Binar Mustafa

Vaalikone Helsinki

Vaalilupaukseni

  1. Tuen aloitteissa ja päätöksenteossa linjaa, joka puoltaa julkisia palveluja, lopettaa leikkaukset ja takaa asukkaille peruspalvelut.
  2. Lupaan tehdä kaikkeni, jotta ympäristönsuojelu ei jäisi toissijaiseksi.
  3. Lupaan tehdä kaikkeni, jotta asukkaat olisivat lähempänä päätöksentekoa, esim. perustamalla kaupunginosavaltuustoja.
Äidinkieli
muu
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Minulla on selkeät näkemykset kunnan tehtävien tärkeysjärjestyksestä ja valinnoista. Kaupungin on otettava vastuu asukkaiden tarpeista ja asetettava ne etusijalle. Uskon vahvasti myös tasa-arvoon.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Olemme tlanteessa, jossa pelkästään saavutettujen etujen ylläpitäminen ja leikkausuhan alla olevien palveluiden pelastaminen ovat tärkeitä voittoja ja ensisijaisesti pyrin juuri näihin. Tämän jälkeen pitää palauttaan palvelut, joita leikattiin tai lopetettiin. Kaupungin ohjaaminen kohti linjaa joka puoltaa sorretun luokan etuja, ympäristönsuojelua, panostaa joukoliikenteeseen ja pyöräteihin sekä asukkaiden päätösvallan lisäämiseen.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
johtava asema
Koulutus
ylioppilas
Kielitaito
suomi
englanti
joku muu

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
ei
Poliittinen kokemus
ei mitään näistä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
21-50%
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yritysten tuki
Vuositulot
20 000-30 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Vanhemmat ja sisarukset.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Liikunta, lukeminen, kirjoittaminen, ruoanlaitto, vapaaehtoistyö
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Harvemmin velvoittaminen tuottaa toivottua tulosta.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Perheillä voi olla erilaisia syitä pitää lapsia päivähoidossa. Kaikilla lapsilla tulisi olla mahdollisimman tasavertaiset mahdollisuudet kasvatukseen vanhempien tilanteesta riippumatta.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Lihansyöntiä joudutaan vastaisuudessa joka tapauksessa vähentämään ympäristön vuoksi joten on hyvä, että tuleva sukupolvi totutetaan siihen hyvissä ajoin.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Yhdistys- ja järjestöihmisenä tiedän, että moni yhdistys tekee hyvin arvokasta työtä. Joskus resurssipula estää työn jatkumisen tai laajenemisen, joten pienetkin tuet voivat olla merkityksellisiä. Varsinkin tilat ovat Helsingissä kalliita.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Nykyhallituksen leikkauspolitiikka uhkaa kasvattaa luokkakokoja, vaikka nykyisissä luokissa ei ole paljon suurentamisen varaa.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Moni vanhus on joutunut kärsimään kotihoidon riittämättömyydestä. Palvelukodit ovat parempi ratkaisu hyvän hoidon takaamiseksi ja omaisten kannalta, sekä turvallisenmpi vaihtoehto monen vanhuksen kannalta.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Olisi kohtuutonta jos sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset menettäisivät työpaikkojaan uudistusten seurauksena, kun heistä on muutenkin pulaa ja he tekevät erittäin tärkeää työtä.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Näitä ei pitäisi asettaa vastakkain. Jos sote-palvelut toimivat mutta eivät ole asukkaiden ulottuvilla, niin mitä hyötyä niistä on? Ja jos palvelut vuorostaan olisivat hyvin lähellä mutta eivät toimisi, niin mitä niilläkään tekisi?

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yrityksen tavoite on tuoda voittoa ja lisätä pääomaa. Tällöin terveyspalvelujen yksityistämisessä rahan tuottaminen menisi itse palvelun edelle.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Mielenterveyspotilaat ovat kuntalaisia siinä missä muutkin. Ei heitä tulisi rangaista ihmisten mahdollisista ennakkoluuloista.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Lähes poikkeuksetta aina kun puhutaan verojen laskemisesta, ajetaan vähäisen vähemmistön etua ja peruspalvelut joutuvat vaaraan. Verotuksen tulisi olla mahdollisimman progressiivinen.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Tavoitteen pitäisi olla juuri päinvastainen, eli että kuntalaiset seuraisivat ja vaikuttaisivat kuntansa päätöksentekoon ja kaavoituskysymyksiin yhä enemmän. Valitusoikeus on yksi olennainen osa sitä kehitystä.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Monesti tuntuu siltä, että yksityisautoilua suositaan liikaa. Suunnan tulisi olla päinvastainen, jossa panostetaan joukkoliikenteeseen ja pyöräilyyn.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Tämä olisi hyvä idea jos puhutaan pienistä yrityksistä, joissa työllistetään muutamaa henkilöä, mutta poikeuksetta tämän kaltaisissa kysymyksissä tarkoitetaan suuryrityksiä.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

En usko, että usein joudutaan tähän tilanteeseen. Ympäristöä tuhoavissa toimissa on useimmiten kyseessä jättivoittojen saaminen ihmisten ja ympäristön kustannuksella, mikä on täysin tuomittavaa.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Ainoa järkevä ja inhimillinen vaihtoehto. Tälle kysymykselle ei pitäisi olla kieltäviä vaihtoehtoja.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjasto on tehnyt ja tekee edelleen erittäin tärkeää työtä. Kirjastoilla on ihan muu tehtävä kuin rahan tuottaminen. Lisäksi kirjastot edesauttavat asukkaiden sivistämistä ja sitä kautta helpottavat kunnan taloustilannetta.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan vuokra-asuntojen tulisi olla ensisijaisesti pientuloisille.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni liikuntaan ei ole käytetty liikaa rahaa. Eikä olisi huono asia, jos liikuntaan ja liikuntamahdollisuuksiin panostetaan vielä nykyistä enemmän.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Jos kuntalaiset eivät pääse joukkoliikenteellä palveluiden äärelle vaan heillä tulisi olla auto tai heidän tulisi käyttää taksia, niin kunta on epäonnistunut perustehtävissään.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Helsingin tulee pikemmin hillitä kuin lisätä väestönkasvua.

Ehdokkaan kommentti

Pääaupungin väestönkasvun hillitsemäinen on epärealistista.

2. Kävelykeskustaa voi laajentaa vain rakentamalla keskustatunnelin.

Ehdokkaan kommentti

Ei varmaankaan keskeisin kysymys näissä vaaleissa.

3. Kaupunkibulevardien rakentamisessa pitää edetä mahdollisimman nopeasti

Ehdokkaan kommentti

Idea on hyvä, muttei kiireisin asia.

4. Helsinkiin pitää saada lisää asuntoja, vaikka viheralueita vähentämällä

Ehdokkaan kommentti

Viheralueita on jo vähennetty aika paljon. Asuntotuotantoon soveltuvia paikkoja on muuallakin.

5. Isot tapahtumat ja konsertit voisivat jatkua Helsingissä melusta huolimatta nykyistä pidempään

Ehdokkaan kommentti

Silloin kun konsertit eivät ole keskellä asutusta.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Mitä tarkoittaa ennen? Mihin tämä vertailu perustuu?

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Tällä yritetään antaa oikeistolle vapaat kädet tehdä haluamiansa muutoksia piittaamatta asukkaiden tarpeista.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Uteliaisuus ja itsenäisyys saavat lapset paremmin uskomaan itseensä. Mutta miksi se sulkisi pois hyvin käyttäytymisen ja tottelevaisuuden? Ja miten tämä liittyy kuntavaaleihin?

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Kapitalismissa tämä pitää paikkansa, mutta EI ELÄMÄSSÄ!

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on itsestäänselvyys.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Luokkayhteiskunnassa tämä ei pidä paikkansa. Suomessa tilanne saattaa olla parempi kuin monissa muissa maissa, mutta kapitalismissa hyvin harvassa asiassa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet. Aika kyseenalaista muuten, että tässä yhdistetään rikkaus onneen.

Vaalikoneen etusivulle