Mikko Strahlendorff

Vaalikone Helsinki

Vaalilupaukseni

  1. Foreign based population will get a voice in Helsinki politics, which is currently poorly embracing a population with valuable experiences.
  2. Luonto suojellaan niin, että 5 min kävelyetäisyydellä kaikilla on mahdollisuus nauttia hyvinvoinnista esim. metsässä, rannalla tai niityllä.
  3. Asukasvaikuttaminen tehdään houkuttelevaksi kaikille asukkaille, jolloin kaupungin suunnittelu paranee. Tarha- ja koulutarve ennakoidaan etc
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Kahden kulttuurin kasvatuksen ja paljon Eurooppaa kiertävän työni vuoksi minulla on monipuolinen kokemus ja näkemys toimivista kaupungeista. Haluan tehdä Helsingistä paljosta hyvästä entistä paremman.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Vieraskielinen väestö tarvitsee väylän omille kokemuksille ja tarpeille Helsingissä. Haluan vahvan ja monipuolisen kielitaitoni avulla auttaa heidän ääntä kuulumaan päätöksenteossa.
Luonto on arvokasta ihmisen hyvinvoinnille ja sitä on siksi suojeltava kaikkien käyttöön Helsingissä. Periaatteena on pidettävä, että 5 minuutin kävelyllä luonnonvoimaa kaikille. Asukasvaikuttamisen on houkuteltava kaikkia osallistumaan, etteivät vain ahneus ja toisaalta muutosvastarinta kehitä ympäristöämme.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
saksa
ranska

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kuntayhtymä tai maakuntahallinto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
1 000 - 3 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
puolueen tuki
Taloudelliset sidonnaisuudet
Hyperaika Oy ja Gema-plan Oy omistaja
Asuntolainaa vajaa 200.000 € Osuuspankissa
Vuositulot
50 000-70 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Ensimmäisen liittoni teini-ikäiset poika ja tyttö ovat puolet ajasta minun luona. Uusin lapsi on vasta muutaman kuukauden uudesta suhteesta.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Jalkapalloa ja futsalia Helsingin Kullervo seurassa. Liikuntaa juosten, pyöräillen ja kajakilla. Elokuvat ja HBO sarjat perheen sohvalla. Malminkartanon asukasyhdistys ja politiikka. Loput rakastelua.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Vapaus pitää olla täysi-ikäisenä, mutta peruskoulun päätteeksi voi edellyttää ettei koululainen jää toimettomaksi. Velvollisuus ei ole kuitenkaan oikea tapa varmistaa toimeliaisuus vaan se, että viranomaiset välittävät ja seuraavat nuoren ihmisen elämää ja auttavat sitä eteenpäin.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Kotona tehtävä työ yleistyy ja työn tekeminen on yhä useammin freelance maista, siksi on selkeintä ajatella päivähoito oikeutta erillään vanhempien toimeentulosta. Paikkoja on yksinkertaisesti oltava tarpeeksi ja yksityistä ja yksilöllistä päiväkotitarjontaa voi syntyä lisää kun sen hyödyntäminen on päivähoito-oikeuden piirissä.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruoka yleistyy aikuisten keskuudessa, joten ei lapsia pidä tästä kehityksestä pitää erillään. Tässä voidaan edistää samalla edullisempaa ravintoa, terveellisempää ja lähiruokana. En pidä sääntelystä, jossa määrätään tiettyjä päiviä. Se menee muuten vain hernekeitoksi ilman rasvapaloja ja kasvisruokaa on niin paljon parempaakin!

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Helsinki omistaa paljon käyttämätöntä tilaa, joten on kaikkien etu, jos niitä hyödynnetään.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Ei ryhmäkoko selitä oppimisongelmia yksin, mutta pienempien ryhmien avulla yksilön huomiointi paranee. Sen on osoitettu Yhdysvalloissa parantaneen oppimistuloksia.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

En tunne tilastoja kotihoidon riittävyydestä, että voisin kommentoida.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Joksikin aikaa työpaikkojen turvaaminen voi olla perusteltua, mutta käsittääkseni hoitoalalla työtilanne on joka tapauksessa hyvä eli tämä ei liene tarpeen.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Kotiin tuleva terveydenhuolto olisi käyttäjän kannalta paljon parempaa kuin nykyinen palvelu. Sijainti on rajoite vain eli sote uudistus saa mielellään mullistaa sijainnin.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Kilpailu voi varmasti lisätä tehokkuutta, mutta säästöt syntyvät ennen kaikkea terveellisempien elämäntapojen avulla.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Avohoidon toteutus määrittelee turvattomuuden tunnetta enemmän kuin se onko hoito avointa vai ei.
Nykyteknologialla yhteyttä hoitoon voi tarjota aina ja siten turvattomuuden ehkäisy on mahdollista.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Maakuntien ei kannata alkaa keräämään verojaan itse eli joko valtionverotuksen tai kuntien kautta se tapahtuu kuitenkin. Toivottavasti säästöä syntyy jopa veronmaksajille asti.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valituksien sijaan, pitää saada aikaan merkittävää vuorovaikutusta kaikkien naapureiden kanssa suunnittelun aikana.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Helsingissä on onneksi suunta jo muuttumassa ja kävelyn ja pyöräilyn edut on ymmärretty. Autoilu tarvitsee kallista infraa, josta se ei suoraan maksa. Pyöräily järjestyy paljon halvemmalla ja kulkijan terveys kehittyy myönteisesti eli terveydenhuolto säästää myös.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Reilun kilpailun vuoksi on parasta, ettei yhteiskunta tue liikaa joitain sektoreita. Nykyisin syntyy paljon työtä jossa ei tarvita tontteja. Yhteiskunnan on hyvä nähdä olisiko niissä työpaikat kestävämmällä pohjalla.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

kuten Talvivaara meille opettaa. Eli vain ympäristön kannalta kestävä toiminta tulee kannattamaan. Eikä työpaikat ja ympäristö ole ristiriidassa, koska ympäristön huomioiminen luo omat lisätyöt. Tärkeintä olisi saada maailmanlaajuisesti samanlainen toiminta-ajatus valtaan WTOn avulla.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Työvoiman kasvaessa yleensä talouskin kasvaa eli tämä kannattaa.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastot antavat kaikille mahdollisuuden osallistua tietoyhteiskuntaan. Sieltä saa nykyään toimeentulonsa yhä useampia. On siis erittäin tärkeää kestävälle yhteiskunnalle avata tämä väylä kaikille.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeintä olisi saada aikaan edullisemmat vuokramarkkinat saamalla tarjonta kasvamaan merkittävästi.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Liikkumattomuuden kustannukset ovat hyvin merkittävä osa kasvavia sote kustannuksia. Liikuntaan houkuttelemiseen kannattaa satsata.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä saavutettavuus on taattava.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Helsingin tulee pikemmin hillitä kuin lisätä väestönkasvua.

Ehdokkaan kommentti

Koko Suomen talouden kasvu kytkeytyy vahvasti Helsingin kasvuun. Ei siis kannata kasvua hillitä kun valtion kestävyysvaje on haasteena. Helsingin kasvu vastaavasti on varminta ulkomaisen väestön kasvaessa.

2. Kävelykeskustaa voi laajentaa vain rakentamalla keskustatunnelin.

Ehdokkaan kommentti

Vakuuttava tutkimusnäyttö maailmalta kertoo kävelykeskustan lisäävän niin ihmisten viihtymistä kuin liiketoimintaa kyseisillä kaduilla. Autoilu ei riitä kustantamaan keskustatunnelia, joten sen kohtalo on sidottu siihen.

3. Kaupunkibulevardien rakentamisessa pitää edetä mahdollisimman nopeasti

Ehdokkaan kommentti

Mitä aikaisemmin kaupunkibulevardien kehitys alkaa, sitä enemmän voimme suojella luontoa rakentamiselta.

4. Helsinkiin pitää saada lisää asuntoja, vaikka viheralueita vähentämällä

Ehdokkaan kommentti

Toki asuntojen lisäämiseksi on myös viheralueita vähennettävä, mutta esimerkiksi moottoriteiden reuna-alueiden viheralueet ovat enimmäkseen käyttämättömiä alueita muuten. Niiden rakentaminen on siis järkevää. Kun niihin rakennetaan paljon, voidaan aitoa luontoa, jota kaupunkilaiset käyttävät virkistymiseen suojella.

5. Isot tapahtumat ja konsertit voisivat jatkua Helsingissä melusta huolimatta nykyistä pidempään

Ehdokkaan kommentti

Melumääräysten noudattaminen estää jo oikeasti haitallisen melun. Koska melun kokemus on kuitenkin hyvin yksilöllistä, pitää melu ongelman ratkaisua hakea yksilöllisesti, ei estämällä isoja ihmisjoukkoja nauttimasta kulttuurista.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Monet tilastot ja tutkimukset osoittavat selvää kehitystä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Trump näyttää parhaillaan tämän tavan ihanuuden - SO NOT!

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Minusta näiden asioiden ei tarvitse sulkea toisiaan pois, mutta uteliaisuus ja rohkeus ovat tärkeitä.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Politiikan on siksi tärkeää säädellä taistelulle sivistyneet ja rauhanomaiset pelisäännöt.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Yksinkertaiset perusoikeudet ja kaikilla samat, tekisi yhteiskunnasta helpommin toimivan.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Rikkaus on nykyisin valitettavasti saavutettavissa lähinnä hyvällä alkupääomalla. Onnea onneksi voimme kaikki saavuttaa yhtä hyvin.

Vaalikoneen etusivulle