Jaana Aaltonen

Vaalikone Helsinki

Vaalilupaukseni

  1. Lupaan edistää asuntorakentamista.
  2. Lupaan edistää kaupunginosien viihtyisyyttä.
  3. Tuen homepäiväkotien ja -koulujen nopeampaa korjaamista.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Helsingin keskustasta kauempana olevat kaupunginosat tulee kunnostaa pääkaupungin arvoiseen kuntoon. Olen jo pitänyt näiden alueiden puolta rakennus- ja kiinteistölautakunnissa tällä vaalikaudella.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Kaupunginosien keskukset pitää korjata, viihtyisyyttä, turvallisuutta, lähipalveluja ja joukkoliikennettä on kehitettävä. Asuntorakentamisen tavoite nostettava 7000 asuntoon vuodessa. Homepäiväkotien ja -koulujen korjaamista on nopeutettava.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
johtava asema
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
1 000 - 3 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
joku muu
Vuositulot
70 000-100 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Puoliso ja aikuinen poika.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Ulkoileminen, lukeminen, mökkeily
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Jos työharjoittelu tehdään yrityksessä, siitä pitää maksaa nuorelle harjoittelijan palkkaa.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kouluruuan pitää olla ravintoarvoilta hyvää ja koululaisten makutottumuksia miellyttävää.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Tasapuolisuuden vuoksi edes pientä vuokraa pitää periä kaikilta yhdistyksiltä.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Kotihoitoa on nykyisestään parannettava ja palvelukotipaikka on tarveharkintainen mutta niitä tullaan tarvitsemaan nykyistä enemmän.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Ei niitä turvata työmarkkinoilla muuallakaan. Kuntaliitoksissa on jo viiden vuoden irtisanomissuoja. Se riittää.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Toimivuuden pitää tarkoittaa, että palvelut ovat helposti saavutettavissa.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Riippuu täysin siitä, miten maakuntahallintoon liittyvät palvelut rahoitetaan: kunnallisverolla, maakuntaverolla vai valtion verotuksella.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valitusoikeus pitää säilyttää niille kuntalaisille, joita asia koskee, mutta "ammattivalittajien" oikeuksia pitää rajata.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Kaupunkibulevardit ja Hämeentien sulkeminen asuinkaduksi ovat esimerkkejä yksityisautoilun rajoittamisesta kaavoituksessa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Kuntalaiset tarvitsevat hyviä työpaikkoja, mutta myös yritysten pitää niistä maksaa kaupungille kohtuullista vuokraa.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Ihmiset ensin ja siihen kuuluvat myös työpaikat, mutta tietenkin luontoa tuhoamatta. Työpaikat ja ympäristöarvot eivät ole toisensa poissulkevia

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Helsingin tulee pikemmin hillitä kuin lisätä väestönkasvua.

Ehdokkaan kommentti

Lisää asuntoja, lisää kuntalaisia, lisää työpaikkoja. Näistä syntyy myös lisää verotuloja, hyvinvointia ja palveluja.

2. Kävelykeskustaa voi laajentaa vain rakentamalla keskustatunnelin.

3. Kaupunkibulevardien rakentamisessa pitää edetä mahdollisimman nopeasti

4. Helsinkiin pitää saada lisää asuntoja, vaikka viheralueita vähentämällä

Ehdokkaan kommentti

Viheralueiden koko ei ole ratkaisevaa, vaan niiden käytettävyys. Pieniä viheralueita pitää olla ripoteltuna joka puolella kaupunkia.

5. Isot tapahtumat ja konsertit voisivat jatkua Helsingissä melusta huolimatta nykyistä pidempään

Ehdokkaan kommentti

Musiikin soiton takarajaksi sopisi kello 24.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Lapsi voi kyllä olla utelias, itsenäinen ja hyvin käyttäytyvä.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Näin on monien eläinten kesken. Terveillä ihmisillä on kyky empatiaan ja sopimaan kaikille hyviä toimintatapoja.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä vanhempien varallisuus antaa lapselle edelleen erilaiset lähtökohdat elämään. Hyvinvointiyhteiskunnan tavoite on kaventaa eriarvoisuutta.

Vaalikoneen etusivulle