Katariina Styrman

Vaalikone Helsinki

Vaalilupaukseni

  1. Kannatan varhaiskasvatuksen muuttamista maksuttomaksi.
  2. Kannatan päiväkotiryhmien koon pienentämistä.
  3. Haluan edistää kaupunginosien tasa-arvoisuutta ja ehkäistä eriarvoistumista.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen kokenut järjestövaikuttaja, jolla on pitkäaikainen kokemus poliittisesta päätöksenteosta. Olen laaja-alainen osaaja, joka perehtyy asioiden taustoihin ja kykenee tekemään perusteltuja päätöksiä.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan rakentaa parempaa Helsinkiä, jossa kaikilla asukkailla on hyvä olla. Kampanjani kantavia teemoja ovat oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo sekä uusi, kehittyvä Helsinki.
Uusien asuinalueiden osalta kaupungin pitää pystyä huolehtimaan palveluiden saatavuudesta. Helsingin eri asuinalueiden välillä on valitettavasti nähtävissä syvenevää eriarvoistumista. Haluan pysäyttää tämän eriarvoistumisen ja taata kaikille kaupunkilaisille toimivat lähipalvelut.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
johtava asema
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
saksa
venäjä

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
3 000 - 5 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
21-50%
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
Minulla ei ole taloudellisia sidonnaisuuksia, jotka vaikuttaisivat toimintaani kaupungin luottamustoimissa.
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
10 000-50 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Perheeseeni kuuluu mies ja leikki-ikäinen tytär.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Lukeminen, ulkoilu, vesijuoksu, lautapelit, fantasian ja scifin seuraaminen, elokuvat ja hyvät tv-sarjat.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Velvoittaminen ei sinällään auta, jos opintoihin ei ole motivaatiota. Jokaiselle peruskoulun lopettavalle tulisi tehdä selkeä suunnitelma jatko-opinnoista.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Varhaiskasvatus on ennen kaikkea lasten oikeus. Lisäksi varhaiskasvatukseen osallistuminen tukee ennen kaikkea muuten syrjäytymisvaarassa olevien perheiden lasten kehitystä.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Koulujen ruokalistalla on keskimäärin kasvisruokapäivä kolmena viikkona neljästä. Muutos ei siis ole suuren suuri. Kasvisruoan lisääminen ruokavaliossa on terveellistä ja ekologista. Historiallisesti katsottuna ihminen ei ole koskaan syönyt näin paljon lihaa. Esimerkiksi 1960-luvun koulujen ruokalistoja tutkiessa voi huomata, että vain yhtenä päivänä viikossa oli tarjolla liharuokaa.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kunta voi mielestäni tukea paikallisia yhdistyksiä antamalla tilojaan niiden käyttöön. Tämä ei kuitenkaan rajoitu vain kulttuurin tukemiseen, sillä yleishyödyllisiä yhdistyksiä on monenlaisia. Esimerkiksi liikuntakerhot ovat hyvä tapa tukea kuntalaisten hyvinvointia. Ilmaisen käytön kriteereiden on oltava kuitenkin selkeät ja hyödyn tulee kohdentua suoraan kuntalaisille.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Koulujen opetusryhmien kasvattaminen lisää hälinää ja rauhattomuutta. Lisäksi opettajan mahdollisuus antaa yksilöllistä ohjausta on heikko. Ratkaisuja ovat opetusryhmien pienentäminen, työskentely pienryhmissä ja useamman opettajan tai kouluavustajan käyttäminen yhdessä kouluryhmässä.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Kotihoito on monelle mieleen ja hyvä vaihtoehto. Kuitenkin vanhusten kunto vaihtelee ja kotihoidossa ei enää jossain välissä pärjää. Kotihoidon riittävyys ei välttämättä ole kysymyksessä, vaan se, että kotona ei ole mahdollista saada terveydentilan kannalta tarpeellista hoitoa.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

MIelestäni siirtymävaiheessa on oltava siirtymäaika, jonka aikana työntekijöiden työpaikat ovat taattuja.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuus on olennaista palvelun käytössä. Kaikkien palveluiden ei tarvitse olla kävelyetäisyydellä kotoa, mutta palveluihin on päästävä kätevästi julkisella liikenteellä. Esimerkiksi terveyskeskusten palveluita on järkevää keskittää sellaisiin paikkoihin, jotka ovat liikenteen solmukohdissa ja joihin palveluita käyttävät ihmiset pääsevät suorilla joukkoliikenneyhteyksillä. Näihin paikkoihin voidaan keskittää laajoja palveluita. Paikallisesti voidaan tehdä erilaisia helpottavia palveluita, kuten esimerkiksi kiertävät terveyskioskit joissa saa sairaanhoitajalta peruspalveluita.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Terveyspalveluiden ulkoistaminen tai yksityistäminen voi olla lyhyellä aikavälillä taloudellisesti kannattavaa, mutta yleisesti ulkoistamista ei voi pitää minään patenttiratkaisuna. Joitakin terveysasemia on yksityistetty esimerkiksi lääkäripulan takia, mutta monessa yksityistäminen on myös purettu myöhemmin. Suhtaudun hyvin kriittisesti terveyspalveluiden yksityistämiseen.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

MIelenterveysongelmia on monenlaisia, ja hoitomuoto on päätettävä yksilökohtaisesti jokaisen ihmisen kohdalla. Mielenterveysongelmat ovat myös hyvin yleisiä: esimerkiksi masennuksesta kärsii jossain vaiheessa elämäänsä arviolta 10-20 % suomalaisista. Vuosittain 1,5 prosenttia suomalaisista sairastuu johonkin mielenterveyden häiriöön ja joka viides suomalainen sairastaa jotakin mielenterveyden häiriötä. Mielenterveyden ongelmia voi tulla kelle tahansa, ja mielenterveyden sairauksien demonisointi ei auta toipumista. Monelle avohoito ja normaalissa elämässä kiinni oleminen on parasta kuntoutumista.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Uudistuksen alkuvaiheessa kuntaverosta siirretään osa maakuntahallinnon tarpeisiin. Myöhemmin tämä vero tulee erikseen kerättäväksi. Kuntavero tulee siis pienenemään, mutta verorasitus ei vähene sillä vero muuttuu maakuntaveroksi.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Demokraattiseen kaupunginhallintoon kuuluu, että kuntalaisilla on oikeus valittaa kaavoituspäätöksistä. Prosessi on kuitenkin tällä hetkellä kohtuuttoman hidas, ja valitukset voivat viivästyttää esimerkiksi palveluiden rakentamista uusille asuinalueille vuosikaupalla. Näkisin ensisijaisena keinona valitusprosessin nopeuttamisen ja suoraviivaistamisen.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Helsingissä ollaan onneksi siirtymässä enemmän kevyen liikenteen ja julkisen liikenteen ehdoilla tehtävään liikennesuunnitteluun. Autoilu keskustassa on vähenemään päin, joten esimerkiksi kävelykeskustan laajentaminen on realistista myös tältäkin kannalta. Yleisesti kannatan turhaa vastakkainasettelua: autoilu jossakin määrin on tarpeellista, mutta kaupunkia ei voi suunnitella vain autoilun ehdoilla.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Yritysten tukeminen on mahdollista monella tavalla. Kuitenkaan tonttien alennusmyynti ei ole järkevä keino, sillä tonttimaa Helsingissä on kallista. Helsingillä ei myöskään ole ongelmia vetovoiman kanssa.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Pitkällä aikavälillä ympäristöystävälliset ratkaisut ovat myös talouskasvun kannalta parhaita vaihtoehtoja. Ympäristöosaaminen, ns. cleantech, on yksi nouseva ala jossa suomalaisilla yrityksillä on paljon erikoisosaamista.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä, ja näin on tehtykin.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastot ovat maksuton palvelu, joka on avoin kaikille ja mahdollistaa kaikille kaupunkilaisille ilmaisen mahdollisuuden lukea ja sivistää itseään. Maksullisuus vähentäisi jo ennestään vähävaraisten mahdollisuutta harrastaa.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Tulorajoilla taataan, että erityisesti vähävaraisilla on mahdollisuus saada kunnan vuokra-asunto. Kunnan vuokra-asuntojen määrää on lisättävä kohtuuhintaisen asumisen takaamiseksi kaikille helsinkiläisille.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Helsingin kannattaa satsata erityisesti lähiliikuntapaikkojen rakentamiseen, sillä ne ovat kaikkien kaupunkilaisten käytettävissä. Lähiliikuntapaikkoja tulisi rakentaa erityisesti ihmisten päivittäisten kulku- ja ulkoilureittien varrelle sekä esimerkiksi leikkipuistojen yhteyteen.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Hyvät joukkoliikenneyhteydet ovat tärkeitä ja niihin tulee panostaa. On kuitenkin selvää, että haja-asutusalueilla ei voi olla yhtä hyviä julkisia palveluita kuin taajama-alueella.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Helsingin tulee pikemmin hillitä kuin lisätä väestönkasvua.

Ehdokkaan kommentti

Väestönkasvu takaa kaupungin pysyvän eläväisenä. Helsinki on vielä suhteellisen pieni ja harvaanasuttu kaupunki: tilaa uusille asukkaille ja palveluille on.

2. Kävelykeskustaa voi laajentaa vain rakentamalla keskustatunnelin.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan kävelykeskustan laajentamista. Liikennemäärät keskustassa ovat olleet viime vuosina laskussa. Liikennemääriä voi edelleen laskea joukkoliikennettä ja kevyen liikenteen väyliä parantamalla. Keskustatunneli on todella kallis investointi, johon sijoitetut rahat ovat pois muusta.

3. Kaupunkibulevardien rakentamisessa pitää edetä mahdollisimman nopeasti

Ehdokkaan kommentti

Kaupunkibulevardien rakentamisesta on päätetty yleiskaavan yhteydessä. On järkevää käynnistää suunnittelu ja kaavoitus mahdollisimman pian.

4. Helsinkiin pitää saada lisää asuntoja, vaikka viheralueita vähentämällä

Ehdokkaan kommentti

Helsinkiin pitää rakentaa lisää asuntoja. Viheralueet ja asunnot eivät kuitenkaan ole vastakkaisia asioita.

5. Isot tapahtumat ja konsertit voisivat jatkua Helsingissä melusta huolimatta nykyistä pidempään

Ehdokkaan kommentti

Ulkoilmatapahtumien rajoitukset ovat perusteltuja asumisviihtyvyyden kannalta. Tämä ei kuitenkaan poista nykyiselläänkään tapauskohtaista harkintaa.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Ennen ei ollut paremmin, ennen oli erilaista. Monessa suhteessa olemme nyt terveempiä, paremminvoivia ja tyytyväisempiä kuin esimerkiksi viisikymmentä vuotta sitten. Yhteiskunnan ilmapiiri on myös muuttunut suvaitsevaisemmaksi ja ymmärrämme paremmin erilaisuutta. Mielestäni nämä muutokset ovat positiivisia asioita.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

“Vahva johtajuus” tarkoittaa yksinvaltaista johtamista. Nähdäkseni demokraattinen päätöksenteko on paras tapa edistää ihmisten hyvinvointia.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Suomalainen lastenkasvatus nojaa yhä enemmän lasten oman kehityksen tukemiselle kuin tiukoille säännöille ja aikuisen tottelemiselle. Sinällään lapset voivat olla samalla sekä uteliaita ja itsenäisiä että hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia. Lasten ei kuitenkaan voi olettaa käyttäytyvän kuin aikuisten. Olisi hyvä, että yhteiskunnassa osattaisiin suhtautua lapsiin luontevasti ja kunnioittaen.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisten yhteiskunta on sosiaalinen rakennelma, johon ei voi soveltaa darwinistisia selviytymisoppeja. On hienoa, että meidän yhteiskuntamme ei perustu vahvimman oikeuteen, vaan erilaisilla ihmisillä on mahdollisuus elää ja menestyä.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat asioita, joiden toteutumisesta ei ole haittaa mutta merkittävästi hyötyjä.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Esimerkiksi korkeakoulutuksen periytyvyys on vahva: korkeakoulutettujen vanhempien lapsi korkeakouluttautuu kahdeksan kertaa todennäköisemmin kuin lapsi, jonka vanhemmat ovat käyneet vain perusasteen koulutuksen. Myös sosioekonominen tausta periytyy. Menestyksen korostaminen vain henkilökohtaisesta panostuksesta johtuvaksi jättää huomiotta ihmisen taustan vaikutuksen elämänkulkuun.

Vaalikoneen etusivulle