Theo Tyrväinen

Vaalikone Helsinki

Vaalilupaukseni

  1. Kaupungin tulee jatkossakin tarjota laadukkaita kulttuuripalveluita ja tukea avustuksilla pienempien yhdistysten ja taitelijoiden toimintaa.
  2. Etenkin nuorten ja pienituloisten kaupunkilaisten, kuten opiskelijoiden, palvelut, terveys ja hyvinvointi on taattava.
  3. Helsingin tulee panostaa siihen, että opiskelija pääsee helposti koululleen julkisilla, kävellen tai pyörällä.
Äidinkieli
ruotsi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen luotettava nuori. Tuon esille epäkohtia ja niihin konkreettisia ratkaisuja. Haluan, että pystymme käymään laadukasta keskustelua yli puoluerajojen.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Lähden vaaleihin kolmella teemalla. Hyvinvoiva nuoriso, opiskelijaystävällinen kaupunki ja kulttuuripalvelut kaikille. Haluan, että kaupunki tukee opiskelijoiden asumista, nuoria matalan kynnyksen mielenterveyspalveluilla, ja että kaupunki ottaa aktiivisen roolin kulttuuripalveluiden markkinoinnissa.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
ei työelämässä
Ammattiasema
opiskelija
Koulutus
ylioppilas
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
ei
Poliittinen kokemus
ei mitään näistä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
1 000 - 3 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
81-100%
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
-
Vuositulot
alle 20 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
avopuoliso
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Jalkapallon tuomarointi, musiikki ja ajankohtaisten asioiden seuraaminen niin paikallisella kuin valtakunnallisella ja kansainväliselläkin tasolla..
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Oppivelvollisuus on määritelty perustuslaissa 17 ikävuoteen asti. Kannatan sitä, että oppivelvollisuusperiaatetta noudatetaan.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Päivähoito on rinnastettavissa peruskouluopetukseen. Erittäin tärkeää lapsen kehittymisen kannalta.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Tarjolla pitäisi olla monipuolisesti eri ruokavaihtoehtoja ja kasvisvaihtoehdon pitäisi olla yksi niistä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kulttuuripalvelut ovat yksi tärkeimpiä palveluita, joita kaupunki tarjoaa. Kaupungin tulee käyttää hyödyksi tiloja myös ilta-aikaan, mutta käytön täytyy olla taloudellisesti myös järkevää, eli aina ei ole kannattavaa antaa tiloja ilmaiseksi käyttöön. Näitä täytyy aina selvittää tapauskohtaisesti.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Helsingin tilanne on tällä hetkellä suhteellisen hyvä, koska meillä kouluverkko on laaja ja monipuolinen. Ryhmäkokojen pienentäminen ei kuitenkaan aina ole välttämättä automaattisesti paras ratkaisu.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Vanhukselle tärkeää on saada asua siellä, missä hän kokee olonsa turvalliseksi. Laitostaminen ei ole välttämättä ratkaisu ongelmaan.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Laadukas ja toimiva palvelu houkuttaa ihmisiä käyttämään palvelua, vaikka etäisyys olisikin pidempi.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Tämä ei välttämättä pidä paikkaansa. Tärkeintä kuitenkin on se, että palvelut turvataan kaikille huolimatta siitä, kuka ne tarjoaa.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Avohoitoon sijoitettavien ihmisten tulisi olla sellaisia, että heidän ei pitäisi olla lähtökohtaisesti vaarallisia itselleen tai muille, eikä siten aiheuttaa turvattomuuden tunnetta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kunnilla on paljon työtehtäviä, jotka ovat erittäin tärkeitä. Veroa ei mielestäni tästä syystä pitäisi pienentää, vaan hyödyntää niitä resursseja, joita on käytettävissä, esimerkiksi kulttuuri- ja nuorisopuolelle.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valitusoikeutta ei missään nimessä tule rajoittaa, vaan käsittelyä tulisi nopeuttaa.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Varsinkin Helsingissä panostetaan erittäin paljon julkisen liikenteen houkuttelevuuteen ja näin tulee tehdä jatkossakin.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Tätä on lähes mahdotonta toteuttaa, koska samanlaiset mahdollisuudet tulisi antaa kaikille yrityksille, jottei kilpailuasetelma vääristyisi.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Helsingissä toimitaan jo tällä periaatteella ja mielestäni tällä toimintalinjalla on hyvä jatkaa.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastojen ei tule periä vuosimaksuja, koska se voi vähentää vähävaraisten mahdollisuuksia käyttää kirjaston palveluita. Kirjastoista ei vuokrata vaan lainataan.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Tulorajat voivat aiheuttaa loukkuja, jossa työn vastaanottaminen voi johtaa asunnon menettämiseen.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Helsingissä käytetään riittävästi varoja urheilupaikkoihin. Kuntoilu on tärkeä keino monille ylläpitää terveyttään ja ennaltaehkäistä vaivoja, joita mm. istumatyöstä voi seurata.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Ehdottomasti. Mikäli tämä tavoite saavutetaan, niin on todennäköistä, että yksityisautoilun houkuttelevuus vähenee.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Helsingin tulee pikemmin hillitä kuin lisätä väestönkasvua.

Ehdokkaan kommentti

Pääkaupunkiseutu on keskeisessä osassa, kun luodaan esimerkkiä muille kaupunkikeskittymille. Hyvällä ja strategisella kaupunkisuunnittelulla voi väestön määrä vielä kasvaa.

2. Kävelykeskustaa voi laajentaa vain rakentamalla keskustatunnelin.

Ehdokkaan kommentti

Kävelykeskusta ja keskustatunneli eivät ole riippuvaisia toisistaan.

3. Kaupunkibulevardien rakentamisessa pitää edetä mahdollisimman nopeasti

4. Helsinkiin pitää saada lisää asuntoja, vaikka viheralueita vähentämällä

Ehdokkaan kommentti

Viheralueiden olemassaolo on hektisissä kaupunkikeskittymissä tärkeää ihmisten hyvinvoinnin kannalta.

5. Isot tapahtumat ja konsertit voisivat jatkua Helsingissä melusta huolimatta nykyistä pidempään

Ehdokkaan kommentti

Helsingillä on paljon potentiaalia monipuolisena kaupunkina. Kehittääksemme kaupunkia vetovoimaisemmaksi meidän pitää mahdollistaa myös musiikin soitto konserteissa pidempään.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Yhteiskuntamme kehittyy koko ajan eikä vuosikymmenien takaiset toimintatavat enää ole järkeviä ratkaisuja.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Johtajan tärkeimpiä ominaisuuksia on saada kaikki ymmärtämään yhteisen hyvän edut ja sitä kautta rakentaa kestävää Helsinkiä tulevillekin sukupolville.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Tässä kehittyvässä yhteiskunnassa varsinkin lapset pystyvät näkemään ympäristönsä uudesta näkökulmasta. Tämä mahdollistaa innovaatioiden syntymisen, joka kehittää yhteiskuntaamme.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on valitettava fakta. Monet joutuvat taistelemaan työpaikoista ja taloudellisista mahdollisuuksista elää muutenkin jo kalliissa Helsingissä.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan tasa-arvoa, mutta en usko sen poistavan ongelmien määrää. Kun olemme voittaneet yhden taistelun, odottaa uusi aina nurkan takana.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Teoriassa kyllä, mutta käytännössä tilanne on huomattavasti haastavampi. Suomessa byrokratian ja kilpailun määrä voivat asettua monen rikastumisen tielle, mutta onneksi rikkaus ja onni eivät ole toisistaan riippuvaisia asioita.

Vaalikoneen etusivulle