaan kommentti

Helsinkiin tarvitaan väestönkasvun takia lisää asuntoja. Tarjontaa lisäämällä pystytään myös vaikuttamaan asuntojen korkeaan hintatasoon. Tilaa kaupungin tiivistämiseksi löytyy kuitenkin muualtakin kuin viheralueilta. Luonto on Helsingin parhaita puolia ja sitä pitää vaalia.

5. Isot tapahtumat ja konsertit voisivat jatkua Helsingissä melusta huolimatta nykyistä pidempään

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni konserteissa voi soittaa musiikkia nykyistä myöhempään. Suuremmat festarit voidaan pitää alueilla, jossa niistä on vähemmän häiriötä asukkaille. Erilaiset tapahtumat, konsertit ja kaupunkikulttuuri ovat hyvin tervetulleita Helsinkiin, kaupungin ei tarvitse olla äänetön.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on monessa suhteessa kehittynyt positiiviseen suuntaan. Se on avautunut ja kansainvälistynyt. Teknologia mahdollistaa asioita, joita ei olisi voinut pari vuosi kymmentä sitten kuvitellakaan. Eliniät ovat pidentyneet. Helsingistä on tullut aiempaa elävämpi.
Kehitys menee eteenpäin ja siihen on parasta yrittää sopeutua kuin harata vastaan.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, mutta etenkin politiikassa johtamiseen kuuluu olennaisesti myös yhteistyö ja kyky tehdä kompromisseja.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Pidän kysymyksen asettelua hieman kummallisena, mutta jos näistä on pakko valita niin haluaisin kannustaa lapsia ennemmin uteliaisuuteen ja itsenäisyyteen.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Uskon, että maailmassa vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa on pakko pitää puoliaan. Myös maailmanpolitiikan nykytilanne osoittaa tämän. Samalla meidän on kannettava vastuumme esimerkiksi tukemalla hauraimpia maita ja sotien uhreja.
Suomalaisen yhteiskunnan turvaverkot takaavat sen, että yksilöinä harvan meistä tarvitsee taistella elääksemme. Tavallinen arki vaatii kuitenkin ponnisteluita, töitä pitää tehdä, mahdollisuuksiin pitää tarttua ja läheisistä täytyy pitää huolta.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Sukupuolten tasa-arvoa pitää edistää. Helsingissä voitaisiin esimerkiksi seurata nykyistä enemmän eri hallinnonalojen sukupuolivaikutuksia (ns. gender analysis). Tästä on ollut hyviä tuloksia mm. Maailmanpankin tutkimuksissa.
Haluan puuttua Helsingissä etenkin eriarvoistumisen lisääntymiseen jatkamalla koulujen positiivista diskriminointia (eli heikoimmille kouluille annetaan lisätukea, jotta oppimistulokset ovat samalla tasolla muiden kanssa), kiinnittämällä kaavoituksessa huomiota sosiaaliseen sekoittamiseen ja varmistamalla harrastusmahdollisuudet ympäri kaupunkia.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on edelleen verrattain hyvät edellytykset edetä elämässä sosiaalisesta taustasta riippumatta ja näin pitää olla jatkossakin.
Tuloerot alkavat kuitenkin näkyä entistä selvemmin myös meidän kaupunginosiemme ja asukkaidemme välillä. Tämän takia haluan ehkäistä eriarvoistumista ohjaamalla tukea ja palveluita heikommille alueille.

Vaalikoneen etusivulle