Katju Aro Valitaan

Vaalikone Helsinki

Vaalilupaukseni

  1. Lupaan edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta: esteettömyyttä, syrjimättömyyttä ja perusoikeuksien toteutumista kaikille.
  2. Lupaan purkaa rasismia rakenteissa ja asenteissa: paperittomien syrjintää, rasismia kaduilla ja kouluissa ja syrjintää työnhaussa.
  3. Lupaan ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä: kouluttamalla kasvattajia, turvaamalla koulutuspolkuja ja satsaamalla mielenterveyteen.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen sitoutunut viemään Feministisen puolueen arvot osaksi Helsingin kaupunginvaltuuston työtä ja helsinkiläisten arkea. Puolueen perustajana ja puheenjohtajana nuo arvot ovat minulla selkäytimessä.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan tehdä työtä sen eteen, että Helsinki olisi kaupunki ilman rasismia ja syrjintää. Haluan, että Helsingissä ei tarvitse pelätä joutuvansa pysäytetyksi ihonvärin tai kerjäämisen vuoksi. Että raitiovaunuihin pääsee pyörätuolilla, uimahalleissa on tilaa sukupuolivähemmistöille ja lapset saavat näkyä ja kuulua. Että asunnottomia autetaan löytämään koti ja vanhoista ihmisistä pidetään huolta – ja että Helsinki olisi elävä ja viihtyisä yhteisö sen kaikille asukkaille.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
yrittäjä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
ranska

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
51-80 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
Omistan asunnon Helsingin Sörnäisissä.
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Poliittinen vaikuttaminen ja kansalaisaktivismi vievät tällä hetkellä suurimman osan vapaa-ajastani, sillä varsinainen työni on media-alalla. Kun ehdin, käyn juoksemassa, matkustan ja soitan ukulelea.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Moni nuori jää koulutuksen ja työn ulkopuolelle peruskoulun jälkeen. Tämä on yksi suurimpia syitä syrjäytymisen takana. Siksi kaikille lapsille ja nuorille tulee taata sujuva koulupolku esiopetuksesta täysi‐ikäisyyteen asti. Lapsia ja nuoria tulisi kannustaa jatko-opintoihin ja heille tulisi tarjota erityistä tukea ja ohjausta opintojen ja työelämään siirtymisen murroskohdissa.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Varhaiskasvatuksella on avainasema tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämisessä. Sen tulisi olla subjektiivinen oikeus samaan tapaan kuin maksuttoman peruskoulunkin.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Suomalaiset syövät liikaa lihaa sekä ravintosuositusten että ympäristön näkökulmasta. Kasvisruoan lisääminen julkisessa ruokailussa on myös eettinen kysymys, sillä kouluissa syötävä liha on tehotuotettua. Sen tarjoileminen joka päivä on turhaa ja tuottaa kärsimystä eläimille.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kaupungissa tarvitaan maksuttomia tiloja niin kerhokäyttöön, kulttuuritoimintaan kuin asukkaiden järjestämiin town hall -tyyppisiin tapaamisiin. Se tukee harrastamista ja osallisuutta tarjoamalla kaupunkilaisille mahdollisuuksia vaikuttaa omaan arkeensa ja hyvinvointiinsa.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Pienemmissä ryhmissä voidaan toteuttaa paremmin inklusiivisen opetuksen periaatetta, jossa kaikki lapset oppivat samassa ryhmässä riippumatta erilaisista oppimisen tavoista. Tämä tukee tasa-arvoa ja ystävyyksien syntymistä ja vahvistaa samalla lapsien sosiaalisia ja tiedollisia taitoja.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Vanhoilla ihmisillä on oikeus valita missä he haluavat asua. Kotihoidon palveluita tulee parantaa ja niiden hintaa madaltaa, jotta palvelut olisivat niitä tarvitsevien saatavilla. Palvelukotipaikka pitää tarjota niille, jotka sitä toivovat.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Kuntien työntekijöistä 70% on naisia ja sosiaali- ja terveyspalvelut työllistävät suuren määrän ihmisiä – työpaikat tulee ehdottomasti turvata. Naisvaltaisia aloja on jo kuritettu tarpeeksi. Sote-uudistus mullistaa naisvaltaisten alojen työmarkkinat samaan aikaan kun Suomeen ollaan tuomassa vientivetoista palkkamallia, joka vahvistaa miesvaltaisten alojen asemaa. Muutokset uhkaavat lisätä alojen eriytymistä sukupuolen mukaan ja jarruttaa sukupuolten palkkatasa-arvoa. Kuntatyöntekijöiden työmarkkina-aseman turvaaminen on tärkeää myös tästä näkökulmasta.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Palveluiden sijainti on osa niiden toimivuutta. Hyvässä kaupungissa peruspalvelut, kuten terveyskeskukset, ovat aina korkeintaan 15 minuutin matkan päässä ilman autoa.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Julkisin varoin maksettujen välttämättömien terveyspalveluiden ei ole tarkoitus tuottaa voittoa yksityisille yrityksille. Yksityistäminen ei aina säästä vaan usein lisää kustannuksia. Kun säästöä syntyy, perustuvat tehokkuus ja säästöt alihinnoitellulle hoivatyölle, jonka tekijöistä suurin osa on naisia.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Psykiatrisen hoidon siirtyminen avohoitoa painottavaksi on lisännyt potilaiden turvattomuuden tunnetta ja myös omaisten ja läheisten vastuuta sairastuneesta huolehtimisessa. Sairaalahoitoon ei pääse ennen kuin tilanne on akuutti. Riittävä päiväsairaala- sekä sairaalapaikkojen määrä on tärkeä osa psykiatrista hoitoa. Nopea hoitoonpääsy tukee ripeämpää toipumista, ehkäisee työkyvyttömyyttä tai lyhentää sen aikaa ja tuo täten merkittäviä säästöjä myös kunnalle.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kunnalle jää edelleen tärkeitä tehtäviä, kuten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, koulutus ja kasvatus sekä vapaa-aika ja kulttuuri. Myös näihin tarvitaan veroäyrejä.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valitusoikeus on osa demokratiaa ja kuntalaisten oikeuksia. Kuntalaisille on aina taattava kuulemis- ja valitusoikeus kaavoituskysymyksissä. Esitys siitä, että jatkovalituksen tekeminen korkeampiin oikeusasteisiin vaatisi oikeuden myöntämän valitusluvan on kuitenkin perusteltu.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Kaupunkeja on suunniteltu liikaa autoilijoiden ja kauppakeskusten ehdoilla. Suunnittelusta on puuttunut jalankulkijan mittakaava. Viihtyisässä ja elävässä kaupungissa on toimiva julkinen liikenne ja siellä myös jalankulkijoiden, pyöräilijöiden, lastenrattaita kuljettavien ja pyörätuolilla liikkuvien on hyvä kulkea, asua ja harrastaa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Yrityksille voidaan tarjota harkinnanvaraisesti normaalia jonkin verran edullisempia tontteja, jos ne tuovat mukanaan työpaikkoja ja lisäävät sitä kautta kaupunkilaisten hyvinvointia. Kaupungin rannat, paraatipaikat ja muut virkistysalueet on kuitenkin varattava kaupunkilaisten käyttöön.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Helsinkiin tulee lisätä kuntapaikkoja kiintiöpakolaisille ja oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille. Kotoutumispalveluita tulee kehittää niin, että ne tukevat työllistymistä, kouluttautumista, kieliopintoja ja osallisuutta yhteiskunnassa. Alaikäiset turvapaikanhakijat ovat erityisryhmä, joka tarvitsee erityistä tukea vielä täysi-ikäistymisen jälkeenkin.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Tasa-arvoisen, kaikille kuuluvan kirjaston perusidea on sen maksuttomuus.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Asuminen on perusoikeus ja sen tulisi toteutua kaikille. Tulorajat ovat silti tarpeelliset asuntojen ohjaamisessa niitä eniten tarvitseville. Tulorajoja on kuitenkin syytä kohtuullistaa, sillä nyt pienituloisetkaan eivät välttämättä saa kaupungin vuokra-asuntoa. Uusien asuntojen tulee olla ensisijaisesti kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, joiden vuokriin myös matalapalkkaisilla kaupunkilaisilla on varaa.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Lapsista ja nuorista yli 90 prosenttia harrastaa jonkinlaista liikuntaa, ja lähes puolet Suomen 3–18-vuotiaista kuuluu erilaisiin urheiluseuroihin. Liikuntapaikoille on siis tarvetta. Kuntien tulee selvittää kuntien liikuntapaikkojen käyttöä sukupuoli- ja yhdenvertaisuusnäkökulmasta, jotta tiedetään ovatko tilat oikeudenmukaisesti kaikkien niitä tarvitsevien käytössä.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Hyvässä kaupungissa kaikki asukkaat voivat saavuttaa tarvitsemansa palvelut, kaupat, päiväkodin, koulun, kirjaston, viheralueet ja terveyskeskuksen 15 minuutissa tarvitsematta omaa autoa. Se edellyttää lähipalveluita ja hyvää joukkoliikennettä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Helsingin tulee pikemmin hillitä kuin lisätä väestönkasvua.

Ehdokkaan kommentti

Ihmiset liikkuvat ennen kaikkea työn ja koulutuksen perässä. Helsingillä on vielä tilaa kasvaa.

2. Kävelykeskustaa voi laajentaa vain rakentamalla keskustatunnelin.

Ehdokkaan kommentti

Kävelykeskustaa voi laajentaa myös parantamalla joukkoliikenneyhteyksiä, mikä vähentää yksityisautoilun tarvetta.

3. Kaupunkibulevardien rakentamisessa pitää edetä mahdollisimman nopeasti

Ehdokkaan kommentti

Kaupunkibulevardit on jo hyväksytty osaksi yleiskaavaa, mutta niistä on esitetty myös varteenotettavia huolia. Kaupunkibulevardien rakentamista olisi syytä kokeilla ensin pienemmillä kaduilla ja käyttää kertynyttä kokemusta hyödyksi tulevien hankkeiden miettimisessä.

4. Helsinkiin pitää saada lisää asuntoja, vaikka viheralueita vähentämällä

Ehdokkaan kommentti

Asuntoja voidaan rakentaa myös kaupunkia tiivistämällä, kuten talojen kerroksia lisäämällä ja muuttamalla toimistoja ja teollisuustiloja asunnoiksi. Pisterakentamisen sijaan tulisi suosia umpikortteleita rakentajien vastustuksesta huolimatta. Helsingissä on paljon väljää tilaa, se pitää vain onnistua kaavoittamaan viisaammin. Luontoarvoiltaan moninaiset tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaat viheralueet ovat hyvinvoivan kaupungin elinehto.

5. Isot tapahtumat ja konsertit voisivat jatkua Helsingissä melusta huolimatta nykyistä pidempään

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Suomalaisessa yhteiskunnassa voidaan lähes kaikilla mittareilla paremmin kuin ennen ja yleinen hyvinvointi on lisääntynyt. Yhteiskuntamme on myös aiempaa avoimempi, tasa-arvoisempi ja yhdenvertaisempi, vaikka meillä riittää edelleen työtä seksismin, rasismin ja muun syrjinnän ratkaisemiseksi.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitsemme kyllä poliittisista johtajuutta, joka perustuu kuitenkin keskustelulle siitä minkälaista yhteiskuntaa me haluamme yhdessä rakentaa. Tarvitsemme demokraattista päätöksentekoa, jossa ääneen pääsevät myös ne, joita ei yleensä kuulla. Päätöksenteon tulee perustua asiantuntijoiden, tutkijoiden ja kansalaisyhteiskunnan kuulemiselle.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Lapsella on oikeus kasvaa omaksi itsekseen. Osa on uteliaita ja itsenäisiä, osa hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia, osa kaikkia näitä. Aikuisten tehtävä on turvata lapsille ympäristö, jossa he saavat kasvaa mahdollisimman vapaina stereotyyppisistä odotuksista.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Valta jakautuu yhteiskunnassa tällä hetkellä epätasaisesti. Sen ei kuitenkaan tule olla inhimillisen kehityksemme päätepiste. Yhdenvertaisessa yhteiskunnassa hyvinvointi jakautuu sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästi kaikille.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Useimmat meistä ovat etuoikeutettuja joissakin suhteissa mutta alisteisia toisissa. Epätasa-arvo voi koskettaa kaikkia jollain tavalla. Kaikkien oikeus tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti taataan erilaisilla perus- ja ihmisoikeuksilla. Niissä määrätään muun muassa oikeudesta asumiseen ja terveydenhuoltoon. Oikeuksissa on kyse hyvinvointia lisäävästä perusturvasta, jota ei voi ottaa keneltäkään pois. Siksi on niin tärkeää puolustaa perusoikeuksia ja pitää kiinni ihmisoikeuksista – erityisesti nyt, kun niitä haastetaan.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Kaikki eivät Suomessakaan ponnista samalta viivalta, ja osa tarvitsee vähän etumatkaa, jotta selviäisi kaikista esteistä. Esimerkiksi vammainen, työkykyinen nainen on työmarkkinoilla eri asemassa kuin vammaton mies. Yhteiskunnan tehtävä on purkaa rakenteellisia esteitä ja taata mahdollisuus toimeentuloon ja hyvinvointiin kaikille.

Vaalikoneen etusivulle