Anna Munsterhjelm

Vaalikone Helsinki

Vaalilupaukseni

  1. Viestin omasta ja valtuuston toiminnasta avoimesti, selkeästi ja kiinnostavasti.
  2. Otan helsinkiläiset enemmän mukaan päätöksentekoon. Viisaus ei asu vain valtuustossa - asiantuntijoita ja kaupunkilaisia on osallistettava.
  3. Kysyn ja otan selvää, jos en ymmärrä tai tiedä. Helsinkiläisten asioista päättäminen mutulla on kallista riskipeliä.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Minulla on hanskassa 3 tärkeää ännää:
- Näyttöjä isojen kokonaisuuksien ymmärtämisestä & kehittämisestä.
- Näkemystä politiikan uudistamisesta.
- Nälkää näyttää, että politiikan voi vielä pelastaa.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Olen ehdolla, sillä haluan muuttaa politiikan tekemisen tapaa. Hyvään politiikkaan pätevät minusta samat kriteerit kuin lempiaiheeseeni hyvään johtamiseen. Avoin, rehellinen ja osallistava päätöksenteko on ainoa tapa tehdä politiikasta uskottavaa ja kiinnostavaa. Treenattuani nyt johtamista ja vaikuttamista järjestöissä uskon olevani valmis uudistamaan myös kuntapolitiikkaa.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
johtava asema
Kielitaito
suomi
englanti
ruotsi

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
ei mitään näistä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Arkkitehtiäiti, nyt jo eläkkeellä oleva diplomi-insinööri-isä, biologiksi valmistunut sisko ja mummi, kässänmaikka. Ystävät naapurikorttelissa, maailman toisella puolen ja siinä välillä.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Partio ja muut luottamustehtävät, huviretkeily Helsingissä ja maailmalla, kodin laittaminen kauniiksi ja laskiaispullien leipominen, lukeminen ja juhlien järjestäminen, mökillä & metsässä reipastelu.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Jokaiselle nuorelle tulisi taata toisen asteen opiskelupaikka. Velvoittaminen eli pakottaminen on harvoin paras vaihtoehto. Vaihtoehtojen - ammatillinen koulutus, lukio, erilaiset työssäoppimisen muodot - on oltava riittävän moninaisia ja peruskoulunsa päättäviä on osattava ohjata ja innostaa valitsemaan niistä itselleen sopivin. Tämä vaatii nykyistä pitkäjänteisempää ja paremmin resursoitua opinto-ohjausta, mahdollisesti jopa peruskoulun jälkeisen vuoden ajan jatkuvaa. Ensimmäinen vaihtoehto ei välttämättä olekaan se oikea, ja silloin nuori tipahtaa helposti tyhjän päälle.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Päivähoito ja varhaiskasvatus pitää ajatella ennen kaikkea palveluna lapselle, ei aikuiselle. Yhteisöön kasvaminen ja toisten kanssa tekeminen opitaan jo pienenä. Laadukas varhaiskasvatus ehkäisee lasten ja nuorten syrjäytymistä myöhemmin. Pitkällä tähtäimellä kannatan siirtymistä maksuttomaan osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen. Lisäksi yhteiskunnan tehtävä on taata sukupuolten tasa-arvo: kun nykyinen systeemimme kannustaa naisia jäämään kotiin, pääsevät miehet sekä etenemään työelämässä että kasvattamaan eläkekertymäänsä sillä välin. Se ei ole oikein. Perhevapaajärjestelmä on uudistettava ripeästi.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruokakysymys, viihdeklassikko! Sanon “viihde”, koska onhan aivan hölmöjen hommaa väitellä siitä, onko lapsella “oikeus jokapäiväiseen lihaan” ja rikotaanko sitä oikeutta vastaan, jos koulussa ei olekaan lihaa tarjolla. Tavoitteena on tarjota koululaisille mahdollisimman kustannustehokkaasti terveellistä, hyvää ja ravitsevaa ruokaa, jossa huomioidaan myös ilmastovaikutukset. Näillä kriteereillä se tarkoittaa yhä useammin kasvisruokaa. Hyvän kasvisruuan valmistaminen vaatii toki opettelua - se ei ole liharuokaa ilman lihaa.
Ei ole kovin montaa vuosikymmentä siitä, kun kouluissa oli vain yksi liharuokapäivä viikossa. Ymmärtääkseni silloisistakin koululaisista kasvoi aivan kelpoja aikuisia, eikä heillä ole ollut tarvetta käydä terapiassa kasvisruokakokemustensa takia.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Etenkin lasten ja nuorten harrastamisen mahdollistaminen antamalla kunnan tiloja esimerkiksi järjestöjen käyttöön on helppo ja verrattain edullinen tapa ehkäistä syrjäytymistä. Kolmannen sektorin tuottama harrastustoiminta on useimmiten erittäin kustannustehokasta ja laadukasta, eikä kuntien kannata missään nimessä kitsastella sen tukemisessa.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Helsingissä ryhmäkoot ovat nyt melko sopivia ja järkeviä suhteessa käytössä oleviin resursseihin. Ryhmäkokoja olisi pystyttävä säätelemään sen mukaan, millaista tukea tarvitsevia oppilaita luokassa on - itsenäiset ja skarpit oppilaat pärjäävät isommassakin ryhmässä häiriintymättä.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Kotihoidon nykyiset resurssit voivat kyllä riittää nykyisellään, jos ne vain osataan kohdentaa oikein niille vanhuksille, jotka tarvitsevat verrattain pientä tukea kotona pärjätäkseen. Niiden, joiden kunto ei enää kestä yksin asumista, pääsyä palvelukotiin tulee nopeuttaa. Yksinäisille ja yhteisön turvaa kaipaaville senioreille taas kannattaa kehittää avoimesti uudenlaisia asumismuotoja. Esimerkiksi nuorten ja vanhusten yhteisasumiskokeiluista on hyviä kokemuksia.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Sotealalla, jos millä, tulee riittämään töitä myös jatkossa. On tosi tärkeää sitouttaa henkilöstö tulevaan muutokseen ja antaa heille mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä järjestämiseen - hehän ovat sen parhaita asiantuntijoita. Toisaalta on myös varauduttava esimerkiksi henkilöstön uudelleenkouluttautumiseen, jos ja kun uudistus muuttaa alan rakenteita ja toimintatapoja.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Helsingissä etäisyydet eivät kasva valtaviksi, vaikkei hoitoon pääsisikään heti esimerkiksi lähimmälle terveysasemalle. On luonnollisesti varmistettava, että heikoimmassa asemassa olevilla - esimerkiksi vanhuksilla ja nuorilla - on paitsi mahdollisuus hakeutua hoitoon mahdollisimman lähelle ja itselleen helppoon sijaintiin, myös osaamista ja kykyä valita hoitopaikkansa.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Ulkoistaminen ei ole itseisarvo. Palvelu on tärkeämpi kuin sen tuottaja. Käyttäjän näkökulmasta palvelun laatu ratkaisee, päättäjän näkökulmasta laatu ja kustannustehokkuus. Yleensä kilpailu nostaa molempia tekijöitä. Julkisten palveluiden järjestämisessä on hyvin paljon kyse myös paremmasta johtamisesta: kuinka käytössä olevista resursseista saadaan kestävällä ja sekä tekijöiden että asiakkaiden hyvinvointia lisäävällä tavalla enemmän irti.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Suomalaisten turvattomuuden tunne on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Suurimpia huolenaiheita ovat työttömyys, terrorismi ja taloustilanne. Avohoito ei ole niiden kanssa aivan samassa mittakaavassa, enkä pidä sitä kokonaisuuden kannalta kovinkaan merkittävänä turvattomuuden luojana Helsingissä.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Sovitusti kuntavero tulee laskemaan, mutta vastaavasti valtio verottaa enemmän.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Kuntalaisten oikeus vaikuttaa kaavoitukseen ja valittaa päätöksistä on taattava jatkossakin. Useimmiten kyse on inhimillisestä, perustellusta huolesta. On kuitenkin luotava keinoja puuttua ns. ammattivalittajien toimintaan, puhtaaseen kiusantekoon ja pystyttävä katkaisemaan liian pitkiksi venyvät valituskierteet.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Mustavalkoinen vastakkainasettelu liikennekysymyksissä(kin) on epä-älyllistä. Helsinkiä tulee kehittää niin, että sekä jalan, polkien, julkisilla että autoilla kulkijat pääsevät liikkumaan sujuvasti. Ympäristön ja talouden kannalta ihmisten ohjaaminen joukkoliikenteen käyttämiseen on järkevää. Muutos tehdään kannustamalla oikeaan suuntaan esimerkiksi parantamalla joukkoliikennettä ja siirtämällä iso osa autoista maan alle keskustatunnelin kaltaisten ratkaisujen myötä.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Helsinki on tehtävä yrittämiselle mahdollisimman houkuttelevaksi ja helpoksi. Toisaalta tonttimaa on kallista ja tiukassa, ja vain pieni osa Helsinkiin perustettavista yrityksistä tarvitsee uusia massiivisia kiinteistöjä eli uudisrakentamista.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Hyvällä johtamisella ja fiksulla politiikalla ympäristö ja talouskasvu eivät ole ristiriidassa vaan tukevat toisiaan. Kestävän kehityksen periaatteet tulisi ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeintä on saada maahanmuuttajat mahdollisimman nopeasti sopeutumaan, kotoutumaan, kouluttautumaan ja työllistymään. Isossa kaupungissa siihen on paremmat edellytykset sekä maahanmuuttajan että kunnan näkökulmasta. Aktiivinen ja aloitteellinen vastaanotto tuottaa joka tapauksessa parempia tuloksia kuin passiivinen.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Ei missään nimessä. Jokaisella kaupunkilaisella taustaan ja elämäntilanteeseen katsomatta on oltava oikeus käyttää kirjastoa. Kirjasto on kunnan tärkeimpiä ja kaikille helpoimmin saavutettava kulttuuripalvelu.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kaupungin vuokra-asunnot tulee varata niitä eniten tarvitseville, esimerkiksi pienituloisille lapsiperheille ja opiskelijoille. Tuloraja on kuitenkin asetettava riittävän ylös, jottei työn vastaanottamisesta kieltäydytä asunnon menettämisen pelossa.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Urheilupaikkoja kaavoitettaessa ja nykyisiä ylläpidettäessä on otettava entistä enemmän huomioon eri käyttäjäryhmät ja taattava mahdollisuus myös epävirallisempaan ja vähemmän kilpailulliseen liikuntaan esimerkiksi järjestöjen ja kaveriporukoiden kautta.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Helsinki tulee jatkossakin olemaan kaikkien liikennevälineiden kaupunki. Helsinkiä tulee kehittää niin, että sekä jalan, polkien, julkisilla että autoilla kulkijat pääsevät liikkumaan sujuvasti. Ympäristön ja talouden kannalta ihmisten ohjaaminen joukkoliikenteen käyttämiseen on kuitenkin järkevää ja siksi tavoiteltavaa. On selvää, että tarve oman auton käyttämiseen ja omistamiseen vähenee sitä mukaa kun joukkoliikenneyhteydet paranevat. Lisäksi julkinen liikenne on usein esimerkiksi vanhusten ainoa mahdollisuus liikkua kotikorttelia pidemmälle.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Helsingin tulee pikemmin hillitä kuin lisätä väestönkasvua.

Ehdokkaan kommentti

Höps. Ensinnäkin kaupungistuminen on megatrendi, joka vain voimistuu ja jota kaupunginvaltuutetut - eivät edes kepulaiset - voi estää. Toiseksi: Kehittyäkseen todelliseksi ja vetovoimaiseksi metropoliksi Helsinki tarvitsee lisää tekijöitä, osallistuja ja vastuunkantajia.

2. Kävelykeskustaa voi laajentaa vain rakentamalla keskustatunnelin.

Ehdokkaan kommentti

Ydinkeskustaa tulee kehittää yhä viihtyisämpään ja turvallisempaan - eli autottomaan - suuntaan. Helsingin keskustassa on kuitenkin voitava liikkua sujuvasti autolla, se on liike-elämänkin edellytys.
Ajokaistoja voidaan siirtää maan alle. Tukkoinen liikenne ei hyödytä jalankulkijoita, julkisten käyttäjiä, autoilijoita eikä ympäristöä. Keskustatunneli olisi paras ratkaisu. Myös julkisen liikenteen parantaminen ja Überin kaltaisten palveluiden salliminen vähentävät tarvetta auton omistamiseen.

3. Kaupunkibulevardien rakentamisessa pitää edetä mahdollisimman nopeasti

Ehdokkaan kommentti

Kaupunkibulevardit tulee suunnitella huolella ja ajan kanssa - ne ovat merkittävä muutos Helsingin luonteeseen ja rakenteeseen. Rakentaminen kannattaa toteuttaa vaiheittain, aloittaa helpoimmasta eli Vihdintiestä ja ottaa siitä saadut opit käyttöön seuraavien kaupunkibulevardien rakentamisessa.

4. Helsinkiin pitää saada lisää asuntoja, vaikka viheralueita vähentämällä

Ehdokkaan kommentti

Lähiluonto on yksi Helsingin vahvuuksista ja siitä on pidettävä kiinni. Kaupungissa on nyt hienosti puistoalueita ja metsikköjä - niihin pääsee nopeasti jokaisesta kaupunginosasta. Olen kuitenkin sitä mieltä, että esimerkiksi Keskuspuistosta oli OK yleiskaavan yhteydessä lohkaista pieniä paloja asuntorakentamista varten. Jos kaipaa isompaa metsäseikkailua, Nuuksio, Sipoonkorpi ja Porkkala ovat vain puolen tunnin matkan päässä. Suosittelen ilta- ja viikonloppuretkeilyyn!

5. Isot tapahtumat ja konsertit voisivat jatkua Helsingissä melusta huolimatta nykyistä pidempään

Ehdokkaan kommentti

Äänet ja yhteisölliset tapahtumat kuuluvat kaupunkikulttuuriin. Ulkoilmakonsertteja järjestetään kuitenkin verrattain harvoin.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Elämän puitteiden, esimerkiksi teknologian, kehitys on kiistämätöntä. Ihmisillä on itsellään vastuu siitä, kuinka kehitykseen suhtautuvat ja miten esimerkiksi tekniikkaa käyttävät. Minä olen sitä mieltä, että tulevaisuus on jännää ja kiinnostavaa - sitä kohti on mentävä uteliaasti ja rohkeasti. Lähtökohtaisesti kaikki muuttuu aina paremmaksi!

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Höpöjuttuja. Vahvalla johtajuudella ei ole mitään tekemistä kompromissittomuuden kanssa. Vahva johtajuus on erilaisten ihmisten tasapuolista kuuntelemista, toisten arvojen ymmärtämiseen pyrkimistä ja parhaiden mahdollisten lopputulosten rakentamista niiden pohjalta. Vahva johtajuus on vastuun kantamista, rehellisyyttä ja avoimuutta myös vaikeina aikoina ja ikävän palautteen edessä.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Nämä ominaisuudet eivät mitenkään sulje toisiaan pois. Esimerkiksi partiossa olen osaltani pyrkinyt kasvattamaan lapsista ja nuorista uteliaita, itsenäisiä ja hyvin käyttäytyviä.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

"Elämä on taistelua, ihanaa taistelua!"
- Minna Canth

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Kaikkien kohteleminen yhdenvertaisesti on ihmisoikeuskysymys ja luovuttamaton arvo Suomen kaltaiselle vapaalle ja hyvinvoivalle yhteiskunnalle. Eriarvoistuminen on Helsingin ja koko Suomen vakavimpia ongelmia juuri nyt. Jos ihmiset eivät koe olevansa tasa-arvoisia ja osallisia edes omassa elämässään, ei heistä myöskään ole rakentamaan yhteiskuntaa ja sen hyvinvointia omalta osaltaan.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Tämän pitää olla tavoite. Täysin totta se ei vielä ole, vaikka Suomen tilanne onkin erittäin hyvä kansainvälisesti verrattuna. Tasa-arvoisen koulutuksen, palveluiden ja tukiverkkojen eteen pitää tehdä jatkossakin töitä. Nuoret ovat erityisen tärkeä ryhmä. Pelkkä mahdollisuus esimerkiksi kouluttautumiseen ei kuitenkaan riitä: meidän on onnistuttava myös sytyttämään nuorissa halu kehittää itseään, usko omiin kykyihin ja luottamus siihen, että kaikki muuttuu kyllä paremmaksi.

Vaalikoneen etusivulle