Leena Meri Valitaan

Vaalikone Hyvinkää

Vaalilupaukseni

 1. Kuntalainen keskiössä
  Palveluita ja kuntaa rakennetaan kuntalaisten tarpeisiin. Kuntalaisia tulee kaikessa riittäväsi kuulla.
 2. Palvelut paketissa
  Keskeiset palvelut (päivähoito, koulut yms) tulee olla kunnossa.
  Palvelut tulee saada joustavasti ja keskitetysti.
 3. Talous tasapainossa
  Kuntavero tulee olla järkevällä tasolla ja maksujen kuntalaisille silti kohtuullisia. Kunta ei saa ylivelkaantua.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen ollut toiminnassani valtuustossa ja kaupunginhallituksessa aktiivinen, rohkea ja rehellinen. Kuuntelen kuntalaisia ja pidän heihin yhteyttä. Asioita ajetaan kuntalaisia varten.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Ajan vaaliteemojeni mukaisesti rohkeasti ja määrätietoisesti eteenpäin.
Uskallan tuoda rohkeasti keskusteluun asioita ja viedä kuntalaisten toivomuksia päätöksentekoon.
Teen yhteistyötä kaikkien kanssa omia ja kuntalaisten arvoja sekä tavoitteita unohtamatta.
Tapaan ja pidän kuntalaisiin yhteyttä kuten olen tehnyt tähänkin asti.
Ajan tasapuolisesti hyvinkääläisten asioita

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
joku muu
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kansanedustaja

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
puolueen tuki
Taloudelliset sidonnaisuudet
ei ole
Vuositulot
70 000-100 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Aviomies ja kaksi koiraa
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Ulkoilu, koiraharrastus sekä hevostoiminta
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
 • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää ettei nuori jää toimettomaksi mutta ketään ei saisi pakottaa mihin tahansa opiskelupaikkaan jos motivaatiota ei ole tuohon koulutukseen tai työhön vaan nuori pitää saada sellaiseen työhön ja opiskeluun joka on hänelle motivoiva. pakolla ei yleensä hyvää tule.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Maksut tulee määrätä tulojen mukaan. Kunnilla ei ilman mittavia veronkorotuksia ole varaa antaa tuloista riippumattomia palveluita kaikille.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Koulussa tulee olla monipuolinen ruoka ja voi olla erilaisia kokeiluja mutta aina tulee olla mahdollisuus syödä omien tottumuksien mukaan eli tarjolla tulee olla muutakin kyseisenä päivänä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Jos hyviä tiloja on tarjolla voidaan tilat tarjota ilmaiseksi mutta siinä tulee huomioida tasapuolisuus.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Riippuu täysin luokasta ja keitä siellä on. Pitää olla mahdollisuus eri kokoisiin luokkiin tilanteesta riippuen. Ei ole yhtä standardia kaikille. Maksimikoko pitää silti olla olemassa ylisuurten luokkien estämiseksi.

 • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Väittämä on erikoinen ja lähtee siitä että kaikkialla kotihoito on riittämätöntä. Hoitopaikka tulee olla jos ei pärjää kotona vaikka saisi kotihoidon palveluita paljon. Asiassa pitää pyrkiä kunnioittamaan ihmisen itsensä toiveita mutta paikka pitää saada jos kotona ei enää pärjää.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Jos esimerkiksi joitain johtotehtäviä ei voida säilyttää tulee työnkuvaa voida muuttaa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Ei ole paljoa iloa vaikka palvelu olisi naapurissa jos palvelu ei toimi. Toisaalta matkan tulee olla kohtuullinen.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Palvelun taso ja hinta ratkaisee. Ei voi sanoa että yksityinen tai julkinen olisi jompi kumpi heti suoraan parempi. Kokonaisuus ratkaisee. Lisäksi yksityisten palveluiden tulee kohdentua myös pk-yrityksille. Pelkona on että liiallisessa yksityistämisessä verovarat valuvat ylikansallisiin yhtiöihin ja päätöksenteko ei enää ole läpinäkyvää eikä siihen voi vaikuttaa.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Ihminen jää liikaa heittelle ellei avohoidossa ole riittävää tukiverkostoa. Laitoshoitoa tulee antaa sitä tarvitsevalla eikä ideana saa olla kustannusten säästö ja hoitamatta jättäminen.

 • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Osa verotuloista lähtee kunnilta Soten mukana.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valitusoikeus on tärkeää mutta ei saisi olla niin että yksi ihminen voi jarruttaa merkittäviä hankkeita jopa vuosia kun päätöksenteon pohjana on esimerkiksi kunnan valtuuston päätös. Valtuuston jäsenet on kuitenkin vaaleilla valittuja. Pitäisi voida edellyttää esimerkiksi tiettyä ihmismäärää tai yhdistystä sen varmistamiseksi että valituksen takana on useampi taho. Joskus on ymmärrettävää että yksikin voi valittaa. Esimerkkinä tilanne jossa henkilön kotitalo purettaisiin hankkeen alta. Silloin valitusoikeutta ei voi rajoittaa.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Tällaista en ole havainnut Hyvinkäällä.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Kohtuuhintaisia toki mutta hintaa tärkeämpää on vastata yrityksen tarpeisiin pitämällä kaavat monipuolisina erilaisille yrityksille sekä nopeat lupakäsittelyt jotta suunniteltu yritystoiminta voi aloittaa mahdollsimman pian. Uudet yritykset tuovat kuntaa työtä ja verotuloja.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Riippuu todella paljon luontoarvosta ja hankkeen vaikutuksista. Mittavat ympäristövaikutukset ohittavat yksittäisen hankkeen ja paikka tulee etsiä toisaalta jossa vaikutukset voidaan minimoida. Edellyttää aina tapauskohtaista harkintaa.

 • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Meille on otettu jo useamman vuoden 20 henkilöä joka toinen vuosi ja kuntapaikkoja viime vuonna annettiin yli 100. Heidän tulee ensin kotoutua ennen uusia sijoutuksia. Meillä ei ole vielä riittävää kokemusta heidän kotoutumisestaan ja työelämään siirtymisestä.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Peruspalvelu, joka toimii hyvin ja on oltava jatkossakin maksuton.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Toisaalta pitäisi huolehtia että asunnot ovat nimenomaan niiden käytössä joille se tulojen mukaan on tarkoitettu. Näin ei aina ole sillä oikeus asumiseen säilyy vaikka tulotaso muuttuisi paljon parempaan.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Urheilu ja liikunta ovat parhaita tapoja terveyden edistämiseen ja syrjäytymisen estämiseen. Tällä hetkellä Hyvinkäällä asia hyvässä tasapainossa eikä siihen ainakaan liikaa rahaa laiteta. Kohteet pitää valita suosittujen lajien ja kaikille helposti saatavien lajien mukaan. Kaikki pienet erikoislajit eivät voi olla mittavasti verovaroin tuettuja.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Sitä ei voi mahdollistaa sillä ihmisiä asuu hyvinkin syrjällä ja harvaanasutuilla kulmilla. Yksittäiset kuljetuspalvelut auttavat asiaan ja tulevat paljon halvemmiksi.

 • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Kotihoidontuen päälle maksettava Hyvinkää-lisä tulisi palauttaa välittömästi.

Ehdokkaan kommentti

Se poistettiin osana talouden tasapainotusta. Tilanne on tällä hetkellä valoisampi talouden suhteen joten se voitaisiin palauttaa lapsiperheiden tukemiseksi ja uusien kutalaisten houkuttelemiseksi.

2. Hämeenkadun ja Uudenmaankadun autoliikennettä tulee rajoittaa ja paikallisliikenteen bussipysäkit siirtää rautatien ylle rakennettavalle siltakannelle.

Ehdokkaan kommentti

Hanke on minusta liian kallis.

3. Hyvinkäällä tulee panostaa kyläkeskuksiin, koska ne houkuttelevat uusia asukkaita ja mahdollistavat kyläkoulujen säilyttämisen.

Ehdokkaan kommentti

Itse tänne pääkaupunkiseudulta muuttaneena näen kylien mahdollisuudet houkutella uusia asukkaita ja on meille rikkaus. Kilpailemme radan varren kaupunkien kanssa ja kylät ovat yksi parhaimpia kilpailuvaltteja. Maaseutumaista asumista kaupungin keskustan läheisyydessä.

4. Kaupungin kouluverkko saadaan kerralla kuntoon lakkauttamalla Aseman koulun.

Ehdokkaan kommentti

Ei koko kouluverkko ole ihan noin yksinkertainen asia.

5. Sveitsin alueen kehittämistä ei saa jättää yksin kaupallisille toimijoille, kaupunginkin on investoitava sinne lisää.

Ehdokkaan kommentti

Olemme investoimassa infraan, uimalaan ja osallistumme rahoittamalla esim. julkista liikennettä sinne, joten panostus on riittävä.

 • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Sanoisin että yhteisöllisyys on vähentynyt ja itsekkyys lisääntynyt. Perheiden pahoinvointi ja siitä johtuva monen sukupolven syrjäytminen lisääntyy. Paljon on saatu hyvääkin aikaan mutta ei aina parempaan. Nuorten päihteiden käyttö ja työttömyys on huolestuttavaa ja kertoo yhteiskunnan kovista arvoista.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Kuulostaa diktatuurilta, joka ei huomioi erilaisten ihmisten tarpeita.Elämä ja ihmisten kanssa oleminen on jatkuvaa kompromissien tekoa ja hyvä niin. Kukaan ei voi yksin määritellä muille hyvää yhteiskuntaa ja elämää.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää että lapsille opetetaan normaalit käytöstavat ja säännöt mutta heidän tulevaisuutensa kannalta on tärkeä kannustaa heitä yksilöinä. Uteliaisuus on merkki terveestä lapsesta, joka osaa aikuisena kyseenalaistaa asioita ja ajatella itse asioista.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Valitettavasti nykyinen suorituskeskeinen yhteiskunta on mennyt tähän suuntaan. Toisaalta ilman motivaatiota ja päämäärää ei saa asioita aikaan.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisiä kohdellaan monesti massana ja vain vahvat pärjäävät täysin itse. Yhteiskunnan tehtävä on huolehtia siitä että jokainen saa tarvitsemansa tuen ja palvelut yhteiskunnallisesta asemasta tai muuten hänen henkilöön liittyvistä syistä riippumatta ja yksilöllisesti.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Onneen on varmasti mahdollisuus kaikilla. Kysmys lähtee siitä että vain rikas voi olla onnellinen. Tottakai tarvitaan taloudelliset mahdollisuudet jotta voi saada perustarpeensa hoidettua mutta onnellisuus ei edellytä että olisi rikas. Suurinta osaa suomalaista ei varmaankaan voi kutsua rikkaiksi ja silti he voivat olla onnellisia. Toisaalta kaikki eivät voi rikastua joten vastasin jokseenkin eri mieltä. Mahdollisuudet kai lähtökohtaisesti on mutta toisaalta se edellyttää paljon muutakin kuin edullista koulutusta.

Vaalikoneen etusivulle