Tatu Rauhamäki

Vaalikone Helsinki

Vaalilupaukseni

  1. Lupaan tehdä rajusti töitä, käyttää aikaani ja taitojani Helsingin eteen aivan samoin kuin olen aikaisemmilla kausillakin tehnyt.
  2. Lupaan, että teen kaikkeni, että seuraavakin valtuusto sitoutuu tekemään korjausliikkeitä Helsingin talouden parantamiseksi.
  3. Lupaan jatkaa työskentelyä sen eteen, että pääkaupunkiseudun kaupungit lisäävät ja syventävät yhteistyötään seudun ja Helsingin parhaaksi.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen kokenut ja osaava, 4.kauden kokoomuslainen kaupunginvaltuutettu. Toimin nyt kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Olen tehnyt paljon töitä paremman Helsingin eteen ja sitä työtä haluan jatkaa.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Helsinkiläisten ja Helsingin menestystä ja hyvinvointia:
- Helsingistä pitää tehdä entistä kilpailukykyisempi ja houkuttelevampi paikka. Näin turvataan työpaikat kaupungissamme
- Helsinkiläisten koulujen tulee jatkossakin olla huippuluokkaa. Näin turvataan mahdollisuuksien tasa-arvo
- Asuntotarjontaa on edelleen lisättävä asumiskustannusten pitämiseksi kurissa
- Liikkumisen pitää jatkossakin olla mahdollista eri tavoin: niin kävellen, joukkoliikenteellä, autolla kuin pyörällä

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
johtava asema
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
kuntayhtymä tai maakuntahallinto
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Taloudelliset sidonnaisuudet
- Kemijoki Oy:n hallintoneuvoston jäsen
- Kansallissäätiön hallituksen jäsen
- asuntolainaa sekä osake- ja rahastosijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Vaimo ja 1-vuotias Pinja-koira.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Vapaa-aika kuluu pääosin vaimoni Katin ja Pinja-koiran kanssa. Lenkkeillään, kokkaillaan, mökkeillään tai nautitaan vapaa-ajasta kotona Töölössä. Sukeltaminen on myös yhteinen mahtava harrastus.
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Peruskoulun jälkeen tapahtuu ensimmäiset pitkäaikaisiksi helposti muodostuvat syrjäytymiset yhteiskunnasta. Voisi olla perusteltua pohtia erilaisia keinoja ja mahdollisesti velvoitteitakin, joilla syrjäytymisuhassa olevia nuoria pidetään vahvemmin mukana osana yhteiskuntaamme.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Minun on vaikea kannattaa subjektiivisten oikeuksien ja maksuttomien palveluiden lisäämistä nykyisessä taloustilanteessa ja julkisen talouden velkaantumiskehityksessä.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

En näe tarvetta erilliseen kasvisruokapäivään, vaikka sellainen on Helsingissä käytössä. Tärkeämpää on tarjota kasvisruokavaihtoehto joka päivä, niille jotka en haluavat.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Yhdistystoimintaa voidaan hyvin tukea antamalla esim kirjastojen ja koulujen tiloja yhdistysten käyttöön, mutta niistä on hyvä kerätä kuitenkin käyttökustannukset. Tämä on reilua kaikkia yhdistyksiä kohtaan, sillä kaikille ei kuitenkaan maksuttomia tiloja ole tarjota.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Oppimisen häiriöihin on varmasti monia muita merkittävämpiä syitä kuin opetusryhmien koko. Helsingissä opetusryhmät on haluttu pitää järkevän kokoisina vaikka taloudessa on ollutkin tiukkaa.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Oikeus varmasti on perusteltu, mutta kotihoidon kehittäminen ja tukeminen on ehdottoman tärkeää. Vanhuksista lähes kaikki haluavat kuitenkin asua kotonaan niin pitkään kuin suinkin. Tämä on myös yhteiskunnan etu.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Sote-uudistuksella hallitus on ilmoittanut tavoitteeksi pienentää julkisen talouden kestävyysvajetta noin kolme miljardia euroa. On vaikea kuvitella, että tähän päästäisiin, ellei tuottavuutta saada ylös. Julkinen sektori ei voi ottaa taakakseen kaikkien kuntatyöntekijöiden työpaikkojen säilyttämistä.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Ehdottomasti näin. Silloin kun hoitoa tarvitsee, on sen laatu, saatavuus ja toimivuus ovat huomattavasti isompia asioita kuin se, mistä palvelun hankkii tai missä se sijaitsee.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Valinnanvapauden tuominen terveyspalveluihin on äärimmäisen tärkeä asia varmistamaan palveluiden laatua. Tällöin myös asiakas voi äänestää jaloillaan ollessaan tyytymätön saamaansa palveluun.
Palveluiden tehokkuus taas on tärkeää, että voimme jatkossa turvata laadukkaat terveyspalvelut kaikille julkisilla varoilla rahoitettuna.
Se toinen vaihtoehto olisi sitten huomattavasti huonompi palveluiden leikkauksineen ja veronkotuksineen.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Avohoito on tärkeä osa mielenterveystyötä, enkä näe, että se oikein käytettynä lisäisi turvattomuuden tunnetta.
Avohoidollahan pyritään myös estämään laitostumista.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

On selvää, että kuntaveroa tulee merkittävästi laskea kun sotepalvelut siirtyvät maakunnan vastuulle. Laskun tulee vastata vähintään nyt sotepalveluihin menevää kuntavero-osuutta.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valitusoikeus on sinänsä tärkeä oikeus, mutta nykyisin sitä käytetään myös väärin perustein hankkeiden tarkoitukselliseksi jarruttamiseksi ilman, että niillä olisi menestymisen mahdollisuuksia. Erityisesti täydennysrakentamisen osalta sekä muissa postimerkkikaavoissa voisi harkita valitusoikeuden rajaamista lähinaapurustoon.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Nykyisin ei varmasti suosita, päinvastoin. Kaupunkiin kuuluu erilaiset liikkumismuodot, myös omalla autolla liikkuminen. Sitä ei saa tehdä liian vaikeaksi, sillä useat kaupunkilaiset tarvitsevat autoa arjessaan.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Kaupungin on syytä käyttää erilaisia keinoja yritysten houkuttelemiseksi. Yritykset luovat kaupunkiin työtä ja hyvinvointia. Tärkeää on kuitenkin huolehtia, että kaupunki on eri toimijoita kohtaan tasapuolinen.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Kysymyksessä tulisi määritellä tarkemmin millaisista ympäristö- ja luontoarvoista on kyse. Jos mietitään esimerkiksi Östersundomin rakentamista, niin varmasti luontoarvot jossain määrin kärsivät, mutta silti kannatan sitä, koska alueella voidaan tarjota tulevaisuudessa kodit noin 60000-70000 helsinkiläiselle sekä työtä useille tuhansille vuosikausiksi.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Merkittävä osa Suomeen jäävistä turvapaikanhakijoista joka tapauksessa muuttaa pääkaupunkiseudulle ja erityisesti Helsinkiin turvapaikan saatuaan. Tästäkin johtuen on tärkeää, että muutkin kunnat ja kaupungit kantavat oman taakkansa.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

En näe tarvetta vuosimaksulle kirjastopalveluihin ja se olisi myös nykyisen kirjastolain vastainen.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kaupungin vuokra-asunnoissa tulorajat otetaan juuri uudelleen käyttöön valtion päätöksen mukaisesti. Niissä on myös omat perusteensa, että tuetut asunnot kohtaantuvat niitä eniten tarvitseville.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Liikunnan tukeminen on erittäin tärkeää kansaterveyden ja ennaltaehkäisyn kannalta, eikä siihen Helsingissä käytetä liikaa varoja.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä Helsingin sisällä näin pitää olla. Ei kuitenkaan kaikkialla muualla Suomessa.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Helsingin tulee pikemmin hillitä kuin lisätä väestönkasvua.

Ehdokkaan kommentti

Helsingin kasvu on kaupungin hyvinvoinnin kannalta erittäin tärkeää. Riski siitä, että väestöpohja vääristyy on merkittävä ellei kasvua tapahdu. Tämä johtaisi isoihin ongelmiin palveluiden rahoittamisessa. Maailmalla on paljon varoittavia esimerkkejä kaupungeista joiden väestönkasvu on pysähtynyt tai kääntynyt laskuun.

2. Kävelykeskustaa voi laajentaa vain rakentamalla keskustatunnelin.

Ehdokkaan kommentti

Kävelykeskustaa voidaan jossain määrin laajentaa ilman keskustatunnelia, mutta tunnelin toteuttaminen mahdollistaisi huomattavasti laajemman kävelykeskustan ja muutoinkin viihtyisämmän kaupunkiympäristön.

3. Kaupunkibulevardien rakentamisessa pitää edetä mahdollisimman nopeasti

Ehdokkaan kommentti

En näe perusteita edetä kovinkaan nopeasti varsinkaan väiteen mukaisesti kaikkien bulevardien osalta. Ensin pitää tehdä perusteelliset selvitykset ja kannattavuuslaskelmat, neuvotella valtion kanssa jne. Kaupunkibulevardien osalta on siis syytä edetä maltillisesti ja ensivaiheessa esim.yhden väylän osalta, jotta saadaan kokemuksia asiasta.

4. Helsinkiin pitää saada lisää asuntoja, vaikka viheralueita vähentämällä

Ehdokkaan kommentti

Tämä kysymys ei ole hyvin laadittu. Kyllä esimerkiksi Vartiosaaren osayleiskaavan toteuttaminen, Östersundomin tuleva rajentaminen sekä esimerkiksi Kruunuvuorenranta on jo nyt vähentänyt viheralueita. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, etteikö pääosin viheralueita tule säiilyttää Helsingissä.

5. Isot tapahtumat ja konsertit voisivat jatkua Helsingissä melusta huolimatta nykyistä pidempään

Ehdokkaan kommentti

Tämä riippuu hyvin paljon myös tapahtumien ja ulkoilmakonserttien pitopaikasta. Jos kyseisellä paikalla on hyvin useita konserttaja kesässä, ei pidennettyjä lupia kaikille tulisi myöntää, jos niistä aiheutuu asuakkaille kohtuutonta haittaa. Pääosin kuitenkin suhtaudun nykyistä myöhempiin lupiin myönteisesti. Kaupunkiin kuuluvat erilaiset tapahtumat ja myös niistä tulevat äänet. Tapahtumat ovat niin helsinkiläisten kuin matkailijoiden kannalta iso Helsingin viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta lisäävä asia.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Juuri näin. Suomalaisten hyvinvointi on lisääntynyt valtavasti viime vuosikymmenten aikana. Tämä näkyy mm. keski-iän nousussa, palveluiden laajuudessa, lapsikuolleisuuden rajussa laskussa, sotien vähenemisessä yms. Eli ennen ei tosiaan ollut paremmin.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Kompromissit ovat tärkeä osa suomalaista kuntapolitiikkaa ja muutakin päätöksentekoa. On vaikea kuvitella, että jossain yksittäisessä ryhmässä tai varsinkaan yksittäisessä johtajassa olisi kaikki viisaus.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Nämä eivät kyllä ole toisiaan poissulkevia asioita ja siksi näitä on typerää asettaa vastakkain.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Mahdollisuuksien tasa-arvo on tärkeä asia, jota turvataan mm. laadukkaalla ja tasa-arvoisilla koulutusmahdollisuuksilla. Onneksi Suomessa olemme voineet viedä niitä eteenpäin. Erittäin tärkeä asia!
Lisäksi on hyvä kyllä muistaa, että onni ja rikkaus ei kyllä mitenkään automaattisesti kulje käsi kädessä.

Vaalikoneen etusivulle