Ville Heikkinen

Vaalikone Hyvinkää

Vaalilupaukseni

  1. Tuon valtuustokäsittelyt reaaliaikaisesti saataville internetin välityksellä.
  2. Hyvinkään liikennejärjestelyiden tavoitteena on liikennevirran sujuvuus.
  3. Vahtivuorollani kunta ei tee yhtäkään perusteetonta tietotekniikkainvestointia.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen kriittinen ja analyyttinen ongelmanratkaisija sekä tietotekniikan moniosaaja. Osaamiseni tuo tuulahduksen nykyaikaa valtuustotekemiseen.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Tärkeimmät teemani ovat Hyvinkään pienyrittäjäystävällisyyden nostaminen erinomaiselle tasolle, asukaslähtöisen kulttuuritarjonnan orgaaninen kehittäminen ja Hyvinkään sisäisen julkisen liikenteen parantaminen.

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
ylioppilas
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
ei mitään näistä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Vuositulot
50 000-70 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Avopuoliso, koira ja hevonen
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Tietotekniikka, ulkoilu, koiraharrastukset, ruoanlaitto, valokuvaus, oluet, metallimusiikki sekä ajankohtais-, tiede- ja tieteisteokset.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka kaikki nuoret tarvitset tukea ja apua työuransa ja tulevaisuuden suunnitteluun, pakottaminen ei ole hyvä keino tähän. Nuoria tulisi kannustaa työharjoitteluun ja opiskeluun paremmalla opinto-ohjauksella ja työelämävalmennuksella jo peruskoulussa.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Lähtökohtaisesti kaikkien julkisten palveluiden, myös varhaiskasvatuksen, maksujen tulisi olla kohtuullisesti hinnoiteltu ilman kytköksiä tuloihin. Lasten hankkiminen ja perheen perustaminen ei ole etuoikeus vaan valinta, johon itsekin olen valmis.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruoka on ruokaa muiden ruokatyyppien joukossa. Kasvisruoan osuutta koulu- ja laitosruokailussa tulisi nostaa nykyistä huomattavasti korkeammaksi, sillä kasvisruokalajit ovat usein terveellisempiä ja ilmaston kannalta kestävämpiä valintoja kuin perinteiset liharuoat. Kasvisruoan nostaminen jalustalle kasvisruokapäivä-nimikettä käyttämällä on hölmö keino irroittaa kasvisruoka normaaliksi koetuista asioista.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Hyvinkään kuntatalous on ollut vuosikaupalla alijäämäinen ja kunnan pitäisi tavoitella kiinteistöpääomaltaan edes kuluneutraalia kassavirtaa. Omakustannehinta on hyvä lähtökohta minimivuokriin.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

En koe, että opetusryhmäkoot ovat suurin yksittäinen opetuksessa julkisestikin käsiteltyjen häiriötekijöiden aiheuttaja. Opettajilla tulee olla käytössään nykyistä uskottavampia kurinpitokeinoja ja erityisoppilaiden tarpeet tulee huomioida jatkossakin.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Lähtökohtasesti kaikilla toimintakykynsä menettäneillä vanhuksilla tulisi olla yhtäläinen oikeus samantasoiseen hoitopaikkaan. Vanhustenhoito tulee mitoittaa tavalla, jolla saavutetaan tasa-arvoinen palvelutaso mahdollisimman monelle.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Työpaikkojen väkinäinen suojelu vesittää väistämättömältä SOTE-uudistukselta pohjaa. Hyvinkään ei tule tässä tapauksessa asettua jarruksi, etenkään kun työpaikkojen radikaalia vähentämistä ei näy näköpiirissä. Nykyisillä kuntatyöntekijöillä on varmasti hyvät edellytykset hakea SOTE-uudistuksen myötä avautuviin työpaikkoihin.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Palvelujen toteutuminen tarkoituksenmukaisella laadulla on tärkein yksittäinen mittari, joka väistämättä sisältää myös palvelujen saavutettavuuden.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityisen ja kunnallisen palvelun välillä valittaessa tulee tarkastella laatumittareilla määritettyä kustannustasoa. Palvelutuottajan taustalla ei ole merkitystä, mikäli palveluntuottaja tuottaa palvelunsa tehokkaasti laadun kärsimättä.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Avohoitoa käytetään mielenterveystyössä myös ennaltaehkäisevänä hoitomuotona, joten avohoitopotilaiden niputtaminen yhteen ryhmään ei ole ongelmatonta. Arkipäivän turvattomuus muodostuu kokemani mukaan aivan muista asioita kun mielenterveydeltään epävakaiden ihmisten aiheuttamasta häiriöstä.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kuntien tehtävien uudelleenjärjestely tarjoaa Hyvinkäälle helpon mahdollisuuden keventää pitkäaikaista velkaantumistaan ja laskea kuntaveroa.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valitusten käsittelyn mielekkyys riippuu paljon rakennusprojektin luonteesta ja sijainnista. Kansalaisia tulee osallistaa kaavoitus- ja rakennusprojektisuunnitteluun varhaisessa vaiheessa, eikä valituskierroksilla.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Esimerkiksi säännökset parkkipaikkojen määristä asuinrakennusten yhteydessä tulisi jättää pois rakennussäännöstöstä ja jättää markkinakysynnän ratkaistavaksi. Nykyinen malli on epäsuoraa tukea yksityisautoilulle ja nostaa tarpeettomasti asumisen hintaa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan tulee tonttimaata kaupatessaan punnita kaupan kokonaisvaikutukset kuntatalouteen. Kunta voi alentaa maan hintaa kilpailutilanteessa jossa maata käyttävän yrityksen toiminta hyödyttää kuntaa yli alennuksesta syntyneen tappion.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Puhdas ympäristö ja elinvoimainen luonto ovat meidän ainoita todellisesti uusiutumattomia resursseja ja niiden tarpeeton kuormittaminen on lyhytnäköistä päätöksentekoa.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Hyvinkään tulee osallistua kotoutettavien turvapaikan saaneiden vastaanottamiseen vähintään valtakunnallisen keskitason mukaisesti.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastopalvelujen perusarvoihin kuuluu sivitystarjonnan tasapuoleisuus ja avoimuus kaikille.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Tuettujen asumismuotojen ylläpito korottaa yleistä asumisen hintaa. Kuntien tulee harjoittaa asuntovuokrausta yleisiä markkinahintoja noudattaen.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Hyvinkäällä on tehty suhteellisen hyvää työtä urheilupalvelujen ja ulkoiluealueiden ylläpidossa ja luonnissa. Urheilupaikan ei tarvitse aina olla edes jalkapallokentän kokoinen alue vaan tällä voidaan tarkoittaa myös lenkkipolkujen kuntoilupaikkoja. Urheilu- ja ulkoilumahdollisuuksiin panostaminen lisäävät kunnan houkuttelevuutta ja viihtyisyyttä.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Joukkoliikennettä tulee rakentaa sinne, jossa sillä riittää käyttäjiä. Asumisen tiivistäminen valikoiduilla alueilla on yksi keino luoda joukkoliikenteen kysyntälähtöistä kasvua. Hyvinkään sisäinen joukkoliikenne ei ole saavuttanut vielä valtakunnallista kaupunkivertailua kestävää tasoa ja sitä tulee aktiivisesti kehittää.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Kotihoidontuen päälle maksettava Hyvinkää-lisä tulisi palauttaa välittömästi.

Ehdokkaan kommentti

Hyvinkää-lisän poiston ei ole todettu merkittävästi kasvattaneen kotihoidon palvelujen kysyntää.

2. Hämeenkadun ja Uudenmaankadun autoliikennettä tulee rajoittaa ja paikallisliikenteen bussipysäkit siirtää rautatien ylle rakennettavalle siltakannelle.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan paikallisen bussiliikenteen siirtämistä siltakannelle. En koe, että kävelykatukokeilu olisi oleellisesti ruuhkauttanut keskustan liikennettä. Nykytilanteessa Hyvinkään liikenteenohjauksessa on paljon muitakin ongelmia ja kehityskohteita, joilla voidaan saada aikaiseksi sujuva liikenne, vaikka nykyisen pääväylän kapasiteetti oleellisesti laskisi.

3. Hyvinkäällä tulee panostaa kyläkeskuksiin, koska ne houkuttelevat uusia asukkaita ja mahdollistavat kyläkoulujen säilyttämisen.

Ehdokkaan kommentti

Hyvät julkiset liikenneratkaisut ja tiiviit kyläkeskukset mahdollistavat kysyntälähtöiset ja laadukkaat palvelut myös keskustan ulkopuolella.

4. Kaupungin kouluverkko saadaan kerralla kuntoon lakkauttamalla Aseman koulun.

Ehdokkaan kommentti

Aseman koulun keskeinen sijainti palvelee n. 400 oppilaan joukkoa ja näiden sijoittaminen muihin kouluihin ei ratkaise Hyvinkään kouluverkon ongelmia.

5. Sveitsin alueen kehittämistä ei saa jättää yksin kaupallisille toimijoille, kaupunginkin on investoitava sinne lisää.

Ehdokkaan kommentti

Sveitsin alueen rakennusprojekti on korkean riskin hanke, jonka onnistumisesta olisi hyötyä koko kunnalle. Hyvinkään kunnan ei tule silti osallistua suoraan hankkeeseen, vaan kehittää Hyvinkään keskustan palvelutarjontaa ravintola-, kulttuuri- ja viihdepalvelujen osalta, jotta Sveitsissä majoittuville vierailijoille löytyisi syitä viipyä Hyvinkäällä pidempään.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Ennen ei ollut kaikki paremmin. Elämänlaatu on parantunut viimeisten vuosikymmenten aikana merkittävästi kaikilla mittareilla mitattuna. "Ennen oli kaikki paremmin" on hokema, joka kumpuaa muutosvastarinnasta sähköistyvää ja perusrakenteiltaan monimutkaistuvaa maailmaa kohtaan.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Nykymaailmassa päätöksenteko vaatii laaja-alaista asiantuntijuutta. Valehtelisin, jos väittisin ymmärtäväni asioita informaatio- ja teknologiakeskeisten ydinkompetenssieni ulkopuolelta aukottomasti. Pienilukuiselle asiantuntijajoukolle keskittyvä päätöksenteko parantaisi päätöksenteon informaatiopohjaa, vaikkakin veisi meitä kohti harvainvaltaa demokratian perusperiaatteiden vastaisesti.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Tiedonjano ja vallitsevien käytäntöjen kyseenalaistaminen ovat mielestäni hyveistä tärkeimmät.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Elämme markkinataloudessa jossa resurssi- ja valtakilpailua kutsutaan vain toisilla nimillä. Kaikki planeettamme resurssimme ovat äärellisiä ja vallankäyttö on yksi keino turvata oma osuus.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Vapaus, vastuu ja tasa-arvo ovat hyvä arvopohja nykyaikaan. Ihmisten tasa-arvoinen kohtelu pitäisi olla lähtökohtana kaikessa päätöksenteossa.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan tehtävänä on tarjota kaikille yhtäläiset mahdollisuudet. Tästä idealistisesta tavoitteesta tulee aina olemaan poikkeamia niin kasvattajien laadussa kuin perityn omaisuuden määrässä. Ideaalitilanne täydellisestä tasa-arvosta toteutuisi vasta äärimmilleen viedyssä kommunistisessa mallissa, joka taas ei ole tavoiteltava tilanne.

Vaalikoneen etusivulle