Johannes Koski

Vaalikone Helsinki

Vaalilupaukseni

  1. Tulen taistelemaan tasa-arvoisemman työelämän puolesta. Samasta työstä on saatava sama palkka sukupuoleen katsomatta.
  2. Tulen puuttumaan syrjintään. Kiusaamiselle ja vihapuheelle on tultava nollatoleranssi.
  3. Tulen kamppailemaan syrjäytymistä vastaan. Kaikilla on oltava mahdollisuus mielenterveyshoitoon.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Voin tuoda oman kokemukseni melkein kymmenen vuoden ajalta menestyvästä ja onnellisesta ohjelmistoalan yrityksestä. Alakouluikäisten lasten vanhempana lasten hyvinvointi on lähellä sydäntäni.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Ajaisin toimia jotka kasvattaisivat tyttöjen ja naisten kiinnostusta teknologia-aloille. Auttaisin kehittämään työkaluja jotka tukevat yrityksiä tasa-arvon edistämisessä.
Parantaisin koulukiusaamista ennaltaehkäisevää työtä. Edistäisin “Stop! Päätepysäkki syrjinnälle” -kampanjan kaltaisia toimia vihapuheen ja väkivallan vähentämiseksi.
Tekisin mielenterveyshoidosta saavutettavaa, jotta syrjäytymistä saadaan ennaltaehkäistyä. Apua tulisi saada pienemmällä kynnyksellä kuin tällä hetkellä.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
ylioppilas
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
Omistan pienen osuuden Reaktor Group Oy:sta, johon olen myös työsuhteessa. Asuntolaina vaimoni kanssa yhteisesti omistamastamme kiinteistöstä.
Vuositulot
50 000-70 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
10 000-50 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Vaimoni ja kaksi alakouluikäistä lasta.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Lasten harrastukset, pyöräily, juoksu, kuntosali, lukeminen, matkustaminen, tieteiselokuvat ja videopelit.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Työ nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi on tärkeää. Opiskelu ja työharjoittelu tuovat merkitystä ja tarkoitusta elämään. Lisäksi ne tarjoavat sosiaaliset yhteisöt.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Päivähoitopaikka tarjoaa lapselle turvallisen ympäristön harjoitella sosiaalisia taitoja. Paivähoito tukee myös vanhempien jaksamista. Tutkimuksen mukaan jokainen varhaiskoulutukseen sijoitettu euro maksaa itsensä takaisin moninkertaisena.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Syömme moninkertaisesti enemmän lihaa kuin on suositeltua. Kasvisruoka on edullisempaa, terveellisempää ja rasittaa ympäristöä vähemmän. Lisäämällä kasvisruon määrää, panostamme samalla lastemme terveyteen.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Tiloista voitaisiin periä myös pientä nimellistä vuokraa. Tämä olisi hyvä tapa hyödyntää vajaakäytöllä olevia tiloja. Samalla tuettaisiin kustannustehokkaasti asukkaiden yhteisöllisyyttä ja tätä kautta hyvinvointia. Erityisesti lasten ja nuorten kohdalla.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Pienemmät ryhmäkoot tukevat lasten oppimista ja hyvinvointia. Joissain tapauksissa paras tulos saavutetaan investoimalla opetuksen laatuun ja tilojen kuntoon sekä tarjoamalla riittävästi tukea lasten erityistarpeille.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on tapaus- ja paikkakuntakohtaista. Jos kotihoidosta on mahdollista saada riittävän hyvää, tulisi ihmiselle antaa mahdollisuus asua pidempään omassa kodissa. Esimerkiksi tukemalla omaishoitoa. Ihmisarvoisen loppuelämän tarjoavia yhteisökoteja tarvitaan.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Terveydenhuollon ammattilaisista on pidettävä huolta, jottei hyvinvointiyhteiskunta taannu onnettomaksi yhteiskunnaksi. Henkilökuntaa voidaan esimerkiksi uudelleenkouluttaa irtisanomisten sijaan.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Palveluiden toimivuudesta ei ole hyötyä jos niiden luokse ei ole pääsyä. Ei voida olettaa että kaikilla olisi auto pelkästään terveyskeskuksessa käyntiä varten. Joissain tilanteissa on silti valittava toisin, jos palveluiden toimivuus on uhattuna.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Maksimaalista voittoa tavoittelevat yritykset eivät tuota yhtä laadukkaita ja luotettavia julkisia palveluita kuin verovaroilla saadaan toteutettua. Hyvin rakennettujen palveluiden voitot kannattaa palauttaa yhteiskunnalle, ei suuryrityksille. Pitkäaikaishoitoa tarvinnut äitini sai julkisen puolen sairaaloissa huomattavasti parempaa hoitoa kuin yksityisiltä sairaaloilta.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Erilaisuuden kanssa eläminen kuuluu yhteiskuntaan, oli erilaisuus sitten fyysistä tai psyykkistä. Mielenterveyskuntoutuminen edellyttää sosiaalista vuorovaikutusta. Ei ole viisasta sulkea yksilöitä turhaan laitoksiin laitostumaan.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Koulutukseen, lapsiin, nuoriin ja yhteisöllisyyteen pitää investoida jotta yhteiskunta voisi hyvin.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää ottaa asukkaat huomioon kaavoituksessa. Kansalla on hyvä olla mahdollisuus sanoa mielipiteensä ja päästä vaikuttamaan.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Toimiva joukkoliikenne ja kevyen liikenteen väylät ovat tärkeitä. Yksityisautoilun vähentäminen pienentää liikennetapaturmien määrää ja rasitetta luonnolle. Myös yksityisautoilun ruuhkat vähenevät kun suurempi osa väestöstä siirtyy joukkoliikenteen käyttäjiksi ja alkaa työmatkapyöräilemään. Tehdään Helsingin toimivasta joukkoliikenteestä vielä parempi lisäämällä vuorovälejä ja kunnostamalla kalustoa. Parannetaan kevyen liikenteen väyliä. Helsingissä ollaan tämän suhteen melko hyvällä suunnalla, pidetään siitä kiinni.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Tämän kanssa on oltava varovaisia. Tämän tulisi olla tapauskohtaista ja riippua yrityksen toiminnasta. Poikkeutapauksissa tukea voidaan antaa, jos yritykset tuovat työpaikkoja ja lisäävät alueiden viihtyisyyttä.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Lyhytnäköinen ympäristöasioista leikkaaminen olisi karhunpalvelus lapsillemme. Lisäksi ympäristötuhot tulisi maksettavaksi ennemmin tai myöhemmin. Meillä on vain yksi planeetta. Pidetään siitä huolta.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Turvapaikanhakijoiden kuntoutumiseen, opiskeluun ja työllistymiseen kannattaa investoida. Erityisesti väestön ikääntyessä. Kun onnistumme ottamaan heidät yhdenvertaiseksi osaksi yhteiskuntaamme, myös kunnat menestyvät.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Elektronisten kirjojen yleistyessä on tärkeää että kirjastot laajentavat toimintaansa tukemaan väestön muuttuvaa kysyntää. Kirjastot ovat myös yhteisöllisiä kohtaamispaikkoja kaikille, maksukykyyn katsomatta. Esimerkiksi lapsille järjestetyt satuillat Kallion kirjastossa ovat erittäin toimiva konsepti.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Tulorajoja pitäisi järkeistää, sillä tällä hetkellä pienituloistenkin on vaikea saada asuntoa.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Liikuntaan sijoittaminen on sijoittamista kansanterveyteen, väestön henkiseen hyvinvointiin ja asukkaiden yhteisöllisyyteen. Siitä ei tule leikata lyhytnäköisesti. Tällä hetkellä liikutaan varattu budjetti on alimitoitettu.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Ei voida odottaa että kaikilla olisi varaa tai mahdollisuutta yksityisautoiluun. Yhteiskunnalle ja luonnolle on muutenkin sitä parempi mitä enemmän asukkaat liikkuvat jalan, pyörällä tai julkisilla kulkuvälineillä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Helsingin tulee pikemmin hillitä kuin lisätä väestönkasvua.

Ehdokkaan kommentti

Helsingissä on hyvin tilaa ihmisille. Ei ole mitään järkeviä perusteita asukasmäärän rajoittamiselle.

2. Kävelykeskustaa voi laajentaa vain rakentamalla keskustatunnelin.

Ehdokkaan kommentti

Keskustatunnelin hinnaksi tulisi arviolta 550 miljoonaa euroa. Sen rakentamissa ei siten olisi mitään järkeä. Tässä voittaisivat vain suuryritykset. Investoimalla toimivaan joukkoliikenteeseen ja turvallisiin kevyen liikenteen väyliin, yksityisautoilun tarve vähenee.

3. Kaupunkibulevardien rakentamisessa pitää edetä mahdollisimman nopeasti

Ehdokkaan kommentti

Viihtyisämpi ja yhteisöllisempi kaupunki lisää asukkaiden hyvinvointia.

4. Helsinkiin pitää saada lisää asuntoja, vaikka viheralueita vähentämällä

Ehdokkaan kommentti

Ensisijaisesti kannattaa selvittää löytyykö asunnoille muita sijainteja: vähällä käytöllä olevat teollisuusalueet kaupungin tuntumassa, lisäämällä kerroksia taloihin ja tiivistämällä olemassaolevia asuinalueita.

5. Isot tapahtumat ja konsertit voisivat jatkua Helsingissä melusta huolimatta nykyistä pidempään

Ehdokkaan kommentti

Yhteisöllisyys on oleellinen osa kaupunkikulttuuria. On tärkeää että ihmisillä on mahdollisuus kerääntyä yhteen juhlimaan. Viime kesälle myönnettiin joitakin lupia kello 22.00-24.00 asti jatkuviin ulkoilmakonsertteihin. Kello 22.00 on melko aikainen takaraja konsertille, sitä voisi useissa tapauksissa nostaa ainakin 24.00 asti. Kunhan pidetään huoli ettei meluhaitta muutu kohtuuttomaksi.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Hyvinvointi, terveys ja onnellisuus ovat lisääntyneet huomattavasti. Nykyään on paremmin kuin ennen. Nyt on pidettävä huolta siitä että suunta pysyy samana jatkossakin.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Emme todellakaan tarvitse yksinvaltiaita. Sen sijaan tarvitsemme asukkaiden osallistamista, läpinäkyvyyttä päätäntäprosesseihin ja avarakatseista avointa keskustelua.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Uteliaisuus ja hyvä käytös eivät sulje toisiaan pois. Lapsistamma tulee kasvattaa onnellisia idearikkaita yksilöitä, eikä tottelevaisia robotteja. Robotit eivät perusta Supercellejä.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Hyvinvoiva yhteiskunta perustuu siihen että heikommista pidetään huolta yhdessä.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Epätasa-arvo eri muodoissaan aiheuttaa pahoinvointia ja turvattomuutta. Yhteiskunta menestyy paremmin kun kohdellaan kaikkia yhdenvertaisesti, ottaen huomioon sukupuolen lisäksi mm. ihmisen alkuperän, seksuaalisen suuntautumisen, toimintakyvyn ja uskontokunnan.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Toisilla on huomattavasti etuoikeutetummat lähtökohdat. Tuloerot ovat viime vuosina kasvaneet. Moni perhe elää köyhyydessä. Kansainvälisesti mitattuna meillä on mennyt melko hyvin, mutta parannettavaa on paljon.

Vaalikoneen etusivulle