Janne Aalto Valitaan

Vaalikone Iitti

Vaalilupaukseni

  1. Itsenäinen Iitti kahden suuren kaupungin välissä.
  2. Katujen korjausvelkaa on pienennettävä ja uusi päiväkoti on rakennettava.
  3. Sivistyspuolelta ei saa enää kiristää rahaa, korkea koulutustaso peruskouluissa on säilytettävä ennallaan.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen päässyt ensimmäisellä kaudella hyvin kärryille Iitin kunnan asioista.
Tuntuu että työni valtuustossa on vielä kesken, ja minulla on vielä annettavaa.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Iitin kunnan kehittäminen.
Kunnalla on mahdollisuudet pärjätä itsenäisenä kuntana kahden kaupungin välissä. Isoja hankkeita kuten Kymi-Ringiä ja kimolan kanavahanketta on tuettava, että saataisiin kuntaan lisää työpaikkoja sekä asukkaita.
Iitti on profiloitunut lapsiperheystävälliseksi kunnaksi, joten siitä täytyy pitää kiinni.
Itsenäisyyden turvaamiseksi myös talouden nyörit on pidettävä tiukalla, ja investointeja tehdä järkevästi.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
yrittäjä
Koulutus
ammattitutkinto
Kielitaito
suomi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Vuositulot
20 000-30 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Vaimo Lilli, sekä 1,5-vuotias Aada tytär.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Musiikin harrastaminen (lyömäsoittimet soitto).
Järjestö- ja maanpuolustustyö on myös lähellä sydäntäni.
Vapaa viikonloput tulee vietettyä mökillä.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Tai töihin.
Jos peruskoulun jälkeen jää työttömäksi kotiin, on peli menetetty ja suuret riskit syrjäytyä.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Kaikissa palveluissa on omavastuu (joukkoliikenne, terveyspalvelut yms.)
Mielestäni päivähoidon kohtuullinen maksu on ok.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Lihasta ja kalasta saa paljon hyviä vitamiineja ja proteiineja.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Moni kulttuuripuolen yhdistys (puhallinorkesterit, kuorot, teatteri)
Eivät pystyisi toimimaan ollenkaan, jos tiloista pitää maksaa vuokraa.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Tämän on Iitissä aiheuttanut kahden kyläkoulun lakkauttaminen viime valtuustokaudella.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

En koe tätä Iitissä tarpeelliseksi, koska olemme kuuluneet Päijät-Hämeen sote yhtymään jo vuodesta 2007.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityistämisessä ei ole muissakaan kunnissa hyviä kokemuksia.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisella ihmisellä on oikeus mielipiteisiin.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Tämä helpottaisi monen yrityksen alkuunpääsyä.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Työpaikat ovat tärkeitä, mutta ympäristö on otettava huomioon.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Iitti on pieni kunta ja tämä voi aiheuttaa turvattomuuden tunnetta kuntalaisten keskuudessa.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Palvelut ovat olleet tähän asti ilmaisia. Tämä voisi evätä monelta kirjaston käytön.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Eipä noihin liikoja ole rahoja mennyt.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Mutta tämä on Iitissä, laajassa maalaiskunnassa lähes mahdotonta.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Iittiin tarvitaan uimahalli.

Ehdokkaan kommentti

Palvelukeskuksessa on pieni kuntoutuskäyttöön soveltuva allas, ja 30km säteellä on kuitenkin kuusi uimahallia.
Lisäksi hallin rakentaminen ja ylläpito on kallista.

2. Iitin on laitettava lisää rahaa KymiRing-investoinnin toteutukseen.

Ehdokkaan kommentti

Tämä tuo alueelle valtavasti työpaikkoja ja uusia asukkaita.

3. Iitin terveyspalvelu on pidettävä nykyisellään vaikka ulkoistamalla yksityisille yrityksille.

Ehdokkaan kommentti

Entisellään pidettävä kylläkin, mutta ulkoistaminen on huono vaihtoehto.

4. Iitin koulujen määrää on vähennettävä nykyisestä.

Ehdokkaan kommentti

Iitissä on kouluverkkoa supistettu todella rankalla kädellä, ja kuluvalla valtuustokaudella valtuuston enemmistö päätti valitettavasti lakkauttaa kaksi kyläkoulua lisää.
Nyt kouluverkko on strategian mukainen, yksi peruskoulu etelässä, yksi Kausalassa ja yksi pohjoisessa.

5. Iitin on karsittava yhteistyö Kouvolan kanssa minimiin.

Ehdokkaan kommentti

Yhteistyötä on hyvä olla joka suuntaan.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Kompromissiratkaisut toimivat usein varsin hyvin.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Käytöstavat ovat kaiken a ja o.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Koko elämä on yhtä peliä.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Kaikk tulee eri lähtökohdista, ja ne edesauttaa asioita.

Vaalikoneen etusivulle