Anu Suoranta

Vaalikone Helsinki

Vaalilupaukseni

  1. Puolustan julkisesti tuotettuja palveluja ja niiden tekijöitä. Vaadin ja teen tasa-arvotekoja, kuten sukupuolivaikutusten arviointia.
  2. Neuvottelen ja haen päätöksentekotilanteisiin yhteistyön kautta enemmistöjä, jolla rakennetaan yhdenvertaista Helsinkiä.
  3. Toimin Vasemmistoliiton valtuustoryhmän vastuullisena ja aktiivisena jäsenenä, koska aikaansaavaa politiikkaa syntyy vai hyvällä tiimityöllä
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Takana on neljän vuoden treeni varavaltuutettuna. Osaan ottaa selvää, toimia, yhteiskuntavaikuttaa ja etsiä ratkaisuja yhteistyössä muiden kanssa. Olen luotettavasti ja linjakkaasti vasemmistolainen.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan
1. Edistää kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista
2. Puolustaa julkisesti tuotettuja palveluita ja turvata kaupungin työntekijöiden työehtoja ja reilua kohtelua
3. Rakentaa mallia, jossa kaupunki tarjoaa maksuttomia työtiloja itsensätyöllistäjille
4. Taata urbaanin lähiluonnon säilymistä ja kehittää maksuttomia kaupunkitiloja
5. Laittaa kaupungin asunnot HeKa Oy kuntoon palauttamalla päätösvallan yhtiöltä kaupunginvaltuustolle ja rakentamalla nykyaikaisia vaikutuskanavia asukkaille

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
1 000 - 3 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
51-80 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
-
Vuositulot
20 000-30 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Puoliso
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Ihmiset, yhteiskunta, elokuvafestivaalit, kaupunkikulttuuri, sulkapallo, melonta, sauna ja avanto, merimaisema, Kivinokan kesämajat ja yhteisöllisyys
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Peruskoulun jälkeinen tutkinto parantaa merkittävästi työhön sijoittumista ja lisää mahdollisuuksia elämässä. Tutkintoon johtavien koulutusten rinnalla on lisättävä mahdollisuutta suorittaa tutkinto oppisopimuksella, tällöinkin opiskelu aloitettaisiin oppilaitoksessa ja vastuu tutkinnon laadusta olisi oppilaitoksella. Pelkkä työharjoittelu ei ole riittävä, vaan nuoria on ohjattava tutkintoihin, jotka antavat laaja-alaisesti taitoja pärjätä muuttuvassa työelämässä.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus ja sen maksuttomuuteen tulee pyrkiä. Varhaiskasvatus onyhteiskunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyökalu, joka pitää olla myös riittävästi resurssoitu ammattitaitoisella henkilökunnalla.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruoka on liharuokaa ekologisempaa ja se kuormittaa ratkaisevasti vähemmän ympäristöä. Kouluruoka on Helsingissä Palvelukeskuksen ammattilaisten valmistamaa ja ravinto-opillisesti oikein tehtyä. Kouluruokailu on oiva paikka, jossa kaikki lapset pääsevät tutustumaan kasvisruokiin ja sen uutuuksiin.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kulttuuri- ja kulttuurityöntekijät ovat kaupungille resurssi, jota kannattaa tukea. Kulttuurialan yhdistysten lisäksi Helsingin kaupungin on tarjottava maksuttomia työtiloja kulttuurialoilla työskenteleville itsensätyöllistäjille. Kaupungissa tehtävän kulttuurin tukeminen on myös nähtävä resurssina, joka osaltaan vähentää sosiaali- ja terveydenhoidon menoja.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Koulujen välillä on eroja. Voimavaroja on lisättävä sinne, missä on eri syistä tukea tarvitsevia oppilaita.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Oikeus palvelukotipaikkaan on oltava, sillä liian huonokuntoisia vanhoja ihmisiä on kotona ilman riittävää apua. Kotihoidon työntekijöiden päivät on kellotettu niin tarkkaan, ettei mihinkään ennustamattomaan tarpeeseen ole aikaa vastata. Liian moni muistihäiriöistä tai yksinäisyydestä kärsivä joutuu asumaan kotona. Yksinäisyys on suuri haaste, joten palvelukotien rinnalla tulee kehittää ja lisätä erilaisia yhteisöllisen asumisen muotoja.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Sote-uudistus ei saa olla markkinapaikka, jossa kaupungin palvelut ja työntekijät ovat kauppatavaraa. Työntekijöiden työpaikat ja reilut työehdot on turvattava muutoksissa ja työn muutoksista on viestittävä avoimesti ja ajoissa. Kuntiin jää sote-uudistuksen jälkeenkin merkittävä määrä erilaisia kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistäviä tehtäviä. Kuntalaiset tarvitsevat kitkattomia ja yhteensopivia palveluja. Siksi erilaisia tukipalvelutyöntekijöiden, kuten päiväkotien siivoojien pitää pysyä osana päiväkotien ydintyöyhteisöä.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Molemmat ovat tärkeitä ja mutta myös sijainti on osa toimivuutta. Sijainti on erityisen tärkeä huonosti liikkumaan pääseville, kuten vanhuksille, pienten lasten vanhemmille ja vähävaraisille sekä heille, joille sähköiset palvelut ovat vaikeita. Palveluja voitaisiin tuoda myös asuinalueille.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Ei tehokkuus ole kiinni siitä onko kyseessä julkinen tai yksityinen palveluntuottaja. On pikemminkin monia syitä olettaa, että yksityiset palvelut nostavat kustannuksia ja tuottavat eriarvoisuutta. Yksityisen palveluntuottajan intressi on viime kädessä palvelutuotannon kautta voiton tavoittelu. Julkisen palveluntuottajan intressi puolestaan on tuottaa palveluja tuottamatta voittoa.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Avohoito voimavaroja tarvitaan lisää, eikä avohoito voi kokonaan korvata sairaalahoitoa. Turvattomuuden tunteeseen tulee vaikuttaa ensisijaisesti parantamalla avoihoitoa. On myös panostettava ennaltaehkäisevään ja yhteisölliseen kuntouttavaan toimintaan esimerkiksi Lapinlahden sairaala-alue on säilytettävä kulttuurin ja mielenterveyden käytössä.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaali- ja terveystoimi on nykyisellään puolet Helsigin budjetista, joten on luonnollista, että kuntavero laskee mikäli osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle. Kuntaveroa pitää jatkossa kerätä niin paljon, että kunnille jäävät tehtävät, mm. peruskoulu ja varhaiskasvatus, kulttuuri ja liikunta sekä koko kunnallistekniikka pystytään hoitamaan hyvin.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Asukkaiden kanssa yhdessä tehty kaavojen suunnittelu vähentää kaavavalituksia. Helsingissä yleiskaavaprosessista mm. Keskuspuiston ja Vartiosaaren osalta on paljon parannettavaa edettäessä asemakaavoitukseen. Asukkaat on osallistettava kaikkialla alusta asti mm. täydennysrakentamisen kaavoitusprosesseihin.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Helsingissä v. 2016 hyväksytty yleiskaava on liikenteen suhteen oikeansuuntainen. Kaava suosii raideliikennnettä.
Autopaikkanormeja tulee keventää etenkin opiskelija-asuntokohteissa ja hyvän julkisen liikenteen alueilla. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun opiskelijoista vain 18 % käyttää autoa. Autopaikkojen vähentämisen on vaikutettava myös asuntojen hintoja alentavasti.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan ei pidä myydä, vaan vuokrata maaomaisuuttaan. Lisäksi Helsingin kannattaa voimistaa elinkeinotoimintojaan mm. tarjoamalla itsensätyöllistäjille maksuttomia työtiloja.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Olisi pitkällä tähtäimellä typeryyttä joustaa ympäristö- ja luontoarvoista. Maapalloja on vain yksi ja siksi kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Helsingin on kannettava vastuunsa pakolaisista.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Maksuton kirjasto on parasta eriarvoisuuden ehkäisyä. Yleiset kirjastot, jossa kaikilla on oikeus maksuttomiin palveluihin edistävät kaikkien yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen. Kirjastoissa työskentelee kirjastoalan ammattilaisia, joiden työpanos on "vaihtoehtoisten faktojen" maailmassa entistä tärkeämpi. Kirjastot ovat myös kaikille avoimia paikkoja kehittää lainaamiseen ja ei-omistamisen kulttuuria, joka vähentää eriarvoisuutta ja on ekologista. Kirjastot ovat myös luontevia ja maksuttomia kokoontumis- ja läppärityöntekijöiden tiloja, joita on syytä lisätä. Mm. KinoKivinokkaa on suunniteltu kirjaston kokoustiloissa.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Helsingin ongelma on, että kaupunkiin rakennetaan liian vähän kohtuuhintaisia asuntoja. Ratkaisu on runsas asuntorakentaminen, eivätkä kaupungin asuntojen mekaaniset tulorajat, jotka tuottavat myös ainakin seuraavia ongelmia: 1. 2000-luvun työelämä ei ole vakaata. Pätkä- ja keikkatyöntekijöiden tämän kuukauden tulorajan ylittävät tulot eivät kerro oikeastaan mitään seuraavan kuukauden tuloista. 2. Liian matalat tulorajat yksipuolistavat Heka:n asukaskunnan ja tämä taas eriyttää alueita 3. Tulorajat jähmettävät asunnonvaihdot. Ihmiset joutuvat asumaan "väärissä asunnoissa" joko liian väljästi tai liian ahtaasti, kun perhetilanne muuttuu. 4. Tulorajat lisäävät byrokratiaa ja kaikenlaista kikkailua 4. Tuloraja on säädetty valtion ARA-asetuksella. Helsingin on ryhdyttävä ensi tilassa etsimään keinoja, jotta tuloraja-asetus ei pysäytä HeKa:n asukkaiden asunnonvaihtoja elämäntilanteen muuttuessa.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitaan lisää mm. uimahalleja ja kaikille avoimia liikuntapaikkoja. On kansanterveyden ja yhdenvertaisuuden kannalta oleellista että tarjolla on kaikille ilmaisia/edullisia liikuntamahdollisuuksia

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

On tasa-arvoista ja ekologista, että kaupungissa on toimiva joukkoliikenne

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Helsingin tulee pikemmin hillitä kuin lisätä väestönkasvua.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisllä on oikeus liikkua työn ja elämän perässä. Helsingin on huolehdittava siitä, että tänne tulleille on tarjolla kohtuuhintaisia asuntoja. Jo nykyisellään Helsingissä on vaikeaa ja liian kallista asua, jos työskentelee esim. keikkatyössä tai matalapalkka-alalla. "

2. Kävelykeskustaa voi laajentaa vain rakentamalla keskustatunnelin.

Ehdokkaan kommentti

Kävelykeskustaa voi kehittää keskustatunnelista riippumatta. Autotottomampi keskusta on hyvä tavoite. Helsingin ydinkeskustassa liikkuminen on nopeinta kävellen ja kävelyalueen laajentaminen mahdollistaa myös moninaiselle kaupunkikulttuurille lisää tilaa. Hyvällä suunnittelulla kaupungin keskustasta saadaan sekä viihtyisä, että pystytään parhaimmillaan hoitamaan jopa nykyistä paremmin autoilu, joka keskustan kautta suuntautuu muunmuassa laivoille Katajanokalle ja Olympiaterminaaliin.

3. Kaupunkibulevardien rakentamisessa pitää edetä mahdollisimman nopeasti

Ehdokkaan kommentti

Kaupunkibulevardiperiaate, että moottoritiet eivät ulotu kaupungin keskustaan on hyvä. Rakentamisessa voidaan edetä maltilla, painottaen raideliikenteen rakentamisen ensisijaisuutta.

4. Helsinkiin pitää saada lisää asuntoja, vaikka viheralueita vähentämällä

Ehdokkaan kommentti

Helsinkiin tarvitaan kohtuuhintaisia asuntoja hyvillä liikenneyhteyksillä, mutta ei kaupungin vihreitä henkireikiä uhraamalla. Mitä enemmän asukkaita, sitä enemmän tarvitaan viheralueita. Yleiskaavassa Keskuspuisto olisi Kivinokan tavoin pitänyt jättää vihrealueeksi. Yleiskaavaa seuraavassa asemakaavoituksessa ja täydennysrakentamisessa alueen asukkaat on osallistettava alusta saakka mukaan etsimään alueelle parhaita ratkaisuja. Esimerkiksi Katajanokan Matruusinpuisto on alueen asukkaille tärkeä henkireikä. Viheralueet ovat tärkeää yhteistä tilaa ja luovat viihtyisyyttä. Kaavoitusyhteistyö Vantaan ja Espoon kanssa mahdollistaisi asuntorakentamista viheralueisiin kajoamatta.

5. Isot tapahtumat ja konsertit voisivat jatkua Helsingissä melusta huolimatta nykyistä pidempään

Ehdokkaan kommentti

Ulkoilmakonsertit ja hetkellinen melu kuuluvat kaupunkikulttuuriin. Osassa konserteissa on kiistatta soitettu sellaisella volyymillä, että koko Helsinki on tuntenut useita päiviä bassonjytkeen kehossaan. Kovaa melua aiheuttaneiden järjestäjien kanssa on tapauskohtaisesti pohdittava ratkaisuja, jotta ylilyönnit vältetään

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Helsinki on turvallisempi, viihtyisämpi ja elävämpi kuin minään aiempana aikana. Helsinki on torjunut eriarvoistumista mm. asunto- ja koulutuspolitiikalla, kuten rakentamalla sekamuotoisia asuntoalueita. Aueita pitää edelleen rakentaa niin, että vuokra-, aso-, hitas- ja omistusasuntoja on samoilla alueilla. Syrjäytyminen ja kelkasta putoaminen ovat silti nykyongelmia. Eriarvoisuuden vähentämiseen on kiinnitettävä paljon huomiota. Muutokset toki herättävät aina tunteita ja pelkoja, kuten myös kaipuuta kuviteltuun menneeseen "jossa ennen oli kaikki paremmin". Jukka Kuoppamäen 1970-luvun lopulla säveltämässä rakennemuutosiskelmässä "Tule kanssani kylpyyn" sauna ja myrskylyhdyt seinissä ovat vaihtuneet kylpyammeeseen kerrostalossa. Ei niiden päreiden kanssa päivittäin kuitenkaan jaksaisi, helpompi on käyttää valokatkaisijaa. Kaikkiaan nykyisyys on parannettu versio eilisestä, vaikka valmista tuskin tulee koskaan!

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitsemme toimivaa demokratiaa ja osaavaa johtajuutta.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Utelias oppii kyllä myös toisten huomioimista ja käytöstavat

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Toimiva demokratia on järjestys, jolla neuvottelulla ja sovituilla säännöillä voidaan elää rauhassa ja kaikkien ihmisoikeuksia kunnioittaen. Työtä pitää tehdä eriarvoistamista vastaan. Resurssit riittävät kun ne jaetaan oikeudenmukaisesti.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Kaikenlainen tasa-arvoinen kohtelu lisää yhteiskunnan koheesioita. Kun taas esim. tuloerojen kasvu tarkoittaa ihmisten elämänpiirien eriytymistä ja riskiä yhteiskuntarauhalle. Suuret tuloerot eivät siis ole edes rikkaimpien edun mukaista, koska seurauksena on turvattomuutta. Pienet tuloerot taas luovat luottamusta ja vauhdittavat sosiaalista liikkuvuutta. Yhteiskunnissa, jossa on suuret tuloerot on myös suuret terveys- ja hyvinvointierot.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaalinen tausta määrittää yhä vahvasti ihmisen elämää. Vasemmisto tekee vahvasti työtä poistaakseen eriarvoisuuden ja jotta kaikilla olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet tulla toimeen ja elää onnellisena.

Vaalikoneen etusivulle